11:44
valent
735K
Pronásledování heterosexuálníxh mužů -otců. Kriminalizace slušných a zodpovědných … Otec ve vězení jen proto, že jeho dcera vynechala 2 hodiny sexuální výchovy. Týrání dětí státními úředníkyMore
Pronásledování heterosexuálníxh mužů -otců. Kriminalizace slušných a zodpovědných …

Otec ve vězení jen proto, že jeho dcera vynechala 2 hodiny sexuální výchovy. Týrání dětí státními úředníky
alino
Pán je s Tebou sestra Zoška
🤗
Josefka
🤗 Tento Huzar exkomunikova Eliáše Dohnala a ostatní baziliány,kteří od počátku neúnavně bojují proti všemu co Huzar 😈 propaguje!
Huzar a Haagská úmluva Huzar a Haagská úmluva
Kardinál Huzar, kromě prosazování systému náhradních byznys pseudo-rodin, prosazuje i prodej dětí na Západ. Tyto náhradní rodiny může založit dokonce jen jeden člověk, který nežije v manželství, tedy i …More
🤗 Tento Huzar exkomunikova Eliáše Dohnala a ostatní baziliány,kteří od počátku neúnavně bojují proti všemu co Huzar 😈 propaguje!

Huzar a Haagská úmluva Huzar a Haagská úmluva

Kardinál Huzar, kromě prosazování systému náhradních byznys pseudo-rodin, prosazuje i prodej dětí na Západ. Tyto náhradní rodiny může založit dokonce jen jeden člověk, který nežije v manželství, tedy i homosexuálové a pedofilové. V Americe se při 5000 transplantacích ročně používají orgány z černého trhu s dětmi. Huzar se vehementně staví za Haagskou úmluvu o tzv. ochraně dětí, která ve skutečnosti tento mezinárodní zločinný byznys s dětmi prosazuje. Huzar na poslance parlamentu, kteří nechtějí, aby děti byly prodávány na Západ, chce vzít hůl, jak se ve veřejném interview vyjádřil, pořádně jim nabít, aby prý přišli k rozumu. Ve skutečnosti by měli vzít hole všichni rodiče a bít Huzara. Tu jde o nejtěžší zločin proti dětem, rodičům i národu!
alino
irbise, neblbni lidi,
Irbis
Já hlupák, myslel jsem si to. Pozor oprava:
Jsem Neposkvrněné početí." - Tak se představila Matka Boží Bernardettě v Lurdech
Zoša
Intronizace Satana ve Vatikánu Papež Pavel VI. dle žáka sv. P. Pia část 10
»Intronizace Lucifera, padlého anděla, se uskutečnila v lůně Pevnosti Římské katolické církve 29. června 1963; je to ideální datum pro tuto historickou událost, která měla být první a pak nadále zachovávána. Jak dobře věděli hlavní strůjci tohoto obřadu, satanská tradice vždy předpovídala, že Chrám knížete …More
Intronizace Satana ve Vatikánu Papež Pavel VI. dle žáka sv. P. Pia část 10
»Intronizace Lucifera, padlého anděla, se uskutečnila v lůně Pevnosti Římské katolické církve 29. června 1963; je to ideální datum pro tuto historickou událost, která měla být první a pak nadále zachovávána. Jak dobře věděli hlavní strůjci tohoto obřadu, satanská tradice vždy předpovídala, že Chrám knížete temnot bude inaugurován v době, kdy papež přijme jméno apoštola Pavla.
Když 21. června 1963 skončila volba Pavla VI. , bylo na organizaci této události málo času, ale Nejvyšší tribunál rozhodl, že není vhodnějšího data pro intronizaci Knížete, než slavnost svatých Apoštolů Petra a Pavla. A nebylo k dispozici žádné vhodnější místo, než kaple sv. Pavla, protože se nachází v bezprostřední blízkosti apoštolského paláce.


Mons. John Joysse Russel (1897 - 1993), arcibiskup v Charlestonu (1950-1958)a pak v Richomndu 1958 - 1973, byl obžalován spolu s kardinálem Josephem Bernardinem ženou pod pseudonyme Agnes, že byla zneužívána od 11 let během okultního obřadu, kterého se musel účastnit, protože její otec byl členem sketty, která oranizovala obřad zvaný Vittima

Delikátní otázka ceremoniálu byl svěřena římskému kvardiánovi, který byl oddaným služebníkem Knížete. Byl odborníkem v sestavování obřadů v římské církvi a expertem na obřady Knížete Temnot a Ohně, prelát s kamennou tváří a rozštěpeným jazykem.

