Weronika....S
Sodoma i Gomora, jak określił współczesność arc. Jan Paweł Lenga