Libor Halik
263K

Zkapalnění od sv. Januária je znamení, že květen 2022 nebude smrtonosným měsícem

Sv. Pio stigmatik totiž prorokoval o jednom budoucím květnu (máji). Možná 2023, či 2024? Vtedy ľudia zažijú tragédiu. Mnohých premôže rieka, mnohí zhoria v plameňoch, mnohých zavalia a pochovajú jedy ... ja však zostanem blízko čistému srdcu. Máj bude tragickým mesiacom. V liste z roku 1959, ktorý adresoval svojmu predstavenému, páter Pio podrobne opísal zjavenie, ktoré mu ukázal Pán Ježiš. List chceli mnohí udržať v tajnosti. List je dosť dlhý a plný posolstiev; preto vyberáme len 12 z nich, prevzatých z knihy Renza Bascheru ´The great prophets´ (Veľkí proroci). Toto o tragickom máji je 12) bod na: Ježiš hovorí Pátrovi Piovi o konci sveta
Zaujali ma tieto body, ktoré dovysvetlím:
10) Som "zúfalý" ... Neviem, čo mám ešte urobiť pre ľudstvo, aby robilo pokánie. Ak bude pokračovať svojou cestou aj naďalej, rozpúta sa hrozný Boží hnev a udrie ako blesk.
2) Budú sa diať hrozné veci. Už sa nemôžem viac prihovárať za ľudstvo. Božia oddanosť je na konci. Človek bol stvorený aby miloval život a končí jeho ničením ...
7) Ste ako mravce, lebo prichádza čas, kedy si ľudia pre kus chleba vypichnú oči. Obchody budú vydrancované, sklady vykradnuté a zničené. Beda tomu, kto v tie dni nebude mať pri sebe sviecu, nádobu s vodou a veci potrebné na 3 mesiace.
3) Svet bol zverený človeku ako záhrada. Človek ho otrávil a nakazil jedmi. Teraz nič neslúži na očistenie tohto domova človeka. Tu treba dôkladný a hlboký zásah, no ten môže prísť iba z neba.
11) Na zem spadne meteorit a všetkých vydesí. Bude to katastrofa, oveľa horšia než vojna. Veľa vecí bude zničených, zrušených, vymazaných. A to bude jedno zo znamení ...
8) Zmizne pevnina ... obrovská pevnina. Krajina bude navždy vymazaná z mapy (L: dle sv. Aristoklije Athoského přímo Severní Amerika USA, dle D. Wilkersona i část Kanady a dle popisu sv. Hildegardy nepřímo nejspíš USA)... jej dejiny, bohatstvo a obyvateľov budú vláčiť bahnom.
4) Pripravte sa na prežitie 3 dní v absolútnej tme. Tieto tri dni sú veľmi blízko ... V týchto dňoch zostanete ako mŕtvi, bez jedla a pitia. Potom sa vráti svetlo. Veľa ľudí ho však už nikdy neuvidí. (L: 3 dny tmy i v proroctví sv. Taigi)
Public domain
Dori-2000 shares this
4
Hanka Kraská
USA satanisti požadujú otvárať satanské kluby na základných školách pre deti od 5-12 rokov
petícia
Sign Your Protest Against After School Satan Club at Joyner Elementary
Satanic Temple oznámil, že otvorí After School Satan Club na základnej škole Joyner v Greensboro v Severnej Karolíne.
Akciové letáky pre klub sú zamerané na deti.
"Hej deti, zabavme sa v After School Satan Club!" (Fox8: 25.…More
USA satanisti požadujú otvárať satanské kluby na základných školách pre deti od 5-12 rokov

petícia
Sign Your Protest Against After School Satan Club at Joyner Elementary

Satanic Temple oznámil, že otvorí After School Satan Club na základnej škole Joyner v Greensboro v Severnej Karolíne.
Akciové letáky pre klub sú zamerané na deti.
"Hej deti, zabavme sa v After School Satan Club!" (Fox8: 25. apríla 2022) Podľa News19 „náčelník personálu Guilford County Schools hovorí, že klub je v štádiu preskúmania.“ (Novinky19, 30. apríla 2022
Podpíšte svoj pokojný protest na ochranu našich detí. Školy najviac potrebujú Boha, pravdu a cnosť.
Satanský chrám však chce otvoriť ďalšie satanské kluby a vystaviť nevinné a ovplyvniteľné deti vo veku 5 až 12 rokov deštruktívnemu vplyvu pekla
Tieto po škole Satanské kluby navrhujú naučiť deti: Popierať existenciu Boha Odmietajte myšlienku večného trestu za zlo alebo odmeny za dobro Nahradiť kresťanskú charitu ateistickým humanitným prístupom Postavte sa proti kresťanským klubom na štátnych školách Každý Američan milujúci Boha by sa mal postaviť proti propagácii satana v našom systéme verejných škôl.

Ukážte, že odmietate satanistický program, podpísaním tejto petície a šírte túto správu svojim priateľom. Satan nemá práva.
Libor Halik
Toto predpovedal r.1973 D. Wilkerson, že přichádza. Nakonec r.1984 či 1985 predpovedal, že USA zhoria ako Sodoma. Už v poslednej knihe Biblie, Apokalypse, Zjaveniu sv. ap. Jána v kapitolách 17. a 18. je, že ako prvé zhorí počas 1hod New York - Nový Babylon, mesto veliké u mora. Zj 18,17.
Josef Bob
To je ten luteránský prorok?
TerezaK
"... Ja však zostanem blízko tých, čo budú mať čisté srdce. !!"
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Troška podrobnejšie s odkazmi na ďalšie proroctvá.
Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch
Gitka Benesova shares this
1464
christian24
Turzovka 1964 (2), 1994, 2014, 2022