m.rekinek
12.1K

123 BADANIA NAUKOWE POTWIERDZAJĄ, ŻE NATURALNIE NABYTA ODPORNOŚĆ NA COVID-19 JEST TRWAŁA I LEPSZA OD SZCZEPIONKI

Nie powinniśmy narzucać nikomu szczepionek przeciw COVID, gdy dowody wskazują, że naturalnie nabyta odporność jest równa lub silniejsza i lepsza od istniejących szczepionek. Zamiast tego powinniśmy szanować prawo do integralności cielesnej jednostek do samodzielnego decydowania.

Urzędnicy ds. zdrowia publicznego i establishment medyczny z pomocą upolitycznionych mediów wprowadzają w błąd opinię publiczną, twierdząc, że zastrzyki z COVID-19 zapewniają większą ochronę niż naturalna odporność. Na przykład dyrektor CDC Rochelle Walensky w swoim opublikowanym w październiku 2020 r. oświadczeniu w LANCET elsevierhealth.com/action/cookieAbsent że „nie ma dowodów na trwałą odporność ochronną na SARS-CoV-2 po naturalnej infekcji” i że „konsekwencja osłabienia odporności stanowiłaby ryzyko dla wrażliwe populacje na nieokreśloną przyszłość”.

Immunologia i wirusologia 101 nauczyły nas przez ponad sto lat, że naturalna odporność zapewnia ochronę przed białkami zewnętrznej otoczki wirusa oddechowego, a nie tylko jednym, np. glikoproteiną szczytową SARS-CoV-2.

Istnieją nawet mocne dowody na trwałość przeciwciał . Nawet CDC rozpoznaje naturalną odporność na ospę wietrzną i odrę, świnkę i różyczkę , ale nie na COVID-19.

Zaszczepione wykazują miano wirusa (bardzo wysokie) podobne do nieszczepionych ( Acharya i wsp . oraz Riemersma i wsp .), a zaszczepione są tak samo zakaźne. Riemersma i in. zgłaszają również dane z Wisconsin, które potwierdzają, w jaki sposób zaszczepione osoby, które zarażą się wariantem Delta, mogą potencjalnie (i są) przenosić SARS-CoV-2 na inne osoby (potencjalnie zaszczepione i nieszczepione).

Ta niepokojąca sytuacja, w której zaszczepione osoby są zakaźne i przenoszą wirusa, pojawiła się w przełomowych publikacjach szpitalnych o epidemii autorstwa Chau i in . (populacje pracowników w Wietnamie), epidemia w szpitalu w Finlandii (rozprzestrzenianie się wśród pracowników służby zdrowia i pacjentów) oraz epidemia w szpitalu w Izraelu (rozprzestrzenianie się wśród pracowników i pacjentów). Badania te wykazały również, że środki ochrony osobistej i maski były zasadniczo nieskuteczne w środowisku opieki zdrowotnej. Ponownie, choroba Mareka u kurcząt i sytuacja w zakresie szczepień wyjaśniają, z czym potencjalnie mamy do czynienia z tymi nieszczelnymi szczepionkami (zwiększona transmisja, szybsza transmisja i więcej „gorętszych” wariantów).

Ponadto istniejącą odporność należy ocenić przed każdym szczepieniem za pomocą dokładnego, niezawodnego i wiarygodnego testu na obecność przeciwciał (lub testu odporności limfocytów T) lub opierać się na dokumentacji wcześniejszego zakażenia (poprzedni dodatni test PCR lub test antygenowy). Byłby to dowód na to, że odporność jest równa odporności szczepionki, a odporność powinna mieć taki sam status społeczny, jak jakakolwiek odporność wywołana szczepionką. Będzie to miało na celu złagodzenie społecznego niepokoju za pomocą tych wymuszonych nakazów szczepień i społecznych wstrząsów spowodowanych utratą pracy, odmową przywilejów społecznych itp. Rozdzieranie zaszczepionych i nieszczepionych w społeczeństwie, rozdzielanie ich nie jest medycznie ani naukowo uzasadnione.

Brownstone Institute wcześniej udokumentował 30 badań dotyczących naturalnej odporności w odniesieniu do Covid-19.

Ta tabela uzupełniająca jest najbardziej zaktualizowaną i obszerną listą biblioteczną 123 najwyższej jakości, kompletnych, najbardziej solidnych badań naukowych i raportów dowodowych / stanowisk dotyczących naturalnej odporności w porównaniu z odpornością wywołaną szczepionką COVID-19 i pozwala aby wyciągnąć własne wnioski.

Skorzystałem z wkładu wielu osób, które złożyły to razem, zwłaszcza moich współautorów:

Dr Harvey Risch, MD, PhD (Yale School of Public Health)
Dr Howard Tenenbaum, PhD (Wydział Medyczny, University of Toronto)
Dr Ramin Oskoui, MD (Foxhall Cardiology, Waszyngton)
Dr Peter McCullough, MD (Fundacja Prawda dla Zdrowia (TFH)), Teksas
Dr Parvez Dara, MD (konsultant, hematolog medyczny i onkolog)


dr Paul Elias Alexander

Alexander posiada tytuł doktora. Posiada doświadczenie w epidemiologii oraz w nauczaniu epidemiologii klinicznej, medycyny opartej na dowodach oraz metodologii badań. Dr Alexander jest byłym adiunktem na Uniwersytecie McMaster w medycynie opartej na dowodach i metodach badawczych; były doradca konsultanta ds. syntezy dowodów pandemii COVID w WHO-PAHO Waszyngton (2020) i były starszy doradca polityki pandemicznej pandemii COVID w zakresie zdrowia i opieki społecznej (HHS) Waszyngton, DC (sekretarz), rząd USA; pracował/powołany w 2008 r. w WHO jako regionalny specjalista/epidemiolog w europejskim oddziale regionalnym Dania, pracował dla rządu Kanady jako epidemiolog przez 12 lat, mianowany kanadyjskim epidemiologiem terenowym (2002-2004) w ramach międzynarodowego finansowane przez CIDA, Health Canada zrealizowało projekt dotyczący koinfekcji TB/HIV i kontroli MDR-TB (obejmujący Indie, Pakistan, Nepal, Sri Lankę, Bangladesz, Bhutan, Malediwy, Afganistan, delegowany do Katmandu); zatrudniony w latach 2017-2019 w Infectious Diseases Society of America (IDSA) Virginia USA jako trener metaanalizy syntezy dowodów systematycznych, trener rozwoju wytycznych; obecnie badacz konsultant ds. COVID-19 w grupie badawczej US-C19

Dowody na naturalną odporność przeciwko szczepionce Covid-19 indukują odporność na dzień 15 października 2021 r.:

Tytuł badania/raportu, autor i rok publikacji oraz

Dominujące odkrycie dotyczące naturalnej odporności :


1) Konieczność szczepienia osób wcześniej zakażonych COVID-19 , Shrestha, 2021

„Skumulowana częstość występowania COVID-19 została zbadana wśród 52 238 pracowników amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Skumulowana częstość występowania zakażenia SARS-CoV-2 pozostała prawie zerowa wśród wcześniej zakażonych osób niezaszczepionych, wcześniej zakażonych osób zaszczepionych i wcześniej niezakażonych osób zaszczepionych, w porównaniu ze stałym wzrostem łącznej częstości występowania wśród wcześniej niezakażonych osób, które pozostały nieszczepione. Żaden z 1359 wcześniej zakażonych pacjentów, którzy nie zostali zaszczepieni, nie miał infekcji SARS-CoV-2 w czasie trwania badania. Osoby, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2, prawdopodobnie nie odniosą korzyści ze szczepienia COVID-19…”

2) Swoista dla SARS-CoV-2 odporność na komórki T w przypadkach COVID-19 i SARS oraz niezainfekowane kontrole , Le Bert, 2020

„Zbadane odpowiedzi komórek T na strukturalne (białko nukleokapsyd (N)) i niestrukturalne (NSP7 i NSP13 ORF1 ) regiony SARS-CoV-2 u osób powracających do zdrowia po koronawirusie 2019 (COVID-19) ( n = 36) . U wszystkich tych osób znaleźliśmy limfocyty T CD4 i CD8, które rozpoznawały wiele regionów białka N… wykazaliśmy, że pacjenci ( n = 23), którzy wyzdrowieli z SARS, posiadają limfocyty T pamięci o długotrwałym działaniu, które reagują na białko N SARS -CoV 17 lat po wybuchu SARS w 2003 r.; te limfocyty T wykazywały silną reaktywność krzyżową z białkiem N SARS-CoV-2”.

3) Porównanie naturalnej odporności SARS-CoV-2 z odpornością wywołaną szczepionką: reinfekcje kontra infekcje przełomowe , Gazit, 2021

„Retrospektywne badanie obserwacyjne porównujące trzy grupy: (1) osoby nieleczone SARS-CoV-2-nave, które otrzymały schemat dwóch dawek szczepionki BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2, (2) osoby wcześniej zakażone, które nie były szczepione oraz ( 3) wcześniej zakażone i osoby zaszczepione pojedynczą dawką wykazały 13-krotnie większe ryzyko przełomowych infekcji Delta u osób podwójnie zaszczepionych i 27-krotnie zwiększone ryzyko objawowej infekcji przełomowej u osób podwójnie zaszczepionych w porównaniu z osobami, które odzyskały naturalną odporność… ryzyko hospitalizacji było 8 razy wyższe w podwójnie zaszczepionym (para)… analiza ta wykazała, że naturalna odporność zapewnia dłuższą i silniejszą ochronę przed infekcjami, chorobami objawowymi i hospitalizacją z powodu wariantu Delta SARS-CoV-2, w porównaniu z odpornością wywołaną dwudawkową szczepionką BNT162b2. ”.

4) Wysoce funkcjonalna komórkowa odpowiedź immunologiczna swoista dla wirusa w bezobjawowym zakażeniu SARS-CoV-2 , Le Bert, 2021

„Badane limfocyty T swoiste dla SARS-CoV-2 w kohorcie bezobjawowych ( n = 85) i objawowych ( n = 75) pacjentów z COVID-19 po serokonwersji… a zatem bezobjawowe osoby zakażone SARS-CoV-2 nie charakteryzują się słaba odporność przeciwwirusowa; wręcz przeciwnie, wytwarzają wysoce funkcjonalną komórkową odpowiedź immunologiczną specyficzną dla wirusa”.

5) Badanie na dużą skalę rozpadu miana przeciwciał po szczepieniu mRNA BNT162b2 lub zakażeniu SARS-CoV-2 , Izrael, 2021

„W sumie 2653 osób w pełni zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki w okresie badania i 4361 pacjentów rekonwalescencji zostało włączonych do badania. Wyższe miana przeciwciał SARS-CoV-2 IgG obserwowano u osób zaszczepionych (mediana 1581 AU/ml IQR [533,8-5644,6]) po drugim szczepieniu niż u osób powracających do zdrowia (mediana 355,3 AU/ml IQR [141,2-998,7]); p <0,001). U zaszczepionych osób miana przeciwciał spadały nawet o 40% każdego kolejnego miesiąca, podczas gdy u rekonwalescentów zmniejszały się o mniej niż 5% miesięcznie… to badanie pokazuje, że osoby, które otrzymały szczepionkę mRNA firmy Pfizer-BioNTech mają inną kinetykę poziomów przeciwciał w porównaniu z pacjentami, którzy zostały zakażone wirusem SARS-CoV-2, z wyższymi początkowymi poziomami, ale znacznie szybszym wykładniczym spadkiem w pierwszej grupie”.

6) SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, Pilz, 2021

Naukowcy odnotowali „40 próbnych ponownych infekcji u 14 840 osób, które przeżyły COVID-19 z pierwszej fali (0,27%) i 253 581 infekcji u 8 885 640 osób z pozostałej populacji ogólnej (2,85%), co przekłada się na iloraz szans ( 95% przedział ufności) 0,09 (0,07 do 0,13)… stosunkowo niski wskaźnik ponownego zakażenia SARS-CoV-2 w Austrii. Ochrona przed SARS-CoV-2 po naturalnym zakażeniu jest porównywalna z najwyższymi dostępnymi szacunkami skuteczności szczepionki”. Dodatkowo hospitalizacja tylko u pięciu z 14 840 (0,03%) osób i zgon u jednej na 14 840 (0,01%) (wstępne ponowne zakażenie).

7) Indukowane szczepionką mRNA limfocyty T SARS-CoV-2 specyficzne rozpoznają warianty B.1.1.7 i B.1.351, ale różnią się długością życia i właściwościami zasiedlania w zależności od wcześniejszego stanu zakażenia , Neidleman, 2021

„Swoiste dla kolca limfocyty T pochodzące ze szczepionek rekonwalescentów różniły się uderzająco od tych u osób szczepionych, które nie miały kontaktu z infekcją, z cechami fenotypowymi sugerującymi lepszą długoterminową trwałość i zdolność do zadomowienia się w drogach oddechowych, w tym nosogardzieli. Wyniki te dają pewność, że komórki T wywołane szczepionką silnie reagują na warianty B.1.1.7 i B.1.351, potwierdzają, że rekonwalescenci mogą nie potrzebować drugiej dawki szczepionki”.

8) Dobra wiadomość: Łagodny COVID-19 indukuje trwałą ochronę przeciwciał , Bhandari, 2021

„Miesiące po wyzdrowieniu po łagodnych przypadkach COVID-19, ludzie nadal mają komórki odpornościowe w swoim ciele, które pompują przeciwciała przeciwko wirusowi wywołującemu COVID-19, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez naukowców z Washington University School of Medicine w St. Louis. Takie komórki mogą przetrwać przez całe życie, cały czas wytwarzając przeciwciała. Odkrycia, opublikowane 24 maja w czasopiśmie Nature, sugerują, że łagodne przypadki COVID-19 pozostawiają osoby zarażone trwałą ochroną przeciwciał i że powtarzające się napady choroby są prawdopodobnie rzadkie”.

