Dori-2000
Dori-2000
460

Slávnostný ruženec

Nie je rýchly SLÁVNOSTNÝ RUŽENECMore
Nie je rýchly
SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC
Dori-2000
3689

Slovenský štát 1939 - 1945

Veľký význam v histórií nášho štátu má naše niekdajšie katolícke smerovanie. Katolícky kňaz Andrej Hlinka sa zaslúžil o štátotvorný slovenský národ. Nie je známe, kde sú jeho telesné pozostatky. …More
Veľký význam v histórií nášho štátu má naše niekdajšie katolícke smerovanie.
Katolícky kňaz Andrej Hlinka sa zaslúžil o štátotvorný slovenský národ. Nie je známe, kde sú jeho telesné pozostatky.
Najprv boli umiestnené v Ružomberku, ale blížiace sa sovietske vojská vyvolali obavy predstaviteľov nášho vtedajšieho štátu pred zničením všetkého, čo by mohlo pripomínať slovenskú štátnosť, a najmä slovenský katolicizmus.
No, zvláštna hmla toho zakrýva oveľa viac.
* * * * *
Dr. Edvard Beneš, česko-slovenský prezident od roku 1935, bol formovaný slobodomurárstvom. Pomáhal zakladať Spoločnosť národov (predchodkyňa Organizácie Spojených národov), ktorá vznikla v roku 1920. Bol tiež čestným prezidentom československého Paneurópskeho hnutia.
Ďalším znakom zlého vzťahu česko-slovenského štátu ku katolicizmu bolo zvrhnutie Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, protikatolíckym davom. Došlo k tomu dňa 3. novembra 1918, teda v prvú nedeľu existencie tohto štátu.
E. Beneš stal sa prezidentom …More
Bohus Vratko
Slovenský štát najkrajšie obdobie pre národ,,,,Tak spomínajú naši rodičia
Dori-2000
Homília vdp. Jána Košiara na 85. výročie vzniku Slovenského štátu Našich historikov, ktorí bohato zdokumentovali toto obdobie, poznáte: mám na mysli …More
Homília vdp. Jána Košiara na 85. výročie vzniku Slovenského štátu
Našich historikov, ktorí bohato zdokumentovali toto obdobie, poznáte: mám na mysli Františka Vnuka a nedávno zosnulého Milana Ďuricu. Z tých zahraničných spomeniem tu dvoch, jeden z nich je Talian a druhý Nemec.
A myslím aj na jedného talianskeho poslanca a senátora, Oreste Tofaniho, už je nebohý sedem rokov, ktorý mi povedal, keby nebol Slovenskej republiky 39 – 45, nebol by Západ uznal ani tú v roku 1993.
Svetoznámy taliansky katolícky autor Vittorio Messori napísal knihu Emporio cattolico – po slovensky Katolícke fórum.... spomina tu aj články vo vatikánskom denníku L’Osservatore Romano, kde vtedy písali, že tým, čo ho odsúdili (J. Tisa), nešlo o zadosťučinenie spravodlivosti, ale o politickú pomstu.
Keby nebola vyhlásená nezávislosť Slovenska, z tohto štátu by sa stal na protektorát Ríše tak, ako Česko a Morava. V Protektoráte bola možnosť úniku pre Židov nulová a deportovalo sa prakticky všetko židovské obyvateľstvo. …More
One more comment

Utrpenie môžme obetovať za svojich blízkych

Niekedy nás trápi, či naše deti dosiahnu spásu, že naša príbuzná žije v nemanželskom zväzku, že náš kamarát pije... Ale ľahko môžeme zistiť, že : utrpenie má veľkú hodnotu. Utrpenie môžme obetovať …More
Niekedy nás trápi, či naše deti dosiahnu spásu, že naša príbuzná žije v nemanželskom zväzku, že náš kamarát pije... Ale ľahko môžeme zistiť, že : utrpenie má veľkú hodnotu.
Utrpenie môžme obetovať za svojich blízkych
johanika
Dominik, o čom to točíš? Matka bežne venuje svoje bolesti za svoje deti a nemusí byť v milosti posväcujúcej... jednoducho, keď aj tie najsilnejšie …More
Dominik, o čom to točíš? Matka bežne venuje svoje bolesti za svoje deti a nemusí byť v milosti posväcujúcej... jednoducho, keď aj tie najsilnejšie bolesti obetuješ za niekoho, niečo, aj bolesť je menšia - má zmysel.
dominikguzman
Môžeme ho obetovať, ale človek musí byť v milosti posväcujúcej a tiež záleží na tom, nakoľko je sám svätý a cnostný.
25 more comments

