MEDALIK ŚW. BENEDYKTA

Matka Moja uczestniczyła i ma prawdziwy udział w Moim kapłaństwie, w tym znaczeniu, że na Kalwarii złożyła Ojcu ofiarę czystą i świętą, Baranka Bożego …

DOSKONAŁA KOMUNIA - TAJEMNICA WCIELENIA 15.07.1975 r. Don Ottavio: Prosiłem Pana, by mi dał poznać udział najświętszej Maryi Panny w Tajemnicy Wcielenia. Z wielką dobrocią odpowiedział mi Jezus: "…More
DOSKONAŁA KOMUNIA - TAJEMNICA WCIELENIA
15.07.1975 r.
Don Ottavio: Prosiłem Pana, by mi dał poznać udział najświętszej Maryi
Panny w Tajemnicy Wcielenia. Z wielką dobrocią odpowiedział mi Jezus:
"Udział Mej Matki w Moim Wcieleniu jest wielką i wzniosłą Tajemnicą. Gdy
Ona dawała mi życie cielesne, karmiła Mnie przed i po Moim narodzeniu.
Ja dawałem Jej, w wierze coraz większy udział w Moim Życiu Bożym".
- Łaska uświęcająca jest uczestnictwem w naturze Boga i dzięki niej stajecie się Jego dziećmi, dziedzicami Nieba i członkami Kościoła. Otóż Maryja jest "Pełna Łaski", jest prawdziwą Matką Kościoła, która karmi i wychowuje, jak to czyniła z Jezusem. Maryja będąc stworzeniem o wiele niższym od Boga, którego jest zawsze pokorną służebnicą, przez łaskę i macierzyństwo Boże, czyni Ją zarazem Królową Wszechświata. Ma Ona udział w naturze Bożej w mierze głębszej i bardziej wzniosłej: "Gdyż wielkie rzeczy uczynił Mi Wszechmocny"... Natura ludzka i natura Boska, we Mnie i w Niej, zlewają się w …More
MAT - shares this
😍 😲
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Dlatego Matka Moja jest Współodkupicielką.''More
,,Dlatego Matka Moja jest Współodkupicielką.''
One more comment
Kapłanie Mój, dziś kładę słowa Moje w twoje usta. Powtórz swym wiernym to, czego cię nauczyłem: „Kto prosi—otrzymuje; jeśli poprosicie o coś Mego Ojca, w Mem Imieniu, udzieli wam tego”. Dałem Swe …More
Kapłanie Mój, dziś kładę słowa Moje w twoje usta. Powtórz swym wiernym to, czego cię nauczyłem: „Kto prosi—otrzymuje; jeśli poprosicie o coś Mego Ojca, w Mem Imieniu, udzieli wam tego”.
Dałem Swe Słowo i nie cofnę Go nigdy: nigdy nie żałuję ani Swych Darów, ani Swych Obietnic.

KAPŁAN POWINIEN BYĆ ŚWIĘTYM.

DZIEŃ DRUGI JEZUS UŚWIĘCA SWEGO KAPŁANA I. Kapłan powinien być Świętym. Kapłanie mój! Od wieków żyjesz w myśli Bożej, złączony ze mną Świętym nad świętymi i z mą Niepokalaną Matką. Jakżesz silnie …More
DZIEŃ DRUGI
JEZUS UŚWIĘCA SWEGO KAPŁANA