Kardinál Joseph Bernardin (1928 - 1996) byl jako kněz sekretářem Mons. J. Joyce Russela. Biskupem ho jmnoval Pavel VI. a byl sekretářem a pak předsedou americké biskupské konference a aecibiskupem v Chicagu. Platil milionové odškodné STeven Cookovi a byl obžalován z pervrzního zneužívání ženy pod pseudoyme Agnes spolu s Johnem Russelem
Cílem každého obřadu, jak dobře věděl, bylo uctívat „ohavnost spuštění“. Ale posledním cílem toho obřadu bylo zajistit, že se uskuteční vstup Knížete do Pevnosti.
Kvardián promýšlel důkladně otázku bezpečnosti. Nápadné předměty jako pentagram, černé svíce a závěsy se mohly užívat i při římských obřadech. Ale jiné rekvizity, jako nádoba s kostmi a to, co vyvolává obřadný hluk, obětní zvířata a Oběti byly příliš nápadné. Měla se uskutečnit paralelní intronizace se stejným efektem Spolubratrem v satelitní autorizované kapli.


Kardnál Casaroli byl státním sekretářem Pavla VI: a Jana Pavla II. Podle knihy "Attentato al Papa" byl informován o připravovaném atentátu na papeže, ale nic v té věci nepodnikl. Byla hlavním nositelem tzv. "Ostpolitik". Martin Malachi ho označil za jednoho z účastníků černé mše v kapli sv. Pavla 23. června 1963.

Když byli shromážděni všichni účastníci a obě kaple a jednotlivé předměty nezbytné pro obřad v římské kapli, mohl se obřad uskutečnit ve své úplnosti v daných prostorách. Byla nezbytná jednota srdcí a úplná shoda slov a gest v satelitní i mateřské kapli. Vůle a mysl účastníků se musela soustředit na dosažení cíle Knížete a překonat všechny vzdálenosti.
Volba satelitní kaple byla jednoduchá. Během let věrní Knížete v Římě prohlubovali nenarušenou jednomyslnost a ustavičnou jednotu úmyslů s přítelem kvardiánem, Lvem, biskupem v kapli v Jižní Karolíně.
Lev nebylo jeho pravé jméno. Byla to jen přezdívka, která ho popisovala. Bujné šedivé vlasy na jeho hlavě připomínaly všem lví hřívu. Během čtyřiceti let, co tato Excelence založila tuto kapli, rouhavý charakter jeho obřadů dal jeho kapli pověst, že byla pokládána mateřskou kapli ve Spojených státech. Lev byl potěšen ctí, že jeho kaple byla zvolena za satelitní a nebylo třeba mu vysvětlovat, že posledním cílem není vražda organizace římsko-katolické, nýbrž její přetvoření na opravdu užitečnou instituci, homogenní a přizpůsobenou velkému světovému řádu, kde se bude zabývat pouze lidskými záležitostmi a předměty přednostně humanistickými.

Kardinál Jean-Marie Villot byl sekretářem papežů Jana Pavla I. a II. Patřil do lóže Rosa-Croce. V knize G. Gaezzattiho a F. Pinottiho "Wojtyla segreto" je označen spolu Mons. Macinkusem za původce smrti Jana Pavla I. M. Malachi ho jmenuje jako jednoho z účastníků černé mše v kapli sv. Pavla.

Jako experti svého formátu začali kvardián a americký biskup připravovat pro dvojobřad listinu jmen a inventář rekvizit.
Seznam jmen, který připravil kvardián pro římskou kapli, obsahoval ty nejvýznamnější osobnosti: církevní preláty vysokého postavení a významné laiky. Byli to věrní služebníci Knížete v lůně pevnosti. Někteří z nich byli vybráni, kooptováni a instruováni v římské skupině v průběhu let, jiní tvořili novou generaci instruovanou, aby uskutečňovali plány Knížete v nejbližších desetiletích. Všichni věděli, že musí zůstat nenápadní a nepozorovaní, protože Zákon říká: Záruka našeho zítřku je v tom, že dnes budou všichni věřit, že neexistujeme.
Seznam biskupa Lva zahrnuje muže i ženy, kteří již zanechali své stopy v životě spolků, ve vládě a ve společnosti. Ale Oběť, děvčátko, muselo být hodné ceny Obětování Nevinnosti.
Seznam rekvizit, které paralelní obřad vyžaduje, se soustředil především na prvky, které se měly uskutečnit v Římě. Satelitní kaple měla mít soupravu ampulí, které obsahují Zemi, Vzduch, Oheň a Vodu. Schránku s kostmi. Černé a rudé Pilastry. Štít.
Problém synchronizace obřadu mezi dvěma kaplemi byl důvěrnou záležitostí Lva. Svazky potištěného papíru nábožně nazvané Misály byly připraveny pro účastníky v obou kaplích a byly jak obvykle napsány v bezvadné latině.
Obě kaple byly telefonicky spojeny
, aby obě místa mohla zahájit příslušnou část v „pravý čas“.

