05:37
† Iba pravú vieru môžeme obdivovať. www.evanjelizacia.eu | Mt 8, 5 - 17 | Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." On mu …More
† Iba pravú vieru môžeme obdivovať.

www.evanjelizacia.eu | Mt 8, 5 - 17 | Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho." Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!' ide; inému: ‚Poď sem!' tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!' on to urobí." Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby."
Evanjelizacia
😉 ďakujeme "Peter(skala)" za povzbudivé slová.
Prajeme Vám pokoj v duši...i v živote...
Meditácie Ľubomíra StančekaMore
😉 ďakujeme "Peter(skala)" za povzbudivé slová.
Prajeme Vám pokoj v duši...i v živote...

Meditácie Ľubomíra Stančeka
Peter(skala)
Peknééé, úžasné, plné nádeje a pokoja
aj ten príbeh francuza bol zaujímavý a dobrým príkladom
Nech Vás žehná Pán nadalej 😇