I. Kapłan powinien być Świętym.
Kapłanie mój! Od wieków żyjesz w myśli Bożej, złączony ze mną Świętym nad świętymi i z mą Niepokalaną Matką. Jakżesz silnie zobowiązuje cię to szlachectwo Boże do świętości.
W czasie Mszy Św. widzisz mię przed sobą, złożonego na Ołtarzu, przyodzianego w skromne postacie, zdanego zupełnie na twą łaskę.
Czyż nie powinieneś być Świętym i niewinnym, aby się móc pochylać nad samą Świętością i Niewinnością?
Czyż twe oczy nic powinny być czyste i proste, jak oczy gołębia, aby móc wytrzymać wejrzenie samej Czystości.
Czyż twe ręce nie powinny być bez plamy, aby się mogły odważyć na dotykanie i składanie w ofierze Niepokalanego Baranka? Spojrzyj, do jakiego stopnia niewinności wyniosłem swą Matkę, aby mogła spełniać swój wzniosły, urząd, aby była godną dać mi przytułek w swem łonie i piastować mię na swych rękach. Ale zwróć równocześnie uwagę na siebie samego. Tak jesteś podobny do Niej godnością i władzą! I ty masz Mię …
More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@arturtyszkiewicz1762 7 miesięcy temu Panie Boże spraw aby wszyscy których skrzywdziłem mi wybaczyli i abym wybaczył również wszystkim którzy mnie …More
@arturtyszkiewicz1762
7 miesięcy temu
Panie Boże spraw aby wszyscy których skrzywdziłem mi wybaczyli i abym wybaczył również wszystkim którzy mnie skrzywdzili i pozwól zapomnieć. Boże ojcze otwórz moje serce na miłość. Jezus Ty się tym zajmij. Jezu pozwól kochać, a nie pozwól nienawidzieć.Amen
104
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares from Ahael
907
,,Ta zabawa w ciciu-babkę skończyła się. Jeśli jesteś Rycerzem Chrystusa Króla, a nie ubierasz Płaszcza, jesteś takim samym tchórzem, jak Ksiądz, który nie nosi Sutanny...''
Kazanie - ks. P. Natanek 12.07.2024
29:36

Szarlatan, podszywający się pod Papieża Pawła VI, będzie robił wszystko, aby ośmieszyć go w oczach świata. Będzie robił wszystko posuwając się nie …

Dym szatana przedostał sie do świątyni Boga Posted by Dzieckonmp w dniu 24 lipca 2010 Papież szarlatanem Znajdujące się poniżej wpisy, zaczerpnięto z ogromnego zbioru orędzi (ponad 300) pochodzących …More
Dym szatana przedostał sie do świątyni Boga
Posted by Dzieckonmp w dniu 24 lipca 2010
Papież szarlatanem
Znajdujące się poniżej wpisy, zaczerpnięto z ogromnego zbioru orędzi (ponad 300) pochodzących z nieba, a skierowanych na ziemię w tych ostatecznych dniach. Przedstawiają one wzorce prawidłowego miłowania się i pojęcia dla ludzi o wyznaniu Rzymsko-Katolickim, a które Niebo wymaga, Zauważcie, wyraźne znamię pomiędzy okiem i uchem prawdziwego Papieża (po lewej stronie, zdjęcie z 1973 roku), a podejrzanie brakującym na oszuście na zdjęciu drugim zrobionym w 1977roku. Zauważcie także znaczne różnice w kształcie nosa. Papież Paweł VI ma nos dłuższy, prostszy i w przybliżeniu jednakowej długości w stosunku do długości ucha. ,,oszust , ma nos krótszy, zaokrąglony, haczykowaty i znacznie mniejszy niż jego Ucho. Nawet kształt uszu jest inny’ Papieża jest okrągły, szerszy lecz mniejszy niż szarlatana, którego z kolei jest większy, węższy a także bardziej odstający. Szczęka Pawła VI jest bardziej …
More
Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej.More
Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej.

Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej (Rosa Mystica)”. Pierina pyta, czy Matka Boża uczyni cud. Otrzymuje odpowiedź: „Cudem …

«PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!» Montichiari – historia oraz orędzia z 13.06.1947-30.1.1975 MONTICHIARI FONTANELLE (1) «PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!» Matka …More
«PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!»
Montichiari – historia oraz orędzia z 13.06.1947-30.1.1975
MONTICHIARI FONTANELLE (1) «PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!»

Matka Boża objawia się w wielu miejscach
Dochodzą dziś wieści o wielu objawieniach Maryi. Z pewnością nie wszystkie są prawdziwe, ale i nie wszystkie są fałszywe. Wróg zasiał wiele chwastów, więc Kościół postępuje słusznie, jeżeli zachowuje ostrożność i nie jest zbyt łatwowierny. Jednak, jak można zauważyć, Matka Boża, prawdziwie się ukazując, mówi zawsze:
„Módlcie się! Czyńcie pokutę!
Składajcie ofiary!
Odmawiajcie Święty Różaniec! To jest broń przeciw szatanowi”. On sam z pewnością nie do tego by nawoływał. Jeżeli więc w jakimś miejscu prośby Matki Bożej są spełniane, podejmuje się modlitwy i czyni pokutę, a nie szuka się sensacji, zaspokojenia ciekawości lub nawet pieniężnych interesów – to takie miejsce staje się miejscem łask, podobnie jak każde miejsce, gdzie spełnia się rzeczywiście prośby …More

Czy papież Paweł VI miał sobowtóra?

