Rafał_Ovile
Ujmując skrótowo, mamy do czynienia ze zderzeniem różnych, nawet sprzecznych systemów etycznych, zarówno w fakcie śmierci Ulmów jak w obecnej dyskusji, która jest niestety dość płytka i śladowa. …More
Ujmując skrótowo, mamy do czynienia ze zderzeniem różnych, nawet sprzecznych systemów etycznych, zarówno w fakcie śmierci Ulmów jak w obecnej dyskusji, która jest niestety dość płytka i śladowa.
Ulmowie - zderzenie systemów etycznych
teologkatolicki.blogspot.com

Ulmowie - zderzenie systemów etycznych

teologia katolicka Kościół pytania
V.R.S.
Dobry tekst. Niestety mało dziś takich wśród księży.
Neo Kowalski
Wartościowy artykuł
2 more comments
29:46
stanislawp
Możemy się tylko modlić o pana Pascal Najadi aby Pan Bóg wrócił mu zdrowie, aby mógł wpakować do więzienia wszystkich naganiaczy i kłamców. Wszystko …More
Możemy się tylko modlić o pana Pascal Najadi aby Pan Bóg wrócił mu zdrowie, aby mógł wpakować do więzienia wszystkich naganiaczy i kłamców.
Wszystko w rękach Boga.
Dokonali Planowego Ludobójstwa w porozumieniu z Watykanem
pch24.pl

Abp. Viganò: globalizm to satanizm. Ma przygotować ludzkość na nadejście Antychrysta - PCH24.pl

„Globalizm stanowi, że tak powiem, scenografię, scenariusz i scenopis, który musi przygotować ludzkość na …
2 more comments
28:41
14:01
Izabela Sylwia - IS 2201
Gdyby ten ksiądz siedział tam, gdzie powinien, to nie skończyłoby się w ten sposób.
Izabela Sylwia - IS 2201
Nie tylko świeccy, ale nawet księża tak potrafią sobie zaplątać życie, że niejednokrotnie kończy się to czymś najgorszym, czyli samobójstwem.
4 more comments
Rafał_Ovile
1236
ARCHBISHOP CARLO MARIA VIGANÒ in support of the Carmelite Nuns carmelnuns.com/…shopViganoStatementArlingtonCarmel18Agosto2023.pdfMore
ARCHBISHOP CARLO MARIA VIGANÒ in support of the Carmelite Nuns
carmelnuns.com/…shopViganoStatementArlingtonCarmel18Agosto2023.pdf
2 pages
Kenjiro M. Yoshimori
Hooray for Vigano!! Down with Bishop Olson and Pope Francis!!

Prałatura personalna Opus Dei de facto przestała istnieć

Prałatura personalna Opus Dei de facto przestała istnieć i straciła członków świeckich List apostolski Franciszka w formie „motu proprio” z 8 sierpnia br., zmieniający brzmienie dwóch kanonów Kodeksu …More
Prałatura personalna Opus Dei de facto przestała istnieć i straciła członków świeckich
List apostolski Franciszka w formie „motu proprio” z 8 sierpnia br., zmieniający brzmienie dwóch kanonów Kodeksu Praw Kanonicznego, położył kres istnieniu w Kościele katolickim prałatur personalnych. Dotychczas była tylko jedna taka struktura – prałatura personalna „Opus Dei”, ale przepisy kościelne przewidywały możliwość tworzenia podobnych jednostek terytorialnych i kanonicznych.
2023-08-15 22:44
kg (KAI
/SettimanaNews)
/Rzym
[ TEMATY ]
Opus Dei Archiwum Opus Dei Najnowszy dokument papieski oznacza więc w istocie zakończenie istnienia „Dzieła Bożego”, założonego w 1928 przez św. Józefa Marię Escrivá de Balaguera, w jego dotychczasowym kształcie jako odrębnej jednostki kościelnej na prawach diecezji z własnym biskupem i duchowieństwem oraz licznym gronem świeckich. Analizy nowych przepisów podjął się na łamach włoskiego portalu ”Settimana News” włoski teolog i mariolog ks. Giancarlo Rocca ze Stowarzyszenia …More
teologkatolicki.blogspot.com

Czy Ulmowie zmarli jak męczennicy za wiarę?