Utrpenie nie je zbytočné

Kristus nás pozýva, aby sme mali účasť na Jeho umučení. To dáva zmysel nášmu utrpeniu. Akokoľvek ťažké a bolestivé môže byť utrpenie, už nie je zbytočné a nezmyselné. Chorí a trpiaci sa môžu modliť …More
Kristus nás pozýva, aby sme mali účasť na Jeho umučení. To dáva zmysel nášmu utrpeniu.
Akokoľvek ťažké a bolestivé môže byť utrpenie, už nie je zbytočné a nezmyselné.
Chorí a trpiaci sa môžu modliť za svojich blízkych, aj za Cirkev. Tieto modlitby majú mimoriadnu účinnosť, keď trpiaci ponúka svoje utrpenie v spojení s Kristom.
Kresťanstvo umožňuje, aby sa utrpenie využívalo na dobro a nie premrhalo.
Utrpenie nie je zbytočné
Metod
Vezmi každodenne svoj kríž a nasleduj Ma!

Kresťanstvo bez kríža ?

Svätý Peter si jedného pekného dňa natrel tvár olejom a položil Ježišovi otázku. Myslím si, že to bola otázka, ktorú chceli položiť všetci apoštoli, ale nenabrali na to odvahu: „Pozri, my sme opustili …More
Svätý Peter si jedného pekného dňa natrel tvár olejom a položil Ježišovi otázku. Myslím si, že to bola otázka, ktorú chceli položiť všetci apoštoli, ale nenabrali na to odvahu:
„Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ (Matúš 19:27)
Kresťanstvo bez kríža ?

85. výročie vzniku 1. Slovenskej republiky

Dnes si pripomíname 85. výročie vzniku 1. Slovenskej republiky. Následkom Mníchovskej dohody z 30. septembra 1938 sa začal rozklad česko-slovenského štátu a československá vláda sa podvolila diktátu …More
Dnes si pripomíname 85. výročie vzniku 1. Slovenskej republiky.
Následkom Mníchovskej dohody z 30. septembra 1938 sa začal rozklad česko-slovenského štátu a československá vláda sa podvolila diktátu Nemeckej ríše. Prezident Edvard Beneš sa 5. októbra 1938 zriekol svojej funkcie.
Po dlhoročných snahách a žiadostiach Slovákov o rovnoprávne spolužitie so susednými národmi, využili Slováci svoju šancu a dňa 14. marca 1939 poslanci Snemu Slovenskej krajiny hlasovali jednohlasne za vznik samostatného slovenského štátu.
Napätá medzinárodná situácia a hrozba rozparcelovania nášho územia medzi okolité štáty vyhlásenie samostatného štátu síce urýchlila, no nie je pravdou, že jeho vznik bol len dielom Nemecka a Slováci ho odmietali.
Aj keď bol pod tzv. ochranou Nemecka (podobne ako bola ČSR pod ochranou Francúzska a dnešná SR pod „ochranou“ EU), bol verejnosťou prijatý s radosťou. Vznikol v čase mieru a postupne ho uznala väčšina vtedajších štátov sveta. V porovnaní s okolitými štátmi Slovenská …More
Anton R
@Pavol Právnik Samozrejme že Karvaš neprestal byť slobodomurárom. Aj Pánu Bohu je zakázané používať hriešnikov (aj diabla) na Jeho ciele (a v dôsledku …More
@Pavol Právnik Samozrejme že Karvaš neprestal byť slobodomurárom. Aj Pánu Bohu je zakázané používať hriešnikov (aj diabla) na Jeho ciele (a v dôsledku aj proti ich vôli)?
Dám tu ešte citát zo zjavenia Panny Márie sestre Mariane Torres od Ježiša 16.1.1599 (z jej životopisu v španielčine Vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, zväzok 2 (z troch), strany 158-159):
“Dentro de poco tiempo la patria en que vives dejará de ser Colonia y será República libre. Entonces será conocida con el nombre de Ecuador, y necesitará de almas heroicas para sostenerse en medio de tantas calamidades públicas y privadas.
Aquí Dios encontrará siempre esas almas a manera de violetas ocultas. Desgraciado sería Quito sin este Monasterio. Y ningún monarca poderoso de la tierra podrá, con sus tesoros, edificar nuevos edificios en este lugar, que es posesión de Dios de la misma forma que Juliano el Apóstata con su poder mentiroso, no pudo reedificar el Templo de Salomón. ¡Los esfuerzos de los …
More
Michal Soka
@Metod, multinick Janko nie je v poriadku. Tolko by si uz mohol vediet.
7 more comments

