laetare_

Vzkriesený Ježiš

M.Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené,10/263. ,,Kam ideme, Pane?" apoštoli si obliekajú plášte. Ich reč už nie je taká dôverná, ako bola pred umučením. Ak by som to mohla tak vyjadriť, povedala …More
M.Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené,10/263.
,,Kam ideme, Pane?" apoštoli si obliekajú plášte.
Ich reč už nie je taká dôverná, ako bola pred umučením. Ak by som to mohla tak vyjadriť, povedala by som, že hovoria s kľačiacou dušou. Viac než postoj ich tela - vždy v úctivom úklone pred Vzkrieseným, viac než ich zdržanlivosť dotknúť sa ho, viac než chvejúca sa radosť z jeho dotykov, pohladení, bozkov, alebo keď sa komusi osobitne prihovorí - celý ich vzhľad je ,,čosi" neopísateľné, avšak také očividné. Niečo, čo vyjadruje ich duch ešte väčšmi než ich človečenstvo, sa nemôže vrátiť do predchádzajúcich vzťahov k Učiteľovi a preniká každý ich počin svojimi novými pocitmi.
Predtým bol ,,Učiteľ". Učiteľ, ktorého ich viera považovala za Boha. Ale ktorý bol pre ich zmysly vždy človekom. Teraz je ,,Pán". Je Boh. Už nie sú potrebné úkony viery, aby v to verili. Dôkaz zrušil túto potrebu. Je Boh. Je Pán, ktorému Pán povedal: ,,Seď po mojej pravici" a slovom i zázrakom vzkriesenia to vyhlásil …More
laetare_
851

Ježíš po svém Zmrtvýchvstání poučuje apoštoly. Řeč o budoucích kněžích.

Maria Valtorta, Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 10.díl,str.258 ,,Nesmiete sa znepokojovať, priatelia, keď sa vám zjavím. Som stále váš Učiteľ, ktorý sa s vami delil o pokrm i spánok a ktorý si …More
Maria Valtorta, Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 10.díl,str.258
,,Nesmiete sa znepokojovať, priatelia, keď sa vám zjavím. Som stále váš Učiteľ, ktorý sa s vami delil o pokrm i spánok a ktorý si vás vyvolil, pretože vás miloval. I teraz vás milujem. Vy ste boli so mnou v zkúškach... Budete so mnou aj v sláve. Neskláňajte hlavy. V nedeľu večer, keď som k vám prišiel prvýkrát po svojom vzkriesení, vlial som vám Ducha Svätého... Aj tebe, ktorý si nebol prítomný, nech príde Duch... Neviete, že vliatie Ducha je ako krst ohňom, pretože Duch je Láska a láska odstraňuje hriechy? Teda váš hriech, že ste utiekli, keď som umieral, je vám odpustený."
Ako to hovorí, pobozká na hlavu Jána, ktorý neutiekol, a Ján roní slzy radosti.
,,Dal som vám moc odpúšťať hriechy. No nedá sa dať to, čo sa nevlastní. Musíte mať preto istotu, že ja túto moc vlastním dokonale a používam ju skrze vás, ktorí musíte byť čistí v najvyššej možnej miere, aby ste očisťovali tých, ktorí k vám prídu poškvrnení hriechom. Ako …More

Úvahy o Pilátovi

Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 10.diel, str.60 10. marec1944. Piatok. Ježiš hovorí: „Chcem ti dať uvažovať o tom, čo sa vzťahuje na moje stretnutia s Pilátom. Ján, ktorý bol …More
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 10.diel, str.60
10. marec1944. Piatok.
Ježiš hovorí:
„Chcem ti dať uvažovať o tom, čo sa vzťahuje na moje stretnutia s Pilátom.
Ján, ktorý bol prítomný takmer pri všetkom alebo aspoň veľmi blízko, je najpresnejší svedok a rozprávač. Opisuje, ako ma priviedli do pretória, keď som odišiel z Kajfášovho domu. A upresňuje: ,Bolo už ráno.' Vskutku, veď si videla, práve sa rozvidnievalo. Tiež upresňuje: ,Oni (Židia). . . nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.'
Pokrytci ako vždy, považovali za hriech poškvrnenie z toho, že pošliapu prach domu pohana, ale nepovažovali za hriech zabiť Nevinného. A s dušou uspokojenou z vykonaného zločinu mohli ešte lepšie vychutnávať veľkonočného baránka. Aj dnes majú veľa nasledovníkov. Všetci, ktorí vo svojom vnútri konajú zlo a navonok prejavujú úctu k náboženstvu a lásku k Bohu, sa im podobajú. Formuly, formuly, a nie pravé náboženstvo! Vyvolávajú vo mne odpor a rozhorčenie.
Keďže …More

