CÓRKA MARYI
128.6K

JEZUS: Aby podróżować, będziecie potrzebowali specjalnej formy identyfikacji i zostaniecie poproszeni o przyjęcie znamienia – znamienia bestii. Uciekajcie, Moje dzieci ...

JESUS: In order to travel you will need a special form of identification and will be asked to accept the mark – the mark of the beast. Run, My children

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

czwartek, 3 marca 2011 roku, godz. 23.00

O szczerze umiłowana córko, z radością przyjmuję tego wieczoru twoje zainteresowanie. Twoja nieobecność trochę Mnie zabolała, ale wiedziałem, że wkrótce do Mnie wrócisz.

Proszę, słuchaj uważnie. Choć zdaję sobie sprawę, że jesteś zajęta w swoim życiu, musisz zrozumieć realną pilną potrzebę tego Orędzia. Obecnie daję wam Moje Słowo w najbardziej udokumentowanej erze od początku. Ponieważ to w tym czasie świat doświadczy zmian, jakich ludzkość nigdy, do dzisiaj, nie była świadkiem.

Bądźcie teraz gotowi, Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście na świecie. Ponieważ już wkrótce jeden z drogocennych Darów z Mojego Miłosierdzia zostanie udzielony każdemu z was. Moje Ostrzeżenie, które wam obecnie daję, wszędzie rozszerzy nawrócenie. Kiedy to będzie miało miejsce po tej chwili, gdy ziemia pozostanie w ciszy, Miłość dzięki przyjęciu Prawdy będzie powszechna.

Naśladowcom szatana trudno będzie bronić swoich nikczemnych zachowań, gdy poprzez was będą jaśnieć Miłość i Światło. Choć jednak to Wielkie Wydarzenie, które was zaskoczy, przyniesie wielkie nawrócenie, musicie wciąż się na nie przygotowywać.

Uznajcie, że to proroctwo się wypełni. Bardzo niewielu zaprzeczy temu zarówno podczas, jak i potem. Jednak wielu nadal będzie się odwracać ode Mnie. Nastąpi Wielkie Prześladowanie.

Księża będą cierpieć
Moja Armia umiłowanych wyznawców odważnie powstanie i będzie bronić Mojego Istnienia. A nawet ci, których najmniej byście o to podejrzewali, włączając w to przywódców Mojego Kościoła chrześcijańskiego, staną po stronie złego i jego pasożytów. Zostaną zwiedzeni z powodu swojej słabości w wierze. Zauważycie, że ci Moi święci wikariusze, Moi wierni wyświęceni słudzy, będą musieli bronić swojej wiary. Okrucieństwo, jakie zostanie im okazane, będzie podobne do tego, którego doświadczyłem od Moich oprawców. Zważcie na to, wy wszyscy, którzy za Mną podążacie. Nie ulegajcie pokusie pójścia ścieżką zdrajców, nawet jeśli jesteście przerażeni. Nigdy nie poddajcie się ich fałszywym obietnicom. Bądźcie dzielni. Módlcie się o siłę.

Prześladowania nie potrwają długo
Przygotujcie się, wierzący, ponieważ nawet najbliżsi wam odwrócą się od wiary. Możecie poczuć się osamotnieni, wyśmiani i publicznie wykpieni. Ignorujcie ich szyderstwa. Będę was wszystkich prowadził i ochraniał, bo ten czas nie potrwa długo. Najbardziej bolesne cierpienie, jakiego doświadczycie, to będzie ich niewierność wobec Mnie, wobec Prawdy.

Narody niechrześcijańskie będą panować
Modlitwa może pomóc osłabić niektóre z katastrofalnych wydarzeń, które się dokonają. Prześladowania, jakie zostaną wymierzone w tych z was, którzy wierzą we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, nastąpią ze strony tych narodów, które są pozbawione miłości. Miłości dla Boga. Jedyna miłość, jaką mają w swoich sercach, jest dla władzy nad mniej zamożnymi krajami. Ich głównym celem jest panowanie. Sława, pogoń za bogactwem i posiadanie was, waszego kraju i tych z was, którzy odmawiają wyrzeczenia się Mnie.

Ulegnijcie, Moje dzieci, a będzie wam bardzo trudno się wycofać albo na nowo wyznaczyć drogę do Mnie. Będzie to wymagać ogromnej odwagi w obliczu potężnych przeciwności, ale zwyciężycie. Jeśli będziecie cierpieć z powodu żarliwości, którą odczuwacie w sercach dla miłości Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego, to przyjmiecie to z radością w waszych duszach.

