Clicks2
ms.news

Viganò: Adakah Francis "Belum Sepenuhnya" Menjadi "Nabi Palsu Antichrist"?

Archbishop Viganò mengulangi kecurigaannya, mengatakan bahawa dia tidak rasa Francis akan terpilih kerana "Saint Gallen Mafia" dan peletakan jawatan Benedict diprovokasi.

Dalam suatu kenyataan 21hb November dia mendapati terdapat “perjanjian berunsur jenayah” antara "gereja gelap" dan "negeri kegelapan." Dia percaya mereka bekerjasama dalam usaha peletakan jawatan Benedict XVI dan kekalahan Presiden Trumpcdan mendapati bahawa tindakan pengakuan BIshop yang cepat dalam kemenangan Biden dan sokongan gereja sedunia yang menyokong larangan Covid-19.

Tanggapannya: Gereja mungkin telah menerima derma daripada syarikat-syarikat farmaseutikal untuk menerima vaksin Covid – “yang telah lahirnya Perjanjian antara China dan Vatican.”

Viganò menggelarkan bahagin-bahagian dalam Hierarki Katholik “sekumpulan orang yang sesat dan beramalan rasuah dalam khidmat nasihat Aturan Dunia Baharu.”

Dia menamakan suatu yang berkompromi dengan agenda LGBT Cupich, Tobin, Wuerl, McElroy dan Stowe.

Viganò mendapati pertalian antara klergi terulung dengan Demokrat Amerika Syarika, dan global kanan, demi menjadikan Gereja kepada orang gaji Turutan Dunia Baharu dan menggantikan Pope dengan "nabi palsu Antichrist.”

Walau-bagaimanapun ini, menurut Viganò, "belum berlaku dengan sepenuhnya."

#newsLenhhwksch