(7) Zelený štvrtok

Prečo si vyvolil zradcu? Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel,str.428 32 Nehovorte: ,Teda keď si nás vyvolil, prečo si vyvolil zradcu? Ak všetko vieš, prečo si to urobil?' Nepýtajte …More
Prečo si vyvolil zradcu?
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel,str.428
32 Nehovorte: ,Teda keď si nás vyvolil, prečo si vyvolil zradcu? Ak všetko vieš, prečo si to urobil?' Nepýtajte sa ani, kto to je. Nie je to človek. Je to Satan. Povedal som to vernému priateľovi a dovolil som, aby to povedal milovaný syn. Je to Satan. Keby sa Satan, večne sa opičiaci po Bohu, nebol vtelil do smrteľného tela, tento posadnutý by nemohol utiecť pred mojou mocou Ježiša. Povedal som: ,Posadnutý.' Nie. Je omnoho viac, je pohltený v Satanovi."
„Prečo si ho neoslobodil ty, ktorý si vyháňal diablov?" opýta sa Jakub Alfejov.
„Pýtaš sa to z lásky k sebe samému, z obavy, že si to ty? Toho sa neboj."
„Teda ja?"
„Ja?“
„Ja?“ „Buďte ticho. Nepoviem to meno. Som milosrdný a vy buďte tiež." „No prečo si ho nepremohol? Nemohol si?" „Mohol. Ale aby som zabránil Satanovi vteliť sa, aby ma nezabil, bol by som musel vyhubiť ľudské pokolenie pred vykúpením. Koho by som teda vykúpil?" „Povedz mi to, Pane …More

(6) Zelený štvrtok

Jeden z vás ma zradí. Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel,str.417 Ježiš vstane a povie: „Zostaňte na miestach. Vrátim sa hneď." Vezme trinásty kúsok chleba, vezme kalich a …More
Jeden z vás ma zradí.
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel,str.417
Ježiš vstane a povie: „Zostaňte na miestach. Vrátim sa hneď."
Vezme trinásty kúsok chleba, vezme kalich a vyjde z večeradla.
„Ide za matkou," zašepká Ján.
A Júda Tadeáš povzdychne: „Úbohá žena!"
Peter sa šeptom spýta: „Myslíš, že vie?"
„Všetko vie. Vždy všetko vedela." Všetci sa rozprávajú veľmi potichu, ako pri mŕtvom. „Ale myslíte si, že naozaj... ?" spýta sa Tomáš, ktorý ešte stále nechce uveriť. „A pochybuješ o tom? Je jeho hodina," odpovie Jakub Zebedejov. „Boh nech nám dá silu, aby sme boli verní," povie Horlivec. „Och! Ja…," ide hovoriť Peter. Ale Ján, ktorý dáva pozor, povie: „Pst. Je tu." Ježiš sa vracia. V ruke má prázdny kalich. Len na dne je sotva tieň vína a vo svetle lustra sa javí presne ako krv. Judáš Iškariotský, ktorý má kalich pred sebou, fascinovane naň hľadí a potom od neho odtrhne zrak. Ježiš ho pozoruje a prebehne ním triaška, ktorú Ján, opretý na jeho hrudi, zacíti. „No povedz …More

