Clicks488
CÓRKA MARYI

JEZUS: Trzeba zabiegać o Moją ochronę, a Pieczęć Boga Żywego należy dać jak największej liczbie dusz

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 11 maja 2013 roku, godz. 20.20

Moja szczerze umiłowana córko, nie ma znaczenia, że musisz znosić ból z powodu sposobu, w jaki zostałaś odrzucona ze względu na Mnie, bo Moje Słowo nigdy nie umrze. Będzie się ono szerzyć i stawać głośniejsze, dopóki jego nasilenie nie wzrośnie, na sposób potężnego wiatru, aż brzmienie Mojego Głosu będzie jak grom się rozlegać po całej ziemi. Tylko nieliczni nie usłyszą Mojego Głosu, a nawet ci, którzy Mnie odrzucają, nadal będą o Mnie mówić. Nie będą mogli Go zignorować.

Dzieci Boga – łącznie z tymi, które Go nie chcą uznać – zostaną do Niego przyciągnięte, jak każde dziecko urodzone z matki, bo nie będą mogły temu zaradzić. Jak nowe dziecko, które jest związane ze swoją matką, tak każde dziecko Boże rozpozna Go poprzez dotyk, dźwięk i zapach. Dzieci Boże wyczują, kiedy Obecność Boga dotknie ich dusz. Tak jak Ja znam swoich, tak też ci, którzy Mnie miłują, odpowiedzą na Moje wezwanie.

Moja córko, Święta Wola Boga jest potężna i pokona wszystkich, którzy sprzeciwiają się Słowu Bożemu. Kiedy czujesz, że jest tak wiele sprzeciwu i tyle nienawiści wobec tej Misji, musisz zawsze pocieszać się Moją uroczystą obietnicą. A jest nią ratowanie wszystkich dusz, aby Mój Nowy Raj mógł wkrótce zostać przedstawiony ludzkości z jak najmniejszym cierpieniem. Cierpienie może zostać zmniejszone dzięki modlitwom Mojej Armii Reszty, bo udzielam jej szczególnych Łask.

Za pośrednictwem Moich Modlitw Krucjaty wzmogą się cuda, które obiecałem światu, a wielu będzie świadkami uzdrowień i nawróceń. To przez te cuda dam się poznać nawet największym sceptykom. Przez Modlitwy Krucjaty sługom Moich kościołów chrześcijańskich zostanie okazane Moje Miłosierdzie i wkrótce wielu z nich otrzyma dowód prawdziwości tych Orędzi.

Moja Wola się dokona i żaden człowiek jej nie powstrzyma. Wielu będzie się sprzeciwiać Mojej Woli, będą wykrzykiwać obelgi na Moje Słowo i pluć na ciebie, Moja córko, ale ich nienawiść zostanie zniszczona i wkrótce otworzą swoje serca, ponieważ nie będą mieli wątpliwości, że to jest ich Mistrz, Który ich woła. Jestem Naczyniem, przez które oni zostaną oczyszczeni. Przeze Mnie otrzymają jedyną możliwą ochronę od antychrysta. Trzeba zabiegać o Moją ochronę, a Pieczęć Boga Żywego należy dać jak największej liczbie dusz.

Słuchajcie Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze. Jeśli zignorujecie ostrzeżenia i na własną rękę będziecie próbowali walczyć z niesprawiedliwością, która będzie powszechna, kiedy świat będzie prowadzony ręką bestii, to nie będziecie wystarczająco silni. Przyjmijcie Moje Dary, a pozostaniecie nadal bezpieczni, mając świadomość, że Ja chronię was, wasze rodziny oraz przyjaciół.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…w-krucjaty-wzmoga-sie-cuda-ktore-obiecalem-swiatu-
wordpress.com/…he-world-through-my-crusade-prayers-will-increase/

_______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ORĘDZIA O PIECZĘCI BOGA ŻYWEGO

_______________________________________________________