CÓRKA MARYI
12K

JEZUS: Kiedy umierałem na Krzyżu, w pobliżu było dwóch złodziei, którzy też w tym samym czasie zostali ukrzyżowani

JESUS: When I was dying on the Cross, two thieves were close by, they too being crucified at the same time

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 10 listopada 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy umierałem na Krzyżu, w pobliżu było dwóch złodziei, którzy też w tym samym czasie zostali ukrzyżowani.

Jeden poprosił Mnie o przebaczenie mu jego grzechów i został zbawiony. Drugi tego nie uczynił. Zamiast tego nie chciał słuchać. Jego upór i odmowa, aby poprosić o Moje Miłosierdzie, sprawiły, że nie mógł zostać uratowany.

To samo będzie się dziać podczas Ostrzeżenia. Niektóre z Moich dzieci przyznają się do grzechów i uznają, że Mnie obraziły. Z pełną pokorą przyjmą swoją pokutę i zostaną zbawione. Wejdą do Nowego Raju w nadchodzącej Erze Pokoju.

Będą też tacy, którzy nie uznają, że ich grzechy są tym, czym są – odrazą w Oczach Boga, Ojca Przedwiecznego. Dam tym duszom wiele czasu na okazanie skruchy, tak wielka jest głębia Mojego Miłosierdzia. Módlcie się, aby szukały odkupienia, tak by i one mogły zostać zbawione. Chcę, aby wszystkie Moje dzieci zostały objęte Moim wielkim Darem Miłosierdzia. Chcę, abyście wszyscy weszli do Bram Nowego Raju.

Módlcie się, aby zatwardziałe dusze zmiękły i przyjęły Moją Rękę. Módlcie się, aby się nauczyły, jak stać się pokornym w Moich Oczach.

Wasz Jezus
Zbawiciel ludzkości

* * *

za: http://jezusdoludzkosci.pl/2011-11-10-15-30-dwoch-zlodziei-na-krzyzu

______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania

______________________________________________________