Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks5.7K

Nie wolno wprowadzać katolików w błąd

Ks. Jacek Bałemba SDB wielokrotnie w swoich kazaniach i wypowiedziach powoływał się na bullę św. Piusa V "Quo primum tempore" w taki sposób, jakby była dogmatem wiary katolickiej. Inny kapłan ks. Michał Woźnicki (były salezjanin usunięty ze zgromadzenia zakonnego) powołując się na ten sam dokument, twierdzi, że wszyscy katolicy uczestniczący w nowej Mszy ściągną na siebie Gniew Boży. Z całym szacunkiem, ale trzeba jasno powiedzieć, że to jest całkowita nieprawda. Nie wolno wprowadzać katolików w błąd

Bulla "Quo primum tempore" wprowadza prawo ludzkie, którego powaga nie wynika z Objawienia Bożego, a więc nie posiada charakteru nieomylnego i dogmatycznego, dlatego ściśle nie obowiązuje papieży.

Zgodnie z zasadą "Par in parem potestatem non habet" (równi nie mają władzy nad sobą wzajemnie) na przestrzeni kilku ostatnich wieków papieże dokonywali zmian w Mszale św. Piusa V.

Fragment bulli św. Piusa V "Quo primum tempore":

Dlatego więc, aby wszyscy i wszędzie zaadaptowali i przestrzegali tego, co zostało im przekazane przez Święty Kościół Rzymski, Matkę i Nauczycielkę wszystkich innych Kościołów, będzie odtąd bezprawiem na zawsze w całym świecie chrześcijańskim śpiewanie albo recytowanie Mszy św. według formuły innej, niż ta przez Nas wydana. (...) Wszystkim innym ww. kościołom zakazuje się używania innych mszałów, które należy zupełnie i w całości wycofać; i przez tę obecną Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione.

Jednak mimo takich przestróg (aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione) papieże dokonywali zmian w Mszale św. Piusa V, ponieważ bulla "Quo primum tempore"nie zawiera definicji nieomylnej i dogmatycznej (patrz także: Ks. Jan Miazek - Czterysta lat Mszału Piusa V)

Przestroga przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian (zawarta w "Quo primum tempore") dotyczy wszystkich duchownych z wyjątkiem papieży(oczywiście istnieje zakres możliwości zmian, gdyż nawet sam papież nie wszystko może zmienić, a przede wszystkim wszelkie zmiany powinny być uzasadnione i dokonane w ciągłości tradycji liturgicznej).

Konstytucja Apostolska św. Jana Pawła II "Fidei depositum" zatwierdzająca Katechizm Kościoła Katolickiego również zawiera słowa
"Na Wieczną Rzeczy Pamiątkę" (opoka.org.pl/…/fidei_depositum…).

Czy to oznacza, że katechizm obowiązuje na zawsze i nikt nie ma prawa zmienić treści? Oczywiście, że nie. Franciszek już dokonał zmiany w kwestii kary śmierci i nikt w Kościele nie protestuje z powodu samego faktu możliwości zmiany, a jedynie z powodu nieuzasadnionej zmiany. Podobnie słowa bulli "Quo primum": "na zawsze" i "po wsze czasy" nie znaczą, że nikt i nigdy nie może zmienić mszału.

Co więc znaczą te słowa? Znaczą tyle, że nikt z wyjątkiem papieża nie ma prawa dokonać żadnych zmian, a więc dopóki przyszły papież tego nie zmieni, obowiązują "na zawsze", "po wsze czasy".

Wieczne są tylko dogmaty, których żaden papież nie może zmienić, gdyż nie ma takiej władzy. Wieczny jest tylko depozyt wiary (depositum fidei), którego nawet sam papież nie ma prawa naruszyć (nie posiada takiej władzy).

Należy powtórzyć, że Bulla "Quo primum" wprowadza prawo ludzkie, którego powaga nie wynika z Objawienia Bożego, dlatego nie posiada charakteru nieomylnego i dogmatycznego.