9) Silne przeciwciała neutralizujące do zakażenia SARS-CoV-2 utrzymują się miesiącami , Wajnberg, 2021

„Neutralizujące miana przeciwciał przeciwko białku wypustkowemu SARS-CoV-2 utrzymywały się przez co najmniej 5 miesięcy po zakażeniu. Chociaż dalsze monitorowanie tej kohorty będzie potrzebne, aby potwierdzić długowieczność i siłę tej odpowiedzi, te wstępne wyniki sugerują, że szansa na reinfekcję może być mniejsza, niż się obecnie obawia”.

10) Ewolucja odporności przeciwciał na SARS-CoV-2 , Gaebler, 2020

„Jednocześnie aktywność neutralizująca w osoczu zmniejsza się pięciokrotnie w testach na pseudotyp wirusa. W przeciwieństwie do tego, liczba komórek B pamięci specyficznych dla RBD pozostaje niezmieniona. Komórki pamięci B wykazują obrót klonalny po 6,2 miesiącach, a wyrażane przez nie przeciwciała mają większą hipermutację somatyczną, zwiększoną siłę i odporność na mutacje RBD, co wskazuje na ciągłą ewolucję odpowiedzi humoralnej… wnioskujemy, że odpowiedź komórek B pamięci na SARS-CoV- 2 rozwija się od 1,3 do 6,2 miesiąca po zakażeniu w sposób zgodny z utrzymywaniem się antygenu.”

11) Utrzymywanie się przeciwciał neutralizujących rok po zakażeniu SARS-CoV-2 u ludzi , Haveri, 2021

„Oceniono utrzymywanie się przeciwciał w surowicy po zakażeniu WT SARS-CoV-2 w 8 i 13 miesiącach od diagnozy u 367 osób… stwierdzono, że NAb przeciwko wirusowi WT utrzymywało się u 89%, a S-IgG u 97% pacjentów przez co najmniej 13 miesięcy po zakażeniu.”

12) Ilościowe określenie ryzyka reinfekcji SARS-CoV-2 w czasie , Murchu, 2021

„Zidentyfikowano jedenaście dużych badań kohortowych, które oszacowały ryzyko ponownej infekcji SARS-CoV-2 w czasie, w tym trzy, które obejmowały pracowników służby zdrowia i dwa, które obejmowały mieszkańców i personel domów opieki dla osób starszych. We wszystkich badaniach całkowita liczba uczestników z dodatnim wynikiem PCR lub przeciwciałami na początku badania wyniosła 615 777, a maksymalny czas trwania obserwacji wyniósł ponad 10 miesięcy w trzech badaniach. Ponowna infekcja była rzadkim zdarzeniem (wskaźnik bezwzględny 0%-1,1%), a żadne badanie nie wykazało wzrostu ryzyka reinfekcji w czasie”.

13) Naturalna odporność na covid jest potężna. Politycy boją się tego powiedzieć , Makary, 2021

Makary pisze: „w porządku jest mieć błędną hipotezę naukową. Ale kiedy nowe dane dowodzą, że jest źle, musisz się dostosować. Niestety, wielu wybranych przywódców i urzędników zdrowia publicznego zbyt długo trzymało się hipotezy, że naturalna odporność zapewnia niewiarygodną ochronę przed Covid-19 – twierdzenie, które jest szybko obalane przez naukę. Ponad 15 badań wykazało moc odporności nabytej przez wcześniejsze posiadanie wirusa. Badanie przeprowadzone dwa tygodnie temu z udziałem 700 000 osób z Izraela wykazało, że ci, którzy doświadczyli wcześniejszych infekcji, byli 27 razy mniej narażeni na drugą objawową infekcję krukowatą niż ci, którzy zostali zaszczepieni. Potwierdziło to badanie przeprowadzone w czerwcu w Cleveland Clinic pracowników służby zdrowia (często narażonych na kontakt z wirusem), w której nikt, kto wcześniej uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, nie został ponownie zarażony. Autorzy badania doszli do wniosku, że „osoby, które przeszły infekcję SARS-CoV-2, prawdopodobnie nie odniosą korzyści ze szczepienia przeciwko Covid-19”. A w maju badanie Washington University wykazało, że nawet łagodna infekcja kowadłem skutkowała długotrwałą odpornością”.

14) SARS-CoV-2 wywołuje silne adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne niezależnie od ciężkości choroby , Nielsen, 2021

„203 odzyskuje SARS CoV-2 u pacjentów zakażonych Dania pomiędzy 3 kwietnia Rd i 9 lipca th 2020 co najmniej 14 dni po COVID-19 objawów odzysku ... raportu profili szeroki serologiczne w obrębie guza, a wykrywanie przeciwciała wiążące inne koronawirusy ludzkie na ... Wirusowe białko wypustek zostało zidentyfikowane jako dominujący cel zarówno dla przeciwciał neutralizujących, jak i odpowiedzi limfocytów T CD8 + . Ogólnie rzecz biorąc, większość pacjentów miała silną adaptacyjną odpowiedź immunologiczną, niezależnie od ciężkości choroby”.

15) Ochrona poprzedniej infekcji SARS-CoV-2 jest podobna do ochrony szczepionki BNT162b2: Trzymiesięczne ogólnokrajowe doświadczenie z Izraela , Goldberg, 2021

„Przeanalizuj zaktualizowaną bazę danych na poziomie indywidualnym całej populacji Izraela, aby ocenić skuteczność ochrony zarówno wcześniejszego zakażenia, jak i szczepienia w zapobieganiu późniejszemu zakażeniu SARS-CoV-2, hospitalizacji z powodu COVID-19, ciężkiej choroby i zgonu z powodu COVID- 19… szczepienie było wysoce skuteczne z ogólną szacowaną skutecznością w przypadku udokumentowanego zakażenia wynoszącą 92,8% (CI:[92,6, 93,0]); hospitalizacja 94,2% (CI:[93,6, 94,7]); ciężka choroba 94,4% (CI:[93,6, 95,0]); i zgon 93,7% (CI:[92,5, 94,7]). Podobnie ogólny szacowany poziom ochrony przed wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2 w przypadku udokumentowanego zakażenia wynosi 94,8% (CI: [94,4, 95,1]); hospitalizacja 94,1% (CI: [91,9, 95,7]); i ciężka choroba 96,4% (CI: [92,5, 98,3])…wyniki kwestionują potrzebę szczepienia osób wcześniej zakażonych”.

16) Przypadki zakażenia koronawirusem-2 zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej wśród wcześniej zakażonych lub zaszczepionych pracowników , Kojima, 2021

„Pracownicy zostali podzieleni na trzy grupy: (1) naiwni i nieszczepieni z SARS-CoV-2, (2) przebyta infekcja SARS-CoV-2 oraz (3) zaszczepieni. Osobodni mierzono od daty pierwszego testu pracownika i skracano pod koniec okresu obserwacji. Zakażenie SARS-CoV-2 zdefiniowano jako dwa dodatnie testy SARS-CoV-2 PCR w okresie 30 dni… 4313, 254 i 739 kartoteki pracowników dla grup 1, 2 i 3… poprzednie zakażenie SARS-CoV-2 i szczepienie SARS-CoV-2 wiązały się ze zmniejszonym ryzykiem zakażenia lub ponownego zakażenia SARS-CoV-2 u rutynowo badanej siły roboczej. Nie było różnicy w częstości występowania infekcji między osobami zaszczepionymi a osobami z wcześniejszą infekcją”.

17) Posiadanie SARS-CoV-2 daje o wiele większą odporność niż szczepionka – ale szczepienie pozostaje niezbędne , Wadman, 2021

„Izraelczycy, którzy mieli infekcję, byli lepiej chronieni przed wariantem koronawirusa Delta niż ci, którzy mieli już wysoce skuteczną szczepionkę COVID-19… nowo opublikowane dane pokazują, że osoby, które kiedyś miały infekcję SARS-CoV-2, były znacznie mniej prawdopodobne niż nigdy… zakażonych, zaszczepionych ludzi, aby dostać deltę, rozwinąć jej objawy lub zostać hospitalizowani z poważnym COVID-19”.

18) Roczna podtrzymanie odporności komórkowej i humoralnej rekonwalescentów z powodu COVID-19 , Zhang, 2021

„Systematyczna ocena odporności swoistej dla antygenu u 101 rekonwalescentów z COVID-19; Przeciwciała IgG swoiste dla SARS-CoV-2, a także NAb mogą utrzymywać się wśród ponad 95% rekonwalescentów z COVID-19 od 6 miesięcy do 12 miesięcy po wystąpieniu choroby. Co najmniej 19/71 (26%) rekonwalescentów z COVID-19 (podwójnie pozytywny wynik w teście ELISA i MCLIA) miało wykrywalne krążące przeciwciała IgM przeciwko SARS-CoV-2 w 12 m od wystąpienia choroby. Warto zauważyć, że odsetek rekonwalescentów z dodatnimi odpowiedziami komórek T specyficznymi dla SARS-CoV-2 (przynajmniej jeden z antygenów SARS-CoV-2 S1, S2, M i N) wynosił 71/76 (93%) i 67 /73 (92%) odpowiednio na 6m i 12m.”

19) Funkcjonalna pamięć immunologiczna specyficzna dla SARS-CoV-2 utrzymuje się po łagodnym COVID-19 , Rodda, 2021

„Osoby po wyzdrowieniu wytworzyły przeciwciała swoiste dla SARS-CoV-2 immunoglobuliny (IgG), neutralizujące osocze oraz limfocyty B pamięci i pamięci T, które przetrwały co najmniej 3 miesiące. Nasze dane pokazują ponadto, że komórki B pamięci IgG specyficzne dla SARS-CoV-2 rosły z czasem. Dodatkowo, limfocyty pamięci specyficzne dla SARS-CoV-2 wykazywały cechy związane z silną funkcją przeciwwirusową: komórki T pamięci wydzielały cytokiny i rozwijały się po ponownym spotkaniu antygenu, podczas gdy komórki pamięci B wyrażały receptory zdolne do neutralizacji wirusa, gdy są wyrażane jako przeciwciała monoklonalne. Dlatego łagodny COVID-19 wywołuje limfocyty pamięci, które utrzymują się i wykazują funkcjonalne cechy odporności przeciwwirusowej”.

20) Sygnatura dyskretnej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie mRNA SARS-CoV-2 a infekcja , Ivanova, 2021

„Przeprowadzono multimodalne sekwencjonowanie pojedynczych komórek na krwi obwodowej pacjentów z ostrym COVID-19 i zdrowych ochotników przed i po otrzymaniu szczepionki mRNA SARS-CoV-2 BNT162b2 w celu porównania odpowiedzi immunologicznych wywołanych przez wirusa i tę szczepionkę… zarówno infekcje, jak i szczepienie wywołało silną wrodzoną i adaptacyjną odpowiedź immunologiczną, nasza analiza wykazała znaczące różnice jakościowe między tymi dwoma typami wyzwań immunologicznych. U pacjentów z COVID-19 odpowiedzi immunologiczne charakteryzowały się silnie wzmocnioną reakcją interferonu, która była w dużej mierze nieobecna u osób zaszczepionych. Zwiększona sygnalizacja interferonowa prawdopodobnie przyczyniła się do obserwowanej dramatycznej regulacji w górę genów cytotoksycznych w obwodowych limfocytach T i limfocytach wrodzonych u pacjentów, ale nie u osób immunizowanych. Analiza repertuarów receptorów limfocytów B i T wykazała, że podczas gdy większość klonalnych limfocytów B i T u pacjentów z COVID-19 była komórkami efektorowymi, u biorców szczepionki po namnażaniu klonalnym były głównie krążące komórki pamięci… Zaobserwowaliśmy obecność cytotoksycznych limfocytów T CD4 w Pacjenci z COVID-19, którzy byli w dużej mierze nieobecni u zdrowych ochotników po szczepieniu. Podczas gdy nadmierna aktywacja odpowiedzi zapalnych i komórek cytotoksycznych może przyczyniać się do immunopatologii w ciężkiej chorobie, w łagodnej i umiarkowanej chorobie, cechy te wskazują na ochronne odpowiedzi immunologiczne i ustąpienie infekcji”. u osób otrzymujących szczepionkę komórki z ekspansją klonalną były głównie krążącymi komórkami pamięci… zaobserwowaliśmy obecność cytotoksycznych limfocytów T CD4 u pacjentów z COVID-19, które były w dużej mierze nieobecne u zdrowych ochotników po szczepieniu. Podczas gdy nadmierna aktywacja odpowiedzi zapalnych i komórek cytotoksycznych może przyczyniać się do immunopatologii w ciężkiej chorobie, w łagodnej i umiarkowanej chorobie, cechy te wskazują na ochronne odpowiedzi immunologiczne i ustąpienie infekcji”. u osób otrzymujących szczepionkę komórki z ekspansją klonalną były głównie krążącymi komórkami pamięci… zaobserwowaliśmy obecność cytotoksycznych limfocytów T CD4 u pacjentów z COVID-19, które były w dużej mierze nieobecne u zdrowych ochotników po szczepieniu. Podczas gdy nadmierna aktywacja odpowiedzi zapalnych i komórek cytotoksycznych może przyczyniać się do immunopatologii w ciężkiej chorobie, w łagodnej i umiarkowanej chorobie, cechy te wskazują na ochronne odpowiedzi immunologiczne i ustąpienie infekcji”.

