abracham
ale tak jest na rządowej stronie napisane
www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp
Bred
Gender - najgłupsza ideologia wszechczasów, prawdziwie już nic głupszego człowiek nigdy nie wymyśli i prawdziwie ludzie promujący gender są najgłupszymi ludźmi wszechczasów, jakież to upokorzenie dla ludzkiego rozumu i ludzkości, że w XXI w. trzeba walczyć z najgłupszą ideologią, jakież to upokarzające, że genderyzm - szczyt głupoty jest zagrożeniem dla ludzkości, jekież to żałosne