ard
„Drogi Ojcze! Chcę wrócić do domu, ale nie wiem czy mnie przyjmiesz po tym wszystkim, co zrobiłem. Wiem, że zgrzeszyłem. Ojcze, proszę Cię, przebacz mi. W sobotę wieczorem będę jechał pociągiem, który przejeżdża przez naszą wieś. Jeśli nadal czekasz na mnie, zawiąż biały kawałek materiału na starym dębie przed naszym domem”.

Ciąg dalszy tej historii i jej nizwykłe zakończenie tutaj:

profeto.pl/…More
„Drogi Ojcze! Chcę wrócić do domu, ale nie wiem czy mnie przyjmiesz po tym wszystkim, co zrobiłem. Wiem, że zgrzeszyłem. Ojcze, proszę Cię, przebacz mi. W sobotę wieczorem będę jechał pociągiem, który przejeżdża przez naszą wieś. Jeśli nadal czekasz na mnie, zawiąż biały kawałek materiału na starym dębie przed naszym domem”.

Ciąg dalszy tej historii i jej nizwykłe zakończenie tutaj:

profeto.pl/blog,50,887.html
oczy_szeroko_otwarte
"... szukają, łakną i pragną... tęsknią za Miłosiernym Ojcem, gościnnością Jego domu..." - taki mniej więcej odczytałam kontekst...

Tęsknota za Ojcem Miłosiernym to także wiara w Jego przebaczenie i możliwość powrotu utracjusza w nieustannie wyciągnięte na przyjęcie, Miłujące ramiona Boga.
...O ile nie tylko człowiek ale i świat mógłby stać się "bardziej ludzkim”, gdyby we wzajemne relacje, …
More
"... szukają, łakną i pragną... tęsknią za Miłosiernym Ojcem, gościnnością Jego domu..." - taki mniej więcej odczytałam kontekst...

Tęsknota za Ojcem Miłosiernym to także wiara w Jego przebaczenie i możliwość powrotu utracjusza w nieustannie wyciągnięte na przyjęcie, Miłujące ramiona Boga.
...O ile nie tylko człowiek ale i świat mógłby stać się "bardziej ludzkim”, gdyby we wzajemne relacje, kształtujące oblicze moralne skutecznie "wszczepić" przebaczenie - przykazanie Ewangeliczne.

Przebaczenie to przecież żywe świadectwo zwycięstwa potęgi miłości nad grzechem; warunek pojednania — nie tylko w stosunku Boga do człowieka, ale także we wzajemnych stosunkach międzyludzkich. Wyeliminowawszy szczere przebaczenie, przyzwalamy na wegetację w świecie skostniałej, bezdusznej, bezwzględnej materii bytu, pozbawionej sensu, celu, głębi, dobrych uczuć w imię jedynie odczłowieczonego, zimnego prawa, a wtedy egoizm, złość, gniew, pycha zatriumfują, zmieniając życie i współżycie ludzi w system ucisku słabszych przez silniejszych lub w arenę nieustannej walki jednych przeciw drugim.

Tylko miłość objawiająca się jako miłosierdzie, może pokonać wszelkie ograniczenia. Syn marnotrawny utraciwszy wszystko, co otrzymał od ojca zasłużył, by po powrocie — pracować w jego domu jedynie jako najemnik, stopniowo zwiększając zasób dóbr materialnych, lecz nigdy już w ilości, jaką roztrwonił... Co się okazało - wiadomo (sprawiedliwości nie stała się zadość) bo sprawiedliwość jest prawdziwą cnotą u człowieka, u Boga zaś oznacza transcendentną Jego doskonałość, jednak miłość jest od niej „większa”. Jest większa =pierwsza i bardziej podstawowa. Miłość niejako warunkuje sprawiedliwość, a sprawiedliwość ostatecznie służy Miłości(!) - wybaczanie jest podstawową składową miłości.


Boże, Ojcze Miłosierny,
pomóż nam codziennie wybierać dobro w naszym życiu, pomóż nam codziennie iść drogą miłości i odrzucać grzech.
W szczególny sposób oddajemy Ci, nasz Ojcze w niebie,
tych, którzy zagubili się na drogach świata,
tych, którzy nie kochają,
bo nie odnaleźli Ciebie – Miłości Miłosiernej.
W Twoim Miłosierdziu, pochyl się Ojcze nad nami.
Ufamy Tobie i wierzymy w Ciebie,
Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym, Ty wszystko możesz,
tylko Ty możesz odnaleźć tych, którzy się pogubili,
bo Ty jesteś Miłością.
Amen.

/modlitwa o. Franciszka Jordana/