(5) Zelený štvrtok

Posledná veľkonočná večera Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel,str.404 (Mt 26,20-35; Mk 14, 17-31; Lk 22, 14 - 38; Jn 13 - 17) 1 Začína sa utrpenie Zeleného štvrtku. Desiati …More
Posledná veľkonočná večera
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel,str.404
(Mt 26,20-35; Mk 14, 17-31; Lk 22, 14 - 38; Jn 13 - 17)
1 Začína sa utrpenie Zeleného štvrtku.
Desiati apoštoli si dávajú poriadne záležať na príprave večeradla.
Judáš vyliezol na stôl a kontroluje, či je olej vo všetkých lampách veľkého lustra, ktorý vyzerá ako dvojitá korunka fuksie, lebo má steblo obklopené piatimi lampami v guľatých nádobkách ako kvietky, pod nimi je ďalšia korunka plamienkov a napokon na jemných retiazkach sú zavesené tri úzke lampičky, ktoré vyzerajú ako piestiky žiarivého kvetu. (A nesmejte sa z mojej kresby). Potom z neho svižne zoskočí a šikovne pomáha Ondrejovi prestrieť stôl, na ktorý natiahli jemnučký obrus.
Počujem Ondreja, ako hovorí: „Aký nádherný ľanový obrus!"
A Iškariotský : „Jeden z Lazárových najlepších. Marta ho chcela priniesť za každú cenu." „A čo tieto kalichy? A tieto amfory?" poznamená Tomáš, ktorý nalial víno do vzácnych čiaš, kochá sa v nich a pozerá …More

(4) Zelený štvrtok

Príchod do večeradla a Ježišova rozlúčka s matkou. Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel, str.401 1 Vidím večeradlo, kde sa má jesť veľkonočný baránok. Vidím ho zreteľne. Mohla …More
Príchod do večeradla a Ježišova rozlúčka s matkou.
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel, str.401
1 Vidím večeradlo, kde sa má jesť veľkonočný baránok. Vidím ho zreteľne. Mohla by som vymenovať všetky pukliny na stene a trhlinu na podlahe.
Je to veľká, nie celkom štvorcová miestnosť. Medzi dlhšou a kratšou stranou bude rozdiel maximálne meter alebo o čosi viac. Strop má nízky. Možno sa taký javí aj pre svoju rozľahlosť, ktorej nezodpovedá výška. Je mierne zaoblený, teda dve kratšie strany netvoria so stropom pravý uhol, ale sú takto jemne do oblúka
Na týchto dvoch kratších stranách sú dve široké okná, široké a nízke, umiestnené oproti sebe. Nevidím, kam hľadia, či na dvor alebo na ulicu, pretože obločnice sú teraz zatvorené. Povedala som: obločnice. Neviem, či je to správny výraz. Sú to okenice z dosák, ktoré sú tesne spojené železným pántom naprieč cez ne.
Podlaha je zo širokých štvorcových tehál z pálenej hliny, ktoré časom vybledli.
Zo stredu stropu visí viacramenný …More

(3) Zelený štvrtok

Dohodnuté znamenie. Úctivý pozdrav významných osobností. Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel, str.398 Rozídu sa. Neviem, kam ide Ježiš. Viem však, kam ide Judáš z Kariotu. …More
Dohodnuté znamenie. Úctivý pozdrav významných osobností.
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel, str.398
Rozídu sa. Neviem, kam ide Ježiš. Viem však, kam ide Judáš z Kariotu. Vystupuje ku Krásnej bráne po viacerých schodoch, ktoré vedú z Nádvoria pohanov na Nádvorie žien, a keď tým nádvorím prejde, na jeho konci vystúpi ďalšími schodíkmi, nakukne do Nádvoria Židov a keď nenájde toho, koho hľadá, nahnevane dupne nohou do zeme.
Vráti sa naspäť. Zbadá jedného z chrámovej stráže. Zavolá naňho. So svojou zvyčajnou aroganciou rozkáže: „Choď za Eleazarom Annášovým. Nech ihneď príde ku Krásnej bráne. Čaká ho Judáš Šimonov kvôli závažným veciam."
Oprie sa o stĺp a čaká. Krátko. Eleazar, syn Annáša, Helkiáš, Šimon, Doras, Kornélius, Sadok, Nahum a ďalší pribehnú.
Judáš hovorí tichým, no rozrušeným hlasom. „Dnes večer! Po večeri. V Getsemani. Príďte tam a zajmite ho. Dajte mi peniaze."
„Nie. Dáme ti ich, keď dnes večer prídeš po nás. Nedôverujeme ti! Chceme, aby si išiel s nami …More