Následuje popis vlastnhoí obřadu, který byl rouhavou parodií katolické mše včetně konsekračních slov. (V dalším textu jsou uvedeny jen stěžejní části vzývání pozn. Překl.)
» Kredo: „Věřím, že Kníže tohoto světa bude tuto noc nastolen v této starobylé Pevnosti a že zde vytvoří Nové Společenství.“
Slova obětování znějí:
Žádáme Tě, náš Pane Lucifere, Knížeti Temnot, Shromažďovateli všech těchto našich obětí, abys přijal naši oběť ke spáchání množství hříchů.“
Vzývání:
Přijď a ujmi se vlastnictví tohoto Domu Nepřítele. Vstup do paláce, který je připraven pro Tebe. Sestup mezi své věrné služebníky, kteří Ti zde připravili lože, vztyčili Tvůj oltář a požehnali ho s hanebností.

S ohledem na Svatosvaté Instrukce Vrcholu Hor, ve jménu všech Tvých spolubratří se ti klaním, Kníže Temnot. Se štolou všech bezbožností vkládám do tvých rukou Trojí Korunu Petrovu podle pevné vůle Lucifera, tak, abys zde mohl panovat, aby mohla existovat jediná Církev, Univerzální Církev Široká a Mocná Kongregace Mužů a Žen, Zvířat a Rostlin, tak aby náš Kosmos byl jen nesmírný a svobodný.“
Pak byl čten Autorizační Zákon:

Jak to chtěli Svatosvatí Starci a Shromáždění, autorizuji a uznávám tuto Kapli od nynějška jako Interní Kapli, kterou On přijal do vlastnictví, On, kterého jsme instalovali jako Pána a Velitele našeho lidského osudu. Kdokoliv tedy skrze tuto Interní kapli bude ustanoven jako nástupce Papežského Úřadu, musí přísahat on a všichni, které bude řídit, že bude dobrovolným nástrojem a spolupracovníkem Zakladatelů Domu Člověka na Zemi a nad celým Kosmem Člověka. Musí přetvořit staré Nepřátelství v Přátelství, Snášenlivost a Asimilaci, které budou aplikovány do výchovy, práce, ekonomie, obchodu, průmyslu, prostředí, kultury, života, životního způsobu a způsobu, jak chápat smrt. Tak bude formována Nová Éra Člověka.“
Vy, všichni přítomní, přísahejte, že všechno vaše konání a jednání bude zaměřeno na uskutečnění Univerzální Církve Člověka.“
Slavnostně přísaháme.“
Jste ochotni podepsat tuto vůli svou vlastní krví s vědomím, že Lucifer vás ztrestá, nebudete – li věrni Slibu a Úkolu?“
Jsme připraveni.“
Přijímáte vy všichni, že tímto Slibem přenášíte vaše duše z rukou Dávného Nepřítele do rukou našeho všemohoucího Pána Lucifera?“
Přijímáme.“
Kvardián nabodl zlatým bodcem levý palec každého delegáta a tento zkrvavený palec přitiskl každý na své jméno v seznamu Autorizačního Zákona.
Pak zazněl stříbrný zvonek a všichni vyšli na Dvůr sv. Damase. Bylo časně ráno svátku svatého Petra a Pavla. Kardinálové a kněží žehnali členům gardy a nasedali do svých limuzín.«
Samson1
Zino, jinak uznávám, že Vatikáne jsou zrádcové a vnitřní rozkladači, ale jen do času. 👍
Samson1
Irbis 👍 Ve Fatimě se Panna Maria představila jednak jako Neposkvrněné Početí a pak jako Žena oděná sluncem - což bylo potvrzeno slunečním zázrakem.
Marii od Ježíše z Agredy se dostalo vysvětlení 12. kapitoly Zjevení o Ženě oděné sluncem.
Irbis
Kdo říká o římsko-katolické církvi založené Pánem Ježíšem, že je nevěstka ze Zjevení, ten je největší odpadlík a protestant. Ďábel pracuje pilně, že jo...
Irbis
Zino, Zino... Ty si dočista pomýlená.
Ve Fatimě se Panna Maria představila jednak jako Neposkvrněné Početí a pak jako Žena oděná sluncem - což bylo potvrzeno slunečním zázrakem.
Marii od Ježíše z Agredy se dostalo vysvětlení 12. kapitoly Zjevení o Ženě oděné sluncem.
Nechceš mít nic s učením ŘKC? Pak si neber do úst něco o tom, že jsi katolík, ba křesťan!
Zoša
Irbisi, ne tak zhurta. Mám osobní zkušennosti s přečistou Matkou Kristovou a těch se nevzdám.
Nepřijímám po zkušenostech nic z toho co prošlo skrze vatikánskou nevěstku. Amen!
Samson1
Zoš zatleskej mi. Žena a její potomstvo. Marie, MATKA CÍRKVE. 👍
Irbis
Zoša 12.10.2013 12:39:00
ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM JE SOUČÁST ZJ. SV. JANA