21) Zakażenie SARS-CoV-2 indukuje długowieczne komórki plazmatyczne szpiku kostnego u ludzi , Turner, 2021

„Komórki plazmatyczne szpiku kostnego (BMPC) są trwałym i niezbędnym źródłem ochronnych przeciwciał… trwałe miana przeciwciał w surowicy są utrzymywane przez długożyjące komórki plazmatyczne – niereplikujące, specyficzne wobec antygenu komórki plazmatyczne, które są wykrywane w szpiku kostnym długo po usuwanie antygenu … BMPC wiążące S są w spoczynku, co sugeruje, że są częścią stabilnego kompartmentu. Konsekwentnie, u osobników rekonwalescentów wykryto krążące spoczynkowe komórki B pamięci skierowane przeciwko SARS-CoV-2 S. Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki wskazują, że łagodne zakażenie SARS-CoV-2 indukuje u ludzi silną, swoistą dla antygenu, długowieczną humoralną pamięć immunologiczną… ogólnie rzecz biorąc, nasze dane dostarczają mocnych dowodów na to, że zakażenie SARS-CoV-2 u ludzi silnie ustanawia dwie grupy humoralnej pamięci immunologicznej: długowieczne komórki plazmatyczne szpiku kostnego (BMPC) i komórki B pamięci”.

22) Wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników opieki zdrowotnej z dodatnim wynikiem badania przeciwciał w porównaniu z pracownikami opieki zdrowotnej bez przeciwciał w Anglii: duże, wieloośrodkowe, prospektywne badanie kohortowe (SIREN) , Jane Hall, 2021

„Badanie oceny odporności i reinfekcji SARS-CoV-2… 30 625 uczestników zostało włączonych do badania… wcześniejsza historia infekcji SARS-CoV-2 wiązała się z 84% niższym ryzykiem infekcji, z medianą efektu ochronnego obserwowaną 7 miesięcy po pierwotnej infekcji. Ten okres czasu jest minimalnym prawdopodobnym efektem, ponieważ nie uwzględniono serokonwersji. Badanie to pokazuje, że wcześniejsza infekcja SARS-CoV-2 indukuje skuteczną odporność na przyszłe infekcje u większości osób.”

23) Szczyt pandemii infekcji SARS-CoV-2 i wskaźniki serokonwersji wśród pracowników pierwszej opieki zdrowotnej w Londynie , Houlihan, 2020

„Zarejestrowano 200 pracowników POZ w okresie od 26 marca do 8 kwietnia 2020 r.… reprezentuje 13% wskaźnik infekcji (tj. 14 ze 112 pracowników służby zdrowia) w ciągu 1 miesiąca od obserwacji u osób, u których nie stwierdzono obecności przeciwciał lub wydalania wirusa w momencie rekrutacji. Dla kontrastu, z 33 pracowników służby zdrowia, którzy uzyskali pozytywny wynik serologiczny, ale negatywny wynik testu RT-PCR w momencie rekrutacji, 32 pozostało negatywnych w teście RT-PCR w okresie obserwacji, a jeden uzyskał pozytywny wynik testu RT-PCR w dniach 8 i 13 po rekrutacji”.

24) Przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 są związane z ochroną przed reinfekcją , Lumley, 2021

„Kluczowe znaczenie dla zrozumienia, czy zakażenie koronawirusem zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) chroni przed dalszą reinfekcją… Wzięło w niej udział 12219 pracowników służby zdrowia… wcześniejsza infekcja SARS-CoV-2, która generowała reakcje przeciwciał, zapewniała ochronę przed ponownym zakażeniem dla większości osób z sześciu miesięcy po zakażeniu”.

25) Analiza podłużna wykazuje trwałą i szeroką pamięć immunologiczną po zakażeniu SARS-CoV-2 z utrzymującymi się odpowiedziami przeciwciał i limfocytami B i T pamięci , Cohen, 2021

„Oceń 254 pacjentów z COVID-19 przez okres do 8 miesięcy i znajdź trwałe odpowiedzi immunologiczne o szerokiej podstawie. Wiążące i neutralizujące przeciwciała SARS-CoV-2 wykazują dwufazowy zanik z wydłużonym okresem półtrwania >200 dni, co sugeruje wytwarzanie dłużej żyjących komórek plazmatycznych… większość odzyskanych pacjentów z COVID-19 uzyskuje szeroką, trwałą odporność po zakażeniu, limfocyty B pamięci o wysokim poziomie IgG+ zwiększają się i utrzymują po infekcji, trwałe, wielofunkcyjne limfocyty T CD4 i CD8 rozpoznają różne regiony epitopów wirusa.”

26) Profilowanie pojedynczych komórek repertuarów limfocytów T i B po szczepionce SARS-CoV-2 mRNA , Sureshchandra, 2021

„Wykorzystano sekwencjonowanie jednokomórkowego RNA i testy funkcjonalne do porównania odpowiedzi humoralnej i komórkowej na dwie dawki szczepionki mRNA z odpowiedziami obserwowanymi u osób powracających do zdrowia z chorobą bezobjawową… naturalna infekcja indukowana ekspansją większych klonów komórek T CD8 zajmowała odrębne skupiska, prawdopodobnie z powodu rozpoznanie szerszego zestawu epitopów wirusowych prezentowanych przez wirusa niespotykanego w szczepionce mRNA.”

27) Obecność przeciwciał SARS-CoV-2 chroni przed reinfekcją przez co najmniej siedem miesięcy z 95% skutecznością , Abu-Raddad, 2021

„Osoby z dodatnim wynikiem testu na przeciwciała SARS-CoV-2 od 16 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. z wymazem z dodatnim wynikiem PCR ≥14 dni po pierwszym dodatnim teście na przeciwciała zostały zbadane pod kątem oznak reinfekcji, 43 044 osoby z dodatnim wynikiem przeciwciał były obserwowane pod kątem mediana wynosi 16,3 tygodnia… Ponowne zakażenie jest rzadkie w młodej i międzynarodowej populacji Kataru. Wydaje się, że naturalna infekcja wywołuje silną ochronę przed reinfekcją ze skutecznością ~95% przez co najmniej siedem miesięcy”.

28) Ortogonalne testy serologiczne SARS-CoV-2 umożliwiają nadzór nad społecznościami o niskiej częstości występowania i ujawniają trwałą odporność humoralną , Ripperger, 2020

„Przeprowadziłem badanie serologiczne w celu określenia korelatów odporności na SARS-CoV-2. W porównaniu z osobami z łagodną chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19), osoby z ciężką chorobą wykazywały podwyższone miana neutralizujące wirusy i przeciwciała przeciwko nukleokapsydowi (N) i domenie wiążącej receptor (RBD) białka kolca… produkcja swoistych przeciwciał utrzymuje się przez co najmniej 5–7 miesięcy… przeciwciała nukleokapsydowe często stają się niewykrywalne po 5–7 miesiącach.”

29) Odpowiedź przeciwciał antykolcowych na naturalną infekcję SARS-CoV-2 w populacji ogólnej , Wei, 2021

„W ogólnej populacji, korzystając z reprezentatywnych danych z 7256 brytyjskich uczestników badania zakażenia COVID-19 z Wielkiej Brytanii, którzy mieli pozytywne testy SARS-CoV-2 PCR w wymazach od 26 kwietnia 2020 r. do 14 czerwca 2021 r., oszacowaliśmy poziomy przeciwciał związane z ochroną przed reinfekcja prawdopodobnie trwa średnio 1,5-2 lata, a poziomy związane z ochroną przed ciężką infekcją utrzymują się przez kilka lat. Szacunki te mogą stanowić podstawę planowania strategii szczepień przypominających”.

30) Status przeciwciał i częstość występowania infekcji SARS-CoV-2 u pracowników służby zdrowia , Lumley, 2021

„12 541 pracowników służby zdrowia wzięło udział i zmierzono przeciwciała IgG przeciwko kolcom; 11 364 zostało poddanych obserwacji po negatywnych wynikach przeciwciał i 1265 po pozytywnych wynikach, w tym 88 u których wystąpiła serokonwersja podczas obserwacji… łącznie 223 pracowników służby zdrowia z negatywnym wynikiem testu na obecność kolców i seronegatywnych miało pozytywny wynik testu PCR (1,09 na 10 000 dni w grupie ryzyka) , 100 podczas badań przesiewowych, gdy byli bezobjawowi, a 123, gdy mieli objawy, podczas gdy 2 pracowników opieki zdrowotnej wykazujących przeciwciała przeciwko kolcom i seropozytywnym wynikom testu PCR miało pozytywny wynik testu PCR… obecność przeciwciał IgG antyskokowych lub antynukleokapsydowych wiązała się ze znacznie zmniejszonym ryzykiem SARS -Ponowna infekcja CoV-2 w kolejnych 6 miesiącach.”

31) Naukowcy znajdują długotrwałą odporność na wirusa pandemicznego z 1918 r. , CIDRAP, 2008
i faktyczną publikację czasopisma NATURE 2008 autorstwa Yu

„Badanie krwi osób starszych, które przeżyły pandemię grypy w 1918 roku, ujawnia, że przeciwciała przeciwko temu szczepowi trwały całe życie i być może można je skonstruować, aby chronić przyszłe pokolenia przed podobnymi szczepami… grupa pobrała próbki krwi od 32 osób, które przeżyły pandemię w wieku od 91 do 101..osoby zrekrutowane do badania miały w 1918 roku od 2 do 12 lat i wielu wspominało chorych członków rodziny w swoich domach, co sugeruje, że byli bezpośrednio narażeni na wirusa, podają autorzy. Grupa stwierdziła, że 100% badanych miało aktywność neutralizującą surowicę przeciwko wirusowi z 1918 roku, a 94% wykazało reaktywność serologiczną na hemaglutyninę z 1918 roku. Badacze wygenerowali linie komórek limfoblastycznych B z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej ośmiu osób. Przekształcone komórki z krwi 7 z 8 dawców dały wydzielające przeciwciała, które wiązały hemaglutyninę z 1918 roku”. Yu: „tu pokazujemy, że z 32 badanych osób, które urodziły się w 1915 roku lub wcześniej, każda wykazywała seroaktywność z wirusem z 1918 roku, prawie 90 lat po pandemii. Siedem z ośmiu badanych próbek od dawców miało krążące komórki B, które wydzielały przeciwciała wiążące HA 1918. Wyizolowaliśmy komórki B od osobników i wytworzyliśmy pięć przeciwciał monoklonalnych, które wykazywały silną aktywność neutralizującą przeciwko wirusowi 1918 od trzech oddzielnych dawców. Te przeciwciała również reagowały krzyżowo z genetycznie podobnym HA szczepu świńskiej grypy H1N1 z 1930 roku”. prawie 90 lat po pandemii. Siedem z ośmiu badanych próbek od dawców miało krążące komórki B, które wydzielały przeciwciała wiążące HA 1918. Wyizolowaliśmy komórki B od osobników i wytworzyliśmy pięć przeciwciał monoklonalnych, które wykazywały silną aktywność neutralizującą przeciwko wirusowi 1918 od trzech oddzielnych dawców. Te przeciwciała również reagowały krzyżowo z genetycznie podobnym HA szczepu świńskiej grypy H1N1 z 1930 roku”. prawie 90 lat po pandemii. Siedem z ośmiu badanych próbek od dawców miało krążące komórki B, które wydzielały przeciwciała wiążące HA 1918. Wyizolowaliśmy komórki B od osobników i wytworzyliśmy pięć przeciwciał monoklonalnych, które wykazywały silną aktywność neutralizującą przeciwko wirusowi 1918 od trzech oddzielnych dawców. Te przeciwciała również reagowały krzyżowo z genetycznie podobnym HA szczepu świńskiej grypy H1N1 z 1930 roku”.

32) Badanie neutralizacji żywych wirusów u pacjentów rekonwalescentów i osób zaszczepionych przeciwko izolatom SARS-CoV-2 19A, 20B, 20I/501Y.V1 i 20H/501Y.V2 , Gonzalez, 2021

„Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między izolatami 20B i 19A dla pracowników służby zdrowia z łagodnym COVID-19 i krytycznymi pacjentami. Stwierdzono jednak istotny spadek zdolności neutralizacji dla 20I/501Y.V1 w porównaniu z izolatem 19A u pacjentów w stanie krytycznym i personelu medycznego 6 miesięcy po zakażeniu. W odniesieniu do 20H/501Y.V2 wszystkie populacje wykazywały znaczące obniżenie mian przeciwciał neutralizujących w porównaniu z izolatem 19A. Co ciekawe, istotną różnicę w zdolności neutralizacyjnej zaobserwowano dla zaszczepionych POZ między tymi dwoma wariantami, podczas gdy nie była znacząca dla grup rekonwalescencji… zmniejszona odpowiedź neutralizująca obserwowana w stosunku do 20H/501Y.V2 w porównaniu z 19A i 20I/501Y.V1 izolaty u w pełni uodpornionych osób szczepionką BNT162b2 są uderzającym odkryciem badania”.

33) Zróżnicowany wpływ drugiej dawki szczepionki SARS-CoV-2 mRNA na odporność komórek T u osób naiwnych i wyleczonych z COVID-19 , Camara, 2021

„Scharakteryzowana specyficzna dla SARS-CoV-2 odporność humoralna i komórkowa u naiwnych i wcześniej zakażonych osób podczas pełnego szczepienia BNT162b2… wyniki pokazują, że druga dawka zwiększa zarówno humoralną, jak i komórkową odporność u osób naiwnych. Wręcz przeciwnie, druga dawka szczepionki BNT162b2 powoduje zmniejszenie odporności komórkowej u osób wyleczonych z COVID-19”.

