csk.news
2.4K

Sestry rímskeho obradu si zriadili domov vo francúzskom zámku

Sestry adorátorky z Inštitútu Krista Kráľa sa usadili v krásnom sídle Saint-Sulpice v Loisy, prvom dome rádu vo Francúzsku.

Generálny vikár diecézy Beauvais sprevádzal štyri zakladajúce sestry do ich nového priora 22. septembra. Je pod patronátom Panny Márie Osloboditeľky.

Nové duchovné centrum pozostáva z kostola, hradu a 6 budov s celkovým počtom 50 izieb. Väčšina budov je pripravená na používanie.

#newsWnxrikpucw