Jeszcze raz przytoczmy słowa bulli:

...przez tę obecną Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione.

Spójrzmy, w jaki sposób traktowali te słowa kolejni papieże. Oto edycje typiczne Mszału rzymskiego dokonane w czasach przed Soborem Watykańskim II:

14 lipca 1570 – Pius V bullą Quo primum promulgował pierwszy mszał obejmujący całość liturgii;

7 lipca 1604 – Klemens VIII dokonał nieznacznej korekty mszału Piusa V;

2 września 1634 – nowa edycja mszału, wydana przez Urbana VIII;

1884 – nowa edycja mszału, wydana przez Leona XIII;

25 lipca 1920 – Benedykt XV wydał nowy mszał, z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Piusa X;

1955 – Pius XII zatwierdził nowe wydanie Mszału, dopuścił możliwość częściowego stosowania języków narodowych, zreformował obrzędy Wielkiego Tygodnia (też Liturgii godzin);

1962 – Jan XXIII m.in. dodał do Kanonu mszy wezwanie do św. Józefa i usunął przymiotnik perfidis (łac. wiarołomni) używany w stosunku do Żydów podczas liturgii Wielkiego Piątku (Oremus et pro perfidis Judaeis)

Za: pl.wikipedia.org/wiki/Msza%C5%82_rzymski

Benedykt XVI w liście "Summorum Pontificum" mocą władzy apostolskiej zarządził:

Wszystko, co zostało postanowione przez Nas w niniejszym „Motu Proprio” ma być uznawane za postanowione i obowiązujące oraz rozkazujemy by obowiązywało od dnia 14 września tegoż roku od święta Podwyższenia Krzyża Świętego, wbrew wszelkim przeciwnym zarządzeniom ("Summorum Pontificum").

Bulla "Quo primum" obowiązuje tylko na tyle, na ile nie koliduje z listem Summorum Pontificum. W praktyce oznacza to, że tzw. stara Msza nigdy nie została zakazana i może być odprawiana bez żadnych przeszkód, lecz jednocześnie nowa Msza jest obowiązująca w całym Kościele rzymskokatolickim (mimo błędnie przeprowadzonej reformy). Taką władzę posiada papież, który użył imperatywu: rozkazujemy wbrew wszelkim przeciwnym zarządzeniom.

Krótko mówiąc bulla "Quo primum" ściśle nie obowiązuje papieży. Jednak nie wolno zapominać, że istnieje zakres możliwości zmian, gdyż nawet sam papież nie wszystko może zmienić, a zwłaszcza nie powinien wprowadzać nieuzasadnionych zmian.

Nie wolno więc podważać ważności i godziwości liturgii posoborowej (mimo błędnie przeprowadzonej reformy zasadnicza i niezmienna istota Mszy pozostała zachowana), a jednocześnie należy uczynić wszystko, co możliwe i godziwe, aby liturgia trydencka powróciła do wszystkich polskich parafii. Dlaczego? Odpowiedź znajduje się TUTAJ
Kunegunda
No właśnie !
niewolnicaMaryi likes this.
pmichal
O. Augustyn Pelanowski ostatnio mówił tak:

Dwa wieki później, sam Jean Guitton, wieloletni przyjaciel Pawła VI, powiedział w wywiadzie radiowym, takie słowa: Intencją Pawła VI w sprawach liturgicznych, w sprawie, jak się mówi ogólnie, Mszy, była taka reforma liturgii katolickiej, aby była tak silnie, jak to możliwe, zbliżona do liturgii protestanckiej, a właściwie kalwińskiej..
Roger Mehl, teolo…
More
O. Augustyn Pelanowski ostatnio mówił tak:

Dwa wieki później, sam Jean Guitton, wieloletni przyjaciel Pawła VI, powiedział w wywiadzie radiowym, takie słowa: Intencją Pawła VI w sprawach liturgicznych, w sprawie, jak się mówi ogólnie, Mszy, była taka reforma liturgii katolickiej, aby była tak silnie, jak to możliwe, zbliżona do liturgii protestanckiej, a właściwie kalwińskiej..
Roger Mehl, teolog protestancki, zgodził się z tą opinią twierdząc: Kościoły Reformowane nie mają już żadnego powodu do zakazywania swym członkom uczestnictwa w Eucharystii w Kościele Katolickim. Powiedział te słowa w 1970 roku, w wywiadzie dla Le Monde.
Siegvalt, wykładowca teologii dogmatycznej na protestanckim uniwersytecie w Strasbourgu w tym samym tonie powiedział: „(…) nie ma w odnowionej Mszy niczego, co mogłoby niepokoić ewangelika”.

Ale czy katolika to niepokoi?

O. Pelanowski przyznał także że:

Myślę, czy coś się zmieniło kiedy zacząłem sprawować Eucharystię patrząc twarzą w twarz w Jezusa, zamiast wpatrywać się w ludzi, jak im zasłaniam Boga stojąc w centrum prezbiterium.