ČŠR bez masky

Dnes si pripomíname (30.10.2021) 103. výročie prijatia Martinskej deklarácie, ktorou sa predstavitelia Slovenska prihlásili k vznikajúcej ČSR. Napriek tomu, že Slováci si od nového štátu veľa …More
Dnes si pripomíname (30.10.2021) 103. výročie prijatia Martinskej deklarácie, ktorou sa predstavitelia Slovenska prihlásili k vznikajúcej ČSR. Napriek tomu, že Slováci si od nového štátu veľa sľubovali, musel Andrej Hlinka už v roku 1919 skonštatovať: Za tento krátky čas nám násilnícki Česi spôsobili viac trápenia, ako Maďari za tisíc rokov.
V súčasnosti je ČSR zo strany médií a nezmieritelných čechoslovakistov predstavovaná nekriticky ako dokonalý demokratický štát, čo ale absolútne nezodpovedá realite. V ČSR neboli Slováci vôbec uznávaní ako národ a je úplne jedno, ako to Masaryk s Benešom odôvodňovali. V Clevelandskej a Pittsburghskej dohode Masaryk sľuboval Slovákom federáciu, autonómiu a vlastný snem. Nič z toho sa nezrealizovalo. Dnešnými slovami - Masaryk Slovákov surovo diskriminoval. Inak sa nesprával ani Beneš. Keď Beneš musel v roku 1919 v rámci vyjednávania postúpiť územie Poľsku, tak zásadne len územie Slovenska (Orava, Kysuce, Spiš).
A čo je asi najdôležitejšie spomenúť -…More
Mira393
no a ...nebyl to snad syn neznámého otce?
Ján Slovák
Masaryk - slobodomurar 🤮
One more comment

Čo s dejinami našimi

Štefan Salagius v 18. storočí v diele De statu ecclesiae Pannonicae (O stave Panónskej cirkvi) označil Svätopluka bez váhania za „najslávnejšieho kráľa našich Slovákov“. Dejepisectvo 18. storočia …More
Štefan Salagius v 18. storočí v diele De statu ecclesiae Pannonicae (O stave Panónskej cirkvi) označil Svätopluka bez váhania za „najslávnejšieho kráľa našich Slovákov“.
Dejepisectvo 18. storočia sa totiž ešte možno neriadilo kritickým prístupom k prameňom, ktoré je dnes medzi metódami bádania historikov dominantné, ale malo k nim úctu.
Radikálne sa to začalo meniť pod vplyvom Francúzskej revolúcie. Keď 21. januára 1793 padla hlava francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI., stalo sa regálne právo (iura regalia) zabíjať demokratickým.
Následne moderná rovnosť začala pohlcovať stredovekú rôznosť.
Historici začali popierať kontinuitu toho, čo bolo ešte pred sto rokmi aj medzi maďarskými historikmi dogmou, a síce, že Slováci sú jedinými potomkami Svätopluka a jeho ríše.
Keďže fakty 9. storočia sa nedali nijako odmyslieť, Hunfalvy a spol. popreli existenciu Slovákov pred 13. storočím. Vyhlásili ich za národ, ktorý vznikol ako výsledok sekundárneho osídlenia územia dnešného Slovenska Čechmi, Moravanmi …More
Ján Slovák
Svätopluk je nepochybne najznámejším slovanským katolíckym kráľom, ktorý ovládal aj súčasné slovenské územie, ale len do tej miery, pokiaľ jeho …More
Svätopluk je nepochybne najznámejším slovanským katolíckym kráľom, ktorý ovládal aj súčasné slovenské územie, ale len do tej miery, pokiaľ jeho rozhodnutia boli v súlade s Božou a cirkevnou mocou.
Totižto tak ako jeho slovanskí opoziční vládcovia nechceli jednotu medzi pápežom a cisárom a preto ich vláda upadla, tak aj Svätopluk čelil tejto skúške.
napr. historická zmienka o vláde Svätopluka píše, že pápež uznával Svätopluka za Nitrianského vládcu resp.vládcu územia, kde bola východná časť Veľko-moravskej ríše:
"Fuldské anály napríklad spomínajú Nitrianske kniežatstvo ako „krajinu Svätopluka“ a odlišujú ho od Rastislavovej (vlastnej) Moravy. Podobne pápež adresoval v roku 869 list Gloria in excelsis „Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi“ (ich kniežatstvá – Moravské, Nitrianske a Panónske – tvorili Metodovu arcidiecézu)."
Pokiaľ Svätopluk rešpektoval a uznával pápežské rozhodnutia ako aj cisárske plány, jeho vláda bola pevná a dokonca neskôr sa rozšírila tak, že vládol celej …More