(2) Zelený štvrtok

Hlas Otca. Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel, str.394 13 Ježiš prišiel na miesto, kde už sú pohania, ktorí ho úctivo pozdravia. „Pokoj vám. Čo si želáte odo mňa?" „Vidieť ťa …More
Hlas Otca.
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel, str.394
13 Ježiš prišiel na miesto, kde už sú pohania, ktorí ho úctivo pozdravia.
„Pokoj vám. Čo si želáte odo mňa?"
„Vidieť ťa. Rozprávať sa s tebou. Tvoje slová nás znepokojili. Vždy sme s tebou chceli hovoriť, aby sme ti povedali, že tvoje slová nás oslovujú. Čakali sme však na vhodný moment, kedy ti to povedať. Dnes... Hovoríš o smrti... Obávame sa, že už s tebou nebudeme môcť hovoriť, ak nevyužijeme túto chvíľu. No je možné, že by Židia mohli zabiť svojho najlepšieho syna? My sme pohania a tvoja ruka nás nepožehnala. Tvoje slová sme nepoznali. Počuli sme o tebe rozprávať tak nejasne. No nikdy sme ťa nevideli ani k tebe neprišli. A predsa, vidíš to! Vzdávame ti úctu. S nami ťa uctieva celý svet."
„Áno, nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený ľuďmi a duchmi."
Teraz sú ľudia znova okolo Ježiša. Ale s rozdielom, že v prvom rade sú pohania a vzadu ostatní.
„No ak nadišla hodina tvojho oslávenia, nezomrieš, ako …More

(1) Zelený štvrtok

Prípravy na veľkonočnú večeru. Ježišova reč v chráme. Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel 1 Nové ráno. Také pokojné! Také sviatočné! Niet už ani ojedinelých oblakov, čo včera …More
Prípravy na veľkonočnú večeru. Ježišova reč v chráme.
Mária Valtorta - Evanjelium, ako mi bolo odhalené, 9.diel
1 Nové ráno. Také pokojné! Také sviatočné! Niet už ani ojedinelých oblakov, čo včera pomaly blúdili po kobaltovej oblohe. Niet ani ťaživého dusna, čo včera tak veľmi doliehalo. Jemný vetrík vanie do tvárí. Nesie so sebou vôňu kvetov, sena, vôňu čistého vzduchu. A pomaly hýbe listami olivovníkov. Zdá sa, akoby chcel obdivovať striebristé kopijovité lístky a trúsiť malé, čisté, voňavé kvietky na Kristove kroky, na jeho plavovlasú hlavu, bozkávať ho, osviežovať ho — lebo každú minútu kalich dostáva svoju kvapku rosy —, bozkávať ho, osviežovať ho a potom zomrieť skôr, ako uzrie nastávajúcu hrôzu. Rastliny pahorkov sa skláňajú trasúc svojimi zvončekmi, korunkami i drobnými papuľkami tisícorakých kvetov. Ako hviezdice so zlatým srdcom sa vypínajú veľké poľné margarétky vysoko na steblách, akoby mu chceli pobozkať ruku, ktorá bude prebodnutá, a sedmokrásky a kamilky mu bozkávajú …More
laetare_
724

Zaostalé duše

P.Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP, Te Deum 4/2023 (pokračování) Sklon k vysmívání se Mezi příčinami vlažnosti zaostalých duší je třeba na prvním místě zmínit sklon k vysmívání se. Sv.Tomáš …More
P.Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP, Te Deum 4/2023
(pokračování)
Sklon k vysmívání se
Mezi příčinami vlažnosti zaostalých duší je třeba na prvním místě zmínit sklon k vysmívání se. Sv.Tomáš hovoří o vysmívání se v souvislosti s hříchy, které se protiví spravedlnosti, jako jsou: pohana, pomluva, znevažování dobré pověsti bližního. Poznamenává, že vysmívat se někomu nebo ho zesměšňovat, znamená dávat najevo, že si člověk dané osoby neváží, a takový výsměch se podle něj může stát smrtelným hříchem, pokud se týká osob nebo věcí, které si zasluhují hlubokou úctu(1). Těžkým proviněním by například bylo žertovat o posvátných věcech, zesměšňovat svvého otce nebo matku, nadřízené, nebo vůbec lidi žijící ctnostně. Takové zesměšňování může mít dokonce velmi závažné následky, neboť je s to odradit slabé duše, a to navždy, od naplňování dobra. Job svým přátelům řekl: ,,Na posměch mám býti já, který jsem Boha vzýval a vyslyšen byl? Na posměch býti má poctivost spravedlivého?" [12,4] Avšak na jiném …More