O. Pelanowski to kolejny dobry żywy przykład zasady lex orandi lex credendi...
Anieobecny likes this.
O.Pelanowski jest może Papieżem? Kim on jest że pozwala sobie na krytykowanie Pawła VI? Coś z tym jego wizjonerstwem nie tak.
Owce idą za Pasterzem. Pasterza mianował Pan Jezus: Piotrze paś baranki moje. Każdorazowy ważnie wybrany Papież jest następcą Piotra-Skały, na której zbudowany jest Kościół. Razem z Pelanowskim Lefebvrem i paru innymi walcie mocno głową o tę Skałę. Może jak sobie duchową …More
O.Pelanowski jest może Papieżem? Kim on jest że pozwala sobie na krytykowanie Pawła VI? Coś z tym jego wizjonerstwem nie tak.
Owce idą za Pasterzem. Pasterza mianował Pan Jezus: Piotrze paś baranki moje. Każdorazowy ważnie wybrany Papież jest następcą Piotra-Skały, na której zbudowany jest Kościół. Razem z Pelanowskim Lefebvrem i paru innymi walcie mocno głową o tę Skałę. Może jak sobie duchową czaszkę rozwalicie to się nawrócicie.
Nie łudzę się zbytnio, choć cząstka waszych zastępów może się opamięta, dlatego jednak tu piszę.
Generalnie dyskusja z wami (lefebryści) jest mniej więcej tego rodzaju co ze świadkami J.
pmichal
Wątpię czy wierzysz w to co zapisano w KKK?
675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20). odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę …More
Wątpię czy wierzysz w to co zapisano w KKK?
675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20). odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele (Por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22).
KKK 676 To oszustwo Antychrysta ukazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił to zafałszowanie Królestwa, nawet w formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu (Por. Kongregacja Św. Oficjum, dekret De Millenarismo (19 lipca 1944): DS 3839). przede wszystkim zaś w formie politycznej świeckiego mesjanizmu, "wewnętrznie perwersyjnego" (Por. Pius XI, enc. Divini Redemptoris; potępia w tej encyklice "fałszywy mistycyzm" tej "karykatury odkupienia pokornych"; Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20-21).
KKK 677 Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu (Por. Ap 19, 1-9). Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła (Por. Ap 13, 8. zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła (Por. Ap 20, 7-10). które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica (Por. Ap 21, 2-4). Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego (Por. Ap 20, 12. po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija (Por. 2 P 3, 12-13).
woj_tek and 3 more users like this.
woj_tek likes this.
mar219 likes this.
NOWAERA likes this.
xmireknowak likes this.
Zapewne chodzi ci o to: "odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii" I uważasz oczywiście, że ta fałszywa religia rozpoczęła się od VATII??
Mylisz się. Wręcz przeciwnie. Opatrzność przez pełnych podziwu i największych w świętości osobistej Papieży - co szczyt osiągnęło w Janie Pawle II - właśnie w tym okresie dziejów do Benedykta XVI włącznie przygotowała Kościół katolicki …More
Zapewne chodzi ci o to: "odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii" I uważasz oczywiście, że ta fałszywa religia rozpoczęła się od VATII??
Mylisz się. Wręcz przeciwnie. Opatrzność przez pełnych podziwu i największych w świętości osobistej Papieży - co szczyt osiągnęło w Janie Pawle II - właśnie w tym okresie dziejów do Benedykta XVI włącznie przygotowała Kościół katolicki pod względem moralnym i doktrynalnym do tego bolesnego wyzwania, jakie wkrótce stanie się udziałem naszego biednego świata - wielka fałszywa, światowa religia. Lefebryści popełniają falstart o 50 lat, i są postawieni przez szatana po to, by zniweczyć to dzieło przygotowania Kościoła do ostatniej bitwy. Podważacie najbardziej obfitą skarbnicę świętych dzieł - jaskrawo widać to w naszym św. Papieżu Rodaku. Jego dokumenty, katechezy, kazania niemal zbierają i wieńczą jak piękną koroną całą 2-tys letnią spuściznę Kościoła katolickiego.