Vojenský zásah proti Slovákom

V noci z 9. na 10. marca 1939 začal na Slovensku vojenský zásah ústrednej česko - slovenskej vlády. Skutočnú moc namiesto slovenskej autonómnej vlády prevzali do svojich rúk českí generáli, ktorí …More
V noci z 9. na 10. marca 1939 začal na Slovensku vojenský zásah ústrednej česko - slovenskej vlády. Skutočnú moc namiesto slovenskej autonómnej vlády prevzali do svojich rúk českí generáli, ktorí vyhlásili stanné právo. Dali uväzniť a odvliecť do Česka vyše 250 popredných slovenských politických činiteľov, nevynímajúc ani poslancov - napriek ich imunite. Ministrovi Ferdinandovi Ďurčanskému sa podarilo včas opustiť Bratislavu a dostať sa do Viedne. Tam mu dali možnosť prejavmi v rozhlase informovať Slovensko o vývoji situácie a povzbudzovať Slovákov, aby odporovali bezprávnym zásahom pražskej vlády proti autonómii Slovenska.
FB - Slovenská štátnosť
Mira393
ano, rozdělení ide vidět hlavně v obchodech...
apredsasatoci
Česi nám robili len zle! Dobre, že sme sa ich zbavili! Teraz si robíme zle sami sebe! Konečne sa posunul slovenský národ!More
Česi nám robili len zle! Dobre, že sme sa ich zbavili!
Teraz si robíme zle sami sebe! Konečne sa posunul slovenský národ!
One more comment
Dori-2000 shares from Petrus.klasikus
2.4K
Sledujte „AUTENTICKÉ SVEDECTVO, 14 MAREC 1939, PAVOL ČARNOGURSKÝ“
38:19

DOGMA

Dogma v Katolíckej cirkvi chráni Bohom zjavenú pravdu. Ako inak by sme bránili našu vieru, že Ježiš vstal z mŕtvych alebo že vstúpil na nebesia ? blog-o-kc.blogspot.com/2024/03/dogma.htmlMore
Dogma v Katolíckej cirkvi chráni Bohom zjavenú pravdu. Ako inak by sme bránili našu vieru, že Ježiš vstal z mŕtvych alebo že vstúpil na nebesia ?
blog-o-kc.blogspot.com/2024/03/dogma.html
Jozef Christian
Keby Katolícka Cirkev nemala dogmy, tak by už dávno zanikla, lebo oni sú základné piliere stavby (Chrámu Cirkvi)

Svätý Mikuláš Owen

Mikuláš Owen bol umučený počas najhoršej surovosti antikatolicizmu v Anglicku podľa obávaných trestných zákonov, ktoré zakrvavili aj Írsko. blog-o-kc.blogspot.com/2024/03/svaty-mikulas-owen.htmlMore
Mikuláš Owen bol umučený počas najhoršej surovosti antikatolicizmu v Anglicku podľa obávaných trestných zákonov, ktoré zakrvavili aj Írsko.
blog-o-kc.blogspot.com/2024/03/svaty-mikulas-owen.html