Posted by Marucha w dniu 2011-11-22 (Wtorek) Pani Ola Gordon, niestrudzona tłumaczka anglojęzycznych artykułów ukazujących się na wielu polskich witrynach internetowych, nadesłała przełożone na …More
Posted by Marucha w dniu 2011-11-22 (Wtorek)
Pani Ola Gordon, niestrudzona tłumaczka anglojęzycznych artykułów ukazujących się na wielu polskich witrynach internetowych, nadesłała przełożone na język polski fragmenty książki „The Broken Cross” (Złamany Krzyż), której autorem jest Piers Compton.
Książkę w oryginale można znaleźć po adresem: catholicvoice.co.uk/brokencross/
Admin

[Fragment rozdziału 11]
Historie pochodzące z Rzymu, mówiące o świętokradztwie i nadużyciach popełnionych w Kościele za zgodą papieża, stały się wreszcie tak zdumiewające, że grupy ludzi w Europie i Ameryce postanowiły działać.
To zakończyło się zatrudnieniem przez p. Daniela Scallena z Marian Press w Georgetown (Ontario, Kanada) Agencji Detektywistycznej Pinkertona w Nowym Jorku do przeprowadzenia śledztwa. W 1973 roku do Rzymu wysłano jednego z detektywów agencji; wrócił on z opowieścią, która przyćmiła wszystkie inne spekulacje, jakkolwiek by nie były sensacyjne.
Ustalił on, że w Watykanie byli dwaj papieże …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W Rzymie nastąpi wielkie zamieszanie i utrapienie. Sam Lucyfer w ludzkiej postaci wtargnął do Rzymu w 1972 roku. Zmienił zasady, a także rolę ojca …More
,,W Rzymie nastąpi wielkie zamieszanie i utrapienie. Sam Lucyfer w ludzkiej postaci wtargnął
do Rzymu w 1972 roku. Zmienił zasady, a także rolę ojca Św. Pawła VI.''
Nasza Pani. 7 wrzesień 1978
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Poza nim, Moje dziecko, jest trzech, którzy zaprzedali się szatanowi. Już nie usłyszysz prawdy ani w swoim kraju ani na świecie. Twój ojciec Św. …More
,,Poza nim, Moje dziecko, jest trzech, którzy zaprzedali się szatanowi. Już nie usłyszysz prawdy ani w swoim kraju ani na świecie. Twój ojciec Św. jest więźniem….
”Casaroli, jesteś potępiony! Giovanni Benęlli, którą drogą podążasz? Jesteś na drodze do piekła i wiecznego potępienia! Villot’ przywódca diabła, Zabierz się od tych zdrajców.
– ojciec Niebieski wyrzekł się już ciebie.''
Nasza Pani, 27 września 1975
3 more comments

Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej (Rosa Mystica)”. Pierina pyta, czy Matka Boża uczyni cud. Otrzymuje odpowiedź: „Cudem …

«PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!» Montichiari – historia oraz orędzia z 13.06.1947-30.1.1975 MONTICHIARI FONTANELLE (1) «PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!» Matka …More
«PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!»
Montichiari – historia oraz orędzia z 13.06.1947-30.1.1975
MONTICHIARI FONTANELLE (1) «PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA, ABY URATOWAĆ ŚWIAT!»

Matka Boża objawia się w wielu miejscach
Dochodzą dziś wieści o wielu objawieniach Maryi. Z pewnością nie wszystkie są prawdziwe, ale i nie wszystkie są fałszywe. Wróg zasiał wiele chwastów, więc Kościół postępuje słusznie, jeżeli zachowuje ostrożność i nie jest zbyt łatwowierny. Jednak, jak można zauważyć, Matka Boża, prawdziwie się ukazując, mówi zawsze:
„Módlcie się! Czyńcie pokutę!
Składajcie ofiary!
Odmawiajcie Święty Różaniec! To jest broń przeciw szatanowi”. On sam z pewnością nie do tego by nawoływał. Jeżeli więc w jakimś miejscu prośby Matki Bożej są spełniane, podejmuje się modlitwy i czyni pokutę, a nie szuka się sensacji, zaspokojenia ciekawości lub nawet pieniężnych interesów – to takie miejsce staje się miejscem łask, podobnie jak każde miejsce, gdzie spełnia się rzeczywiście prośby …More
Violetta Kołomycka shares this
Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej.More
Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej.More
Pragnę, aby 13 lipca każdego roku był poświęcony Róży Duchownej.
4 more comments
”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić”More
”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić”