W kwestii heroiczności cnót Ulmów już się wypowiedziałem (tutaj). W skrócie: mimo możliwej czy prawdopodobnej szlachetnej motywacji rodziców Ulma, oczywiste …

Zaproszenie do Gietrzwałdu

Violetta Kołomycka shares this
01:49:28
13:55
123jussi
The headline is very misleading as vigano never made such statements.
V.R.S.
@Just me "What is he trying to do?" --- I guess: convincing himself. That he is to decide who is a pope and who is not. BTW, privately I consider all …More
@Just me
"What is he trying to do?"
---
I guess: convincing himself. That he is to decide who is a pope and who is not.
BTW, privately I consider all post-conciliar popes as weak, dubious and harmful for the Church (and yes Francis is a grotesque creme de la creme or icing on the iceberg cake /in Polish we say: cherry on the cake/ of post-conciliarism but he is a child of the same Revolution of the same persons he tried to "canonize" - together with the Revolution itself)
Nevertheless... I will not raise a claim that I have the duties of bishops or cardinals to check them and declare a notorious heresy, for example, declaring him/them non-pope(s).
Therefore, I have been waiting patiently and praying.
And yes, when His Eminence Vigano is a bishop it is his duty to prepare and address (if justified) a formal admonition and then a formal demonstration of notorious heresy. Not on any website or on youtube and not based on "feelings" (e.g. somebody embraces a public sinner or smiles at him …More
2 more comments
Rafał_Ovile
4570

Abp Vigano: o Bergoglio w roli Proroka Antychrysta

"Wrażliwość, jaką Bergoglio okazuje wobec bożków i fałszywych religii, ustępuje jedynie pogardzie, jaką żywi dla prawdziwego Boga i jedynego Kościoła. Z jednej strony przyjmuje notorycznie bluźnierczych …More
"Wrażliwość, jaką Bergoglio okazuje wobec bożków i fałszywych religii, ustępuje jedynie pogardzie, jaką żywi dla prawdziwego Boga i jedynego Kościoła. Z jednej strony przyjmuje notorycznie bluźnierczych artystów w Kaplicy Sykstyńskiej i wspiera sektę LGBTQ+, która publicznie oczernia Pana Jezusa i Najświętszą Dziewicę; z drugiej strony wyraża „oburzenie” z powodu spalenia Koranu przez tych, którzy są zirytowani inwazją muzułmanów narzuconą przez promowany przez niego Nowy Porządek Świata. Krucyfiks zamoczony w moczu (jego artysta) jest wart papieskiej audiencji pełnej uśmiechów i „kciuków w górę”; zaś Pachamama wrzucona do Tybru budzi u niego ubolewanie. Można się zastanawiać, jakiego „kościoła” można go uważać za „papieża”: na pewno nie katolickiego. Bergoglio i jego sekta, zniewoleni ideologią przebudzenia (woke), wykorzystują błędy Soboru Watykańskiego II do skrajnych konsekwencji i tworzą przesłanki – wraz z imigracją – i ekumenizmem – dla niepokojów społecznych, które globalistyczna …More
Maria Magdalena
Proszę koniecznie obejrzeć ten krótki filmik (10 minut) autorstwa Andrea Cionci i wyciągnąć wnioski: 🇵🇱 REDDE RATIONEM - W JAKI SPOSÓB BENEDYKT XVI …More
Proszę koniecznie obejrzeć ten krótki filmik (10 minut) autorstwa Andrea Cionci i wyciągnąć wnioski:
🇵🇱 REDDE RATIONEM - W JAKI SPOSÓB BENEDYKT XVI OCALIŁ KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY - YouTube
Data premiery: 13. lipiec 2023
Włoski oryginał na kanale: Andrea Cionci - Codice Ratzinger - YouTube
Rafał_Ovile
Książka „Sekta Bergoglio. Potrzebna kontrrewolucja katolicka”, której autorem jest ks. abp Jan Paweł Lenga ukazuje, jak niebezpieczne jest masoństwo …More
Książka „Sekta Bergoglio. Potrzebna kontrrewolucja katolicka”, której autorem jest ks. abp Jan Paweł Lenga ukazuje, jak niebezpieczne jest masoństwo kościelne – hierarcha kościelny zaznacza, że stanowi ono dużo większe zagrożenie od zewnętrznych działań wymierzonych w stabilność Kościoła katolickiego. Nie ma bowiem nic gorszego niż niszczenia wspólnoty od środka!
Sekta Bergoglio. Potrzebna kontrrewolucja katolicka - ks. abp Jan Paweł Lenga
2 more comments

