stanislawp
Kim jest Franciszek to ja już pisałem, a jeśli pan chce coś dodać lub ująć, lub streścić to proszę bardzo.
Rafał_Ovile
stanislawp Czy mam pisać po angielsku żeby Pan odpowiedział w 1 lub 2 słowach na pytanie? Pan jest odważny.
stanislawp
Gdzie sa nasi polscy biskupi i kardynałowie, którzy powinni bronić Wiary naszych ojców, polskiej Wiary? Nie argentyńskiej, nie muzułmańskiej, ale polskiej Wiary i Tradycji ojców i pradziadów?
Powiadam wam, wszyscy otrzymaja to na co zasługują, gdy się nie nawrócą, gdy nie ekskomunikują tego Największego Zwodziciela wszechczasów, Francesco Bergoglio.
Rafał_Ovile
stanislawp Chodzi konkretnie tylko o jedno lub góra 2 słowa tak jak w Tradycji, kim jest dla Pana Franciszek?
stanislawp
Ja się pytam dlaczego jest tak mało ostrzeżeń od pasterzy i teologów, których psim obowiązkiem jest chronić owce przed wilkami? Przez 4 lata ten Zwodziciel zrobił więcej szkód i zniszczenia niż wszystkie błędy i wypaczenia razem wzięte od 2000 lat... ile jeszcze milionów dusz pójdzie na zatracenie wieczne przez fałszywego papieża i apostatów watykańskich? w 4 lata zwodziciel posłał 200 mil …More
Ja się pytam dlaczego jest tak mało ostrzeżeń od pasterzy i teologów, których psim obowiązkiem jest chronić owce przed wilkami? Przez 4 lata ten Zwodziciel zrobił więcej szkód i zniszczenia niż wszystkie błędy i wypaczenia razem wzięte od 2000 lat... ile jeszcze milionów dusz pójdzie na zatracenie wieczne przez fałszywego papieża i apostatów watykańskich? w 4 lata zwodziciel posłał 200 mil dusz do piekła!
Hitler czy Stalin odbierał tylko życie cielesne a ten zwodziciel zabija dusze!
Rafał_Ovile
stanislawp To Pan rozpoczął temat publicznie więc proszę zaproponować prywatny pogląd publicznie. Natomiast jako katolików obowiązuje nas kościelna wykładnia do czasu ew. zmian.
stanislawp
Rafał_Ovile
A w kwestii merytorycznej to jak ty zakwalifikujesz tego zwodziciela jakiego świat jeszcze nigdy nie widział? W twoim kierunku wysłał tysiące muzułmanów z kosami aby cię odnaleźli ale dzięki Bogu narazie mają zakaz wjazdu do Polski
Rafał_Ovile
stanislawp Przenośnie daje w cudzysłowiu, ale czego przenośnia Panie Stanisławie?
stanislawp
Rafał_Ovile To jak wcielił się lucyfer we Franciszka i po wcieleniu czy to byt Franciszek czy byt lucyfer?
----
re
Przenośnia literacka...bo ja nawet nie studiowałem demonologii...ale ty przecież studiowałeś..
ty tam pewnie rozróżniasz kiedy następuje wcielenie, kiedy zniewolenie a kiedy opetanie, który jest anty papież, który jest Syn Zatracenia, który jest fałszywy prorok, który jest antychrystMore
Rafał_Ovile To jak wcielił się lucyfer we Franciszka i po wcieleniu czy to byt Franciszek czy byt lucyfer?
----
re

Przenośnia literacka...bo ja nawet nie studiowałem demonologii...ale ty przecież studiowałeś..
ty tam pewnie rozróżniasz kiedy następuje wcielenie, kiedy zniewolenie a kiedy opetanie, który jest anty papież, który jest Syn Zatracenia, który jest fałszywy prorok, który jest antychryst
Rafał_Ovile
stanislawp To jak wcielił się lucyfer we Franciszka i po wcieleniu czy to byt Franciszek czy byt lucyfer?
stanislawp
Pamiętamy historie zniewolenia egzorcysty o A Posackiego
Tym razem mamy do czynienia z innym egzorcystą, którego zwiódł demon i dlatego wymuszał od wiernych przysięgi na wierność i posłuszeństwo wcieleniu lucyfera...(znanego jako Franciszek)
są dowody z jego Mszy św
Tymoteusz
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, 3 kwietnia 2017 r.
L. dz. 519/6.5.20/2016
KOMUNIKAT
Wobec wielu pytań i wątpliwości, z którymi zwracają się do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie Księża Arcybiskupi i Biskupi, kapłani i osoby świeckie, pragnę poinformować, że ks. Daniel GALUS, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, otrzymał święcenia kapłańskie dnia 26 maja 2007 r. jako …More
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI


Częstochowa, 3 kwietnia 2017 r.
L. dz. 519/6.5.20/2016

KOMUNIKAT

Wobec wielu pytań i wątpliwości, z którymi zwracają się do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie Księża Arcybiskupi i Biskupi, kapłani i osoby świeckie, pragnę poinformować, że ks. Daniel GALUS, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, otrzymał święcenia kapłańskie dnia 26 maja 2007 r. jako członek Wspólnoty Pustelników pw. Ducha Świętego w Czatachowej. Ks. Daniel pragnął prowadzić życie pustelnicze, jednocześnie zapewniając opiekę i posługę kapłańską pozostałym członkom Wspólnoty. Z czasem jednak wokół Pustelni zaczęła tworzyć się grupa osób, która obecnie znana jest jako Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, natomiast ks. Daniel - nie z polecenia swego biskupa, ale z własnej inicjatywy - rozpoczął posługę duszpasterską w duchu wspólnot charyzmatycznych.
W poczuciu odpowiedzialności za Kościół w wymiarze diecezjalnym, ale również w trosce o dobro duchowe wiernych z Polski i spoza kraju, którzy gromadzą się na spotkaniach modlitewnych organizowanych przez ks. Daniela GALUSA oraz powstałą wokół niego grupę informuję, że Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa nie posiada kościelnego zatwierdzenia. Złożone przez nią projekty Statutu są przedmiotem prac powołanej w tym celu Komisji. Ponadto należy podkreślić, że związana ze Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa fundacja pod nazwą Fundacja „Anioł Miłosierdzia" nie jest podmiotem kościelnym. Założyły ją i prowadzą osoby świeckie należące do Wspólnoty.
Mając na uwadze powyższe, chcąc zapobiec dalszym kontrowersjom i niejasnościom, wydaje się być właściwe powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na spotkania modlitewne organizowane przez ks. Daniela GALUSA oraz Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa do czasu zakończenia prac Komisji, wydania orzeczenia na temat jej działalności. Niniejszy komunikat jest powodowany troską o dobro Kościoła i tworzących go wiernych, którzy poszukują doświadczenia Boga we wspólnotach charyzmatycznych oraz dla zapewnienia właściwej atmosfery do rzetelnego rozeznania tej inicjatywy.

Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ

+ Wacław DEPO
BISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI