19:54
Przychodzi Sobór Watykański II i o wrogach Kościoła przestaje się mówić" "Przychodzi Sobór Watykański II i o wrogach Kościoła przestaje się mówić"More
Przychodzi Sobór Watykański II i o wrogach Kościoła przestaje się mówić"
"Przychodzi Sobór Watykański II i o wrogach Kościoła przestaje się mówić"