3
4
1
2
Clicks2.5K

List TV LUX pre veriacich varovania írskej vizionárky

ivik310
92
List TV LUX pre veriacich varovania írskej vizionárky, pekný rozbor od odborníkov
Pravda bude skryta
Stačí napísať že Pán Ježiš Kristus bol označený ako rúhač a falošný prorok,aby sa niekto aspoň trocha zamyslel a skúmal?
Varovanie
Doba , Starého Zákona keď proroci predpovedali narodenie a príchod Mesiáša na svet , bola tiež dobou odmietania prorokov …!!! Židovský Rabíni , zákoníci a farizeji očakávali Mesiáša Kráľa , ktorý vyslobodí Izraelský ľud z poroby a utlačovatelov . Tý , ktorý boli znalí Starozákonných predpovedí a dokázali citovať celé staťe a verše , boli tý ktorý prvý odmietli Mesiáša v Osobe Pána Ježiša Krista …More
Doba , Starého Zákona keď proroci predpovedali narodenie a príchod Mesiáša na svet , bola tiež dobou odmietania prorokov …!!! Židovský Rabíni , zákoníci a farizeji očakávali Mesiáša Kráľa , ktorý vyslobodí Izraelský ľud z poroby a utlačovatelov . Tý , ktorý boli znalí Starozákonných predpovedí a dokázali citovať celé staťe a verše , boli tý ktorý prvý odmietli Mesiáša v Osobe Pána Ježiša Krista …
Presne takto isto sa to deje i v dnešnej dobe , konca časov ,tá istá paralela odmietania a zavrhovania Božieho Slova . A div sa svete, kto iný než Cirkev samotná a jej hodnostári sa stavajú ako prvý , do pozície odmietania a znevažovania …!?
Ak by tomu tak nebolo nemohlo by sa naplniť písmo , kde Pán Ježiš hovorí , nájde syn človeka na zemi ešte vieru ak príde druhý krát vo svojej sláve …!?
Pretože Pán Boh , chcel vo svojej múdrosti nie iba pasívnych kresťanov , ktorým dá všetko na zlatom podnose , ale proroctvá v sebe nesú Božieho Ducha , ktorý sa dáva poznať v skrytosti , maličkým , bezvýznamným .
To že vo sv písme sme dostali upozornenie , že na konci času , príde mnoho falošných prorokov , nevylučuje fakt , že tu sú i Boží Proroci , a my sme povinný skúmať aj jedných aj druhých . A nie zbaviť sa zodpovednosti a bez náležitého skúmania zavrhovať všetkých prorokov , aby sa tým nič nepokazilo , veď aj tak nie sme viazaný veriť žiadnym zjaveniam … Toto je pokrytecké a farizejské zmýšľanie , áno načo skúmať proroctvá , i keď sa v nich prihovára samotný Boh a napomýna k náprave , veď je ľahšie sa pasívne postaviť a povedať nič nás nezaväzuje…!? Kto dáva istotu a záruku , v dnešnej zvrátenej dobe a plnej neobjektívnych názorov , že Biskup ktorý vynáša svoje stanovisko o proroctvách a Prorokovy ich náležite preskúmal !? Podľa toho ako sa Biskupi postavili k voľbám prezidenta , mám vážne pochybnosti o ich správnych postojoch a úsudkoch…!? Preto s plnou vážnosťou vyhlasujem , že stanovyská týchto Biskupov aspoň čo sa týka , Írskej vizionárky a Prorokine , MÁRIE od Božieho Milosrdenstva , sú pre mna nesmerodatné a nezaväzujú ma k tomu , aby som rešpektoval ich stanovisko …!!! Žiadny Biskup nemôže zakázať ich šírenie , pretože nikdy nebolo doložené , že by sa nezlučovali s učením katolíckej Cirkvi. Všetky vyhlásenia , ktoré doteraz boli ohľadom zákazu , neobsahovali žiadne argumenty , ktoré by jasne definovali v čom sú neprijateľné , alebo nezhodné z učiteľským úradom sv. katolíckej Cirkvi …!?
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
Kallistratos
Zabo, uveď prosím konkrétně co. Když je to mnohé, tak pěkně prosím zcela konkrétně a ne žádné obecnosti :) Mimochodem, při pečlivém čtení proroctví se dá narazit i na kraviny a zpochybňování papeže.... Je to jen obratná manipulace s kapkou "cyankáli". Kdo toto tvoří ví, jak je náboženská mysl lidí abstraktní, obecná a chytající se "návnady". Ten předpoklad je jako u zkušeného šachisty a satan je …More
Zabo, uveď prosím konkrétně co. Když je to mnohé, tak pěkně prosím zcela konkrétně a ne žádné obecnosti :) Mimochodem, při pečlivém čtení proroctví se dá narazit i na kraviny a zpochybňování papeže.... Je to jen obratná manipulace s kapkou "cyankáli". Kdo toto tvoří ví, jak je náboženská mysl lidí abstraktní, obecná a chytající se "návnady". Ten předpoklad je jako u zkušeného šachisty a satan je velmi dobrý šachista. Ovšem - bez budoucnosti a bez lásky.
>>>>>>>>>>>>
zaba
před 43 minutami