Čierna legenda o Španielsku

Čiernu legendu rozširovala najmä protestantská a liberálna ideológia a podporovala ju v 20. storočí marxistická reinterpretácia histórie. A dokonca aj v Latinskej Amerike viedol vplyv takzvaného „…More
Čiernu legendu rozširovala najmä protestantská a liberálna ideológia a podporovala ju v 20. storočí marxistická reinterpretácia histórie. A dokonca aj v Latinskej Amerike viedol vplyv takzvaného „osvietenského“ hnutia.
V roku 1567 sa začala prudká propagandistická kampaň vydaním protestantského letáku, ktorý napísala španielsky luterán Montanus.
Čierna legenda o Španielsku
ABADAN . .
Žijete minulostí, nežijete přítomnost, natož mít vizi budoucnosti. 🥴
Trepifajksl
Z nově pokřtěných Židů pocházeli také například kardinál Juan de Torquemada, Tomáš Torquemada, první velkoinkvizitor, Diego Deza, druhý velkoinkvizit …More
Z nově pokřtěných Židů pocházeli také například kardinál Juan
de Torquemada, Tomáš Torquemada, první velkoinkvizitor, Diego Deza, druhý
velkoinkvizit
or, arcibiskup z Granady, Hernando de Talavera. Také tři tajemníci koruny:
Fernando Alvarez, Alfonso de Avila, Hernando de Pulgar byli pokřtění Židé.Autory
protižidovských směrnic byli pokřtění Židé jako Tomáš Torquemada, Don Juan Pacheco,
markýz z Villena
a velmistr řádu sv. Jakuba, Don Pedro Giron, velmistr řádu Calatráňů a arcibiskup primas z Toleda. Nelze popírat, že někteří pokřtění Židé ve skutečnosti nekonvertovali a někteří, i když se stali kněžími a řeholníky, křesťanství nepřijali. Španělská inkvizice. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský - PDF Stažení zdarma
32 more comments
Dori-2000 shares from Coburg
2.2K
Varovanie

K posolstvám resp. vyjadreniam garabandalských vizionárok ohľadne Varovania (výstrahy) ľudstva

Glenn Hudson Administrátor KEĎŽE TOĽKO ĽUDÍ SI MYSLÍ, ŽE VAROVANIE A ZÁZRAK SA STANE TENTO ROK (2024) , OPÄŤ ZNOVU DOSTÁVAM "PREDVAROVNÉ KRITÉRIÁ", (Conchita dá 8 dní oznámenie o Zázraku v apríli) …More
Glenn Hudson
Administrátor
KEĎŽE TOĽKO ĽUDÍ SI MYSLÍ, ŽE VAROVANIE A ZÁZRAK SA STANE TENTO ROK (2024) , OPÄŤ ZNOVU DOSTÁVAM "PREDVAROVNÉ KRITÉRIÁ", (Conchita dá 8 dní oznámenie o Zázraku v apríli)
KEDY BUDE VAROVANIE?
(PREDVAROVANIE KRITÉRIÁ)
Neboli nám uvedený presný čas a dátum, ale dostali sme 3 stopy, kedy sa Varovanie čoskoro blíži. Tri avíza boli po synode ( jedno sa deje a skončí koncom roku 2024) a tiež „keď príde komunizmus opäť“ a globálne účinky komunizmu, najmä náboženského prenasledovania, svätá omša sa už nedá slobodne sláviť, a nakoniec sa pápež vracia z návštevy Moskvy v Rusku (a v Európe vypuknú nepriateľské akcie ). Keď sa uskutočnia všetky 3 avíza, sme veľmi blízko k Varovaniu !
-------------------------------------------------------------------
Mary Loli o komunizme: Pani Christine Bocabeille sa potom opýtala Mari Loli: „Ak mi nemôžete povedať presný rok [výstrahy], možno by ste mi mohli povedať, kedy sa to približne stane. " "Áno, bude to v tom čase, keď to svet bude …More
Kde bola ministerka počas konferencie ? Len si plnila svoje povinnosti...
03:37
Metod
Martinka, držím Ti palce, vyčistí ale veřejnoprávní Sračkomet!
Coburg
apredsasatoci: čím to je? čím to je? čím to je? čím to je? niekoho kríštálovou guľou.
3 more comments

Nadužívanie slova "láska"

