Clicks93
hr.news

Kölnska nadbiskupija: "NIŠTA se ne mijenja u kruhu" - o Euharistiji Novus Ordo

Đakon Tobias Wiegelmann - uostalom, šef odjela za "Katehezu" u Ordinarijatu Kölnske nadbiskupije u Njemačkoj - u dijecezanskom listu poriče da se transupstancijacija odvija u Euharistiji Novus Ordo, a uz to zagovara panteizam.

Panteizam vjeruje da su stvoritelj i stvorenje isto. Na pitanje dječjeg novinara kako "Isus može biti u kruhu", Wiegelmann odgovara da to zvuči kao "čarolija". Ovu "magiju" objašnjava ovako: "Dakle, imamo takav kruh, a zatim izgovorimo čaroliju i dočaramo nešto, a onda Isus uđe u kruh". Pobjedonosno dodaje: "Naravno, to se ne misli na takav način". Međutim, ovaj izvještaj otkriva liturgijski redukcionizam ideologije Novus Ordo.

Wiegelmannovo panteističko rješenje je da je Bog "ionako već u svemu, u prirodi, našem stvaranju, u svemu što vidimo". Da je to istina, njemački crkveni porez trebao bi se platiti i zoološkom vrtu ili Alpskom klubu.

Za Wiegelmanna je posvećena hostija samo jedna mogućnost među mnogima da se pronađe svoga "Boga". Objašnjava: "Zapravo, mogu otkriti Boga posvuda i u ovom kruhu sam posebno svjestan te činjenice. Zato i kažemo: 'Ovo je Kristovo tijelo'. U osnovi se nešto mijenja u nama, a ne u kruhu".

Drugim riječima: Euharistija Novus Ordo za Wiegelmanna je umišljenost. U svom privatnom životu Wiegelmann se bavi streljaštvom. Trebao bi se koncentrirati na to i prepustiti teologiju drugima.

#newsSotwlgaaje