Zaostalé duše

P. Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP, Te Deum 4/2023 Někdy se hovoří o takzvaném ,,druhém obrácení", kdy člověk více či méně ušlechtile přechází z očistné cesty začátečníků na osvěcující …More
P. Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP, Te Deum 4/2023
Někdy se hovoří o takzvaném ,,druhém obrácení", kdy člověk více či méně ušlechtile přechází z očistné cesty začátečníků na osvěcující cestu pokročilých. Je však třeba poznamenat, že některé duše v důsledku nedbalosti nebo duchovní lenosti nepřejdou z věku začátečníků do věku pokročilých: jsou to duše opožděné, podobné opožděným lidem, kteří nepřekonali zdárně krizi mládí, a ač přestali být dětmi, nikdy nedosáhli plného rozvoje zralého věku. Takové zaostalé duše tedy nepatří ani k začátečníkům, ani k pokročilým. A je jich bohužel mnoho.
Mezi těmito zaostalými dušemi najdeme i takové, které dříve sloužily Pánu, ale nyní jsou téměř lhostejné. Pokud dříve znaly opravdovou duchovní horlivost, lze bez obav z unáhleného soudu říci, že těžce zneužily duchovních milostí; jinak by v nich Pán jistě dokončil to, co započal, neboť nikdy neodmítá pomoc těm, kteří se ze všech sil snaží, aby se jim od Boha takové pomoci dostalo.
Jak tyto duše dospěly …More
apredsasatoci
Tvrdá je to reč! Kto to môže počuvať?🥲
laetare_
1778

Poselství

Několik citací z poselství Ježíše Krista z roku 2012: ,,...Manželství osob stejného pohlaví je těžkým hříchem... je prezentováno jako přirozené právo... očekává se, abyste přijali tuto ohavnost... …More
Několik citací z poselství Ježíše Krista z roku 2012:
,,...Manželství osob stejného pohlaví je těžkým hříchem... je prezentováno jako přirozené právo... očekává se, abyste přijali tuto ohavnost...
Těmto lidem nestačí omlouvat manželství osob stejného pohlaví v očích zákona, oni chtějí ještě nutit Boha Otce, aby jim dal své požehnání. Nikdy by to nemohl udělat, protože v Jeho očích je to těžký hřích. Sexuální jednání osob stejného pohlaví není přijatelné v očích Mého Otce. Modlete se za tyto duše, protože je miluji, ale nemohu jim dát milosti, po kterých touží...
...Miluji každou duši. Miluji hříšníky. Ošklivím si jejich hřích, ale hříšníky miluji.
...Nemůžete nutit Mého Otce, Boha Nejvyššího, aby vám dal požehnání, nebo dovolil přistoupit k Jeho svátostem...
...Hřích je nyní prezentován jako dobrá věc... svět je postaven na hlavu. Dobro je prezentováno jako zlo, lidé, kteří se pokoušejí žít podle zákonů Boha Otce, jsou zesměšňováni.
...Můj Otec potrestá ty, kteří před Ním nepřestanou …More
Mira393
je to snad poselství od Irky Božího milosrdenství???
laetare_
596

Čas Anikrista

Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny (Zjv 2,17) M.Valtorta,19.8.1943 (Quaderni, str. 143-145) Ježiš hovorí: «Kto sa na tieto slová môjho najmilšieho apoštola podíva mojimi očami, pochopí, že “…More
Tomu, kto zvíťazí,
dám zo skrytej manny (Zjv 2,17)

