Marie-Julie Jahenny – Boží muž povznesie Francúzsko z ruín.

Marie-Julie Jahenny – Boží muž povznesie Francúzsko z ruín, ale ešte pred tým bude krajina v plameňoch.

Z denníčka Marie-Julie, 30. November 1880


Panna Mária

„Tu je – nešťastná koruna (Francúzska), ktorá pred tým bola taká biela, tak obdivovaná všetkými zahraničnými kráľmi a slávna do končín Zeme. Dnes, v takomto zbedačenom stave je koruna Francúzska. Zachová si túto srdcebôľnu farbosť až do dňa, kedy Boží muž (Veľký francúzsky kráľ), Môj syn, povznesie Francúzsko zo svojich ruín. V slzách chytí tento smutný diadém a nasadí si ho na čelo, povznesúc so zlomeným srdcom toto kráľovstvo upadnuté do ruín najšpinavších a najviac vinných. V tomto diadéme, detičky Moje, je obsiahnuté celé Francúzsko, okrem teba, Bretónsko!

Nechcela som položiť túto čiernu korunu ani len na vrcholok tvojich krajov, ó Bretónsko, ktoré tak milujem, avšak Môj Syn má kúsoček prichystaný pre najbolestnejšiu skúšku. Keď budem môcť, zasiahnem. Syn Môj, zo všetkých ľudí, ktorým je vyhrážané, nechaj Bretónsko pod ochranou… mojej dobrotivosti! A ponechaj zvyšok Tvojich domovov, ktoré sú Tebe zasvätené, ponechaj ich v pokoji, Tvojich apoštolov, verných… (veď) v krátkom čase nebude viac slobody pre zlo, pre oheň, krv a smrť.

Ó, Francúzsko, tak drahé, pozerám na teba so slzami na krajíčku. Vidím korunu povstať spod tvojich nôh. Ty si ju uložíš vo svojom srdci. Nemilosrdne pritlačíš smrtonostnú zbraň do sŕdc svojich vznešených bojovníkov, meč smrti (to bude).

Deti Moje, uvidíte na svet dopadnúť smrtonosné nákazy, takže nebude čas na prípravu postaviť sa pred Môjho Syna (tzn. „nebude viac čas pripraviť sa na svoju smrť“). Svetlo Nebies (však) zvíťazí s obrovskou zúrivosťou. Oheň z neba bude postupovať zemou…: pomstychtivé svetlo spáli čokoľvek, čo by prinieslo ovocie. Obrábané pôdy budú zdevastované mocou tohto ohňa; zelené trávy budú spálené a premenené na krajinu úplne holú. Ovocie sa nezjaví, všetky druhy stromov budú suché na kôru. Deti Bretónska, uchovajte si svoje obilie, aby sa vám vyjavila dobrota Môjho Syna: to je jediný spôsob, ako si uchovať jedlo.

Deti Moje, po tri dni bude obloha v plameňoch, zvrásnená Božským Hnevom! Čo mi robí smútok je, že hnev nezastaví mocnosti pekla. Neboja sa ani Môjho Syna, ani pekla. Ohrozenie Francúzska je vpísané v Nebi večnou mocou. Nemôžem zasiahnuť. Nie som nič viac, než len Matka bez moci.“

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch

PROROCTVÍ - Rusko obsadí celou evropu. Otec Marg Goring

Marie-Julie Jahenny – Božské Srdce Ježišovo
Public domain
Peter(skala)
Deti Bretónska, uchovajte si svoje obilie, aby sa vám vyjavila dobrota Môjho Syna: to je jediný spôsob, ako si uchovať jedlo.
😇
presne toto by mali aj slováci urobiť, ak chcu prežiť vojnu: "uchovajte si svoje obilie"
muka, voda, soľ, olej, ... aby ste si mohli aspon (nekvasený) chlieb upiecť, lebo tieto komodity nebudu k dispozicii ani v zahradkach.More
Deti Bretónska, uchovajte si svoje obilie, aby sa vám vyjavila dobrota Môjho Syna: to je jediný spôsob, ako si uchovať jedlo.
😇

presne toto by mali aj slováci urobiť, ak chcu prežiť vojnu: "uchovajte si svoje obilie"

muka, voda, soľ, olej, ... aby ste si mohli aspon (nekvasený) chlieb upiecť, lebo tieto komodity nebudu k dispozicii ani v zahradkach.