34) Op-Ed: Przestań ignorować naturalną odporność na COVID , Klausner, 2021

„Epidemiolodzy szacują, że ponad 160 milionów ludzi na całym świecie wyzdrowiało z COVID-19. Ci, którzy wyzdrowieli, mają zdumiewająco niską częstotliwość powtórnych infekcji, chorób lub śmierci”.

35) Powiązanie testu przeciwciał seropozytywnych SARS-CoV-2 z ryzykiem przyszłej infekcji , Harvey, 2021

„Aby ocenić dowody zakażenia SARS-CoV-2 na podstawie diagnostycznego testu amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) wśród pacjentów z dodatnimi lub ujemnymi wynikami testu na przeciwciała w obserwacyjnym opisowym badaniu kohortowym laboratorium klinicznego i powiązanych danych roszczeń… kohorta obejmowała 3 257 478 unikalnych pacjentów z testem na przeciwciała wskaźnikowe… pacjenci z pozytywnymi wynikami testu na przeciwciała początkowo częściej mieli pozytywne wyniki NAAT, co jest zgodne z przedłużonym wydzielaniem RNA, ale z czasem znacznie rzadziej mieli pozytywne wyniki NAAT, co sugeruje, że seropozytywność jest związana z ochrona przed infekcją.”

36) Seropozytywność SARS-CoV-2 i późniejsze ryzyko infekcji u zdrowych młodych dorosłych: prospektywne badanie kohortowe , Letizia, 2021

„Zbadano ryzyko późniejszej infekcji SARS-CoV-2 wśród młodych dorosłych (badanie morskie CHARM) seropozytywnych pod kątem wcześniejszej infekcji… zarejestrowano 3249 uczestników, z których 3168 (98%) kontynuowało 2-tygodniowy okres kwarantanny. 3076 (95%) uczestników… Spośród 189 seropozytywnych uczestników, 19 (10%) miało co najmniej jeden pozytywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 podczas 6-tygodniowej obserwacji (1,1 przypadku na osobo-rok). W przeciwieństwie do tego, 1079 (48%) z 2247 seronegatywnych uczestników uzyskało wynik pozytywny (6,2 przypadków na osoborok). Współczynnik zapadalności wynosił 0,18 (95% CI 0,11–0,28; p<0,001)…zakażeni uczestnicy seropozytywni mieli miano wirusa około 10-krotnie niższe niż u zakażonych uczestników seronegatywnych (cykl genu ORF1ab różnica progowa 3,95 [95% CI 1,23–6,67]; p=0,004).”

37) Powiązania szczepień i wcześniejszego zakażenia z pozytywnymi wynikami testu PCR na SARS-CoV-2 u pasażerów linii lotniczych przylatujących do Kataru , Bertollini, 2021

„Spośród 9180 osób bez danych o szczepieniu, ale z historią wcześniejszego zakażenia co najmniej 90 dni przed testem PCR (grupa 3), 7694 można dopasować do osób bez danych o szczepieniu lub wcześniejszej infekcji (grupa 2), wśród których Dodatni wynik PCR wyniósł odpowiednio 1,01% (95% CI, 0,80%-1,26%) i 3,81% (95% CI, 3,39%-4,26%). Względne ryzyko dodatniego wyniku PCR wynosiło 0,22 (95% CI, 0,17-0,28) dla osób zaszczepionych i 0,26 (95% CI, 0,21-0,34) dla osób z wcześniejszą infekcją w porównaniu z brakiem danych o szczepieniu lub wcześniejszej infekcji.”

38) Naturalna odporność na COVID-19 znacznie zmniejsza ryzyko reinfekcji: wyniki z kohorty uczestników badania serologicznego , Mishra, 2021

„Następnie z podpróbą naszych poprzednich uczestników badania serologicznego, aby ocenić, czy naturalna odporność na SARS-CoV-2 była związana ze zmniejszonym ryzykiem ponownej infekcji (Indie)… z 2238 uczestników, 1170 było seropozytywnych i 1068 było sero-ujemnych dla przeciwciał przeciwko COVID-19. Nasze badanie wykazało, że tylko 3 osoby w grupie sero-dodatniej zostały zarażone COVID-19, podczas gdy 127 osób zgłosiło zarażenie się grupą sero-ujemną… z 3 osób sero-dodatnich ponownie zakażonych COVID-19 jedna była hospitalizowana, ale nie wymagał wsparcia tlenowego ani intensywnej opieki… rozwój przeciwciał po naturalnej infekcji nie tylko w dużym stopniu chroni przed ponownym zakażeniem wirusem, ale także chroni przed postępem w ciężką chorobę COVID-19”.

39) Trwała odporność stwierdzona po wyzdrowieniu z COVID-19 , NIH, 2021

„Naukowcy odkryli trwałe odpowiedzi immunologiczne u większości badanych osób. Przeciwciała przeciwko białku wypustkowemu SARS-CoV-2, którego wirus używa do przedostania się do wnętrza komórek, wykryto u 98% uczestników miesiąc po wystąpieniu objawów. Jak widać w poprzednich badaniach, liczba przeciwciał różniła się znacznie między osobnikami. Ale, co jest obiecujące, ich poziomy pozostały dość stabilne w czasie, spadając tylko nieznacznie po 6 do 8 miesiącach od infekcji… Z czasem limfocyty B specyficzne dla wirusa rosły. Ludzie mieli więcej komórek B pamięci sześć miesięcy po wystąpieniu objawów niż miesiąc później… poziom komórek T wirusa również pozostał wysoki po infekcji. Sześć miesięcy po wystąpieniu objawów,

40) SARS-CoV-2 Naturalna odpowiedź przeciwciał utrzymuje się przez co najmniej 12 miesięcy w ogólnokrajowym badaniu z Wysp Owczych , Petersen, 2021

„Wskaźnik seropozytywny u osób rekonwalescencyjnych wynosił powyżej 95% we wszystkich punktach czasowych pobierania próbek dla obu testów i pozostawał stabilny w czasie; oznacza to, że prawie wszystkie osoby rekonwalescencyjne wytworzyły przeciwciała… wyniki pokazują, że przeciwciała SARS-CoV-2 utrzymywały się co najmniej 12 miesięcy po wystąpieniu objawów, a być może nawet dłużej, co wskazuje, że osoby po rekonwalescencji z powodu COVID-19 mogą być chronione przed ponownym zakażeniem”.

41) Pamięć limfocytów T specyficzna dla SARS-CoV-2 jest utrzymywana u pacjentów powracających do zdrowia z powodu COVID-19 przez 10 miesięcy z pomyślnym rozwojem limfocytów T pamięci podobnych do komórek macierzystych , Jung, 2021

„Testy ex vivo do oceny odpowiedzi limfocytów T CD4 + i CD8 + specyficznych dla SARS-CoV-2 u pacjentów z COVID-19 rekonwalescencji do 317 dni po wystąpieniu objawów (DPSO) i wykazały, że odpowiedzi limfocytów T pamięci utrzymują się podczas okres badania niezależnie od ciężkości COVID-19. W szczególności obserwujemy trwałą wielofunkcyjność i zdolność proliferacji limfocytów T specyficznych dla SARS-CoV-2. Wśród SARS-CoV-2-specyficznych CD4 + i CD8 + limfocytów T wykrywano markerów aktywacji wywołanej odsetek komórek macierzystych jak T pamięci (t SCM komórek) zwiększa się, osiągając w przybliżeniu 120 DPSO „.

42) Pamięć immunologiczna u pacjentów z łagodnym COVID-19 i nienarażonych dawców ujawnia uporczywe odpowiedzi komórek T po infekcji SARS-CoV-2 , Ansari, 2021

„Przeanalizowano 42 nienarażonych zdrowych dawców i 28 łagodnych pacjentów z COVID-19 do 5 miesięcy od wyzdrowienia pod kątem pamięci immunologicznej specyficznej dla SARS-CoV-2. Stosując megapule peptydów przewidywanych przez HLA klasy II, zidentyfikowaliśmy reaktywne krzyżowo limfocyty T CD4 + SARS-CoV-2 u około 66% nienarażonych osób. Co więcej, stwierdziliśmy wykrywalną pamięć immunologiczną u łagodnych pacjentów z COVID-19 kilka miesięcy po wyzdrowieniu w kluczowych ramionach ochronnej odporności adaptacyjnej; limfocyty T CD4 + i limfocyty B, z minimalnym udziałem CD8 + Limfocyty T. Co ciekawe, trwała pamięć immunologiczna u pacjentów z COVID-19 jest skierowana głównie na glikoproteinę Spike SARS-CoV-2. To badanie dostarcza dowodów na istnienie zarówno dużej, jak i trwałej pamięci immunologicznej w populacji indyjskiej”.

43) COVID-19 naturalna odporność , WHO, 2021

„Obecne dowody wskazują, że większość osób rozwija silne ochronne odpowiedzi immunologiczne po naturalnym zakażeniu SARSCoV-2. W ciągu 4 tygodni po zakażeniu 90-99% osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wytwarza wykrywalne przeciwciała neutralizujące. Siła i czas trwania odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2 nie są w pełni zrozumiałe, a obecnie dostępne dane sugerują, że różni się ona w zależności od wieku i nasilenia objawów. Dostępne dane naukowe sugerują, że u większości ludzi odpowiedź immunologiczna pozostaje silna i chroni przed ponownym zakażeniem przez co najmniej 6-8 miesięcy po zakażeniu (najdłuższy okres obserwacji z mocnymi dowodami naukowymi wynosi obecnie około 8 miesięcy).”

44) Ewolucja przeciwciał po szczepieniu mRNA SARS-CoV-2 , Cho, 2021

„Wnioskujemy, że przeciwciała pamięci wyselekcjonowane w czasie przez naturalną infekcję mają większą siłę i zakres niż przeciwciała wywołane przez szczepienie… wzmocnienie zaszczepionych osób obecnie dostępnymi szczepionkami mRNA spowodowałoby ilościowy wzrost aktywności neutralizującej osocze, ale nie jakościową przewagę nad wariantami uzyskanymi przez szczepienie osoby rekonwalescencyjne”.

45) Humoralna odpowiedź immunologiczna na SARS-CoV-2 w Islandii , Gudbjartsson, 2020

„Zmierzone przeciwciała w próbkach surowicy od 30 576 osób w Islandii… z 1797 osób, które wyzdrowiały z infekcji SARS-CoV-2, 1107 z 1215 przebadanych (91,1%) było seropozytywnych… wyniki wskazują, że ryzyko zgonu z powodu infekcji wynosiło 0,3 % i że przeciwciała przeciwwirusowe przeciwko SARS-CoV-2 nie spadły w ciągu 4 miesięcy od rozpoznania (para).”

46) Pamięć immunologiczna na SARS-CoV-2 oceniana do 8 miesięcy po zakażeniu , Dan, 2021

„Przeanalizowano wiele przedziałów krążącej pamięci immunologicznej na SARS-CoV-2 w 254 próbkach z 188 przypadków COVID-19, w tym 43 próbkach ≥ 6 miesięcy po infekcji… IgG do białka Spike było względnie stabilne przez ponad 6 miesięcy. Komórki pamięci B specyficzne dla kolca były bardziej obfite po 6 miesiącach niż po 1 miesiącu od wystąpienia objawów”.

47) Częstość występowania odporności adaptacyjnej na COVID-19 i reinfekcji po wyzdrowieniu – kompleksowy przegląd systematyczny i metaanaliza 12 011 447 osób , Chivese, 2021

„Włączono pięćdziesiąt cztery badania z 18 krajów, obejmujące łącznie 12 011 447 osób, obserwowanych do 8 miesięcy po wyzdrowieniu. Po 6-8 miesiącach od wyzdrowienia częstość wykrywalnej pamięci immunologicznej specyficznej dla SARS-CoV-2 pozostawała wysoka; IgG – 90,4%… łączna częstość reinfekcji wyniosła 0,2% (95% CI 0,0 – 0,7, I 2 = 98,8, 9 badań). Osoby, które odzyskane COVID-19 miała zmniejszenie o 81% szans u reinfekcji (OR 0,19, 95% CI: 0,1 - 0,3, I 2 = 90,5%, 5 badania) „.

48) Wskaźniki reinfekcji wśród pacjentów, u których wcześniej uzyskano pozytywny wynik testu na COVID-19: retrospektywne badanie kohortowe , Sheehan, 2021

„Retrospektywne badanie kohortowe jednego wieloszpitalnego systemu opieki zdrowotnej obejmowało 150 325 pacjentów przebadanych pod kątem zakażenia COVID-19… wcześniejsze zakażenie u pacjentów z COVID-19 zapewniało wysoce ochronę przed ponownym zakażeniem i chorobą objawową. Ta ochrona wzrastała z czasem, co sugeruje, że wydalanie wirusa lub trwająca odpowiedź immunologiczna może trwać dłużej niż 90 dni i może nie oznaczać prawdziwej reinfekcji”.

49) Ocena ponownego zakażenia SARS-CoV-2 1 rok po pierwotnym zakażeniu w populacji Lombardii, Włochy , Vitale, 2020

„Wyniki badania sugerują, że reinfekcje są rzadkimi zdarzeniami, a pacjenci, którzy wyzdrowieli z COVID-19, mają mniejsze ryzyko reinfekcji. Wydaje się, że naturalna odporność na SARS-CoV-2 zapewnia efekt ochronny przez co najmniej rok, co jest podobne do ochrony zgłoszonej w ostatnich badaniach nad szczepionkami”.

