01:16:22
Ks. Grzegorz Śniadoch - O konieczności otwartości na życie i wychowania katolickiego O konieczności otwartości na życie i wychowania katolickiego | Ks. Grzegorz ŚniadochMore
Ks. Grzegorz Śniadoch - O konieczności otwartości na życie i wychowania katolickiego
O konieczności otwartości na życie i wychowania katolickiego | Ks. Grzegorz Śniadoch
Walczyć o prawdę
Człowiek jest taki, jak jego ukształtowane sumienie. Jan Paweł II wyklucza kształtowanie ludzkiego sumienia w imię ,,godności i wolności religijnej,,.
Elkam -
Sorry że pytam , czy ten ks Szydłowski- opuścił już kryminał ?