Clicks1.3K
CÓRKA MARYI

Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 31 stycznia 2012 roku, godz. 21.30

To Orędzie zostało przekazane Marii od Bożego Miłosierdzia podczas adoracji eucharystycznej, po półtorej godziny jej odbywania.

Moja szczerze umiłowana córko, jakże się raduję z powodu miłości okazanej Mi przez Moich drogich wyznawców, których miłość jest tak ściśle spleciona z Moim Najświętszym Sercem.

Mam upodobanie w Moich wiernych dzieciach, których miłość do Mnie przynosi Mi tak wielką radość pośród Mojego bólu. Oni są światłem, które daje Mi siłę potrzebną do prowadzenia Mojej Armii. Oni, Moje wybrane dzieci, są przekonane, że to tylko ich wiara przyprowadziła ich do Mnie. Nie zdają sobie sprawy, że Mój Duch Święty zstąpił na nich, szczególnie na tych z otwartymi sercami, aby mogli przyłączyć się do Reszty Mojego Kościoła na ziemi.

Ci Moi umiłowani wyznawcy, którzy okazują posłuszeństwo, determinację woli i czystą miłość w swoich duszach będą fundamentem, na którym odbuduję teraz Mój Kościół na ziemi. Moja Armia przez swoją miłość do Mnie otrzyma teraz bardzo szczególne Łaski.

Udzielam im tego Odpustu Zupełnego, aby umożliwić im niesienie Pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli szerzyć nawrócenie. Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego świętego Słowa, tak by dotykało serc wszędzie, dokąd idą.

Muszą odmawiać tę Modlitwę przez siedem kolejnych dni, a otrzymają Dar Zupełnego Rozgrzeszenia i Moc Ducha Świętego.

Modlitwa Krucjaty 24
Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją Śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię.

Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować. Amen.


Idźcie w pokoju, Moi umiłowani wyznawcy, i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi wielką radość Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, Mojej Matce Najświętszej, aniołom i wszystkim świętym w Niebie.

Kocham was wszystkich. Czekam na chwilę, kiedy wezmę każdego z was w Moje Ramiona, abyście odnaleźli pokój, miłość i radość, na które czekaliście przez całe swoje życie na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl