fil.news
103

Ipinapakita ng Bilang: Inuubos ni Pope Francis ang mga Tao sa Simbahan

Sa ikalawang magkasunod na pagkakataon, tinanggihan ng Vatican na ibunyag ang bilang ng mga bisita na natanggap nito sa nagdaang taon.

Dati nag-aanunsyo ito tuwing Disyembre.

Simula ng mahalal si Pope Francis, ang bilang na ito ay patuloy na bumaba.

Isinulat ni Matthew Schmitz sa Twitter (Enero 2) na ang mga tagapagsalita ni Francis ay sinasabi sa atin kung gaano "kapopular" si Francis at kung paanong ang "epekto ni Francis" ay nagdadala ng mga tao pabalik sa Simbahan. Ngunit maliwanag na nangyayari ang kabaligtaran.

Sa panahon ng Epiphany Mass noong Linggo, ang Saint Peter's Basilica ay malayo sa puno.

#newsSsrmasteeq