Clicks796
Libor Halik
2

Kdy dojde k eucharistické proměně v Krista, a kdy nedojde

Až kdyby katolický či pravoslavný (protestantský, evangelický, evangelikální "kněz" tj. kazatel, pastor, není platně svěceným knězem s apoštolskou posloupností vkládání rukou) kněz místo chleba a vína použil např. čokoládu či limonádu, tak by k proměně v Krista nedošlo. Podobně když nazarejec Samson, který si nesměl nikdy dát ostříhat vlasy, si je nechal ostříhat, tak pak ztratil zázračnou sílu. Bohu žel Dohnalovci a jim podobní jsou v tomto 1 omylu žáky heretika Husa, který bludně učil (a jeho učení bylo za to správně odsouzeno na Kostnickém sněmu), že u kněze, který smrtelně hřeší se chléb a víno neproměňuje v Krista. Vzpomeňte na Samsona, že zázračnou sílu neztratil, i když těžce hřešil s prostitutkou. Zázračnou schopnost opět získal, jakmile mu opět narostly oholené vlasy. Kněz hřešící cizoložstvem, či ateismem, když viditelně nahlas koná mši, tak jak konal Kristus při poslední večeři, nezabrání proměně chleba a vína v Krista.
Když byl např. v letech 1948-1989 tajnou policií placený důstojník státní bezpečnosti STB, či KGB, často pedofilní homosexuál, který byl v dětství, či dospělosti pokřtěn a po vystudování teologické fakulty získal kněžské svěcení (později i biskupské svěcení) od katolického či pravoslavného biskupa, tak jeho svěcení bylo platné a on platně proměňoval chléb a víno v Krista, i když jako ateista a navíc tajný nepřítel Církve vůbec v proměnu chleba a vína v Krista nevěřil. Takových bylo a je dodnes zejména v Rusku, a nejen tam, mezi dnešními biskupy mnoho.
Bergoglio (František, označovaný za papeže) když byl ještě pouhým arcibiskupem Buenos Aires, tak se tam stal při mši svaté jistého kněze hmatatelný a viditelný eucharistický zázrak r.1996. Zkoumala to laboratoř v New Yorku a Bergoglio jako arcibiskup dostal potvrzení, že jde o svalovinu z lidského srdce. Přes tento hmatatelný důkaz se Kristu v eucharistii odmítá klanět. Závěr: Je to zlá vůle satanisty. Přesto brány pekelné církev nepřemohou, Kristus to slíbil a uvidíme to, ač dnes vidíme spíše opak. Církev téměř celosvětově prožívá ukřižování i pohřeb a brzy to bude i ležení po celou sobotu v hrobu. Pak nastane ZMRTVÝCHVSTÁNÍ CÍRKVE skrze znamení VAROVÁNÍ předpovězeném v katolickém Garabandalu a pak i od pravoslavného starce Josifa Vatopedského z Athosu.
Kdyby apoštol Jidáš Iškariotský žil déle a nespáchal tak rychle sebevraždu, tak pokud by sloužil mši sv., byla by stejně platná jako ta Bergogliova (Františkova). V současnosti je velmi mnoho biskupů Jidášů, téměř všichni. Proto přijde, jak předpověděla PMaria ve Fatimě k Lucii, v tomto čase neodpustitelného rouhání Duchu svatému, 3. světová válka i občanské války a 3 dny temnoty, kdy tito Jidášové zemřou a půjdou do pekla navěky.
Slovensky: Keby apoštol Judáš Iškariotský žil dlhšie a nespáchal tak rýchlo samovraždu, tak ak by slúžil sv. omšu, bola by stejne platná ako ta Bergogliova (Františkova). V súčasnosti je veľmi veľa biskupov Judášov, takmer všetci. Preto príde, ako predpovedala PMária vo Fatime k Lucii, v tomto čase neodpustitelného rúhania Duchu Svatému, 3. svetová vojna aj občianské vojny a 3 dni temnoty, kedy tí Judášovia zomrú a pôjdú do pekla naveky.
!!!
Libor Halik
Keby apoštol Judáš Iškariotský žil dlhšie a nespáchal tak rýchlo samovraždu, tak ak by slúžil sv. omšu, bola by stejne platná ako ta Bergogliova (Františkova). V súčasnosti je veľmi veľa biskupov Judášov, takmer všetci. Preto príde, ako predpovedala PMária vo Fatime k Lucii, v tomto čase neodpustitelného rúhania Duchu Svatému, 3. svetová vojna aj občianské vojny a 3 dni temnoty, kedy tí Judášovi…More
Keby apoštol Judáš Iškariotský žil dlhšie a nespáchal tak rýchlo samovraždu, tak ak by slúžil sv. omšu, bola by stejne platná ako ta Bergogliova (Františkova). V súčasnosti je veľmi veľa biskupov Judášov, takmer všetci. Preto príde, ako predpovedala PMária vo Fatime k Lucii, v tomto čase neodpustitelného rúhania Duchu Svatému, 3. svetová vojna aj občianské vojny a 3 dni temnoty, kedy tí Judášovia zomrú a pôjdú do pekla naveky.
Kdyby apoštol Jidáš Iškariotský žil déle a nespáchal tak rychle sebevraždu, tak pokud by sloužil mši sv., byla by stejně platná jako ta Bergogliova (Františkova). V současnosti je velmi mnoho biskupů Jidášů, téměř všichni. Proto přijde, jak předpověděla PMaria ve Fatimě k Lucii, v tomto čase neodpustitelného rouhání Duchu svatému, 3. světová válka i občanské války a 3 dny temnoty, kdy tito Jidášové zemřou a půjdou do pekla navěky.
Július7
Nie som si istý, že v prípade, keď platne vysvatený kňaz vyslovuje slová Premenenia, ale v skutočnosti nemá úmysel, aby k tomu došlo, či dojde v skutočnosti k Premeneniu.