Libor Halik
2882

Bude r.2029 Katolická církev osvobozena od zednářů (od slobodomurárov)?

13.10.1884 po svätej omši vo Vatikánskej kaplnke sa Lev XIII., obkolesený niekoľkými kardinálmi a vatikánskymi zamestnancami, zastavil pri stupňoch oltára. Stál tam asi 10 minút akoby v extáze so …
Samson1
To by se musela vrátit k předkoncilním mším a modlitbám. Do roku 1962 se modlila takto: Ale budiž také králem marnotratných synů, kteří Tě opustili: dej jim rychle se navrátiti do domu otcovského, aby bídou a hladem nezhynuli. Budiž králem těch, které buď klamné nauky v bludu udržují, nebo rozkol od Tebe odděluje a povolej je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a …More
To by se musela vrátit k předkoncilním mším a modlitbám. Do roku 1962 se modlila takto: Ale budiž také králem marnotratných synů, kteří Tě opustili: dej jim rychle se navrátiti do domu otcovského, aby bídou a hladem nezhynuli. Budiž králem těch, které buď klamné nauky v bludu udržují, nebo rozkol od Tebe odděluje a povolej je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Budiž králem všech těch, kteří dosud vězí v temnotách pohanství nebo islámu. Vysvoboď je z temnot bludu a přiveď je do světla svého království.
Dnes se tisíce muslimů modlí v evropských městech. Tyto modlitby byly odstraněny a spoustu jiných. U mše třeba za všechny a ofertorium nahrazeno stolní modlitbou s talmudu.

Židozednářství je rozlezeno jak metastáze rakoviny a každá víra je"spasitelná". Shlédni konečně milosrdnýma očima na dítky národa, jenž tak dlouho byl lidem vyvoleným; a krev, která kdysi na ně byla svolávána, sestoupiž nyní i na ně jakožto čistý proud vykoupení a života. Uchovej, ó Pane, Církev svou všeliké pohromy a uděl jí bezpečné svobody; dopřej všem národům nerušeného pokoje a řádu;
Třeba i P. Amorth si stěžoval na neúčinné modlitby exorcismu a tak je to ze vším, co je pokoncilní.
Manuel Gabriel
Rok 2029 bude klíčový, rok 2033 taktéž