Kritický komentář je z roku 2012, mezi tím se ukázalo, že irská poselství předpověděla mnohé, na co bychom sami nepřišli a to je znamení Božího zdroje.
zaba
Ty předpovědi se týkaly:
- Především překvapivého odstoupení papeže Benedikta (což nepředpovídal nikdo, a zde se to stalo přesně na rok a den předem), i kroků které vedli k jeho odstoupení (dnes již zesnulý kardinál "Danils" ve svých pamětech následně přiznal lobování za výraznou změnu kurzu v řkc).
-Mnoho předpovědí se v nich týká nástupce Benedikta a všechny předpovědi ohledně jeho kroků zatím …More
Ty předpovědi se týkaly:
- Především překvapivého odstoupení papeže Benedikta (což nepředpovídal nikdo, a zde se to stalo přesně na rok a den předem), i kroků které vedli k jeho odstoupení (dnes již zesnulý kardinál "Danils" ve svých pamětech následně přiznal lobování za výraznou změnu kurzu v řkc).
-Mnoho předpovědí se v nich týká nástupce Benedikta a všechny předpovědi ohledně jeho kroků zatím dokonale sedí. Při tom si Bergoglio mohl počínat jako papežové předtím a drakonické předpovědi irských poselství by se rázem ukázaly jako falešné.
-Seděla i předpověď, že destrukce začne zpochybněním manželství, jak je stanovil Bůh; synoda, exhortace AL, podpora homosexuality i v církvi ....
-Sedí předpověď, že Bergoglio nás povede spíše k ekologismu (encyklika LS) a humanismu a charitě (exhortace GE) než ke spáse duší.
-Sedí i předpovědi týkající se toho, že nás vede někdo, kdo fakticky
nevěří v Nejsvětější Trojici. Bergogliův přehnaný ekumenismus (Abu Dhabi, jeho novoroční zdravice -vše bez Krista), nepokleknutí před eucharistií, když poklekám na zelený čtvrtek před leckým..., zacházení s Kristem jen jako s velkým filosofem, revolucionářem... (viz. jeho rouhavé vyjádření, že se pro nás stal hříšníkem místo, aby správně citoval bibli, že za nás vzal následky našich hříchů)
-Potvrzení nepřijatelnosti trestu smrti navzdory katechismu a tentokrát v souladu s Bergogliem; musel jsem se nad tím znovu zamyslet a dát irským poselstvím i Bergogliovi zapravdu.
-Předpověď zákonů, které na Západě ustanoví homomanželství a zavedou potrat jako lidské právo.
-Předpověď vágního učení o pekle a hříchu.
- Překvapivé příznivé stanovisko ke Kadáfímu (v roce 11), v době kdy jeho osoba byla všude viděná velice černě. Dnes víme, že Libie byla na tom za něj mnohem lépe spravovaná než dnes.
-Předpověď že národy na východě se budou chtít zničit a že proti sobě budou stát dvě křesťanské armády.

To je jen pár nápadů odpovědi na požadavek konkrétnosti, nemluvě o ještě nesplněných předpovědích (jako zničení dalších svátostí, dnes už je realitou zpověď, manželství a připravuje se kněžství), které při zvážení dnešního vývoje se stávají docela reálné, jako třeba přeznačení pravidel a chápání eucharistie až tak, že se stane od Krista opuštěnou. V tomto smyslu je nutno chápat varování jako takové, tedy výstrahu před tím, aby nám nezbyla jen vnější slupka křesťanství, kdy jsme si po dlouhou dobu nevšímali, že jsou nám skutečné obsahy Pánovi doktríny rafinovaně ďáblem odnímány.
Irská poselství jsou ve svém pastoračním zřeteli dokonale vyvážená (Božský atribut), takže chytají nevraživost z obou krajních stran, které vždy ďábel podporuje. Díky irským poselstvím se dívám kriticky na vývoj církve po II.vat.koncilu, ale nemohu se přidat jednoznačně zatím ani na jednu stranu jasně vymezených odpůrců koncilu (následovníci arcibiskupa Lefevra nebo otce Dohnala) nebo realizovat svoje katolictví v nekritickém následování některých výrazných církevních osobností typu afrického kněze Oky (spiritualita dvou srdcí) nebo obdivovatelé osobností (Vojtěch Kodet, Aleš Opatrný), nemluvě o těch natěšených modernistech (Tomáš Halík), kteří utopicky věří, že s papežem Bergogliem duchovně obnoví dnešní vyprahlý technokratický svět. Díky irským poselstvím také přehodnocuji svůj původní modernistický postoj k evoluci. Jenom irská poselství mně jasně dnes zdůrazňují být laskavý a vstřícný k jakémukoli člověku, který je každý dítětem Božím- jeho duši stvořil každému z nás nebeský Otec a přitom zůstat pevným v kontaktu s každým člověkem v pravdě, ale podávat mu ji s láskou. Nezačínat tedy pravdou (ta nás vždy rozdělí, tak jak jsme v ní různě nevyzrálí), ale láskou. Pravdoláskař je špatně, ale skrze lásku dávat pravdu to je dobře.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
Varovanie likes this.
zaba
Kritický komentář je z roku 2012, mezi tím se ukázalo, že irská poselství předpověděla mnohé, na co bychom sami nepřišli a to je znamení Božího zdroje.
Varovanie likes this.
Varovanie
Mates5485 likes this.
Pravda bude skryta
až na Zjv 5, 1-14 Zjv 10, 1-11 Dan 12, 1-4 ktoré jasne predpovedajú túto knihu..
Varovanie likes this.
ľubica
Neda sa mi komentovat pod vkladom od peter maria ohladne irskej vizionárky, tak som pridala podobne fakty po už existujuce materialy na gtv Amulet falošnej írskej vizionárky (Pečať živého Boha) je symbolom slobodomurárov
apredsasatoci likes this.
ľubica
ľubica and one more user like this.