50) Wcześniejsze zakażenie SARS-CoV-2 wiąże się z ochroną przed objawową reinfekcją , Hanrath, 2021

„Nie zaobserwowaliśmy żadnych objawowych nawrotów infekcji w kohorcie pracowników służby zdrowia… ta pozorna odporność na ponowne zakażenie utrzymywała się przez co najmniej 6 miesięcy… Wskaźniki pozytywnego wyniku testu wynosiły 0% (0/128 [95% CI: 0–2,9]) w tych z przebytym zakażeniem w porównaniu z 13,7% (290/2115 [95% CI: 12,3–15,2]) u osób bez ( p <0,0001 χ 2 test).”

51) limfocyty T wywołane szczepionką mRNA odpowiadają identycznie na warianty SARS-CoV-2, ale różnią się długością życia i właściwościami zasiedlania w zależności od wcześniejszego stanu zakażenia , Neidleman, 2021

„U osób niezakażonych druga dawka zwiększyła ilość i zmieniła właściwości fenotypowe limfocytów T specyficznych dla SARS-CoV-2, podczas gdy u rekonwalescentów druga dawka nie zmieniła żadnego z nich. Specyficzne limfocyty T pochodzące ze szczepionek rekonwalescentów różniły się uderzająco od tych, które nie zostały zaszczepione, a cechy fenotypowe sugerują lepszą długoterminową trwałość i zdolność do zadomowienia się w drogach oddechowych, w tym nosogardzieli”.

52) Cele odpowiedzi komórek T na koronawirusa SARS-CoV-2 u ludzi z chorobą COVID-19 i nienarażonych osób , Grifoni, 2020

„Korzystając z przewidywanych megapul peptydów HLA klasy I i II”, krążące limfocyty T CD8 + i CD4 + swoiste dla SARS-CoV-2 zidentyfikowano odpowiednio u około 70% i 100% pacjentów z COVID-19 ozdrowieńców. Odpowiedzi limfocytów T CD4 + na skok, główny cel większości szczepionek, były silne i skorelowane z wielkością mian IgG i IgA anty-SARS-CoV-2. Białka M, spike i N odpowiadały za 11%–27% całkowitej odpowiedzi CD4 + , z dodatkowymi odpowiedziami zwykle ukierunkowanymi między innymi na nsp3, nsp4, ORF3a i ORF8. W przypadku limfocytów T CD8 + rozpoznano spike i M, przy czym celowano co najmniej osiem ORF SARS-CoV-2”.

53) Blog dyrektora NIH: Odporne komórki T mogą oferować trwałą ochronę przed COVID-19 , Collins, 2021

„Wiele badań nad odpowiedzią immunologiczną na SARS-CoV-2, nowy koronawirus wywołujący COVID-19, koncentrowało się na produkcji przeciwciał . Ale w rzeczywistości komórki odpornościowe znane jako limfocyty T pamięci odgrywają również ważną rolę w zdolności naszego układu odpornościowego do ochrony nas przed wieloma infekcjami wirusowymi, w tym – jak się teraz wydaje – COVID-19. Intrygujące nowe badanie tych pamięci T komórki sugerują, że mogą chronić niektóre osoby nowo zarażone SARS-CoV-2, pamiętając wcześniejsze spotkania z innymi ludzkimi koronawirusami . To może potencjalnie wyjaśniać, dlaczego niektórzy ludzie wydają się odpierać wirusa i mogą być mniej podatni na ciężką chorobę z powodu COVID-19”.

54) Ultramocne przeciwciała przeciwko różnym i wysoce zakaźnym wariantom SARS-CoV-2 , Wang, 2021

„Nasze badanie pokazuje, że osoby powracające do zdrowia wcześniej zakażone wariantem przodków SARS-CoV-2 wytwarzają przeciwciała, które krzyżowo neutralizują pojawiające się LZO o wysokiej sile… silne przeciwko 23 wariantom, w tym wariantom budzącym obawy”.

55) Dlaczego szczepionki przeciw COVID-19 nie powinny być wymagane dla wszystkich Amerykanów , Makary, 2021

„Wymaganie szczepionki u osób, które są już odporne z naturalną odpornością, nie ma żadnego naukowego poparcia. Chociaż szczepienie tych osób może być korzystne – a jest to rozsądna hipoteza, że szczepienie może wzmocnić trwałość ich odporności – dogmatyczne argumentowanie, że muszą się zaszczepić, nie ma żadnych danych klinicznych na poparcie tego. W rzeczywistości mamy dane przeciwne: badanie przeprowadzone w Cleveland Clinic wykazało, że szczepienie osób z naturalną odpornością nie zwiększyło ich poziomu ochrony”.

56) Przedłużone, ale skoordynowane różnicowanie długożyjących limfocytów T CD8+ specyficznych dla SARS-CoV-2 podczas rekonwalescencji COVID-19 , Ma, 2021

„Przebadano 21 dobrze scharakteryzowanych, poddanych próbie podłużnej rekonwalescentów dawców, którzy wyzdrowieli z łagodnego COVID-19… po typowym przypadku łagodnego COVID-19, limfocyty T CD8+ specyficzne dla SARS-CoV-2 nie tylko utrzymują się, ale stale różnicują się w skoordynowany sposób dobrze w rekonwalescencję, w stan charakterystyczny dla długowiecznej, samoodnawiającej się pamięci.”

57) Zmniejszenie pamięci komórek T CD4 swoistych dla wirusa odry u osób zaszczepionych, Naniche, 2004

„Scharakteryzował profile komórek T swoistych dla antygenu wywołanych szczepionką przeciwko odrze (MV) w czasie od momentu szczepienia. W badaniu przekrojowym zdrowych osobników z historią szczepienia przeciwko wirusowi MV odkryliśmy, że komórki T CD4 i CD8 swoiste dla wirusa MV można wykryć do 34 lat po szczepieniu. Poziom limfocytów T CD8 swoistych dla MV i IgG swoistych dla MV pozostał stabilny, podczas gdy poziom limfocytów T CD4 swoistych dla MV znacznie spadł u osób zaszczepionych >21 lat wcześniej”.

58) Pamięć o przeszłości: długotrwała pamięć komórek B po infekcji i szczepieniu , Palma, 2019

„Sukces szczepionek zależy od generowania i utrzymywania pamięci immunologicznej. Układ odpornościowy może pamiętać wcześniej napotkane patogeny, a komórki pamięci B i T mają kluczowe znaczenie we wtórnych odpowiedziach na infekcję. Badania na myszach pomogły zrozumieć, w jaki sposób różne populacje komórek B pamięci są generowane po ekspozycji na antygen i w jaki sposób powinowactwo do antygenu determinuje los komórek B… po ponownej ekspozycji na antygen reakcja przywołania pamięci będzie szybsza, silniejsza i bardziej konkretna niż naiwna odpowiedź. Pamięć ochronna zależy najpierw od krążących przeciwciał wydzielanych przez LLPC. Kiedy nie są one wystarczające do natychmiastowej neutralizacji i eliminacji patogenów, komórki B pamięci są przywoływane”.

59 ) Swoiste dla SARS-CoV-2 komórki B pamięci od osób o różnym nasileniu choroby rozpoznają budzące obawy warianty SARS-CoV-2 , Lyski, 2021

„Zbadano wielkość, szerokość i trwałość przeciwciał specyficznych dla SARS-CoV-2 w dwóch odrębnych przedziałach komórek B: przeciwciała pochodzące z długo żyjących komórek plazmatycznych w osoczu i komórki B pamięci obwodowej wraz z powiązanymi profilami przeciwciał po in vitro stymulacja. Odkryliśmy, że wielkość ta różniła się u poszczególnych osób, ale była najwyższa u pacjentów hospitalizowanych. Warianty wzbudzające obawy (VoC) -przeciwciała reaktywne wobec RBD wykryto w osoczu 72% próbek w tym badaniu, a komórki pamięci B reagujące na VoC-RBD wykryto u wszystkich pacjentów z wyjątkiem 1 w jednym punkcie czasowym. To odkrycie, że MBC reagujące na VoC-RBD są obecne we krwi obwodowej wszystkich pacjentów, w tym tych, którzy doświadczyli choroby bezobjawowej lub łagodnej, daje powód do optymizmu co do zdolności szczepienia, wcześniejszego zakażenia i/lub obu tych czynników do ograniczenia choroby dotkliwość i przekazywanie wariantów obaw w miarę ich pojawiania się i rozpowszechniania”.

60) Ekspozycja na SARS-CoV-2 generuje pamięć komórek T przy braku wykrywalnej infekcji wirusowej , Wang, 2021

„Odporność komórek T jest ważna dla wyzdrowienia z COVID-19 i zapewnia zwiększoną odporność na ponowne zakażenie. Jednak niewiele wiadomo na temat odporności komórek T na SARS-CoV-2 u osób narażonych na wirusa… zgłoś pamięć limfocytów T CD4 + i CD8 + specyficzna dla wirusa u odzyskanych pacjentów z COVID-19 i bliskich kontaktów… bliskie kontakty są w stanie uzyskać odporność komórek T na SARS-CoV-2 pomimo braku wykrywalnej infekcji”.

61) Odpowiedzi limfocytów T CD8+ u osób po rekonwalescencji z powodu COVID-19 celują w konserwowane epitopy z wielu wyraźnych wariantów krążących SARS-CoV-2 , Redd, 2021 i Lee , 2021

„Odpowiedzi CD4 i CD8 generowane po naturalnej infekcji są równie silne, wykazując aktywność przeciwko wielu „epitopom” (małym segmentom) białka kolca wirusa. Na przykład, komórki CD8 odpowiadają na 52 epitopy, a komórki CD4 odpowiadają na 57 epitopów w białku wypustkowym, tak że kilka mutacji w wariantach nie może zdusić tak silnej i szeroko zakrojonej odpowiedzi limfocytów T… tylko 1 mutacja została znaleziona w wariancie beta -skok nakładał się na wcześniej zidentyfikowany epitop (1/52), co sugeruje, że praktycznie wszystkie odpowiedzi limfocytów T przeciwko SARS-CoV-2 CD8+ powinny rozpoznawać te nowo opisane warianty”.

62) Ekspozycja na koronawirusy przeziębienia może nauczyć układ odpornościowy rozpoznawania SARS-CoV-2 , La Jolla, Crotty i Sette, 2020

„Ekspozycja na koronawirusy przeziębienia może nauczyć układ odpornościowy rozpoznawania SARS-CoV-2”

63 ) Selektywne i krzyżowo reaktywne epitopy komórek T SARS-CoV-2 u nienarażonych ludzi , Mateus, 2020

„Odkryliśmy, że istniejąca wcześniej reaktywność przeciwko SARS-CoV-2 pochodzi z komórek T pamięci i że reaktywne krzyżowo komórki T mogą specyficznie rozpoznawać epitop SARS-CoV-2, a także epitop homologiczny z koronawirusa przeziębienia. Odkrycia te podkreślają znaczenie określenia wpływu istniejącej pamięci immunologicznej na ciężkość choroby COVID-19”.

64) Obserwacja podłużna odpowiedzi przeciwciał przez 14 miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2 , Dehgani-Mobaraki , 2021

„Lepsze zrozumienie odpowiedzi przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 po naturalnej infekcji może dostarczyć cennych informacji na temat przyszłego wdrażania polityki szczepień” . Analiza podłużna mian przeciwciał IgG została przeprowadzona u 32 odzyskanych pacjentów z COVID-19 z Umbrii region Włoch przez 14 miesięcy po zakażeniu łagodnym i umiarkowanie ciężkim… wyniki badań są zgodne z ostatnimi badaniami wykazującymi utrzymywanie się przeciwciał, co sugeruje, że indukowana odporność na SARS-CoV-2 poprzez naturalną infekcję może być bardzo skuteczna w przypadku ponownego zakażenia (>90%) i może trwać dłużej niż sześć miesięcy. Nasze badanie obserwowało pacjentów do 14 miesięcy, wykazując obecność przeciwciał IgG anty-S-RBD u 96,8% pacjentów z COVID-19, którzy wyzdrowieli”.

65) Humoralne i krążące odpowiedzi limfocytów T pomocniczych pęcherzyków u wyleczonych pacjentów z COVID-19 , czerwiec , 2020

„Scharakteryzowana odporność humoralna i krążących limfocytów T pomocniczych pęcherzyków pęcherzykowych (cTFH) przeciwko skokowi u wyleczonych pacjentów z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19). Odkryliśmy, że przeciwciała swoiste dla S, komórki pamięci B i cTFH są konsekwentnie wywoływane po zakażeniu SARS-CoV-2, co oznacza silną odporność humoralną i pozytywnie wiąże się z aktywnością neutralizującą osocze”.

66) Zbieżne odpowiedzi przeciwciał na SARS-CoV-2 u osób powracających do zdrowia , Robbiani, 2020

„149 osób po rekonwalescencji COVID-19… sekwencjonowanie przeciwciał ujawniło ekspansję klonów komórek B pamięci specyficznych dla RBD, które wyrażały blisko spokrewnione przeciwciała u różnych osób. Pomimo niskich mian surowicy przeciwciała do trzech różnych epitopów RBD zneutralizować wirusa, a hamowanie połowę maksymalnej (IC 50 wartości), tak niskie jak 2 ng ml -1 „.

67) Szybkie generowanie trwałej pamięci komórek B na SARS-CoV-2 i białka nukleokapsydu w COVID-19 i rekonwalescencji , Hartley, 2020

„Pacjenci COVID-19 szybko generują pamięć komórek B zarówno dla antygenów kolców, jak i nukleokapsydów po zakażeniu SARS-CoV-2… U wszystkich 25 pacjentów z historią COVID-19 wykryto komórki IgG i Bmem specyficzne dla RBD i NCP”.

