Dori-2000
Dori-2000 shares from Mates5485
3429
Zjavenie Jána

Zjavenie Jána - Biblia SK

01:25:29
Zjavenie Jána - Biblia SK
Stylita and 2 more users like this.
Dori-2000 shares from Anton Čulen
31448
Slovenská republika počas vojny

Historik F. Vnuk: Podľa správy Medzinárodného Červeného kríža “Slovensko sa považovalo za relatívne…

“Slovensko sa považovalo za relatívne bezpečný útulok pre židov…” Týmito slovami charakterizuje položenie židovskej menšiny na Slovensku trojzväzková správa Medzinárodného Červeného kríža, The …More
“Slovensko sa považovalo za relatívne bezpečný útulok pre židov…”
Týmito slovami charakterizuje položenie židovskej menšiny na Slovensku trojzväzková správa Medzinárodného Červeného kríža, The Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War, kde sa situácia vykresľuje takto:
Video: Atentát na prezidenta Dr. J. Tisa v Lavre Pečorskej. Za atentátom stálo Nemecko TU: alianciazanedelu.sk/archiv/2521
“Značná časť židovskej menšiny dostala povolenie zostať naďalej v krajine a v určitom období Slovensko sa považovalo za relatívne bezpečný útulok pre židov, hlavne tých, čo sem prichádzali z Poľska (at certain periods Slovakia was looked upon as a comparative haven of refuge for Jews, especially for those coming from Poland.). Tí židia, čo zostali na Slovensku, žili tu v relatívne pokojnom prostredí až do konca augusta 1944, keď vypuklo povstanie proti nemeckým silám.
Je síce pravda, že zákon z mája 1942 znamenal zaistenie niekoľko tisícov …More
Caesar
Po osobních zkušenostech jak jsou demokraté schopni a ochotni zkreslit a překroutit historické osoby a události už nemůžu žádný výklad historie brát …More
Po osobních zkušenostech jak jsou demokraté schopni a ochotni zkreslit a překroutit historické osoby a události už nemůžu žádný výklad historie brát vážně. Totalitní lháři lhali naivně, dětinsky a proto jejich lži byly každému pro smích a nikdo je nebral vážně, zato demokratičtí lháři jsou typy lidí, kteří svým lhaním obelžou i sami sebe a využívají při svých lžích mistrně nejnovější poznatky psychologie, proto jsou demokratičtí lháři o tolik úspěšnější než ti totalitní. Vše v historii a společnosti bylo jinak, než jak nám dnešní lháři vykládají.
View one more comment.
Dori-2000 shares from Libor Halik
52320
Beneš

Rukopis, kterým prezident Beneš zradil vlast zveřejnila poprvé TV

04:30
J. Nečas: „Dva týdny před Mnichovem jsem byl zavolán prezidentem Benešem z jeho úřadu. Vzpomínám si, jak jsem byl šokován naším rozhovorem při této příležitosti a trvalo několik minut, než jsem se …More
J. Nečas: „Dva týdny před Mnichovem jsem byl zavolán prezidentem Benešem z jeho úřadu. Vzpomínám si, jak jsem byl šokován naším rozhovorem při této příležitosti a trvalo několik minut, než jsem se vzpamatoval. V tomto telefonickém rozhovoru mě prezident Beneš důvěrně oznámil, že při své příští návštěvě v Paříži bych měl prodiskutovat otázku postoupení části Československa, aby se zabránilo jeho úplnému zničení.“ Nečas dále píše, že před odletem dostal od osobního tajemníka prezidenta Prokopa Drtiny papír s instrukcemi pro jednání psanými Benešem a uvádí jejich stručný obsah včetně pokynu, že tento papír měl být zničen. Následně vysvětluje proč se rozhodl instrukce nezničit a dále uvádí, že předal Blumovi poselství v jeho venkovském sídle a že Blum „druhého dne mé návštěvy poslal bývalého šéfa kabinetu, Bluemela, k Daladierovi v 9,00 hod. ráno. Velice brzo po jejich rozhovoru byli Daladier a Bonnet se svým štábem na cestě letadlem do Londýna“. Nečas ve zprávě rovněž uvedl, že Benešovy …More
Libor Halik
Prezident Beneš podal Hitlerovi 15.9.1938 prst, ten si vzal celou ruku 30.9.1938 a od 15.3.1939 celé Čechy a Moravu. Pro @mavigerdan Jedinou slabi…More
Prezident Beneš podal Hitlerovi 15.9.1938 prst, ten si vzal celou ruku 30.9.1938 a od 15.3.1939 celé Čechy a Moravu. Pro @mavigerdan Jedinou slabinou celé Benešovy „postmnichovské“ strategie tak bylo zachování písemných instrukcí, které sám napsal pro ministra Nečase na cestu do Francie z 15. 9. 1938. V tomto dokumentu stojí psáno Benešovou rukou mj. to, že plán nabídnout Německu 4-6 tisíc kilometrů čtverečních území s 1,5-2 miliony sudetoněmeckých obyvatel musí být tajně umluven mezi Francií, Anglií a Československem a že o věci nemá být informován ani československý vyslanec ve Francii Štefan Osuský. Posledním bodem pak je pokyn pro vykonavatele mise ministra Nečase, aby tyto písemné instrukce zničil.
Jaromíru Nečasovi bylo ovšem po vykonání mise jasné, že pokud by tato byla prozrazena, a Beneš se k ní z jakýchkoliv důvodů nepřihlásil, v případě zničení instrukcí nebude mít žádný důkaz o tom, že ve Francii plnil příkaz prezidenta, a že by pak on sám mohl být souzen jako …More
mavigerdan
Třetiny? Beneš nabízel "jen"4-6tis.km2, Mnichov vzal 28tis.km2 později zaokrouhlených na 41km2. Snad nejsmutnější byli bratři Poláci : 2. 10. 1938 …More
Třetiny? Beneš nabízel "jen"4-6tis.km2, Mnichov vzal 28tis.km2 později zaokrouhlených na 41km2.
Snad nejsmutnější byli bratři Poláci :
2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala tzv. Zaolzie.
Rozlohou 830 km² a žilo v něm 220 000 osob (125 000 národnosti československé, 76 000 polské, 17 000 německé). Uzemí bylo připojeno ke katovickému vojvodství. Byly ihned zavřeny české školy, zakázány české bohoslužby a likvidovány české spolky, české obyvatelstvo bylo vyzváno, aby se do 1. 11. 1938 vystěhovala z tohoto území. Masové vystěhování probíhalo od října 1938 do ledna 1939 a počet nuceně vystěhovalých se pohyboval mezi 20 - 50 000 obyvateli s příklonem k horní hranici. Formy vyhnání byly různé, od prostého vyhrožování, propouštění z práce, přes různé formy násilí na majetku a osobách, zatýkání a úředního vypovídání s lhůtou 6, 24 a 48 hodin.
View 3 more comments.