CÓRKA MARYI
3111.6K

JEZUS: Znamię bestii - 666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki

JESUS: The Mark of the Beast - 666 will be embedded, its number hidden, into a chip which you will be forced to accept just as you would any vaccination

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, antychryst już przygotowuje swój plan pokoju, który przedstawi niedługo po tym, jak wojny na Bliskim Wschodzie staną się powszechne i kiedy ból i straszne udręczenie będą powodować, że nie będzie znaku nadziei.

Wtedy on się nagle pojawi i ogłosi się światu jako człowiek pokoju, jasny klejnot, który lśni w środku ciemności. Gdy się pojawi, będzie postrzegany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych przywódców politycznych wszechczasów. Jego piękna, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi.

Będzie on roztaczać miłość i współczucie i będzie postrzegany jako chrześcijanin. Z czasem przyciągnie wielu zwolenników, których liczba tak wzrośnie, że stanie się on jakby Mną, Mesjaszem. Będzie postrzegany jako głosiciel jedności między wszystkimi narodami i będzie kochany w prawie każdym kraju na świecie. Będzie wreszcie postrzegany jako ten, który posiada nadprzyrodzone zdolności.

Wielu będzie wierzyć, że został posłany przez Mojego Ojca i że jest on Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata. Będą się do niego modlili, kochali go i oddawali swoje życie za niego, a on będzie się śmiał i drwił z nich, kiedy nie będą go widzieć. To będzie największe oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze dusze, aby Mi was zabrać.

On i fałszywy prorok, który będzie siedział jak król w Stolicy Piotrowej, będą potajemnie planowali jedną światową religię. Będzie się wydawało, że jest to typ religii chrześcijańskiej, która głosi miłość. Ona jednak nie będzie promować miłości wzajemnej, która pochodzi od Boga. Zamiast tego będzie promować miłość i wierność antychrystowi i miłość do samego siebie.

Obrzydliwość się na tym nie zakończy, bo kiedy uwiodą dzieci Boże, rozpocznie się atak. Nagle wszyscy zostaną poproszeni o przyjęcie jednego światowego znamienia wierności. Dla zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć. Będzie to kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, jak żyjecie. Wiele z regulacji sprawi, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel [komórek – red.], który będzie was trzymał pod ich kontrolą, będzie znamię bestii. 666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki. Raz przyjęty zatruje nie tylko wasz umysł i duszę, ale i wasze ciało. Bo spowoduje on plagę mającą na celu zgładzenie dużej części światowej populacji.

Nie wolno wam przyjmować tego znamienia. Zamiast tego wskażę wam, co macie czynić. Wielu będzie przyjmować znamię, ponieważ będą się czuli bezradni.

Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostatnią deską ratunku.

Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamienia. Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, gdyby był poszukiwany lub brany na cel, stanie się bowiem niewidzialny w oczach armii szatana. Będziecie musieli trzymać w ukryciu żywność, która przetrwa kilka lat. Będziecie musieli mieć swoje własne uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie święte przedmioty. Reszta Mojego Kościoła będzie rosnąć i rozszerzać się i otrzymacie schronienie, jeśli będzie potrzebne. Potrzeba teraz wiele planowania.

Ci, którzy śmieją się z tego, co czynicie, lub mówią, że Jezus z pewnością nie mógłby poprosić was o to. Czy On nie zaopatruje wszystkich Swoich wyznawców w czasie, gdy zachodzi potrzeba? Nawet jeden chleb i jedna ryba mogą być rozmnożone. Dlatego nie ma znaczenia, że macie tylko trochę jedzenia, ponieważ Ja was ochronię i będziecie bezpieczni. Módlcie się mocno za te dusze, które nie będą w stanie uniknąć znamienia.

Te niewinne dusze, które będą w stanie Łaski w czasie, gdy będą zmuszane do przyjęcia chipa, zostaną uratowane. Pozostali muszą planować ochronę swojej rodziny i swoją wierność Najświętszej Eucharystii i Mszy. Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie bezsilny, będzie Msza Święta i przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Moje Msze muszą być kontynuowane. Ci z was, którzy o tym wiedzą, muszą teraz wzrosnąć liczebnie i rozpocząć przygotowania. Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej Łask otrzymacie, aby wzrastały wasze szeregi na całym świecie.

Zostanie położony kamień pod nową budowlę, o której powiedzą, że będzie Moją nową świątynią. Ale to jest nieprawda.

Ale kiedy zakończą się prześladowania, Reszta Mojego Kościoła i Mój naród wybrany będą mieli odbudowaną świątynię i Moje Nowe Jeruzalem zejdzie z Nieba. Zstąpi w Chwale. Trąby będą słyszane w tym samym czasie w Niebie i na ziemi.

A wtedy przyjdę. Ty, Moja córko, oznajmisz Moje przybycie, a wielu upadnie na ziemię i zapłacze w ekstazie ukojenia, z miłości i radości. Ponieważ to wreszcie ta chwila, na którą czekali. Rozświetli się niebo, rozlegnie się grzmot, a chóry aniołów będą słodko i zgodnie śpiewać, gdy wszystkie dzieci Boże przywitają prawdziwego Mesjasza. Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i ziemia staną się jedno. Wyłoni się nowa chwalebna wspaniałość, odnowiona ziemia, i Nowy Raj przyjmie tych wszystkich, których imiona są w Księdze Żyjących, a którzy połączą się jako jedno.

I choć będzie musiał nastąpić koniec starej ziemi, splamionej skazą grzechu, to Nowa Era będzie tylko początkiem.

To do tego musicie dążyć. To do tego macie prawo jako do części swojego naturalnego Dziedzictwa. Tylko skupcie się na ratowaniu wszystkich dusz. To dlatego musicie ignorować przeszkody, które są stawiane przed wami. Prześladowanie. Ból. Potworne zło z ręki innych. Jedyne, co się liczy, to zbawienie dusz.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

_________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Orędzia o światowych szczepieniach:

26.11.2010, 03:00 - Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie

3.03.2011, 23:00 - Aby podróżować, będziecie potrzebowali specjalnej formy identyfikacji i zostaniecie poproszeni o przyjęcie znamienia – znamienia bestii. Uciekajcie, Moje dzieci ...

22.08.2011, 20:10 - Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło

1.06.2012, 20:15 - Znamię bestii - 666 - będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani

17.06.2012, 20:15 - Wystrzegajcie się takiego nagle zapowiedzianego ogólnoświatowego szczepienia, bo ono was zabije

13.10.2012, 16:10 - Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie

09.11.2012, 21:00 - To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej

10.11.2012, 23:45 - Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera

03.10.2014, 15:10 - Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku

_____________________________________________________________