68) Miał COVID? Prawdopodobnie będziesz produkował przeciwciała na całe życie , Callaway, 2021

„Ludzie, którzy wracają do zdrowia po łagodnym COVID-19, mają komórki szpiku kostnego, które mogą wytwarzać przeciwciała przez dziesięciolecia… badanie dostarcza dowodów na to, że odporność wywołana przez infekcję SARS-CoV-2 będzie wyjątkowo długotrwała”.

69) Większość niezakażonych dorosłych wykazuje wcześniejszą reaktywność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 , Majdoubi, 2021

W aglomeracji Vancouver w Kanadzie „za pomocą wysoce czułego testu multipleksowego i progów dodatnich/ujemnych ustalonych u niemowląt, u których przeciwciała matczyne zanikły, ustaliliśmy, że ponad 90% niezakażonych dorosłych osób wykazywało reaktywność przeciwciał przeciwko białku kolcowemu, domenie wiążącej receptor ( RBD), domena N-końcowa (NTD) lub białko nukleokapsydowe (N) z SARS-CoV-2.”

70) SARS-CoV-2-reaktywne limfocyty T u zdrowych dawców i pacjentów z COVID-19 , Braun, 2020

„Wyniki wskazują, że obecne są limfocyty T reagujące krzyżowo z białkiem kolczastym, które prawdopodobnie zostały wygenerowane podczas poprzednich spotkań z endemicznymi koronawirusami”.

71) Naturalnie wzmocniony zakres neutralizacji przeciwko SARS-CoV-2 rok po zakażeniu , Wang, 2021

„Kohorta 63 osób, które wyzdrowiały z COVID-19, oceniona po 1,3, 6,2 i 12 miesiącach po zakażeniu SARS-CoV-2… dane sugerują, że odporność u osób powracających do zdrowia będzie bardzo trwała”.

72) Rok po łagodnym COVID-19: większość pacjentów zachowuje swoistą odporność, ale jeden na czterech nadal cierpi na długotrwałe objawy , ranking, 2021

„Długotrwała pamięć immunologiczna przeciwko SARS-CoV-2 po łagodnym COVID-19”.

73) IDSA , 2021

„Odpowiedź immunologiczna na SARS-CoV-2 po naturalnym zakażeniu może utrzymywać się przez co najmniej 11 miesięcy… naturalna infekcja (jak ustalono na podstawie wcześniejszego dodatniego wyniku testu przeciwciał lub testu PCR) może zapewnić ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2”.

74) Ocena ochrony przed reinfekcją SARS-CoV-2 wśród 4 milionów osób poddanych badaniu PCR w Danii w 2020 r.: badanie obserwacyjne na poziomie populacji , Holm Hansen, 2021

Dania, „podczas pierwszej fali wzrostu (tj. przed czerwcem 2020 r.) przebadano 533 381 osób, z których 11 727 (2,20%) było dodatnich pod względem PCR, a 525 339 kwalifikowało się do obserwacji w drugim wzroście, z czego 11 068 (2,11%) miało wynik pozytywny podczas pierwszego wzrostu. Spośród kwalifikujących się osób z dodatnim wynikiem PCR z pierwszego fali epidemii, 72 (0,65% [95% CI 0,51–0,82]) uzyskało wynik ponownie dodatni podczas drugiego fali epidemii w porównaniu z 16 819 (3,27% [ 3,22–3,32]) z 514 271, u których wynik testu był ujemny podczas pierwszego wyrzutu (skorygowany RR 0,195 [95% CI 0,155–0,246]).”

75) Specyficzna dla antygenu odporność adaptacyjna na SARS-CoV-2 w ostrym COVID-19 i powiązania z wiekiem i ciężkością choroby , Moderbacher, 2020

„Adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne ograniczają ciężkość choroby COVID-19… wiele skoordynowanych ramion kontroli odporności nabytej lepiej niż odpowiedzi częściowe… ukończyli połączone badanie wszystkich trzech gałęzi odporności nabytej na poziomie CD4 + i CD8 + swoistych dla SARS-CoV-2 Odpowiedzi komórek T i przeciwciał neutralizujących u pacjentów ze stanem ostrym i rekonwalescencji. Komórki T CD4 + i CD8 + specyficzne dla SARS-CoV-2 były związane z łagodniejszą chorobą. Skoordynowane adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne specyficzne dla SARS-CoV-2 były związane z łagodniejszą chorobą, co sugeruje rolę limfocytów T CD4 + i CD8 + w odporności ochronnej w przypadku COVID-19”.

76) Wykrywanie odporności humoralnej i komórkowej na SARS-CoV-2 u rekonwalescentów z powodu COVID-19 , Ni, 2020

„Pobrano krew od pacjentów z COVID-19, którzy niedawno stali się wolni od wirusa, a zatem zostali wypisani, i wykryto swoistą dla SARS-CoV-2 odporność humoralną i komórkową u ośmiu nowo wypisanych pacjentów. Analiza kontrolna na innej kohorcie sześciu pacjentów 2 tygodnie po wypisie również wykazała wysokie miana przeciwciał immunoglobulin G (IgG). Spośród wszystkich 14 przebadanych pacjentów, 13 wykazywało aktywność neutralizującą surowicę w teście wejścia pseudotypu. Warto zauważyć, że istniała silna korelacja między mianami przeciwciał neutralizujących a liczbą limfocytów T swoistych dla wirusa”.

77) Silna odporność limfocytów T swoista wobec SARS-CoV-2 utrzymuje się 6 miesięcy po pierwotnym zakażeniu , Zuo, 2020

„Przeanalizowano wielkość i fenotyp komórkowej odpowiedzi immunologicznej SARS-CoV-2 u 100 dawców w sześć miesięcy po pierwotnym zakażeniu i powiązano to z profilem poziomu przeciwciał przeciwko kolce, nukleoproteinie i RBD w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Odpowiedzi immunologiczne limfocytów T na SARS-CoV-2 były obecne w analizie ELISPOT i/lub ICS u wszystkich dawców i charakteryzują się dominującą odpowiedzią limfocytów T CD4+ z silną ekspresją cytokiny IL-2… odpowiedzi komórkowe są zachowywane sześć miesięcy po zakażeniu.”

78) Znikomy wpływ wariantów SARS-CoV-2 na reaktywność limfocytów T CD4 + i CD8 + u dawców i zaszczepionych narażonych na COVID-19 , Tarke, 2021

„Przeprowadził kompleksową analizę odpowiedzi limfocytów T CD4+ i CD8+ specyficznych dla SARS-CoV-2 od pacjentów po rekonwalescencji COVID-19 rozpoznających szczep przodków, w porównaniu z wariantami linii B.1.1.7, B.1.351, P.1 i CAL .20C, jak również biorcy szczepionki Moderna (mRNA-1273) lub Pfizer/BioNTech (BNT162b2) COVID-19… na sekwencje ogromnej większości epitopów komórek T SARS-CoV-2 nie mają wpływu mutacje znalezione w analizowane warianty. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki pokazują, że odpowiedzi limfocytów T CD4+ i CD8+ u osób powracających do zdrowia na COVID-19 lub zaszczepionych mRNA COVID-19 nie są istotnie dotknięte mutacją”.

79) Odsetek reinfekcji SARS-CoV-2 od 1 do 1000 u członków dużego dostawcy opieki zdrowotnej w Izraelu: raport wstępny , Perez, 2021

Izrael, „spośród 149 735 osób z udokumentowanym pozytywnym testem PCR między marcem 2020 a styczniem 2021, 154 miało dwa pozytywne testy PCR w odstępie co najmniej 100 dni, co odzwierciedla odsetek reinfekcji wynoszący 1 na 1000”.

80) Trwałość i zanik odpowiedzi ludzkich przeciwciał na domenę wiążącą receptor białka kolczastego SARS-CoV-2 u pacjentów z COVID-19 , Iyer, 2020

„Zmierzone odpowiedzi przeciwciał w osoczu i/lub surowicy na domenę wiążącą receptor (RBD) białka wypustki (S) SARS-CoV-2 u 343 pacjentów z Ameryki Północnej zakażonych SARS-CoV-2 (z których 93% wymagało hospitalizacji ) do 122 dni po wystąpieniu objawów i porównano je z odpowiedziami u 1548 osób, których próbki krwi pobrano przed pandemią… Przeciwciała IgG utrzymywały się na wykrywalnym poziomie u pacjentów po 90 dniach od wystąpienia objawów, a serorewersję zaobserwowano tylko w niewielkim odsetku osób. Stężenie tych przeciwciał anty-RBD IgG było również silnie skorelowane z mianami NAb pseudowirusa, które również wykazywały minimalny zanik. Obserwacja utrzymująca się odpowiedzi IgG i przeciwciał neutralizujących jest zachęcająca,

81) Populacyjna analiza długowieczności seropozytywności przeciwciał SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych , Alfego, 2021

„Aby śledzić populacyjny czas trwania seropozytywności przeciwciał SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych przy użyciu danych obserwacyjnych z krajowego rejestru laboratoriów klinicznych pacjentów badanych za pomocą amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) i testów serologicznych… próbek od 39 086 osób z potwierdzonym dodatnim wynikiem COVID- 19…wyniki przeciwciał SARS-CoV-2 zarówno S, jak i N dają zachęcający obraz tego, jak długo ludzie mogą mieć ochronne przeciwciała przeciwko COVID-19, z wygładzaniem krzywych pokazującym seropozytywność populacji sięgającą 90% w ciągu trzech tygodni, niezależnie od tego, czy test wykryje N lub S-przeciwciała. Co najważniejsze, ten poziom seropozytywności utrzymywał się z niewielkim zanikiem przez dziesięć miesięcy po początkowej pozytywnej reakcji PCR”.

82) Jaka jest rola przeciwciał w porównaniu z trwałą, wysokiej jakości odpowiedzią komórek T w ochronnej odporności przeciwko SARS-CoV-2? Hellerstein, 2020

„Postęp w markerach laboratoryjnych dla SARS-CoV2 został dokonany dzięki identyfikacji epitopów na limfocytach T CD4 i CD8 we krwi rekonwalescencyjnej. Są one znacznie mniej zdominowane przez białko kolce niż w poprzednich zakażeniach koronawirusem. Chociaż większość kandydatów na szczepionki koncentruje się na białku kolczastym jako antygenie, naturalna infekcja SARS-CoV-2 indukuje szerokie pokrycie epitopów, reagując krzyżowo z innymi betakoronwirusami”.

83) Szeroka i silna pamięć CD4 + i CD8 + limfocyty T indukowane przez SARS-CoV-2 u pacjentów z Wielkiej Brytanii rekonwalescentów z COVID-19 , Peng, 2020

„Badanie 42 pacjentów po wyzdrowieniu z COVID-19, w tym 28 łagodnych i 14 ciężkich przypadków, porównując ich odpowiedzi limfocytów T z odpowiedziami 16 dawców kontrolnych… wykazało, że zakres, wielkość i częstotliwość odpowiedzi limfocytów T pamięci po COVID-19 były znacząco wyższy w ciężkich w porównaniu do łagodnych przypadków COVID-19, a efekt ten był najbardziej wyraźny w odpowiedzi na wypustki, błonę i białka ORF3a…całkowita i swoista dla kolca odpowiedź limfocytów T skorelowana z domeną anty-kolcową, antyreceptorową (RBD ) jak również miano przeciwciał przeciwko nukleoproteinom (NP) w punkcie końcowym… ponadto wykazały wyższy stosunek
CD8 + do CD4 + specyficznego dla SARS-CoV-2 Odpowiedzi limfocytów T… immunodominujące klastry epitopów i peptydy zawierające epitopy limfocytów T zidentyfikowane w tym badaniu zapewnią kluczowe narzędzia do badania roli swoistych dla wirusa limfocytów T w kontroli i rozwiązywaniu infekcji SARS-CoV-2”.

84) Silna odporność komórek T u rekonwalescentów z bezobjawowym lub łagodnym COVID-19 , Sekine, 2020

„Swoiste dla SARS-CoV-2 limfocyty T pamięci prawdopodobnie okażą się kluczowe dla długoterminowej ochrony immunologicznej przed COVID-19… zmapowały funkcjonalny i fenotypowy krajobraz odpowiedzi komórek T specyficznych dla SARS-CoV-2 u nienarażonych osób, narażonych członków rodziny , a osoby z ostrym lub rekonwalescencyjnym COVID-19… zbiorowy zestaw danych pokazuje, że SARS-CoV-2 wywołuje szeroko ukierunkowaną i funkcjonalnie uzupełnioną odpowiedź komórek T pamięci, co sugeruje, że naturalna ekspozycja lub infekcja może zapobiegać nawracającym epizodom ciężkiego COVID-19”.

85) Silna odporność komórek T na SARS-CoV-2 i niski poziom anafilatoksyny korelują z łagodną progresją choroby u pacjentów z COVID-19 , Lafron, 2021

„Dostarcz pełny obraz komórkowych i humoralnych odpowiedzi immunologicznych pacjentów z COVID-19 i udowodnij, że silne wielofunkcyjne odpowiedzi limfocytów T CD8 + w połączeniu z niskim poziomem anafilatoksyny korelują z łagodnymi infekcjami”.

86) Epitopy limfocytów T SARS-CoV-2 definiują heterologiczne i indukowane przez COVID-19 rozpoznawanie limfocytów T , Nelde, 2020

„Pierwsza praca identyfikująca i charakteryzująca SARS-CoV-2 specyficzne i krzyżowo reaktywne epitopy limfocytów T klasy I i HLA-DR u rekonwalescentów SARS-CoV-2 (n = 180) oraz nienarażonych (n = 185). ). dostarczyły funkcjonalnej podstawy dla postulowanej odporności heterologicznej w zakażeniu SARS-CoV-2… intensywność odpowiedzi komórek T i wskaźnik rozpoznawania epitopów komórek T był znacznie wyższy u dawców rekonwalescentów w porównaniu z osobami nienarażonymi, co sugeruje, że nie tylko ekspansja, ale także Różnorodne rozprzestrzenianie się odpowiedzi limfocytów T SARS-CoV-2 występuje po aktywnej infekcji”.

