3
4
1
2
Clicks194

Svatý Řehoř Veliký – Čtyřicet homilií na Evangelia (části)

Irbis
12
ŘEHOŘ I.. Čtyřicet homilií na evangelia. Překlad Timotheus Vodička. 1. vydání. V Olomouci: Krystal, 1946. 488 stran. Patristická knihovna; 1. celé: librinostri.catholica.cz/download/RehVel40HoNEva-…More
ŘEHOŘ I.. Čtyřicet homilií na evangelia. Překlad Timotheus Vodička. 1. vydání. V Olomouci: Krystal, 1946. 488 stran. Patristická knihovna; 1.

celé: librinostri.catholica.cz/download/RehVel40HoNEva-…
zaba likes this.
ľubica
„Antikristov predchodca (falošný prorok) bude ten, kto zo seba urobí všeobecného biskupa; zbeh Pravdy a dezertér svojho primátu.“ (Sv. Gregor Veľký )
..............
nevím z které homilie je ten výrok, ale toto proroctvo o tom zbehovi hovorí:
Proroctvo ,ktoré nás na niečo upozorňovalo rok dopredu a teraz to tu máme
ľubica likes this.