Jazyk
2 3 116

Svatý Řehoř Veliký – Čtyřicet homilií na Evangelia (části)

10 stránky
ŘEHOŘ I.. Čtyřicet homilií na evangelia. Překlad Timotheus Vodička. 1. vydání. V Olomouci: Krystal, 1946. 488 stran. Patristická knihovna; 1. celé: librinostri.catholica.cz/download/RehVel40HoNEva-…
Napsat komentář
henta
Co vám to pomůže, vědět a nejednat!??? Vždyť jste všichni malí dezertéři, spojeni s tím "velkým" v duchovní jednotě s ním, jste společně sběhli od … Více
ľubica
„Antikristov predchodca (falošný prorok) bude ten, kto zo seba urobí všeobecného biskupa; zbeh Pravdy a dezertér svojho primátu.“ (Sv. Gregor Veľký )… Více

Zázrak Svatého ohně

5 stránky
HUDEC, Tomáš. Obrazy z východu. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, 1915. 359, [I] stran. Bibliotéka poučná a zábavná; strana 118-135.
Napsat komentář
Hoki
Poslední tvé větě rozumím a nemám s ní problém. Zbytek považuji za jakýsi introvertní monolog, kterému zhola nerozumím. Nic nevynucuji ani nevnucuji :)
Zedad
@Hoki a co je ti po tom, jak píšu. Starej se o sebe! Nelze někomu vnucovat tvou pocitovou víru. Každý má svůj život z víry, svůj vztah k Bohu.

Důkazy kulatosti Země

Důkazy kulatosti Země Klasickými důkazy jsou: - loď na moři mizí pod obzor - při cestování na sever a na jih se mění výška hvězd (hlavně Polárky) - stín Země při částečném zatmění Měsíce je kruhový1 …
Napsat komentář
Hoki
Ve vší úctě jen zmíním drobně ptákoviny produkované například pavkou o tom, že ISS NEEXISTUJE, tedy žádná vesmírná stanice není a basta. A prý … Více
Hoki
Aktuální seznam těch, kteří jiným vymývají hlavu a nebo si je nechávají sami mydlit. Je mi líto kluci či holky, možná má někdo poctivý úmysl diskuto… Více
5 2 360

img054 2

416 × 847
img054 2
Napsat komentář
snakee
ještě škoda, že nás více neučili katechismus
Irbis
@henta Tak to jsem rád, že jsem ti udělal takovou radost.
1 5 530

Dobro a zlo

12 stránky
POSPÍŠIL, Josef. Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. I, Formální a materiální logika, noëtika a všeobecná metafysika či ontologie. 2. rozmn. vyd. Brno: Papež. knihtisk. benedikt. rajhradský… Více
Napsat komentář
Irbis
Obšírné vysvětlení, co je dobro a co zlo, pro zájemce o metafyziku.
2 435

O horlivosti pohanů a mohamedánů při modlitbě

3 stránky
Z vlasti Buddhovy: obrázky z katolických missií a ze života ve Východní Indii. Překlad Augustin Kubes. V Praze: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1906. 559 stran, [12] obr. příl. Podíl údů Dědictví … Více
Napsat komentář
Hoki
Zábavná dišputace se zrnkem pravdy :)
mike084
16 447

Zvíře a člověk

13 stránky
P. Pavel Julius Vychodil, 1862-1938
Napsat komentář
henta
pisipisi
Hoki
Jako lidé jsme se velmi odloučili od přírody, vymanili se ze závislosti na ní a mnohé produkty kupujeme už jako polotovary na pultech hypermarketů. … Více
60 3 611
643 × 620

Orbita a dráha kolem kulaté Země

Orbita a dráha kolem kulaté Země
Napsat komentář
Hoki
Tímto mne Henta pobavila. Pyramidy Spiknutí z nejvyšších míst Odhalení největšího klamu CZ HD O pyramidách v Bosně jsem slyšel od kamaráda co tam … Více
16 6 525
Napsat komentář
Hoki
Lidé někdy potřebují přísnost, potřebují znát i naléhavost a zodpovědnost s kterou by měli předstupovat před Boha. Stejně tak by měli znát odpovědnos… Více
Vered Lavan
Verstehe zwar kein Polnisch, aber das Bild ist wunderschön ! Maria Magdalena vor dem Auferstandenen Herrn. Haleluja !

Je František falešným papežem?

Vcelku dlouho se mnozí křesťané, nejen na zdejším webu Gloria, ale i jinde, takto ptají. Někteří dokonce z otázky rovnou udělají tvrzení. Zde je potřeba dávat velký pozor. Ani ten, kdo je o tom "hlub…
Napsat komentář
snakee
@Kokso nehul už tu maryšku, gumuje ti to závity
Hoki
Že potůček i řeka má smysl a jedno i druhé se nepopírá, naopak doplňuje a tvoří celek... směřující k moři a přinášející život... vyměnit koryta by … Více
2 537

Inkvisice (církevní, španělská, protestantská a židovská) ve světle pravdy

118 stránky
OLIVA, Václav. Inkvisice (církevní, španělská, protestantská a židovská) ve světle pravdy. Praha: Kotrba, 1901. 192 s. Lidová knih.; II. Více
Napsat komentář
13 3 605

„Kdybyste znali mého Otce, znali byste také mne“

Strana
Opakování z logiky pro všechny, kteří používají rozum.
Napsat komentář
Král Ječmínek
Tomu nerozumím. Děkuji.
Irbis
@Beno Tak to bylo samozřejmě myšleno. Pána Boha uctívá jen ten, kdo zná Otce i Syna. I kdyby bylo pravda, že židé znají Otce, kterého ve skutečnost… Více