87) Karl Friston: do 80% nawet niepodatny na Covid-19 , Sayers, 2020

„Właśnie opublikowano wyniki badania sugerującego, że 40%-60% osób, które nie były narażone na koronawirusa, ma odporność na poziomie limfocytów T na inne podobne koronawirusy, takie jak przeziębienie… prawdziwa część osób, które nie są nawet podatny na Covid-19 może wynosić nawet 80%”.

88) Limfocyty T CD8 + specyficzne dla immunodominującego epitopu nukleokapsydu SARS-CoV-2 reagują krzyżowo z selektywnymi koronawirusami sezonowymi , Lineburg, 2021

Badanie przesiewowe puli peptydów SARS-CoV-2 ujawniło, że białko nukleokapsydu (N) indukowało odpowiedź immunodominującą u osobników po odzyskaniu HLA-B7 + COVID-19, która była również wykrywalna u nieeksponowanych dawców… podstawa selektywnej reaktywności krzyżowej limfocytów T dla immunodominującego epitopu SARS-CoV-2 i jego homologów z sezonowych koronawirusów, co sugeruje długotrwałą odporność ochronną.”

89) Mapowanie całego genomu SARS-CoV-2 rozpoznawania limfocytów T CD8 ujawnia silną immunodominację i znaczną aktywację limfocytów T CD8 u pacjentów z COVID-19 , Saini, 2020

„Pacjenci z COVID-19 wykazywali silne odpowiedzi komórek T, przy czym do 25% wszystkich limfocytów CD8 + specyficznych dla immunodominujących epitopów pochodzących z SARS-CoV-2, pochodzących z ORF1 (otwarta ramka odczytu 1), ORF3 i Nukleokapsydu (N) białko. Silną sygnaturę aktywacji limfocytów T zaobserwowano u pacjentów z COVID-19, podczas gdy nie zaobserwowano aktywacji limfocytów T u zdrowych dawców „nienarażonych” i „wysokiego ryzyka narażenia”.

90) Równoważność ochrony przed naturalną odpornością u osób po wyzdrowieniu z powodu COVID-19 w porównaniu z w pełni zaszczepionymi osobami: przegląd systematyczny i analiza zbiorcza, Shenai, 2021

„Przegląd systematyczny i zbiorcza analiza dotychczasowych badań klinicznych, które (1) konkretnie porównują ochronę naturalnej odporności u chorych na COVID po wyzdrowieniu ze skutecznością pełnego szczepienia u osób nieleczonych wcześniej COVID oraz (2) dodatkowe korzyści ze szczepienia u chorych na COVID po wyleczeniu COVID, w celu zapobiegania późniejszemu zakażeniu SARS-CoV-2… przegląd pokazuje, że naturalna odporność u osób po wyleczeniu COVID jest co najmniej równoważna ochronie zapewnianej przez pełne szczepienie populacji nie narażonych na COVID. Istnieje niewielka i rosnąca względna korzyść ze szczepienia u osób po wyleczeniu COVID; jednak korzyść netto jest marginalna w ujęciu bezwzględnym”.

91) Skuteczność ChAdOx1nCoV-19 podczas bezprecedensowego wzrostu zakażeń SARS CoV-2 , Satwik, 2021

„Trzecim kluczowym odkryciem jest to, że wcześniejsze infekcje SARS-CoV-2 znacznie chroniły przed wszystkimi badanymi wynikami, ze skutecznością 93% (87 do 96%) obserwowaną w przypadku infekcji objawowych, 89% (57 do 97%) wobec umiarkowanych na ciężką chorobę i 85% (-9 do 98%) przeciwko uzupełniającej tlenoterapii. Wszystkie zgony miały miejsce u osób wcześniej niezakażonych. To była wyższa ochrona niż ta oferowana przez pojedynczą lub podwójną dawkę szczepionki”.

92) Specyficzne wobec SARS-CoV-2 limfocyty T i przeciwciała w ochronie COVID-19: badanie prospektywne ,
Mołodcow, 2021

„Zbadaj wpływ limfocytów T i ilościowe określenie ochronnych poziomów odpowiedzi immunologicznych… 5340 mieszkańców Moskwy zostało przebadanych pod kątem przeciwciał i komórkowych odpowiedzi immunologicznych na SARS-CoV-2 i monitorowanych pod kątem COVID-19 do 300 dni. Odpowiedzi przeciwciał i komórek były ściśle ze sobą powiązane, a ich wielkość była odwrotnie skorelowana z prawdopodobieństwem infekcji. Podobny maksymalny poziom ochrony osiągnęły osoby z pozytywnym wynikiem obu typów odpowiedzi oraz osoby z samymi przeciwciałami… Limfocyty T pod nieobecność przeciwciał zapewniały pośredni poziom ochrony”.

93) Znikomy wpływ wariantów SARS-CoV-2 na reaktywność limfocytów T CD4 + i CD8 + u dawców i zaszczepionych narażonych na COVID-19 , Tarke, 2021

„Wykaż, że na sekwencje ogromnej większości epitopów komórek T SARS-CoV-2 nie mają wpływu mutacje znalezione w analizowanych wariantach. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki pokazują, że na odpowiedzi limfocytów T CD4+ i CD8+ u osób powracających do zdrowia na COVID-19 lub zaszczepionych mRNA COVID-19 nie mają istotnego wpływu mutacje wykryte w wariantach SARS-CoV-2”.

94) Domena wiążąca receptor anty-SARS-CoV-2 Ewolucja przeciwciał po szczepieniu mRNA , Cho, 2021

„Zakażenie SARS-CoV-2 powoduje reakcje limfocytów B, które ewoluują przez co najmniej rok. W tym czasie komórki B pamięci wytwarzają coraz bardziej szerokie i silne przeciwciała, które są odporne na mutacje występujące w wariantach będących przedmiotem zainteresowania”.

95) Siedmiomiesięczna kinetyka przeciwciał SARS-CoV-2 i rola istniejących wcześniej przeciwciał przeciwko ludzkim koronawirusom , Ortega, 2021

„Wpływ istniejących wcześniej przeciwciał przeciwko ludzkim koronawirusom wywołującym przeziębienie (HCoV) jest niezbędny do zrozumienia ochronnej odporności na COVID-19 i opracowania skutecznych strategii nadzoru… po szczytowej odpowiedzi poziom przeciwciał przeciw kolce wzrasta z ~150 dni po początek objawów u wszystkich osób (73% dla IgG), przy braku jakichkolwiek dowodów na ponowne narażenie. IgG i IgA do HCoV są znacznie wyższe u osób bezobjawowych niż objawowych osób seropozytywnych. Zatem istniejące wcześniej przeciwciała HCoV reagujące krzyżowo mogą mieć działanie ochronne przed zakażeniem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19”.

96) Immunodominujące epitopy komórek T z antygenu wypustkowego SARS-CoV-2 ujawniają silną istniejącą wcześniej odporność komórek T u nienarażonych osób , Mahajan, 2021

„Odkrycia sugerują, że reaktywne komórki T SARS-CoV-2 mogą być obecne u wielu osób z powodu wcześniejszej ekspozycji na wirusy grypy i CMV”.

97) Wykrywanie specyficznej odporności humoralnej i komórkowej na SARS-CoV-2 u rekonwalescentów z powodu COVID-19 , Ni, 2020

„Pobrano krew od pacjentów z COVID-19, którzy niedawno stali się wolni od wirusa, a zatem zostali wypisani, i wykryto swoistą dla SARS-CoV-2 odporność humoralną i komórkową u ośmiu nowo wypisanych pacjentów… Spośród wszystkich 14 przebadanych pacjentów, 13 wykazało surowicę- aktywności neutralizujące w teście wejścia pseudotypu. Warto zauważyć, że istniała silna korelacja między mianami przeciwciał neutralizujących a liczbą limfocytów T swoistych dla wirusa”.

98) Neutralizujące reakcje przeciwciał na koronawirusa 2 ostrego zespołu oddechowego w chorobie koronawirusowej 2019 Pacjenci hospitalizowani i rekonwalescencyjni , Wang, 2020

„Pobrano 117 próbek krwi od 70 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 i pacjentów rekonwalescencyjnych… przeciwciała neutralizujące wykryto nawet we wczesnym stadium choroby, a u pacjentów rekonwalescencyjnych wykazano znaczną odpowiedź”.

99) Nie tylko przeciwciała: limfocyty B i limfocyty T pośredniczą w odporności na COVID-19 , Cox, 2020

„Raporty, że przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 nie są utrzymywane w surowicy po wyzdrowieniu z wirusa, wywołały alarm… brak swoistych przeciwciał w surowicy niekoniecznie oznacza brak pamięci immunologicznej”.

100) Odporność komórek T na SARS-CoV-2 po naturalnym zakażeniu i szczepieniu , DiPiazza, 2020

„Chociaż trwałość limfocytów T na SARS-CoV-2 pozostaje do ustalenia, aktualne dane i wcześniejsze doświadczenia związane z zakażeniem ludzi innymi CoV wykazują potencjał utrzymywania się i zdolność do kontrolowania replikacji wirusa i choroby gospodarza oraz znaczenie w ochronie wywołanej szczepionką ”.

101) Trwała odporność komórek B SARS-CoV-2 po łagodnej lub ciężkiej chorobie , Ogega, 2021

„Wiele badań wykazało utratę przeciwciał swoistych dla ciężkiego ostrego zespołu oddechowego 2 (swoiste dla koronawirusa 2 (swoiste wobec SARS-CoV-2) w czasie po zakażeniu, co budzi obawy, że odporność humoralna przeciwko wirusowi nie jest trwała). Jeśli odporność szybko słabnie, miliony ludzi mogą być zagrożone ponowną infekcją po wyzdrowieniu z koronawirusa 2019 (COVID-19). Jednak komórki pamięci B (MBC) mogą zapewnić trwałą odporność humoralną, nawet jeśli miano przeciwciał neutralizujących surowicę spadnie… dane wskazują, że większość osób zakażonych SARS-CoV-2 rozwija swoiste dla S-RBD rMBC z przełączaną klasą, które przypominają pochodzące z centrum rozmnażania Komórki B indukowane przez skuteczne szczepienie przeciwko innym patogenom, dostarczając dowodów na trwałą odporność za pośrednictwem komórek B przeciwko SARS-CoV-2 po łagodnej lub ciężkiej chorobie”.

102) Odpowiedzi komórek T pamięci skierowane na koronawirusa SARS utrzymują się do 11 lat po zakażeniu. , Ng, 2016

„Wszystkie wykryte odpowiedzi komórek T pamięci są ukierunkowane na białka strukturalne SARS-Co-V… stwierdzono, że te odpowiedzi utrzymują się do 11 lat po zakażeniu… wiedza na temat utrzymywania się specyficznej dla SARS odporności komórkowej ukierunkowanej na wirusowe białka strukturalne w przypadku odzyskania SARS jednostki są ważne”.

103) Odporność adaptacyjna na SARS-CoV-2 i COVID-19 , Sette, 2021

„Adaptacyjny układ odpornościowy jest ważny dla kontroli większości infekcji wirusowych. Trzy podstawowe elementy adaptacyjnego układu odpornościowego to limfocyty B (źródło przeciwciał), limfocyty T CD4+ i limfocyty T CD8+… zaczął się pojawiać obraz, który pokazuje, że limfocyty T CD4+, limfocyty T CD8+ i przeciwciała neutralizujące do kontroli SARS-CoV-2 zarówno w nieszpitalnych, jak i hospitalizowanych przypadkach COVID-19”.

104) Wczesna indukcja funkcjonalnych limfocytów T specyficznych dla SARS-CoV-2 wiąże się z szybkim usuwaniem wirusa i łagodną chorobą u pacjentów z COVID-19 , Tan, 2021

„Odkrycia te potwierdzają wartość prognostyczną wczesnych funkcjonalnych limfocytów T specyficznych dla SARS-CoV-2 z ważnymi implikacjami w projektowaniu szczepionek i monitorowaniu immunologicznym”.

105) Swoiste dla SARS-CoV-2 odpowiedzi limfocytów T CD8 + u osób powracających do zdrowia z COVID-19 , Kared, 2021

„Podejście multipleksowanego peptydu i tetrameru MHC zastosowano do przeszukiwania 408 epitopów kandydujących SARS-CoV-2 pod kątem rozpoznawania limfocytów T CD8 + w przekrojowej próbce 30 osób z chorobą koronawirusową 2019 ozdrowieńców… Modelowanie wykazało skoordynowaną i dynamiczną odpowiedź immunologiczną charakteryzującą się zmniejszenie stanu zapalnego, wzrost miana przeciwciał neutralizujących i zróżnicowanie specyficznej odpowiedzi limfocytów T CD8 + . Ogólnie rzecz biorąc, limfocyty T wykazywały wyraźne różnicowanie w komórki macierzyste i przejściowe stany pamięci (podzbiory), co może być kluczem do rozwoju trwałej ochrony”.

106) IgG reaktywne wobec białka S i wytwarzanie komórek B pamięci po zakażeniu ludzkim SARS-CoV-2 obejmuje szeroką reaktywność z podjednostką S2 , Nguyen-Contant , 2021

„Co najważniejsze, pokazujemy, że infekcja generuje MBC zarówno IgG, jak i IgG przeciwko nowej domenie wiążącej receptor i konserwatywnej podjednostce S2 białka wypustkowego SARS-CoV-2. Tak więc, nawet jeśli poziom przeciwciał słabnie, długożyjące MBC pozostają, aby pośredniczyć w szybkiej produkcji przeciwciał. Wyniki naszych badań sugerują również, że infekcja SARS-CoV-2 wzmacnia istniejącą wcześniej szeroką ochronę przed koronawirusem poprzez tworzenie przeciwciał S2-reaktywnych i tworzenie MBC”.

