Marie-Julie Jahenny – Dobrí a odvážni ľudia

Marie-Julie Jahenny – Dobrí a odvážni ľudia, ktorí sa nepoddajú nariadeniam vlády, budú trpieť, no zvíťazia.

Z denníčka Marie-Julie, 25. júla 1884


Sv. Anna

„Moje deti, verím, že vám môžem povedať, že biskupi Francúzska budú povolaní svedčiť a to skrze zákony dneška. Nikdy, nikdy neodčinia všetky požiadavky a zákony, ktoré im vládci Francúzska vnútia. Náboženstvo sa vo Francúzsku rozpadne.

Moje deti, oni nevedia, čo činia v ich pokryteckej a špinavej vláde: pôjdu po hlave Cirkvi a ostatok ich bude nasledovať s ľahkosťou. Malí ľudia budú nútení poddať sa zákonom, ktoré sú viac a viac odporné a svätokrádežné, ale nie všetci. Dobrí a odvážni ľudia, ktorí sa nepoddajú nariadeniam vlády, tí budú veľmi trpieť, milosť z Neba im už pripravila ich chodník, ich cestu, (takže tí napokon) zvíťazia.Moje deti, práve tu som bola utešená množstvom detí Francúzska, ktoré som videla pri svojich nohách. Očakávam Kráľa pred oltárom, kde stojím. Vypočujem jeho modlitby a zavlažím ho milosťami svojho Srdca. Požehnám ten čas, kedy budú nadľudské mocnosti pochodovať na čele verných podporovateľov. Všetci budú potrebovať nadprirodzenú pomoc.

Tisíce útočníkov zdevastjú Centrum (Paríž) a jeho obyvateľov. Nebudú zastavení ani Nebeskou Spravodlivosťou pri údere, ktorý prichádza skrze tohto verného služobníka (Veľkého kráľa Henri – E.A. Bucch). Vtedy to bude, kedy sa Pán poteší a zmätie tých, ktorí kedy mali ambíciu ovládnuť trón kráľovstva; a on tam posadí svojich priateľov.Pripravia nástroje, ktoré budú kresťanom stínať hlavy; rozpomenú si na tie staré nástroje aby vykonávali túto bolestivú popravu počas tejto krízy… Moje deti, je to nad Rennes. Na tejto strane sú dobrí ľudia, ale rovnako tak veľmi zlí a ruka Pánova sa v poslednú minútu neukáže nad týmto miestom.

Keby svet poznal hodinu príchodu Boha, pripravil by sa. Ľpeli by na viere, ktorá je zbraňou do boja. Moje deti – už nič viac neostáva, iba modlitba.

Moje deti, aké slabosti predávajú v apoštolských mužoch! Tie časy, ktoré pričiní veľmi nešťastné rozhodnutie pre nich, ukážu pramalú vieru týchto apoštolov. Oni budú príčinou zatratenia množstva duší, ktoré budú stratené príkladom ich previnilej slabosti.

Proroctví extatičky z Tours (1872)

Marie-Julie Jahenny - Mnohí biskupi a kňazi sa pridajú k falošnému náboženstvu

Tri varovania Panny Márie – La Salette, Fatima a Akita

Marie-Julie Jahenny – Tyrani Talianska

Žijeme udalosti, ktoré predpovedala Panna Mária v Akite?

Soud národů – VII (2022)

Posvätené predmety budú veľkou pomocou

Marie-Julie Jahenny - zodpovednosť a prísnosť

Proroctvá od Marie-Julie Jahenny

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané

Marie-Julie Jahenny – Práca v nedeľu prináša peklo na zem a v Paríži nikto neprežije
Public domain