Marie-Julie Jahenny - zodpovednosť a prísnosť.

Marie-Julie Jahenny – Kňazi sa za svoju činnosť budú zodpovedať samému Kristovi.

Z denníčka Marie-Julie, 1881

Pán Ježiš

„Beda takému kňazovi, ktorý neodráža obrovskú zodpovednosť, ktorú Mi bude musieť vrátiť späť. A pastieri Cirkvi (biskupi – E.A. Bucch.), čo oni urobia pre vieru? Veľké množstvo je pripravené vzdať sa viery pre záchranu svojich tiel… Utrpenie, ktoré spôsobia, nebude nikdy napravené. Už zakrátko rozšíria pastieri Cirkvi všade škandály a svätej Cirkvi zasadia posledný meč.“
( Všeobecné predstavitelia a členovia Cirkvi. Samozrejme platí česť výnimkám. )

PS: V dnešnej dobe to až veľmi sa začína naplnovať, prejavovať a ukazovať.
Marie-Julie Jahenny – Antipápeži.

Proroctvá od Marie-Julie Jahenny.
Public domain