Clicks21
vi.news

Một lần nữa: Yoga trong nhà thờ

Giáo xứ Francis Xavier của Thành phố New York tổ chức Xavier Yoga vào các ngày thứ Ba trong tháng Chín. Sự kiện có thể được tham gia thông qua Zoom.

Nhà thờ do các tu sĩ Dòng Tên điều hành. Nó được biết đến với việc "ban phước lành" cho người đồng tínhcầu nguyện cho đặc quyền người da đen trong Thánh lễ.

Wdtprs.com (ngày 15 tháng 9) chỉ ra rằng cùng một giáo xứ đã tổ chức Yoga trong nhà thờ cách đây hai năm.

#newsOvtztklill