Slovo „láska“ sa už totiž v modernej Cirkvi používa aj na označenie zamlčiavania pravdy pred bludármi, aj na sodomskú pohlavnú zvrátenosť, aj na banálnu pohlavnú príťažlivosť, kvôli ktorej je …More
Slovo „láska“ sa už totiž v modernej Cirkvi používa aj na označenie zamlčiavania pravdy pred bludármi, aj na sodomskú pohlavnú zvrátenosť, aj na banálnu pohlavnú príťažlivosť, kvôli ktorej je zničená rodina a dokonca aj na ochotu dať sa zaočkovať experimentálnymi vakcínami. A to je od skutočnej kresťanskej lásky, na míle vzdialené.
Učenie Cirkvi totiž, v rozpore s týmto nemastným - neslaným hrkútaním v niektorých kázňach, jasne po stáročia hlásalo, že prejavom kresťanskej lásky je okrem odpustenia či trpezlivosti aj napomínanie hriešnikov, karhanie a exkomunikácia heretikov (skutočných, nie tých, čo popierajú klimatické zmeny a nezažili environmentálnu konverziu), trestanie zločincov, vylučovanie smilníkov, alebo aj „strasenie prachu z obuvi“, ktoré symbolizovalo ukončenie akéhokoľvek „sprevádzania“ a „dialógu“ s tými, ktorí ostali hluchí ku každému kresťanskému upozorneniu a argumentu.
Túto „lásku“ by sme však v moderných homíliách hľadali len veľmi pracne... Naopak, hojne nachádzame …More

Španielska inkvizícia

Historici už nejaký čas vedia, že populárny pohľad na španielsku inkvizíciu je len súčasť „Čiernej legendy“ - toho súboru spisov, ktorým od 16. storočia hanobia Španielsko a jeho katolícku vieru. …More
Historici už nejaký čas vedia, že populárny pohľad na španielsku inkvizíciu je len súčasť „Čiernej legendy“ - toho súboru spisov, ktorým od 16. storočia hanobia Španielsko a jeho katolícku vieru. blog-o-kc.blogspot.com/2024/02/spanielska-inkvizicia.html
Log into Facebook | Facebook
Dori-2000
372.6K
Kňaz Maroš Kuffa : Keď bolo zasvätené Portugalsko, bolo ušetrené od vojny. Celé video : o.Kuffa - Kázeň z Trnavskej novény 19.11.2023More
Kňaz Maroš Kuffa : Keď bolo zasvätené Portugalsko, bolo ušetrené od vojny.
Celé video :
o.Kuffa - Kázeň z Trnavskej novény 19.11.2023
03:35
Anton Frantisek shares this
8 more comments
Dori-2000
1.1K

Laureát Nobelovej ceny vysvetlil, prečo vstúpil do Katolíckej cirkvi.

Laureát Nobelovej ceny vysvetlil, prečo vstúpil do Katolíckej cirkvi. Od protestantov cez kvakerov ku katolíkom Svoju cestu do Katolíckej cirkvi opísal Fosse v knihe Tajomstvo viery. Na protestantizme …More
Laureát Nobelovej ceny vysvetlil, prečo vstúpil do Katolíckej cirkvi.
Od protestantov cez kvakerov ku katolíkom
Svoju cestu do Katolíckej cirkvi opísal Fosse v knihe Tajomstvo viery.
Na protestantizme kriticky hodnotil úsilie o odstránenie mystiky a poézie z cirkvi a viery.
Vnútorné svetlo je to, čo neustále hľadal a napokon našiel v katolíckej mystike.
Už od osemdesiatych rokov sa postupne zoznamoval s dielom dominikánskeho mystika Majstra Eckharta (13.stor.), ktorý sa neustále venoval otázke dotyku duše a Boha.
Spisovateľovo rozhodnutie vstúpiť do Katolíckej cirkvi ovplyvnil aj fakt, že sa jej za dve tisícročia podarilo niečo nanajvýš obdivuhodné. „Zachránila tajomstvo viery v plynutí času.“
...„Aby ste sa stali skutočným kresťanom, musíte sa spojiť s Ježišom Kristom. Toto sa mi darí skrze eucharistiu. Počas prijímania som cítil ohromnú prítomnosť niečoho. Túto prítomnosť prežívam dodnes, keď navštívim bohoslužbu a prijímam telo Ježiša Krista.“ Laureát Nobelovej ceny vysvetlil, prečo …More
Dori-2000
9890
Ruženec je v BIBLII
ABADAN . .
Pan Avi Liva si s vámi hraje, je to obyčejný hajzlík. Jezinka. 🦊
apredsasatoci
Modlitba Ruženec mi veľmi nesedí. Skôr uprednostňujem Ježišovu modlitbu.More
Modlitba Ruženec mi veľmi nesedí.
Skôr uprednostňujem Ježišovu modlitbu.
7 more comments