Abp Vigano: Bergoglio in the role of Antichrist Prophet

The sensitivity that Bergoglio shows towards idols and false religions is second only to the contempt he has for the true God and the one Church. On the one hand, he receives notoriously blasphemous …More
The sensitivity that Bergoglio shows towards idols and false religions is second only to the contempt he has for the true God and the one Church. On the one hand, he receives notoriously blasphemous artists in the Sistine Chapel and supports the LGBTQ+ sect which publicly vilifies Our Lord and the Blessed Virgin; on the other hand he expresses “indignation” over a Koran burned by those who are exasperated by the Mohammedan invasion imposed by the New World Order he promoted. A crucifix dipped in urine is worth a papal audience full of smiles and a “thumbs up;” the Pachamama thrown into the Tiber arouses deploration. One wonders of which “church” he can be considered “pope:” certainly not the Catholic one. Bergoglio and his sect, enslaved to woke ideology, take the errors of Vatican II to their extreme consequences and create the premises—with immigration—and ecumenism—for the social unrest that the globalist elite wants to create, so as to legitimize new restrictions on fundamental …More
Rafał_Ovile
V.R.S. in general abp. Viganos' messages require above average cause-and -effect thinking skills. Nevertheless the above message provides basic facts …More
V.R.S. in general abp. Viganos' messages require above average cause-and -effect thinking skills. Nevertheless the above message provides basic facts exemplifying Bergoglios' perversion of good and evil which qualify him to be the Prophet of Antichrist ... and such is the conclusion in the final part. It isn't an explicit declaration of antipapacy and usurpacy, argument you're refuting as straw man... Therefore please read carefully the one of many messages given to Catholic Church out of works of mercy... not malevolence ... Unfortunately, your constant effort to disqualify (adversaries) resistance to Bergoglios' extra ordinary evil acts, with false notion of correlation with his predecessors, has no basis in factual evidence and true conclusions.. , Thus no one can truly and charitably justify what history has never witnessed before in undermining all laws, with the latter being confirmed by many scholars..
V.R.S.
"On the one hand, he receives notoriously blasphemous artists in the Sistine Chapel" --- A sin but not heresy. "and supports the LGBTQ+ sect" --- A …More
"On the one hand, he receives notoriously blasphemous artists in the Sistine Chapel"
---
A sin but not heresy.
"and supports the LGBTQ+ sect"
---
A sin but not heresy.
"he expresses “indignation” over a Koran burned ... A crucifix dipped in urine is worth a papal audience"
--- A sin but not heresy. "the Pachamama thrown into the Tiber arouses deploration." --- A sin but not heresy. "One wonders of which “church” he can be considered “pope:” certainly not the Catholic one." --- A childish statement considering the above. No trace of 1) formal admonition with listed heresies and de fide truths JMB contradicts, 2) proof of notoriety, Conclusion: His Eminence's tweet is most unfortunately another waste of time.
"Profetyczne" wyznanie Bp. Rysia
01:47
V.R.S.
Podobnie mieli/mają m.in. papa Franciszek, który również co jakiś czas wracał do motywu Judasza oraz niejaki o. Szustak. Nb. do Judasza Ekscelencja …More
Podobnie mieli/mają m.in. papa Franciszek, który również co jakiś czas wracał do motywu Judasza oraz niejaki o. Szustak.
Nb. do Judasza Ekscelencja Ryś wrócił ostatnio wydając komunikat (jako oficer łącznikowy KEP do spraw bratania się z judaizmem) a propos "beatyfikacji" rodziny Ulmów:
"Komitet wyraża ogromną radość w związku z nadchodzącą beatyfikacją rodziny Ulmów, która oddała życie, niosąc pomoc Żydom podczas Zagłady. Odczytujemy tę beatyfikację jako wielki znak czasu, poprzez który Pan Bóg wzywa nas do pogłębionej refleksji dotyczącej także naszych postaw wobec Żydów.
Ciągle bowiem (także w ostatnich miesiącach) jesteśmy świadkami wydarzeń, które dowodzą braku wrażliwości i szacunku dla żydowskich cmentarzy i miejsc pamięci.
Nie do zaakceptowania są również obrzędy i zwyczaje (np. palenie kukły Judasza w okresie Wielkanocnym), które utrwalają stereotypy i uprzedzenia raniące zarówno Żydów, jak i chrześcijan.
Za wstawiennictwem nowych błogosławionych prosimy jedynego OJCA o pełne …More
agnieszka nowicka
Kardynał, a tak mało książek przeczytał. Interpretacja przypowieści o Judaszu bardzo czosnkowa, żeby nie powiedzieć przedszkolna, a przy okazji wychodzi …More
Kardynał, a tak mało książek przeczytał. Interpretacja przypowieści o Judaszu bardzo czosnkowa, żeby nie powiedzieć przedszkolna, a przy okazji wychodzi jego EGO na pierwsze miejsce.
16 more comments
Rafał_Ovile
61.4K