Cywilizacja śmierci ma dzisiaj oblicze aborcji i eutanazji!Pseudolekarze postulują już nie tylko zabijanie nienarodzonych dzieci. Teraz przyszedł czas …

”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić” 2019-03-05 00:00:00 Doktor Catherine Constable do tego stopnia jest zatroskana o ludzkie życie i wierna przysiędze Hipokratesa, że posunęła się do stwierdzenia …More
”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić”
2019-03-05 00:00:00
Doktor Catherine Constable do tego stopnia jest zatroskana o ludzkie życie i wierna przysiędze Hipokratesa, że posunęła się do stwierdzenia, iż człowieka należy zagłodzić i odwodnić. Pseudolekarze postulują już nie tylko zabijanie nienarodzonych dzieci. Teraz przyszedł czas na ciężko chorych pacjentów.
Doktor Constable swoje drastyczne tezy opublikowała na łamach prestiżowego czasopisma "Bioethics". Jej zdaniem pacjenci, którzy znajdują się w stanie wegetatywnym, powinni zostać zagłodzeni i odwodnieni. Koronnym argumentem dla lekarki jest to, że chorzy w stanie wegetatywnym nie są osobami, w związku z tym można odebrać im życie. Powodem takiego działania ma być... interes społeczny.
Argumenty przedstawiane przez Constable, padały już wcześniej w kontekście nienarodzonych dzieci. Ich brutalne zabijanie uzasadnia się do dziś społecznym kontekstem prawa matki do decyzji (ruchy Pro- Choice), oraz tym, że dziecko w fazie prenatalnej …More

Cywilizacja śmierci ma dzisiaj oblicze aborcji i eutanazji!Pseudolekarze postulują już nie tylko zabijanie nienarodzonych dzieci. Teraz przyszedł czas …

”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić” 2019-03-05 00:00:00 Doktor Catherine Constable do tego stopnia jest zatroskana o ludzkie życie i wierna przysiędze Hipokratesa, że posunęła się do stwierdzenia …More
”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić”
2019-03-05 00:00:00
Doktor Catherine Constable do tego stopnia jest zatroskana o ludzkie życie i wierna przysiędze Hipokratesa, że posunęła się do stwierdzenia, iż człowieka należy zagłodzić i odwodnić. Pseudolekarze postulują już nie tylko zabijanie nienarodzonych dzieci. Teraz przyszedł czas na ciężko chorych pacjentów.
Doktor Constable swoje drastyczne tezy opublikowała na łamach prestiżowego czasopisma "Bioethics". Jej zdaniem pacjenci, którzy znajdują się w stanie wegetatywnym, powinni zostać zagłodzeni i odwodnieni. Koronnym argumentem dla lekarki jest to, że chorzy w stanie wegetatywnym nie są osobami, w związku z tym można odebrać im życie. Powodem takiego działania ma być... interes społeczny.
Argumenty przedstawiane przez Constable, padały już wcześniej w kontekście nienarodzonych dzieci. Ich brutalne zabijanie uzasadnia się do dziś społecznym kontekstem prawa matki do decyzji (ruchy Pro- Choice), oraz tym, że dziecko w fazie prenatalnej …More
Galinka Kov shares this
Dziś cywilizacja śmierci argumentuje, że chorzy w stanie wegetatywnym nie są osobami, w związku z tym trzeba im odebrać życie. Powodem takiego działania …More
Dziś cywilizacja śmierci argumentuje, że chorzy w stanie wegetatywnym nie są osobami, w związku z tym trzeba im odebrać życie. Powodem takiego działania ma być... interes społeczny. A Pan Bóg powiedział wyraźnie: "Nie zabijaj!".......
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić”More
”Pacjentów trzeba głodzić i odwodnić”
2 more comments

Opętanym można zostać na skutek trwania i upodobania w grzechu, na drodze praktyk okultystycznych, wróżbiarstwa, rzucania przekleństw, uroków itd. …

