CÓRKA MARYI
211.1K

JEZUS: Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród

JESUS: Prayer can be very powerful. One person’s prayers and suffering can save a nation

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 21 września 2011 roku, godz. 22.00

Przybywam w Imię Jezusa, Który przyszedł w ciele i stał się człowiekiem.

Moja szczerze umiłowana córko, jesteś teraz tak bardzo blisko Mojego Serca, choć możesz czuć się tak daleko. Czasami myślisz, że zostałaś ode Mnie oddzielona, gdy w rzeczywistości tylko zbliżyłaś się do jedności ze Mną.

Moja córko, buduję teraz tak mocno twoje zaufanie, że dzięki temu nadal możesz głosić ludzkości Moje Słowo. Jest to bardzo ważna Misja. W tych czasach miliony demonów są uwolnione przez szatana i dlatego atakują was na każdym rogu. Pierwszymi ludźmi, jakich wykorzystają, będą wierzący, którzy staną w kolejce, aby rzucić na ciebie pierwszy kamień.

Tak jak zbliża się Mój wielki Akt Miłosierdzia względem ludzkości, tak też demony będą się starały zablokować Prawdę i uniemożliwić ludziom, dobrym ludziom, poświęcenie Mi swojego czasu, jakiego od nich potrzebuję dla uratowania dusz Moich dzieci, które nie mają w ogóle żadnej wiary. Nie pozwólcie, by narastające okrutne oszczerstwa odwiodły was od tego Mojego Dzieła.

Zwróćcie uwagę teraz na Moje proroctwo. Z każdym człowiekiem, który okazuje w tym obecnym czasie skruchę, mogą zostać uratowane trzy dalsze dusze. Pomyślcie o tym w ten sposób – błogosławieństwami udzielonymi człowiekowi, który pragnie przebaczenia, obdarzona zostanie jego rodzina. Każda dusza, która się teraz modli do Mnie i prosi Mnie, abym uratował jej najbliższą rodzinę i znajomych, otrzyma Moje Miłosierdzie w obfitości.

Modlitwa jest waszym ratunkiem, Moje dzieci. Im więcej się modlicie, tym szerzej otworzę wasze serca i objawię Moją Prawdę. Moje Łaski zostały rozciągnięte w sposób, którego ziemia wcześniej nie doświadczyła. Jednakże nie mogę wylać tych potężnych Łask, jeśli nie poprosicie o nie.

Moja córko, pamiętajcie, że złośliwości, które was przestraszą, będą teraz widoczne w zaaranżowanym ataku na te Boskie Orędzia. Zignorujcie to, zamknijcie oczy i zatkajcie uszy. Zamiast tego módlcie się, aby takie dusze doznały oświecenia. Wątpliwości, Moja córko, to są próby doświadczane nie tylko przez ciebie, ale też Moich umiłowanych wyznawców. Choć mogą być one niepokojące, są dopuszczone przeze Mnie, aby uczynić was wszystkich silniejszymi w waszej miłości do Mnie.

Odetchnijcie teraz, Moje dzieci. Przyjmijcie Moje Słowo. Żyjcie swoim życiem, tak jak Ja tego oczekuję. Dbajcie przede wszystkim o swoje rodziny. Nigdy nie mogą być zaniedbywane z Mojego powodu. Módlcie się ze spokojnym zaufaniem i bądźcie pewni, że Moje proroctwa będą się urzeczywistniać z rozkazu Mojego Ojca Przedwiecznego. Będą się dokonywać w czasie według doskonałego planu ustanowionego przez Mojego Ojca.

Nigdy nie zapominajcie, Moje dzieci, że wiele tajemnic podawanych Moim wizjonerom i widzącym, zapowiadających wydarzenia przyszłe, mające nadejść, zostało złagodzonych poprzez modlitwę. Wiele, bardzo wiele katastrof ekologicznych zostało oddalonych ze względu na pobożność okazywaną względem Mojej Matki Najświętszej. Jej oddani, przez swoje modlitwy, zapobiegli wielu trzęsieniom ziemi, powodziom i tsunami. Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród. Pamiętajcie o tym.

Kocham wszystkie Moje dzieci. Moc wzajemnego ratowania siebie leży w waszych rękach, dzieci. Nie zapominajcie tego, co powiedziałem wcześniej.

Modlitwa jest waszym ochronnym pancerzem przed złem na tym świecie. Modlitwa może złagodzić globalne katastrofy. Módlcie się dalej o pokój na świecie. Módlcie się też o łatwe przejście do Nowego Raju na ziemi, który czeka na wszystkie Moje dzieci zabiegające o odkupienie.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…atpliwosci-wzmacniaja-was-w-waszej-milosci-do-mnie
Doubts make you stronger in your love for Me
CÓRKA MARYI
"Modlitwa jest waszym ochronnym pancerzem przed złem na tym świecie. Modlitwa może złagodzić globalne katastrofy. Módlcie się dalej o pokój na świecie. Módlcie się też o łatwe przejście do Nowego Raju na ziemi, który czeka na wszystkie Moje dzieci zabiegające o odkupienie."