Nic dziwnego, że antychryst, o którym wyżej wspomina KKK robi wszystko, by tę wspaniałą spuściznę doktrynalną zdyskredytować. Fałszywa religia, która wkrótce ma stać się faktem ma zwieść wszystkich. Taki jest plan antychrysta i Fałszywego Proroka (Apokalipsa). Ale ciężko zwieść ludzi wiernych nauczaniu Kościoła i nie tylko wiernych ale i rozumnie wiernych. "Wiara i rozum" - mówi Ci to coś? I właśnie lefebryzm jest znakomitym narzędziem w celu dyskredytacji nauczania Kościoła ostatniego półwiecza. Narzędziem, do odebrania Rozumu dzieciom Kościoła. Jak odbiorą Rozum (z dużej litery, bo to dar Ducha Świętego) to łatwo zrobi się ich sługusami szatańskiej religii, w której czcić się będzie bestię-antychrysta.
Wystarczy???? Może jednak ktoś z waszych szeregów czytających moje wypociny pomodli się przez chwilę - np. "Panie, jeśli ten debil który tu pisze ma rację, to mnie oświeć, bym nie pobłądził i nie stał się prześladowcą Kościoła Świętego. Amen"
przeciwherezjom
"Panie, jeśli ten debil który tu pisze ma rację, to mnie oświeć, bym nie pobłądził i nie stał się prześladowcą Kościoła Świętego. Amen"
---
Lepiej, byś nie stał się prześladowcą Kościoła Świętego !
Jeżeli z przekonaniem bronisz Kościoła Świętego, to dobrze, bo zostanie nam ohyda spustoszenia jaka już opanowuje Zachód i Amerykę z świątyniami szatana włącznie.
Lepiej opuścić stron…More
przeciwherezjom
"Panie, jeśli ten debil który tu pisze ma rację, to mnie oświeć, bym nie pobłądził i nie stał się prześladowcą Kościoła Świętego. Amen"
---
Lepiej, byś nie stał się prześladowcą Kościoła Świętego !
Jeżeli z przekonaniem bronisz Kościoła Świętego, to dobrze, bo zostanie nam ohyda spustoszenia jaka już opanowuje Zachód i Amerykę z świątyniami szatana włącznie.
Lepiej opuścić stronę gloria.tv, jeżeli się nie ma ugruntowanych własnych przekonań, to tutaj można stracić resztki swojej wiary.
=> Po co jesteś na stronie Gloria.tv ?
Na tą stronę zwabiani są użytkownicy o odmiennych przekonaniach, by sprzeczali się między sobą, a najbardziej konfliktowe artykuły umieszczane są na początku tej strony.
Dzisiaj być Wierzącym Katolikiem i starać się przestrzegać Przykazania Boże jest bardzo trudno. Relatywizm tak mocno wniknął w świadomość większości ludzi, że trudno połapać się, gdzie jest prawda a gdzie fałsz.
Jeżeli Bóg pozwolił działać szatanowi i też pozwolił na podział Kościoła, to ma jakiś cel. Po prostu mamy wyżej postawioną poprzeczkę dla próby wolnej woli człowieka, podobnej jakiej był poddany Hiob.
Nie mamy innego wyjścia, jak zmierzyć się z tym wyzwaniem by dać świadectwo własnej wiary, jeżeli chcemy zostać zbawieni.
---
=> Skąd się wzięło zło Skąd się wzięły złe duchy Ks. Bogusław Jaworowski
woj_tek and one more user like this.
woj_tek likes this.
Kunegunda likes this.
Niestety, ale obu kapłanom pycha odbiera rozum. Smutne to, patrząc na podziały wśród podziałów. Chciałoby się poprzeć tradycjonalistów, ale tych księży nie we wszystkim można. Ksiądz Woźnicki wielokrotnie bluźnił na Papieży, należy uważać. Kto dziś nie ma Mądrości danej od Boga, ten zbłądzi. Ufać można tylko Bogu i Jego Matce.
Nie da się poprzeć tradycjonalistów. Są zapiekli na maxa w nienawiści do hierarchii Kościoła - do Papieży w szczególności. Można tylko próbować walczyć o tych, których dopiero zaczęli w swoich mackach obrabiać.
Tradycjonaliści i lefebryści do tej pory siedzieli cicho, generalnie walczyli o Mszę którą i tak już mają i starali się wyrobić o sobie jak najlepsze wrażenie - pobożność, wiedza …More
Nie da się poprzeć tradycjonalistów. Są zapiekli na maxa w nienawiści do hierarchii Kościoła - do Papieży w szczególności. Można tylko próbować walczyć o tych, których dopiero zaczęli w swoich mackach obrabiać.