M.Valtorta,19.8.1943 (Quaderni, str. 143-145)
Ježiš hovorí:
«Kto sa na tieto slová môjho najmilšieho apoštola podíva mojimi očami,
pochopí, že “skrytá manna“ je moje Slovo. Manna preto, lebo v nej je
zjednotená celá sladkosť lásky našej Trojjedinosti, ktorá je pre vás Otcom,
Bratom, a Ženíchom duše a vás tromi najvyššími spôsobmi lásky miluje. Skrytá preto, lebo je hovorená v tajnosti srdca tomu, ktorý si zaslúži, aby z nej ochutnal. Mohol by som spôsobiť, že by padala ako dážď a nasýtila všetkých. Ale je povedané: “Nehádž perly sviniam a sväté veci psom.“ A mnohí, ktorí sú dokonca mojim krstom očistení a mojou krvou vyslobodení, sú spustlejší ako svine a zopsutejší ako psi. Čítala si, ako sa starým Hebrejom na púšti manna skazila. Oni si ju nezaslúžili pre nedostatočnú vieru a pre ich ľudské starosti. Môžem obdržať menej rešpektu pre moje Slovo, ako som dostal za mannu, ktorá predsa slúžila iba bruchu za potravu, pričom moje Slovo je …More
laetare_
873

Čas Antikrista

Víťazovi dám jesť zo stromu života (Zjv 2,7) M.Valtorta, 18.8.1943 (Quaderni, str. 141-143) Ježiš hovorí: «Bolo povedané: „Víťazovi dám jesť zo stromu života...“ A táto myšlienka bola spojená so mnou. …More
Víťazovi dám jesť zo stromu života (Zjv 2,7)
M.Valtorta, 18.8.1943 (Quaderni, str. 141-143)
Ježiš hovorí:
«Bolo povedané: „Víťazovi dám jesť zo stromu života...“ A táto
myšlienka bola spojená so mnou.
Áno, Ja Som ten Strom Života večného a dávam sa vám ako jedlo
v Eucharistii a pohľad na mňa bude radostnou potravou víťazov v novom
živote. Ale je tu ešte aj iný význam, ktorý mnohí nepoznajú práve preto, že mnohí tí, ktorí ma komentujú, „víťazmi“ nie sú. Kto je víťaz? Čo je k tomu potrebné? Diela znejúce hrdinsky? Nie. Pretože potom by bolo primálo tých, čo by zvíťazili. Víťazmi sú tí, ktorí v sebe porazia Zviera, ktoré nad nimi chce vládnuť. Vskutku, medzi hrozným, ale krátkym hrdinstvom mučeníctva, podporovanom nadprirodzenými a prirodzenými faktormi, a skrytým, temným a pretrvávajúcim bojom, má na váhe Božej toto druhé hrdinstvo väčšiu a hodnotnejšiu cenu. Žiadny tyran nie je väčší tyran ako je telo a démon. A tí, ktorí sú schopní zvíťaziť nad telom a démonom, a sú schopní urobiť z tela …More
laetare_
1858

Čas Antikrista

Dvaja svedkovia 21.8.1943 (Quaderni, str. 150) Ježiš hovorí: «V mojich dvoch svedkoch sú zahalene zhrnutí všetci majstri vo viere: pápeži, biskupi, inšpirovaní, cirkevní učitelia, duše prekypujúce …More
Dvaja svedkovia
21.8.1943 (Quaderni, str. 150)
Ježiš hovorí:
«V mojich dvoch svedkoch sú zahalene zhrnutí všetci majstri vo viere:
pápeži, biskupi, inšpirovaní, cirkevní učitelia, duše prekypujúce svetlom a
hlasom. Títo jednohlasne, neovplyvnení pozemskou ľudskosťou hlásali mňa
a moje učenie, a k pečati svätosti pridali svedectvo bolesti a krvi na
potvrdenie svojich hlasov. Nenávidení ako ja, Majster majstrov a Svätý svätých, boli svetom a mocou viac či menej súžení a so svojim životným postojom ku svetu a k mocným sveta sa dokázali postaviť a odvážne povedať: „To čo robíte nie je dovolené!“. Ale keď príde hodina Satanovho syna, tak vystúpi proti nim peklo, ktorému Antikrist otvoril brány a započne proti nim nemilosrdná vojna, aby ich - podľa ľudského hľadiska porazili a usmrtili. Ale to nebude skutočná smrť. Bude to naopak život života, pravý život, život nádhery. Pretože keď dosiahnu život tí, ktorí dodržujú môj zákon a prikázania, akú nekonečnú plnosť života dosiahnu potom tí, ktorí …More
hajaj búvaj ovečky
Na hlboké zamyslenie sa: niečo z Písma o 2 svedkoch: 28Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví …More
Na hlboké zamyslenie sa: niečo z Písma o 2 svedkoch:
28Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků.
29Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti.
30Vždyť víme, kdo řekl: ‚Já budu trestat, má je odplata.‘ A jinde: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘
31Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.
laetare_
41.3K