👏 je Církev svatá, Nevěsta Beránkova, Nový Jeruzalém!!!
🙄 ukázkové bláznovství 🙄
Co jako Fatima? Nic?...More
Zoša 12.10.2013 12:39:00
ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM JE SOUČÁST ZJ. SV. JANA

👏 je Církev svatá, Nevěsta Beránkova, Nový Jeruzalém!!!

🙄 ukázkové bláznovství 🙄
Co jako Fatima? Nic?...
Zoša
Zošo: ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM JE SOUČÁST ZJ. SV. JANA
👏 je Církev svatá, Nevěsta Beránkova, Nový Jeruzalém!!!
Amen! Amen! Amen! Aleluja! Příjď Pane Ježíši!
Samson1
Zošo: ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM JE SOUČÁST ZJ. SV. JANA 👍
Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; 4je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla.More
Zošo: ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM JE SOUČÁST ZJ. SV. JANA 👍

Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; 4je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla.
Samson1
Zošo, svět nemůže mít účast na eucharistii t máš pravdu. Ale je též psáno, modlete se za vládnoucí a kteří mají moc, abychom mohli vést život pokojný....
13
Komu čest, tomu čest
1Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. 2Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. 3Vládcové …More
Zošo, svět nemůže mít účast na eucharistii t máš pravdu. Ale je též psáno, modlete se za vládnoucí a kteří mají moc, abychom mohli vést život pokojný....
13
Komu čest, tomu čest
1Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. 2Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. 3Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; 4je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla.
5Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. 6Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. 7Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Zoša
Vítězství je na straně umučeného a Zmrtvýchvstalého Krista.
Jinak učí jen bludař.More
Vítězství je na straně umučeného a Zmrtvýchvstalého Krista.

Jinak učí jen bludař.
Samson1
Tuláku je to boj. Vítězství je na straně P. Marie, ale bude se zdát, že má Satan už vše ve své moci, ale padne ze svého vrchlu. 🤗
TULÁK
Zasvěcení světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie už proběhlo a byli vyslyšeni?Zasvěcení Vatikánu svatému Michaelovi proběhlo také a co?Je to stejné jako čekat do zlatova pečené holuby létat a nedělat pro to nic.Zatím 🤗
Irbis
Zošo, můžeš být konkrétnější? Co je mimo, co je v rozporu ap.?
Jinak se mi zdá, že jsi něco (ani nevíme přesně co) pochopila trošku špatně!
Zoša
😀 🤦
Samson1 12.10.2013 12:16:36
mimo, Pán Ježíš se modlil zcela jinak. Je to v rozporu s tím jak se má modlit váš předsedající papež:
Zoša 11.10.2013 20:18:20
14 Já jsem jim dal tvé slovo, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa.
15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
16 Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa.
More
😀 🤦

Samson1 12.10.2013 12:16:36

mimo, Pán Ježíš se modlil zcela jinak. Je to v rozporu s tím jak se má modlit váš předsedající papež:
Zoša 11.10.2013 20:18:20
14 Já jsem jim dal tvé slovo, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa.
15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
16 Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa.
17 Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.

Zoša 11.10.2013 20:18:12
9 Za ně prosím; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji --
10 a všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé -- a v nich jsem oslaven.