Tylko silni Wiarą możemy przekreślić plany Złego – przekonuje ks. Marcin Hołuj 2023-02-12 00:00:00 Temat opętania wrócił niedawno na łamy prasy po tym, jak w sieci internetowej pojawił się film z …More
Tylko silni Wiarą możemy przekreślić plany Złego – przekonuje ks. Marcin Hołuj
2023-02-12 00:00:00
Temat opętania wrócił niedawno na łamy prasy po tym, jak w sieci internetowej pojawił się film z nagraniem interwencji policjantów w Grupsku pod Nowym Tomyślem. Internauci określali zachowanie kobiety atakującej policjantów w Sylwestra 2022/2023 jako opętanie, a zapis foniczny faktycznie wywołuje dreszcze. O sposobach działania złego ducha pisaliśmy na naszym portalu wielokrotnie, wróćmy więc do przekazu artykułu relacjonującego konferencję egzorcysty ks. Marcina Hołuja, doświadczonego duchownego, który jest znawcą tej tematyki.
- Musimy mieć świadomość, że szatan został pokonany na Krzyżu przez Pana Jezusa. Dlatego w walce duchowej, jaką toczymy z diabłem, konieczna jest adoracja Krzyża. Ważne jest Jego ucałowanie każdego dnia. Krzyż Chrystusa jest źródłem ogromnej mocy. Diabeł o tym wie, dlatego nienawidzi Krzyża – mówił ks. Marcin Hołuj, ukazując jednocześnie źródło naszego zwycięstwa …More
,,Kochana Mamo! Nie ośmieliłbym się o tym napisać do nikogo innego jak tylko do Ciebie, ponieważ nikt inny nie uwierzyłby w to, co zamierzam opisać. Być może i Tobie trudno będzie w to uwierzyć, ale …More
,,Kochana Mamo!
Nie ośmieliłbym się o tym napisać do nikogo innego jak tylko do Ciebie, ponieważ nikt inny nie uwierzyłby w to, co zamierzam opisać. Być może i Tobie trudno będzie w to uwierzyć, ale ja muszę o tym komuś powiedzieć.''

Objawienia Świętego Michała Archanioła

STARE OPOWIEŚCI ( artykuł „Przymierze z Maryją” numer 50/piotrskarga.pl) Św. Michale Archaniele wstaw się za mną! W 1950 r. pewien amerykański żołnierz, biorący udział w wojnie w Korei, napisał list …More
STARE OPOWIEŚCI ( artykuł „Przymierze z Maryją” numer 50/piotrskarga.pl)
Św. Michale Archaniele wstaw się za mną!
W 1950 r. pewien amerykański żołnierz, biorący udział w wojnie w Korei, napisał list do matki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że list zawierał wyznanie, które obiegło cały świat. W 1951 r. kapelan wojskowy odczytał go w obecności pięciu tysięcy żołnierzy w bazie Marynarki Wojennej w San Diego w stanie Kalifornia. Kapłan wyjawił, że rozmawiał z żołnierzem rannym na polu bitwy w Korei, z jego matką oraz sierżantem, który stał na czele patrolu. Tym kapelanem był ks. Walter Muldy. A oto treść listu napisanego przez rannego żołnierza do matki.
Kochana Mamo!
Nie ośmieliłbym się o tym napisać do nikogo innego jak tylko do Ciebie, ponieważ nikt inny nie uwierzyłby w to, co zamierzam opisać. Być może i Tobie trudno będzie w to uwierzyć, ale ja muszę o tym komuś powiedzieć.
Przede wszystkim piszę do Ciebie z łóżka szpitalnego. Nie martw się! Zostałem ranny, ale już …
More

Ks. Sławomir Kostrzewa: ,,Bardzo proszę o wsparcie tej zbiórki na pomoc prawną dla ks. Piotra Glasa. Jest to inicjatywa najbliższych przyjaciół księdza …

