50:25
FSSPX - LIMBUS - - czyli jak UE i ONZ zmieniły nauczanie Kościoła Limbus - czyli jak UE i ONZ zmieniły nauczanie KościołaMore
FSSPX - LIMBUS - - czyli jak UE i ONZ zmieniły nauczanie Kościoła
Limbus - czyli jak UE i ONZ zmieniły nauczanie Kościoła