Tradycjonaliści i lefebryści do tej pory siedzieli cicho, generalnie walczyli o Mszę którą i tak już mają i starali się wyrobić o sobie jak najlepsze wrażenie - pobożność, wiedza religijna, obyczajowość. Ale to było tylko po to, by w odpowiednim czasie gdy zbiorą odpowiednią liczbę wyznawców uderzyć z całym impetem. Tak się składa, że ten czas właśnie nadszedł....
Armia_Reszty likes this.
Mirek Witkowski
Gruba schizma. Wykluczenie ciągłości nauczania Kościoła - zatrzymanie się na jakimś okresie dziejów. Tak powstały wszystkie schizmy. I wasza lefebrystyczna też. Dobrze trafiłeś. Na glorii znajdziesz pełno kumpli
pmichal
"Szlachetne nieposłuszeństwo owieczek czujnych i ostrożnych"
I co na to owieczki? Boże owieczki? Czy były ślepo posłuszne błędom pasterza, wilka w owczej skórze?
Pisze św. Wincenty z Lerynu: „Na szczęście powierzone mu owieczki Chrystusowe, bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne, przypomniały sobie zawczasu przestrogi Mojżesza i mimo podziwu dla wymowy swego proroka i pasterza poznały …More
"Szlachetne nieposłuszeństwo owieczek czujnych i ostrożnych"
I co na to owieczki? Boże owieczki? Czy były ślepo posłuszne błędom pasterza, wilka w owczej skórze?
Pisze św. Wincenty z Lerynu: „Na szczęście powierzone mu owieczki Chrystusowe, bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne, przypomniały sobie zawczasu przestrogi Mojżesza i mimo podziwu dla wymowy swego proroka i pasterza poznały się na pokusie. Przedtem szły za nim, jak owczarnia za barankiem, teraz zaczęły przed nim umykać, jak przed wilkiem”.
sacerdoshyacinthus.com/…/szlachetne-niep…
A jak wykluczana jest ta ciągłość kościoła ? Ciągłość kościoła katolickiego nie jest równoznaczna z ciągłością jakiejkolwiek innej religii czy wyznania, nie da się podporządkować kościoła katolickiego tak by pasował dla innych bo wtedy należy rezygnować z prawd a rezygnacja z prawdy jest fałszem.
Wykluczanie ciągłości to odrzucenie któregokolwiek novum, które w ciągu dziejów Kościoła się pojawiały. W naszej sytuacji wykluczenie decyzji Soborowych i posoborowych VATII - z wyłączeniem rzecz jasna tych, które wychodziły poza zatwierdzeniem Papieża. Np: żaden Papież nie zatwierdził i nie promował Komunii św. na rękę, a mimo to została wprowadzona. Dlatego ten zgniły owoc działalności …More
Wykluczanie ciągłości to odrzucenie któregokolwiek novum, które w ciągu dziejów Kościoła się pojawiały. W naszej sytuacji wykluczenie decyzji Soborowych i posoborowych VATII - z wyłączeniem rzecz jasna tych, które wychodziły poza zatwierdzeniem Papieża. Np: żaden Papież nie zatwierdził i nie promował Komunii św. na rękę, a mimo to została wprowadzona. Dlatego ten zgniły owoc działalności masonerii należy odrzucić. Jednak wszystkie decyzjie zatwierdzone przez Papieży - łącznie z novus ordo należy przyjąć i to bez krytykowania. - Inna postawa, a Ty masz skrajnie przeciwną jak najbardziej chorzy (duchowo) lefebryści jest postawą schizmy.
Twój kolega pmichal który przyszedł Ci tu z pomocą bardzo przebiegle pokazuje wasz (lefebrystów i natankowców też) pogląd, jakoby z założenia hierarchia na czele z ostatnimi Papieżami jest zła, bo popełniła błędy - że to są wilki. Papieże wilkami. Nie wiem, czy Luter poszedł tak daleko.
Na równi z modernistami niszczycie Kościół. Nawróćcie się. Teraz was upominam jako bezimienny blogowicz, wkrótce upomni was bezpośrednio Chrystus i da wam czas na odwrócenie się od tej heretyckiej działalności i przeproszenie Go - i odpokutowanie. Bo odpokutować trzeba. Czynicie wielką krzywdę Kościołowi
pmichal
Piszesz oczywistą nieprawdę, że żaden papież nie zatwierdził Komunii św. na rękę.
29 maja 1969 r. Kongregacja Kultu Bożego wydala aprobowaną przez Pawła VI instrukcję (Instructio de modo sanctam Commnmonem ministrandi) "Memoriale Domini" traktującą o tej sprawie.

