vi.news
30

Cha Küng nói về giáo hoàng Benedict XVI: "Tên cặn bã đã thành công"

Năm 2006, một năm sau cuộc bầu cử của Giáo hoàng Benedict, nhà thần học sinh ra ở Thụy Sĩ, Cha Hans Küng (+2021), đã đi từ Đức đến Thụy Sĩ để gặp Giám tỉnh Dòng Tên Thụy Sĩ, Cha Christian Rutishauser.

Küng muốn bắt đầu sự hợp tác giữa Stiftung Weltethos (tổ chức Đạo đức toàn cầu) của ông và Nhà tĩnh tâm Lassalle Dòng Tên ở Bad Schönbrunn, Thụy Sĩ.

Rutishauser nói với Diễn đàn bản tin giáo xứ Zurich rằng, nhân dịp này, ông hỏi Küng rằng ông cảm thấy thế nào khi nghe tin Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng. .

Küng im lặng một lúc, sau đó bật ra bằng tiếng Đức Thụy Sĩ: “Dä Sausiech hät's gschafft” (Tên cặn bã / khốn nạn đã thành công).

Chỉ vài tháng trước đó, một Benedict XVI ngây thơ đã tiếp kiến Küng trong một buổi gặp riêng kéo dài bốn giờ ở Castel Gandolfo.

Theo trang web chính thức, dự án Đạo đức toàn cầu của Küng là về việc tạo cơ sở “cho sự chung sống hòa bình và tôn trọng vượt qua ranh giới tôn giáo, văn hóa và quốc gia.

Hình ảnh: Hans Küng, © Wikicommons, CC BY-NC-SA, #newsAkpinocjah