Ks. Sławomir Kostrzewa Bardzo proszę o wsparcie tej zbiórki na pomoc prawną dla ks. Piotra Glasa. Jest to inicjatywa najbliższych przyjaciół księdza Piotra z Anglii. Osobiście znam te osoby. Szczęść …More
Ks. Sławomir Kostrzewa
Bardzo proszę o wsparcie tej zbiórki na pomoc prawną dla ks. Piotra Glasa. Jest to inicjatywa najbliższych przyjaciół księdza Piotra z Anglii. Osobiście znam te osoby.
Szczęść Boże,
Wiele osób z pewnością słyszało o okolicznościach, w jakich niedawno znalazł się ksiądz Piotr Glas. Ta sytuacja wywołała liczne kontrowersje, a jej pełne wyjaśnienie i rozwiązanie może potrwać jeszcze wiele miesięcy. W tym trudnym czasie grono przyjaciół, które doświadczyło wielu dobrodziejstw dzięki posłudze księdza i jego słowom, angażuje się, organizując zbiórkę wsparcia w Wielkiej Brytanii.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tej inicjatywy i wesprzeć finansowo, może to uczynić, dokonując wpłaty na konto:
Wielka Brytania:
Sort code: 04-00-03
Account number: 43459831 IBAN: GB64 MONZ 0400 0343 4598 31 SWIFT/BIC: MONZGB2L W imieniu Grupy, powiernikami konta, zostały pani Anna Lewis i pani Monika Bachanska. Dlatego, jeżeli dokonując przelewu i wpisując jedną z tych osób w nazwie …More
Julia Pole
Dlaczego Ordo Iuris nie weźmie ks. Glasa pod opiekę? Prawnicy muszą być z UK?
D4wCio121 shares this
Schizofrenia tradycjonalistów! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża... 😡 🥶 😬 ,,Zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej …More
Schizofrenia tradycjonalistów! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża... 😡 🥶 😬
,,Zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek... Innymi słowy, są oni w realny sposób zjednoczeni z papieżem Franciszkiem. Uznają oni, że jest on sprawującą władzę głową Kościoła, umieszczają jego wizerunek w swoich kaplicach, wymieniają jego imię podczas Mszy świętej i w trakcie błogosławieństw. Wymienione akty nie są ani obłudnym pozerstwem, ani pustymi symbolami – wskazują one na rzeczywistą jedność, jaka istnieje między Bractwem a papieżem'' Jedność wiary z papieżem Franciszkiem a kanoniczne uznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami …More
Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach.
Mt 7, 15-20

Nasi Biskupi ciężko się napracowali, bo aż 22 lata w łączności z heretykami, Biblię nam zmieniali!!!

BIBLIA EKUMENICZNA! W obecności zwierzchników Kościołów chrześcijańskich zaprezentowano w Warszawie Biblię Ekumeniczną. Prace nad nią trwały 22 lata. W Muzeum Etnograficznym w Warszawie zaprezentowano …More
BIBLIA EKUMENICZNA!
W obecności zwierzchników Kościołów chrześcijańskich zaprezentowano w Warszawie Biblię Ekumeniczną. Prace nad nią trwały 22 lata.

W Muzeum Etnograficznym w Warszawie zaprezentowano całościowy, ekumeniczny przekład Pisma Świętego, dokonany wspólnymi siłami przez biblistów, teologów i językoznawców, reprezentujących jedenaście Kościołów chrześcijańskich. W uroczystej i oczekiwanej przez 22 lata premierze udział wzięli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, prawosławny biskup siemiatycki Warsonofiusz, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła zielonoświątkowego bp Marek Kamiński, zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami …More
Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach.
Mt 7, 15-20
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Biskupi bidacy i jakie są owoce tej waszej ciężkiej pracy?
2 more comments

Natychmiastowe przywrócenie M.J. Pellicerowi amputowanej nogi było spektakularną manifestacją Bożego działania, cudem niesłychanym w całej historii …