Čas Antikrista

Kto bude Antikristom? M. Valtorta, 20.8.1943 (Quaderni, str. 145-149) Ježiš hovorí: «Keď sa pozoruje, čo sa od istého času deje, a to predovšetkým od začiatku tohto storočia, musí sa zdať, že sedem …More
Kto bude Antikristom?
M. Valtorta, 20.8.1943 (Quaderni, str. 145-149)
Ježiš hovorí:
«Keď sa pozoruje, čo sa od istého času deje, a to predovšetkým od
začiatku tohto storočia, musí sa zdať, že sedem pečatí bolo už otvorených.
Nikdy doteraz som si nedával toľko námahy, aby som vracajúc sa svojim
Slovom k vám, zhromaždil zástupy mojich vyvolených, a aby som s nimi a s
mojimi anjelmi vyrazil do bitvy proti okultným silám, ktoré sa chystajú otvoriť pre ľudstvo pekelné brány. Vojny, hladomor, nákazy, zemetrasenia, znamenia na oblohe, erupcie z vnútra zeme a zázračné mystické povolania malých duší, pohnutých láskou, prenasledovanie mojich prívržencov, vznešenosť duší a nízkosť tela. Nič z týchto znamení nechýba, aby sa vám nemohol zdať blízky moment môjho hnevu a spravodlivosti. V strachu a hrôze, ktorú pociťujete, vyvolávate: „Čas sa dovŕšil. Hroznejšie ako je teraz už nemôže byť!“ A hlasno voláte po konci, ktorý vás vyslobodí. A volajú po ňom vinníci, pohŕdajúci a preklínajúci ako vždy. A …More
Laco Bajzo
Tá plodnosť Valtorty sa dá porovnať len s plodnosťou vízií EGW a Dohnala. Majú to z rovnakého zdroja. Satan cez Valtortu premnoho natára ,aby vám …More
Tá plodnosť Valtorty sa dá porovnať len s plodnosťou vízií EGW a Dohnala. Majú to z rovnakého zdroja.
Satan cez Valtortu premnoho natára ,aby vám zakryl to podstatné ,že antikrist bude židovský mesiáš ,na ktorého už 2000 rokov čakajú a ktorého existenciu už oznámili.
hajaj búvaj ovečky
Peklo je plné antikristov.
2 more comments
laetare_
11K

Čas Antikrista

Videnie štyroch apokalyptických zvierat. (Daniel 7) M. Valtorta, 25.1.1944 (Quaderni, str. 98-102) Ježiš hovorí: «Daniel je ten, ktorý má tú istú zvláštnosť ako Ján, a Ján je ten, ktorý tú počiatočnú …More
Videnie štyroch apokalyptických zvierat. (Daniel 7)
M. Valtorta, 25.1.1944 (Quaderni, str. 98-102)
Ježiš hovorí:
«Daniel je ten, ktorý má tú istú zvláštnosť ako Ján, a Ján je ten, ktorý tú
počiatočnú zvláštnosť Daniela prebral a rozšíril. To je ten dôvod, prečo sa ti Daniel tak páči, môj malý Ján.
Ako ryba v čírom rybníku si šťastná, keď sa pohybuješ v atmosfére tvojho
Krista, ktorého najvyšší triumf vyvrcholí v tej hodine, v ktorej bude Satan a
jeho synovia a dvorania navždy porazení. A v knihe Daniel je táto atmosféra. Keď je Izaiáš proto-evanjelista, ktorý hovoril o mojom príchode do sveta* pre jeho spásu, tak je Daniel proto-apoštol, proto-Ján, ktorý ohlasoval nádheru môjho večného triumfu ako Kráľa nepominuteľného Jeruzalema. A teraz vidíš, že tie štyri Danielom** opísané zvieratá, predstavujú štyroch diablových služobníkov opísaných v Apokalypse***. Komentátori sa od nepamäti snažili týmto štyrom obludám pripísať historicko - ľudský význam. Ale je potrebné obrátiť pozornosť oveľa …More
Pavol T
Hovoríme ÁNO TEBE, NÁŠ KRÁĽ 👑
laetare_
732

