Clicks17
vi.news

Người Đức ly giáo: Hồng y Woelki cảnh báo chống lại "Giáo hội quốc gia Đức"

Kết quả tồi tệ nhất của Đường lối Thượng hội đồng/Tự sát của Đức sẽ là nếu nó dẫn đến sự chia rẽ khỏi Giáo hội, Hồng y Rainer Maria Woelki của Cologne nói với KNA.de (17 tháng 9).

Ông cảnh báo rằng "một cái gì đó giống như một giáo hội quốc gia Đức sau đó sẽ ra đời".

Woelki chỉ trích tiêu chuẩn thần học thấp của các bản văn Thượng hội đồng: "Cả thế giới hiện đang nhìn vào Giáo hội ở Đức và vào Đường lối Thượng hội đồng này, vì vậy chúng ta đơn giản không thể biến bản thân thành trò hề bằng sự yếu kém năng lực thần học."

Hình ảnh: © NAME, CC BY-NC, #newsQfldlepwdx