Znamienne są tutaj daty. Otóż instrukcja podaje dzień 12 marca 1969 r. jako datę odczytania wyników ankiety skierowanej do biskupów. …
More
Piszesz oczywistą nieprawdę, że żaden papież nie zatwierdził Komunii św. na rękę.
29 maja 1969 r. Kongregacja Kultu Bożego wydala aprobowaną przez Pawła VI instrukcję (Instructio de modo sanctam Commnmonem ministrandi) "Memoriale Domini" traktującą o tej sprawie.

Znamienne są tutaj daty. Otóż instrukcja podaje dzień 12 marca 1969 r. jako datę odczytania wyników ankiety skierowanej do biskupów. Należy przyjąć, że wkrótce po tej dacie zostały opracowane wnioski z tej ankiety, przedstawione w pierwszej części instrukcji. Sama instrukcja natomiast nosi datę dopiero 29 maja 1969 r. i zawiera w swej drugiej części decyzję sprzeczną z wnioskami pierwszej części. Cóż więc wydarzyło się w ciągu tych dwóch i pół miesiąca?

Należy się domyślać, że gdy okazało się. iż wynik ankiety wypadł negatywnie dla zwolenników "komunii ręcznej", podjęli oni gorączkowe starania i naciski w swojej sprawie, w wyniku czego opóźnione zostało wydanie instrukcji oraz dodano do niej drugą część, dopuszczającą to. co w pierwszej części zostało jednoznacznie odrzucone.


www.polishclub.org/…/ks-dariusz-olew…
yuitrel and one more user like this.
yuitrel likes this.
Kunegunda likes this.
Instrukcja nie legalizowała tej praktyki, Papież próbował ową ankietą powstrzymać ten proceder. W owym dokumencie - z resztą nie bezpośrednio przez Niego pisanym nie ma wyraźnego zatwierdzenia komunii na rękę. Właściwie robię błąd odpowiadając Ci, bo domyślam się że wykształcili Cię na tyle solidnie że na wszystko znajdziesz ripostę. Jak u świadków J.
Zatwierdzenie novus ordo - i ty, znakomicie …More
Instrukcja nie legalizowała tej praktyki, Papież próbował ową ankietą powstrzymać ten proceder. W owym dokumencie - z resztą nie bezpośrednio przez Niego pisanym nie ma wyraźnego zatwierdzenia komunii na rękę. Właściwie robię błąd odpowiadając Ci, bo domyślam się że wykształcili Cię na tyle solidnie że na wszystko znajdziesz ripostę. Jak u świadków J.
Zatwierdzenie novus ordo - i ty, znakomicie obcykany wyznawca Lefebvra nie wiesz tego? Udajesz, po to by rozwinąć tą nędzną dyskusję?
Podpisanie się Papieża pod kolejną edycją Mszału Rzymskiego jest równoznaczne z zatwierdzeniem spisanej tam liturgii
przeciwherezjom
"bardzo przebiegle pokazuje wasz (lefebrystów i natankowców też) pogląd, jakoby z założenia hierarchia na czele z ostatnimi Papieżami jest zła, bo popełniła błędy - że to są wilki. Papieże wilkami."
---
przeciwherezjom
Zrobiłeś uproszczone i nieprawdziwe zrównanie lefebrystów i natankowców w sprawie ich oceny ostatnich Papierzy.
Nie znasz kazań Księdza Natanka, który pozyty…More
przeciwherezjom
"bardzo przebiegle pokazuje wasz (lefebrystów i natankowców też) pogląd, jakoby z założenia hierarchia na czele z ostatnimi Papieżami jest zła, bo popełniła błędy - że to są wilki. Papieże wilkami."
---
przeciwherezjom
Zrobiłeś uproszczone i nieprawdziwe zrównanie lefebrystów i natankowców w sprawie ich oceny ostatnich Papierzy.
Nie znasz kazań Księdza Natanka, który pozytywnie wypowiadał się o Janie Pawle I, Janie Pawle II i Benedykcie XVI.
=> Papież Jan Paweł II widziany oczyma ks. Natanka
Jest także różnica między lefebrystami i Księdzem Natankiem w ocenie problemów w Kościele posoborowym.
Ksiądz Natanek nie zachęca do opuszczania Kościoła posoborowego, ale zachęca do pozostania w tym Kościele i by zachowywać się godnie po katolicku, dla Chwały Bożej.
Jan Paweł II powiedział:
"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali"
Zapewne dla Ciebie to niewiele znaczy ale proszę o trochę sprawiedliwe ocenianie innych.
pmichal
Proponuję zapoznać się z definicją konia ks. Benedykta Chmielowskiego. Na glorii ją znają i doskonale wiedzą jaki "duch" gmerał przy Mszale:
Chwalebna reforma liturgii w swojej ostatniej fazie
pmichal
Jak można pisać, że to nie jest prawda skoro jest to prawdą? Katolicy uczestniczący w nowej Mszy w przeważającej większości nie wierzą w rzeczywistą obecność Pana Jezusa.
deon.pl/kosciol/usa-dla-niemal-…
Być może faktycznie na takiej mszy jej nie ma.. Ale jeśli jest no to jak myślisz ściągają na siebie Gniew Boży czy nie?
yuitrel and one more user like this.
yuitrel likes this.
Kunegunda likes this.
Kościół jest święty i nigdy nie może zbłądzić w wierze.
przeciwherezjom likes this.
pmichal
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Kunegunda likes this.
Celnie trafiłeś. Samobój
yuitrel and one more user like this.
yuitrel likes this.
Kunegunda likes this.