W hiszpańskim miasteczku Calanda, oddalonym o 118 km od Saragossy, dokonał się „el milagro de los milagros” – czyli „cud cudów”. Dwudziestotrzyletniemu Miguelowi Juanowi Pellicerowi w sposób …More
W hiszpańskim miasteczku Calanda, oddalonym o 118 km od Saragossy, dokonał się „el milagro de los milagros” – czyli „cud cudów”.
Dwudziestotrzyletniemu Miguelowi Juanowi Pellicerowi w sposób cudowny przywrócona została amputowana prawa noga.
Owoce wieloletnich poszukiwań i badań historycznych dokumentów dotyczących tego niezwykłego wydarzenia zostały opublikowane w książce zatytułowanej Il Miracolo (w wydaniu polskim: Znak dla niewierzących), napisanej przez słynnego pisarza i dziennikarza włoskiego Vittoria Messoriego.
29 marca 1640 r. wieczorem, pomiędzy godziną dziesiątą a dziesiątą trzydzieści, podczas snu w domu rodzinnym w Calandzie, Miguel Juan Pellicer w cudowny sposób odzyskał prawą nogę, którą amputowano mu w szpitalu publicznym w Saragossie 29 miesięcy wcześniej. Cudownie uzdrowiony był gorliwym czcicielem Matki Bożej z Pilar i to właśnie Jej wstawiennictwu przypisał odzyskanie utraconej kończyny. Tak w skrócie brzmi sensacyjna informacja o tym wstrząsającym cudzie maryjnym …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Cud z Calandy mówi nam o tym, że dla Boga wszystko jest możliwe. Wydarzenie to wskazuje na działanie nie jakiegoś nieokreślonego Boga, ale na Boską …More
,,Cud z Calandy mówi nam o tym, że dla Boga wszystko jest możliwe. Wydarzenie to wskazuje na działanie nie jakiegoś nieokreślonego Boga, ale na Boską Osobę Jezusa Chrystusa, na Boga w Trójcy Jedynego, którego On nam objawił. Cud ten jest równocześnie boskim potwierdzeniem nauczania Kościoła katolickiego, sakramentów w nim sprawowanych, jego tradycji, czci oddawanej Niepokalanej Dziewicy Maryi i mocy Jej wstawiennictwa.
„Maryja dokonała tam tego, czego nie uczyniła w żadnym innym narodzie” – tak śpiewają do dnia dzisiejszego wierni każdego roku podczas święta Milagro (Cudu) w Calandzie i Saragossie.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Po jedenastu miesiącach pracy kolegium sędziowskiego, 27 kwietnia 1641 r., arcybiskup Saragossy wydał dekret, w którym stwierdził, że przywrócenie …More
,,Po jedenastu miesiącach pracy kolegium sędziowskiego, 27 kwietnia 1641 r., arcybiskup Saragossy wydał dekret, w którym stwierdził, że przywrócenie amputowanej nogi Miguelowi Juanowi było możliwe tylko dzięki cudownej interwencji Boga. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej wstrząsających cudów w historii, który potwierdzili wszyscy mieszkańcy Saragossy, Calandy i okolicznych miejscowości.''

Widzialna głowa antykościoła przemówi ex cathedra na temat ekonomii i polityki, sprawiedliwości, równości, braterstwa, wolności, ekologii, ekumenii,…

11/12/2021/2 komentarze/w Aktualności/Autor Anna Ostateczna bitwa między Panem Bogiem, a szatanem będzie dotyczyła małżeństwa i rodziny. Nie bójcie się… bo każdy, kto działa na rzecz świętości …More
11/12/2021/2 komentarze/w Aktualności/Autor Anna
Ostateczna bitwa między Panem Bogiem, a szatanem będzie dotyczyła małżeństwa i rodziny. Nie bójcie się… bo każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i rodziny, będzie miał szczególną opiekę Matki Bożej, która już zmiażdżyła szatanowi głowę”.
„Sprawy przyspieszają”. Żyjemy w historycznej godzinie, która niekoniecznie jest końcem czasów, ale z pewnością może być oznaczona jako koniec pewnej epoki.
Decyzją o przedefiniowaniu małżeństwa, a także wieloma innymi wydarzeniami, które mają miejsce na świecie, wielu zastanawia się, jakie zło zostało wyzwolone na świecie. Wiele z tych wydarzeń odpowiada zatwierdzonym proroctwom, z których większość została przekazana w ciągu ostatnich dwóch stuleci, m.in. proroctwa przypisywanego Matce Bożej Dobrego Zdarzenia w Quito.
„W ten sposób daję wam do zrozumienia, że od końca XIX wieku i wkrótce po połowie XX wieku… wybuchną namiętności i nastąpi totalne zepsucie obyczajów… Co do sakramentu małżeństwa …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Światowy parlament Kościołów. Zostanie opróżniony z wszelkiej Boskiej treści, stanie się mistycznym ciałem antychrysta. Ciało mistyczne antychrysta …More
,,Światowy parlament Kościołów. Zostanie opróżniony z wszelkiej Boskiej treści, stanie się mistycznym ciałem antychrysta. Ciało mistyczne antychrysta na ziemi będzie miało dzisiaj swojego Judasza Iskariotę, który będzie fałszywym prorokiem. Szatan zwerbuje go spośród naszych biskupów.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Czy arcybiskup Fulton Sheen prorokował o stanie naszego Kościoła dzisiaj? „[Szatan] ustanowi antykościół, który będzie małpą Kościoła [katolickiego …More
Czy arcybiskup Fulton Sheen prorokował o stanie naszego Kościoła dzisiaj?
„[Szatan] ustanowi antykościół, który będzie małpą Kościoła [katolickiego]… Będzie miał wszystkie cechy Kościoła, ale w odwrotnej kolejności i będzie pozbawiony jego boskiej treści”.