Čas Antikrista

Zradná popierajúca veda pripraví cestu Antikristovi M. Valtorta, 2.8.1943 (Quaderni, str. 237-239) Ježiš hovorí: «Dívaj sa, duša moja. Je málo vecí ktoré odsudzujem a zavrhujem tak prísne ako …More
Zradná popierajúca veda pripraví cestu Antikristovi
M. Valtorta, 2.8.1943 (Quaderni, str. 237-239)
Ježiš hovorí:
«Dívaj sa, duša moja. Je málo vecí ktoré odsudzujem a zavrhujem tak
prísne ako racionalizmus, ktorý berie VIERE jej panenstvo, ktorý ju znesvä-
cuje a zabíja. Hovorím VIERA, písanú s veľkými písmenami, aby som
zdôraznil, že tu ide o pravú vieru, absolútnu, kráľovskú vieru.
Racionalizmus zavrhujem ako smradľavého zákerného vraha. A je to on, ktorý ma v srdci človeka zabíja a ktorý pre cirkev a svet pripravoval a pripravuje smutné časy. Odsudzoval som aj iné veci. Ale nič neodsúdim tak, ako toto. To je to semeno, z ktorého vzišli iné a iné a znovu iné jedovaté učenia. Bol to podlý a ničomný perfíd, ktorý otvoril dvere nepriateľovi. On skutočne otvoril Satanovi dvere, ktorý odvtedy čo panuje racionalizmus, nad tak mnohým vládne. Blahoslavení tí, ktorí tak ako hriechu a vášniam, tak aj popierajúcej a vyvracajúcej vede pribuchnú bránu tajného chrámu, aby žili až do konca iba s tým …More
laetare_
2543

Čas Antikrista

Antikrist a kňazi M. Valtorta, 23.7.1943 (Quaderni, str. 260-261) Ježiš hovorí: «Keď sa naplní čas, tak Lucifer, aby zvíťazil, musí pozhášať svetlá duší a zmetie svojim chvostom mnohé hviezdy. Toto …More
Antikrist a kňazi
M. Valtorta, 23.7.1943 (Quaderni, str. 260-261)
Ježiš hovorí:
«Keď sa naplní čas, tak Lucifer, aby zvíťazil, musí pozhášať svetlá duší a
zmetie svojim chvostom mnohé hviezdy.
Toto sa bude môcť uskutočniť, pretože nielen laici, ale aj duchovenstvo
stratilo pevnosť viery, lásky, čistoty a zrieknutia sa zvodov sveta, všetky tie
čnosti potrebné na to, aby zostali vo svetle Božom. Chápeš, kto sú tie hviezdy o ktorých hovorím? To sú tí, ktorých som nazval soľou zeme a svetlom sveta: moji kňazi. Snahou jedovatej zloby Satana je, tieto svetlá, ktoré sú reflektujúcimi svetlami môjho svetla pre široké masy, aby tieto svetlá uhasil a postŕhal. A tak si možno predstaviť, aká temnota ohromí masy ľudí, keď mnoho svetiel na mojej oblohe zhasne. Satan to vie a seje svoje semená, aby pripravil oslabenie kňazstva, aby ich mohol ľahko stiahnúť do hriechu. Ani nie tak do hriechu zmyslov, ako do hriechu myšlienok. V duchovnom chaose bude preňho potom ľahko možné vyvolať chaos duševný. A v …More
Laco Bajzo
"Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!"Deut. 18More
"Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!"Deut. 18