Przed kapturowym sądem

26 czerwca 2023 roku kolejny raz przyjdzie mi stanąć przed kapturowym sądem - sądem, który skazuje lekarzy ostrzegających przed ryzykiem, który m.in. o szczepieniach pozwala mówić tylko dobrze albo …More
26 czerwca 2023 roku kolejny raz przyjdzie mi stanąć przed kapturowym sądem
- sądem, który skazuje lekarzy ostrzegających przed ryzykiem, który m.in. o szczepieniach pozwala mówić tylko dobrze albo zamilknąć na zawsze... lub ponieść wyznaczoną karę 😉
Poprzednio otrzymałam naganę, co czeka nas tym razem? Czy pomimo braku jakichkolwiek dowodów ze strony oskarżyciela, a przy tym setek przytoczonych przeze mnie badań naukowych, faktów, statystyk sąd znowu podejmie taką, a może jeszcze bardziej srogą decyzję...
Zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej:
„Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.”
„Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.”
„Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze.”
„Lekarz może …More
V.R.S.
Diaboliczną pychę tych ludzi najlepiej widać w zdaniu: fakt że jakaś kobieta spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym nie oznacza że trzeba wszystkim …More
Diaboliczną pychę tych ludzi najlepiej widać w zdaniu: fakt że jakaś kobieta spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym nie oznacza że trzeba wszystkim zabrać prawo jazdy, które ma się do wyszczepionek jak pięść do nosa.
Bo jeśli jakaś kobieta, jadąc eksperymentalnym pojazdem, którego bezpieczeństwa nie przetestowano, spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym jest to wystarczającym powodem by wyłączyć taki pojazd z ruchu do czasu wyjaśnienia sprawy a nie bawić się w jego nachalną, naruszającą podstawowe zasady moralności i dobre obyczaje akwizycję dla kolejnych milionów uczestników dróg.
Roj
Zdaje się, że p. Sildatke-Bauer, Z-ca Okręgowego itd. nie korzysta z internetu, gdzie bez trudu można znaleźć informacje opublikowane przez Pfizera o …More
Zdaje się, że p. Sildatke-Bauer, Z-ca Okręgowego itd. nie korzysta z internetu, gdzie bez trudu można znaleźć informacje opublikowane przez Pfizera o skali NOPów po jego własnych szczepionkach.
4 more comments
27:11

3 maja - III Marsz dla Królowej Polski | Częstochowa

III Marsz dla Królowej Polski | Częstochowa Dziś w pamięci Polaków 3 maja kojarzy się głównie ze świętem konstytucji, a jedynie z ambon parafialnych wierni usłyszą, że to przede wszystkim dzień Matki …More
III Marsz dla Królowej Polski | Częstochowa
Dziś w pamięci Polaków 3 maja kojarzy się głównie ze świętem konstytucji, a jedynie z ambon parafialnych wierni usłyszą, że to przede wszystkim dzień Matki Bożej Królowej Polski. A przecież Ona sama nas wybrała i umiłowała! Pokażmy Jej zatem, że tą miłość odwzajemniamy i przypomnijmy naszym Rodakom o Jej Królowaniu!
Tegoroczny Marsz przejdzie pod hasłem "Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie". Chcemy się modlić na różańcu w intencji grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących oraz o nawrócenie i pomyślność dla Narodu polskiego ufając, że za pośrednictwem Naszej Królowej, Bóg w swoim miłosierdziu przywróci Polsce wolność i prawdziwą niepodległość.
************
? START: godz. 13:00 - parking pod Archikatedrą Częstochowską
Zabierzmy ze sobą różaniec, flagę polską lub maryjną, rodzinę i znajomych!
? Śledźcie dyskusję, będą się tam pojawiać informacje i aktualizacje nt. wydarzenia!
III Marsz dla Królowej Polski | Częstochowa marszdlakrolowej.pl
Plandemic - Suddenly dying
27:44
stanislawp shares this
Renia21 shares this
One more comment
Rafał_Ovile shares from Majka 21
1.4K
These Little Ones – Stew Peters
These Little Ones – Stew Peters
56:04
Latest Interview With Fr. Paul Kramer| Pope Benedict XVI Latest Interview With Fr. Paul Kramer| Pope Benedict XVIMore
Latest Interview With Fr. Paul Kramer| Pope Benedict XVI
Latest Interview With Fr. Paul Kramer| Pope Benedict XVI
53:24
Opera 369
Here is THE POPE ... who revered, respected, loved and showed the importance of BEING POPE ( VICAR OF CHRIST): POPE BENEDICT!!