Wyłonią się nowi dyktatorzy
Nagłe zmiany w sytuacji na świecie, które do tej pory wydawały się małymi zamieszkami, teraz okażą się zaciekłymi wojnami. Wojny doprowadzą do niedoboru żywności. Demokracja szybko osłabnie i powstaną nikczemne dyktatury. Te dyktatury będą jednak bardzo uważać na to, jak się je postrzega. Pojawią się jako pokojowi negocjatorzy i „zbawiciele”. W zamian za wyżywienie was będą kontrolować wasz dobytek, który potem stanie się ich. Będziecie musieli mieć pozwolenie, aby wyżywić wasze rodziny. Aby podróżować, będziecie potrzebowali specjalnej formy identyfikacji i zostaniecie poproszeni o przyjęcie znamienia – znamienia bestii. Uciekajcie, Moje dzieci. Ukrywajcie się. Bo to nie wszystko. Będą wam dyktować, jak macie się modlić, ponieważ to nie do Boga się zwracają. Te Moje dzieci stanowią armię szatana i chcą ukraść wasze dusze.

Wy, którzy wierzycie we Mnie, przygotujcie się. Natychmiast wróćcie do waszych kościołów. Módlcie się do Boga, Ojca Przedwiecznego. Zbierajcie się w grupach i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Poproście teraz o pojednanie, abyście kiedy będziecie świadkami Ostrzeżenia, przyjęli z pokorą stan waszej duszy. Nie będziecie mieli się czego obawiać.

Módlcie się także za swoje rodziny i przyjaciół, swoje dzieci, swoich sąsiadów. Wszyscy oni powinni być przygotowani. Tak wielu się wtedy nawróci, kiedy doświadczą Prawdy Mojego Istnienia. Tak wielu nie będzie w stanie wytrzymać wstrząsu, gdy ujrzą, jak bardzo Mnie obrażali. Inni po prostu to zlekceważą. Godziny upływają.

Poproście Mnie, bym wam pomógł
Wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane, są dookoła was, dzieci. Dostrzeżcie je i uznajcie je za takie. Powstania. Trzęsienia ziemi. Powodzie. Zmiany klimatu. Wszystko to się teraz nasili. Nie będzie starczać teraz pieniędzy, tak samo stanie się z waszą żywnością. Nie wierzcie, że wszystko jest stracone, bo gdy poprosicie Mnie o pomoc, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Będę trzymał was wszystkich za rękę i będę wam pomagał w tym zamęcie. Ale musicie otworzyć swoje serca. Odrzućcie każdą próbę zwodzenia was, byście przyłączyli się do spiskowania złego ducha.

Zachowajcie czystość serca i umysłu. Bądźcie pokorni w waszych poglądach. Ale nigdy się nie lękajcie bronić swojego prawa do wiary we Mnie.

Czas, aby przygotować swoje dusze
Czas nadszedł. Idźcie teraz, Moje dzieci, i przygotujcie swoje dusze. Poszukujcie, poprzez sakramenty, Łask, potrzebnych do uświęcenia swoich dusz. Potem proście Mnie, abym wziął was w Moje Ramiona, i proście o zbawienie. Nie jesteście w stanie pojąć Mojej Miłości i współczucie do każdego z was. Ostrzeżenie, jeden z Moich najłaskawszych Darów, jakie mogę ofiarować wam wszystkim, zanim nastąpi Sąd Ostateczny, musi zostać przez was przyjęte. Bądźcie wdzięczni, że otrzymujecie ten wspaniały Dar. Bo gdy nawrócenie dokona się w każdym zakątku świata, będziecie naprawdę gotowi na Nowe Niebo i Ziemię, które złączą się wtedy w jedno – Mój Raj i wspaniałe Dziedzictwo, które każdy z was ma prawo dzielić, jeśli je wybierzecie.

Oczekujcie teraz na Moje Ostrzeżenie, Moje dzieci. Bo czas jest teraz bardzo bliski.

Wasz kochający Zbawiciel
Sędzia Sprawiedliwy i Miłosierny
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com

______________________________________________________________________

PROSZĘ, POSŁUCHAJ:

BILL GATES: „Nie możesz podróżować bez certyfikatu szczepienia”

I PRZECZYTAJ:

JEZUS: Znamię bestii - 666 - będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani

______________________________________________________________________
CÓRKA MARYI