107) Utrzymywanie się odpowiedzi odpornościowych przeciwciał i komórek u pacjentów z chorobą koronawirusową 2019 w ciągu dziewięciu miesięcy po infekcji , Yao, 2021

Badanie przekrojowe mające na celu ocenę odpowiedzi przeciwciał swoistych dla wirusa i komórek T i B pamięci u pacjentów z koronawirusem 2019 (COVID-19) do 343 dni po zakażeniu… wykazało, że około 90% pacjentów nadal ma wykrywalną immunoglobulinę (Ig) Przeciwciała G przeciwko białkom wypustek i nukleokapsydów oraz przeciwciała neutralizujące przeciwko pseudowirusowi, podczas gdy ~60% pacjentów miało wykrywalne przeciwciała IgG przeciwko domenie wiążącej receptor i zastępcze przeciwciała neutralizujące wirusa… Swoiste dla SARS-CoV-2 IgG+ komórki pamięci B i interferon-γ - odpowiedzi limfocytów T wydzielające były wykrywalne u ponad 70% pacjentów… odpowiedź immunologiczna swoista dla koronawirusa 2 utrzymuje się u większości pacjentów około 1 roku po zakażeniu, co stanowi obiecujący znak dla zapobiegania reinfekcji i strategii szczepień”.

108) Naturalnie nabyta odporność na SARS-CoV-2 utrzymuje się do 11 miesięcy po zakażeniu , De Giorgi , 2021

„Prospektywna, podłużna analiza rekonwalescencyjnych dawców osocza COVID-19 w wielu punktach czasowych w okresie 11 miesięcy w celu określenia, jak poziomy krążących przeciwciał zmieniają się w czasie po naturalnej infekcji… dane sugerują, że pamięć immunologiczna jest nabywana u większości osób zakażonych SARS- CoV-2 i utrzymuje się u większości pacjentów”.

109) Zmniejszenie seroprewalencji przeciwciał przeciwko odrze po szczepieniu – możliwa luka w ochronie dorosłych przed odrą w Czechach , Smetana, 2017

„Długotrwały wysoki wskaźnik seropozytywności utrzymuje się po naturalnej infekcji odrą. Natomiast zmniejsza się z czasem po szczepieniu. Podobnie stężenia przeciwciał u osób z historią odry utrzymują się dłużej na wyższym poziomie niż u osób zaszczepionych”.

110) Przeciwciała o szerokim spektrum reaktywności krzyżowej dominują w odpowiedzi ludzkich komórek B na zakażenie wirusem grypy pandemicznej H1N1 z 2009 r. , Wrammert , 2011

„Ekspansja tych rzadkich typów komórek B pamięci może wyjaśniać, dlaczego większość ludzi nie zachorowała poważnie, nawet przy braku wcześniej istniejących ochronnych mian przeciwciał”… znalazła „niezwykle” silne przeciwciała we krwi dziewięciu osób, które złapały świńska grypa naturalnie i wyzdrowiała z niej.”…w przeciwieństwie do przeciwciał wywołanych corocznymi szczepieniami przeciw grypie, większość przeciwciał neutralizujących indukowanych przez pandemiczną infekcję H1N1 wykazywała szeroką reakcję krzyżową z epitopami w łodydze hemaglutyniny (HA) i domenie głowy wielu szczepów grypy. Przeciwciała pochodziły z komórek, które przeszły intensywne dojrzewanie powinowactwa”.

111) Ponowne zakażenie koronawirusem zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) u pacjentów poddawanych seryjnym badaniom laboratoryjnym , Qureshi, 2021

„Reinfekcję zidentyfikowano u 0,7% (n = 63, 95% przedział ufności [CI]: 0,5%–0,9%) podczas obserwacji 9119 pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2”.

112) Wyraźne odpowiedzi przeciwciał i komórek B pamięci u osób nienaiwnych i odzyskanych z SARS-CoV-2 po szczepieniu mRNA , Goel, 2021

„Badane przeciwciała i komórki B pamięci specyficzne dla antygenu w czasie u 33 osób nienaiwnych wobec SARS-CoV-2 i 11 osób wyzdrowionych z SARS-CoV-2… U osób wyzdrowiałych z SARS-CoV-2, odpowiedzi przeciwciał i komórek B pamięci zostały znacznie wzmocnione po pierwsza dawka szczepionki; jednak po drugiej dawce nie zaobserwowano wzrostu krążących przeciwciał, miana neutralizującego ani komórek B pamięci swoistych dla antygenu. To silne wzmocnienie po pierwszej dawce szczepionki silnie korelowało z poziomami istniejących wcześniej komórek B pamięci u osobników odzyskanych, identyfikując kluczową rolę komórek B pamięci w narastaniu odpowiedzi przypominających na antygeny SARS-CoV-2.

113) Covid-19: Czy wiele osób ma wcześniej istniejącą odporność? Doshi, 2021

„Sześć badań wykazało reaktywność komórek T przeciwko SARS-CoV-2 u 20% do 50% osób bez znanej ekspozycji na wirusa… w badaniu próbek krwi dawców uzyskanych w USA w latach 2015-2018 50% wykazało różne formy reaktywności komórek T na SARS-CoV-2… Naukowcy są również przekonani, że poczynili solidne postępy w ustaleniu pochodzenia odpowiedzi immunologicznych. „Nasza hipoteza była oczywiście taka, że są to tak zwane koronawirusy „przeziębienia”, ponieważ są blisko spokrewnione… naprawdę pokazaliśmy, że jest to prawdziwa pamięć immunologiczna i wywodzi się częściowo z wirusów przeziębienia”.

114) Istniejąca wcześniej i de novo humoralna odporność na SARS-CoV-2 u ludzi , Ng, 2020

„Wykazujemy obecność istniejącej wcześniej odporności humoralnej u niezainfekowanych i nienarażonych ludzi na nowy koronawirus. Przeciwciała S-reaktywne SARS-CoV-2 były łatwo wykrywalne za pomocą czułej metody opartej na cytometrii przepływowej u osób niezakażonych SARS-CoV-2 i były szczególnie rozpowszechnione u dzieci i młodzieży”.

115) Fenotyp komórek T specyficznych dla SARS-CoV-2 u pacjentów z COVID-19 z zespołem ostrej niewydolności oddechowej , Weiskopf, 2020

„Wykryliśmy limfocyty T CD4 + i CD8 + specyficzne dla SARS-CoV-2 odpowiednio u 100% i 80% pacjentów z COVID-19. Wykryliśmy również niski poziom limfocytów T reagujących na SARS-CoV-2 u 20% zdrowych osób kontrolnych, które wcześniej nie były narażone na SARS-CoV-2 i wskazują na reaktywność krzyżową z powodu zakażenia koronawirusami „przeziębienia”.

116) Istniejąca wcześniej odporność na SARS-CoV-2: znane i nieznane , Sette, 2020

„Reaktywność komórek T przeciwko SARS-CoV-2 została zaobserwowana u nienarażonych osób… spekuluje się, że odzwierciedla to pamięć komórek T w krążących „zwykle przeziębieniach” koronawirusach”.

117) Istniejąca wcześniej odporność na wirusy grypy H1N1 pochodzenia świńskiego w ogólnej populacji ludzi , Greenbaum, 2009

„Odporność komórek T pamięci na S-OIV jest obecna w dorosłej populacji i taka pamięć ma podobną wielkość jak istniejąca wcześniej pamięć przeciwko sezonowej grypie H1N1… zachowanie dużej części epitopów komórek T sugeruje, że nasilenie zakażenia S-OIV, o ile określa go podatność wirusa na atak immunologiczny, nie różniłaby się zbytnio od grypy sezonowej”.

118) Komórkowe korelaty immunologiczne ochrony przed objawową grypą pandemiczną , Sridhar, 2013

„Pandemia H1N1 z 2009 r. (pH1N1) dostarczyła unikalnego naturalnego eksperymentu w celu ustalenia, czy reaktywna krzyżowo odporność komórkowa ogranicza objawy choroby u osób bez przeciwciał… Wyższe częstotliwości występowania wcześniej istniejących limfocytów T w konserwatywnych epitopach CD8 stwierdzono u osób, u których rozwinął się łagodniejszy choroba, w której sumaryczna punktacja objawów ma najsilniejszą odwrotną korelację z częstością występowania interferonu-γ (IFN-γ)(+) interleukiny-2 (IL-2)(-) CD8(+) limfocytów T (r = -0,6, P = 0,004)… Limfocyty T CD8(+) specyficzne dla konserwatywnych epitopów wirusowych korelowały z krzyżową ochroną przed objawową grypą.”

119) Istniejące wcześniej limfocyty T CD4+ swoiste dla grypy korelują z ochroną przed chorobą przeciwko prowokacji grypy u ludzi , Wilkinson, 2012

„Dokładna rola limfocytów T w odporności na grypę człowieka jest niepewna. Przeprowadziliśmy badania nad zakażeniem grypą u zdrowych ochotników bez wykrywalnych przeciwciał przeciwko prowokującym wirusom H3N2 lub H1N1…zmapowane odpowiedzi limfocytów T na grypę przed i podczas infekcji…odkryliśmy duży wzrost odpowiedzi limfocytów T swoistych dla grypy do 7 dnia, kiedy wirus był całkowicie oczyszczone z próbek z nosa, a przeciwciała w surowicy były nadal niewykrywalne. Istniejące wcześniej limfocyty T CD4+, ale nie CD8+, reagujące na wewnętrzne białka grypy wiązały się z mniejszym wydalaniem wirusa i mniej ciężką chorobą. Te komórki CD4+ zareagowały również na pandemiczne peptydy H1N1 (A/CA/07/2009) i wykazały dowody aktywności cytotoksycznej”.

120) Reaktywna krzyżowo odpowiedź przeciwciał w surowicy na nowy wirus grypy A (H1N1) po szczepieniu szczepionką przeciw grypie sezonowej , CDC, MMWR, 2009

„Nie zaobserwowano wzrostu reaktywnej krzyżowo odpowiedzi przeciwciał na nowy wirus grypy A (H1N1) wśród osób dorosłych w wieku >60 lat. Dane te sugerują, że otrzymanie najnowszych (2005–2009) sezonowych szczepionek przeciw grypie prawdopodobnie nie wywoła ochronnej odpowiedzi przeciwciał na nowy wirus grypy A (H1N1)”.

121) Nikt nie jest naiwny: znaczenie heterologicznej odporności limfocytów T , Welsh, 2002

„Komórki T pamięci, które są specyficzne dla jednego wirusa, mogą zostać aktywowane podczas infekcji niepowiązanym wirusem heterologicznym i mogą odgrywać rolę w odporności ochronnej i immunopatologii. Na przebieg każdej infekcji wpływa pula pamięci limfocytów T, która została określona przez historię poprzednich infekcji żywiciela, a z każdą kolejną infekcją pamięć limfocytów T do wcześniej napotkanych czynników jest modyfikowana”.

122) Wewnątrzrodzinna ekspozycja na SARS-CoV-2 indukuje komórkową odpowiedź immunologiczną bez serokonwersji , Gallais, 2020

„Osoby należące do gospodarstw domowych z pacjentem z indeksem COVID-19 zgłosiły objawy COVID-19, ale rozbieżne wyniki serologiczne… Wszyscy pacjenci z indeksem wyzdrowieli z łagodnego COVID-19. Wszyscy wytworzyli przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i znaczącą odpowiedź komórek T wykrywalną do 69 dni po wystąpieniu objawów. Sześć z ośmiu kontaktów zgłosiło objawy COVID-19 w ciągu 1 do 7 dni po pacjentach z indeksem, ale wszyscy byli seronegatywni pod względem SARS-CoV-2… ekspozycja na SARS-CoV-2 może wywoływać specyficzne dla wirusa odpowiedzi komórek T bez serokonwersji. Odpowiedzi komórek T mogą być bardziej czułymi wskaźnikami ekspozycji na SARS-Co-V-2 niż przeciwciała… Wyniki wskazują, że dane epidemiologiczne opierające się wyłącznie na wykryciu przeciwciał SARS-Co-V-2 mogą prowadzić do znacznego niedoszacowania wcześniejszej ekspozycji na wirusa. ”

123) Ochronna odporność po wyzdrowieniu z zakażenia SARS-CoV-2 , Kojima, 2021

„Ważne jest, aby pamiętać, że przeciwciała są niepełnymi predyktorami ochrony. Po szczepieniu lub infekcji u osobnika istnieje wiele mechanizmów odporności nie tylko na poziomie przeciwciał, ale także na poziomie odporności komórkowej. Wiadomo, że infekcja SARS-CoV-2 indukuje specyficzną i trwałą odporność komórek T, która ma wiele celów białkowych wypustek SARS-CoV-2 (lub epitopów), jak również inne cele białkowe SARS-CoV-2. Szeroka różnorodność rozpoznawania wirusów przez komórki T służy wzmocnieniu ochrony przed wariantami SARS-CoV-2, z rozpoznawaniem co najmniej alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351) i gamma (P.1) warianty SARS-CoV-2. Naukowcy odkryli również, że osoby, które wyzdrowiały z infekcji SARS-CoV w latach 2002–2003, nadal mają limfocyty T pamięci, które reagują na białka SARS-CoV 17 lat po wybuchu epidemii.

brownstone.org/…immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
megur shares this
22