Istnieje fałszywy prorok, który chce zmienić prawa Boże! 3. Niech was nikt nie zwodzi, bo ten dzień nie nadejdzie, dopóki najpierw nie nastąpi odstępstwo …

,, Papież'' Franciszek anuluje Biblię i proponuje stworzenie nowej księgi. ,,Papież'' Franciszek zaskoczył dziś świat, ogłaszając, że Biblia jest całkowicie przestarzała i potrzebuje radykalnych …More
,, Papież'' Franciszek anuluje Biblię i proponuje stworzenie nowej księgi.
,,Papież'' Franciszek zaskoczył dziś świat, ogłaszając, że Biblia jest całkowicie przestarzała i potrzebuje radykalnych zmian; w ten sposób Biblia zostaje oficjalnie zniesiona, a Kościół ogłasza spotkanie z wysokimi rangą osobistościami, na którym księga ma ją zastąpić, jak również tytuł i treść.
Niektóre nazwiska są już badane, najbardziej prawdopodobnym jest „Biblia 2000”.
* „Nie możemy próbować rozmawiać z naszymi słuchaczami w zupełnie nowym świecie za pomocą starej książki, która ma kilka tysięcy lat. Tracimy uczniów i powinniśmy starać się unowocześnić Kościół, przepisać Słowo Boże, nawet jeśli jest to tylko Stary Testament, który zawiera pewne fragmenty, których najlepiej nie powtarzać”.*
Wiadomość ta była bombą wśród najbardziej konserwatywnych zwolenników, którzy wierzą, że papież Franciszek znosi Biblię i proponuje nową książkę. Pope Francis cancels the Bible and proposes to create a new book. O jakiej …More
Augustyn M
ja przestałem już używać słowa "papież" wobec tego osobnika.nie bede obrażał pamieci innych Ojców Kościoła
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,, Papież'' Franciszek anuluje Biblię i proponuje stworzenie nowej księgi. Prawdziwa Ewangelia 6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską …More
,, Papież'' Franciszek anuluje Biblię i proponuje stworzenie nowej księgi.
Prawdziwa Ewangelia
6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!
List do Galatów 1
3 more comments
Och, ileż to razy zwracaliśmy uwagę, iż gdyby niektóre chrześcijanki domyślały się do jakich pokus i do jakich upadków doprowadzają innych przez swój strój i poufałości do których, przez ich płochość …More
Och, ileż to razy zwracaliśmy uwagę, iż gdyby niektóre chrześcijanki domyślały się do jakich pokus i do jakich upadków doprowadzają innych przez swój strój i poufałości do których, przez ich płochość, przywiązują tak mało uwagi, przeraziłyby się swoją odpowiedzialnością!
Wycinek przemówienia Papieża Piusa XII: "(...) dobro naszej duszy przewyższa dobro ciała, i musimy przedkładać nad wygodę naszego ciała dobro duszy naszego bliźniego. Stąd też, czy nie widzicie, iż …More
Wycinek przemówienia Papieża Piusa XII:
"(...) dobro naszej duszy przewyższa dobro ciała, i musimy przedkładać nad wygodę naszego ciała dobro duszy naszego bliźniego. Stąd też, czy nie widzicie, iż istnieje granica, której żadna forma mody nie może sobie pozwolić na przekroczenie, granica poza którą moda staje się źródłem upadku dla duszy niewiasty i dla dusz innych osób?
Niektóre młode dziewczęta powiedzą być może, iż taki a taki sposób ubierania się jest wygodniejszy, a równie higieniczny; lecz jeśli staje się on dla zbawienia duszy ciężkim i bliskim zagrożeniem, z pewnością nie jest on higieniczny dla waszej duszy i waszym obowiązkiem jest z niego zrezygnowanie. Pragnienie zbawienia duszy uczyniło heroicznymi męczenniczkami święte Agnieszki, Cecylie, pośród tortur i rozszarpywania ich dziewiczych ciał. Wy, ich siostry w wierze, w miłości Chrystusowej i w poszanowaniu cnoty, czyż nie znajdziecie w głębi serca odwagi i siły do niewielkiego zrezygnowania z wygody, czy też dogodności …
More