CÓRKA MARYI
21626

Matka Zbawienia: Płaczę Łzami smutku nad księżmi z Kościoła katolickiego, którzy w tym czasie strasznie cierpią

Mother of Salvation: After The Warning, not much time will remain before the Glorious Return of my Son

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 10 maja 2012 roku, godz. 15.45

Moje dziecko, Mój Syn, Jezus Chrystus, przygotowuje się teraz do ratowania przed Ostrzeżeniem tak wiele dzieci Bożych, jak to możliwe. Ponieważ po Ostrzeżeniu nie pozostanie wiele czasu do chwalebnego Powrotu Mojego Syna.

Płaczę Łzami smutku nad księżmi z Kościoła katolickiego, którzy w tym czasie strasznie cierpią. Ci czyści, zagubieni i błądzący słudzy są uwięzieni w środku zamętu, z czym nie potrafią sobie poradzić. Z powodu grzechów innych cierpią udrękę, widząc, jak wierność wobec Mojego umiłowanego Syna jest odrzucana na bok.

Te nikczemne podziały, spowodowane przez grupy masońskie, są zamierzone. Grzechy tych, którzy są winni przestępstw wyrządzonych niewinnym duszom, są wykorzystywane jako pretekst do zmiany prawa, które obowiązuje w Kościele. Wielu jest wprowadzanych w błąd poprzez fałszywe poczucie wierności wobec dzieci Bożych.

Jakże cierpię, kiedy widzę, jak mury Kościoła katolickiego są rozbierane cegła po cegle, by zrobić miejsce nowemu kościołowi. Ten nowy kościół, który wkrótce powstanie, nie będzie akceptowalny przez Mojego Syna. Przeciwnie, zostanie w nim zniesiona Obecność Najświętszej Eucharystii i Mój Syn raz jeszcze będzie cierpiał ból Swojego Ukrzyżowania. Ofiara, którą złożył, aby obdarować świat tym Darem, zostanie wkrótce zignorowana i odrzucona.

A oni, ten nowy kościół, nie powiedzą dzieciom Bożym, że Eucharystia jest prawdziwą Obecnością Jezusa, Mojego Syna. Stworzą nową interpretację Najświętszej Eucharystii i nie zechcą przywołać Obecności Mojego Syna. Pokarm Życia umrze. Dzieci Boże nie będą karmione prawdziwym Ciałem i Krwią Mojego Syna. Ich dusze staną się jałowe, pozbawione Obecności Mojego Syna i Łask, których udziela On tym, co Go przyjmują.

Na kapłanach spoczywa obowiązek obrony Najświętszej Eucharystii. Muszą być silni i nigdy nie mogą osłabiać tego Drogocennego i Świętego Daru. Mój Syn kocha Kościół katolicki i wie, jak on właśnie teraz cierpi. On odczuwa jego ból. Moje Niepokalane Serce jest rozdarte w bólu na pół, gdy doświadcza, jak ta Święta Świątynia jest rozmyślnie niszczona.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Ojca w Imię Jego Syna umiłowanego, aby okazał Miłosierdzie tym w Stolicy Apostolskiej, którzy chcą podzielić Kościół i rozproszyć dzieci Boże w otchłani spustoszenia.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby modlić się za Kościół katolicki.

Modlitwa Krucjaty 53
Modlitwa za Kościół katolicki

O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski, potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają.

Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli ani nie poddali się nieprawdom dotyczącym Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen.


Wasza kochająca Matka
Królowa ziemi
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…katolickiego-ktorzy-w-tym-czasie-strasznie-cierpia

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

Matka Zbawienia: Wszystkie zasady zostaną zmienione, liturgia utworzon…

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone sakramenty, potem Msza, następnie Biblia

JEZUS: Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać, będą zawierały zwrot „dla dobra wszystkich"

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby modlić się za Kościół katolicki.
Modlitwa Krucjaty 53
Modlitwa za Kościół katolicki
O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski, potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają.
Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli …
More
"Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby modlić się za Kościół katolicki.

Modlitwa Krucjaty 53
Modlitwa za Kościół katolicki

O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski, potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają.

Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli ani nie poddali się nieprawdom dotyczącym Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen."