TerezaK
3132

Marie, má matka 1 h -

Maria Madre mia

1 h ·

Trevignano Romano, 06 maggio 2022

Cara figlia, grazie per avermi accolta nel tuo cuore.

Non devi mai temere, perché quando tu proclami la Santa Parola, Io sarò con te.

La Chiesa, oggi, ha alzato muri tra mio Figlio e la vera dottrina e nonostante la sofferenza che sta causando al Benedetto e Sacratissimo cuore di Gesù, Lui è lì a proteggerla.

La Chiesa, invece di cibare i miei figli, del corpo e sangue di Gesù, ha alienato la sua presenza e nonostante questo, Lui è sempre pronto ad offrire il Suo aiuto.

Pentitevi!

Figlia mia, la massoneria e la loro stravagante forza malvagia, hanno allontanato i rappresentanti della Chiesa dalla vera fede cristiana, insultando il corpo di Gesù, offrendolo in maniera errata e costringendo i miei figli a non inginocchiarsi ed a riceverlo sulle mani, proclamando una grande menzogna.

Vi chiedo: tornate alla vera fede e permettetemi di aiutarvi nei momenti tenebrosi che arriveranno.

Vi dico: la vera Chiesa rinascerà e sarà più grande e rigogliosa.

Ora, vi consiglio di pregare, perché il tempo a disposizione giunge alla fine.

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen

Trevignano Romano, 06. května 2022
Drahá dcero, děkuji ti, že jsi mě přijala do svého srdce.
Nikdy se nemusíte bát, protože když budete hlásat Svaté slovo, budu s vámi.
Církev dnes postavila zdi mezi mého Syna a pravé učení a navzdory utrpení, které tím způsobuje Nejsvětějšímu a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, je tu, aby ji chránila.
Církev, místo aby mé děti živila Ježíšovým tělem a krví, odcizila se jeho přítomnosti, a přesto je vždy připraven nabídnout svou pomoc.
Čiňte pokání!
Má dcero, zednáři a jejich extravagantní zlá síla odcizili představitele Církve pravé křesťanské víře, uráží Tělo Ježíšovo, nabízejí ho špatným způsobem a nutí mé děti, aby nepoklekaly a nepřijímaly ho na ruce, hlásajíce velkou lež.
Žádám vás: vraťte se k pravé víře a dovolte mi, abych vám pomohl v temných chvílích, které přijdou.
Říkám vám: pravá církev se znovu narodí a bude větší a bujnější.
Nyní vám radím, abyste se modlili, protože čas se chýlí ke konci.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, amen.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Trevignano Romano, 06. května 2022

Milá dcero, děkuji za přijetí do svého srdce.

Nikdy se neboj, protože když budeš hlásat svaté slovo, budu s tebou.

Církev dnes postavila zdi mezi mým Synem a skutečnou doktrínou a navzdory utrpení, které způsobuje požehnanému a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, je tu, aby ji chránil.

Církev místo toho, aby živila mé děti, tělo a krev Ježíše, odcizila Jeho přítomnost a přesto je vždy připraven nabídnout svou pomoc.

Čiňte pokání!

Má dcera, zednář a jejich zlá síla, odstrčili představitele církve od pravé křesťanské víry, uráželi Ježíšovo tělo, nesprávně ho nabízeli a nutili mé děti, aby neklekli a přijali ji na vaše ruce, prohlašujte mířím na velkou lež.

Žádám tě, vrať se ke skutečné víře a dovol mi, abych ti pomohl v temných časech, které tě čekají.

Říkám vám: pravá církev se znovu narodí a bude větší a slavnější.

Nyní vám radím, abyste se modlili, protože čas, kdy jste připraveni, se blíží ke konci.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Amen

TerezaK
Samozřejmě,že je to špatný překlad..OMLOUVÁM SE.Mám pocit,ŽE GOOGLE NĚKDY JAKOBY NASCHVAL PŘEKLÁDAL ŠPATNĚ=OBRÁCENĚ.(Například,když Panna Maria žádala v poselstvích: NEBERTE vakcínu,tak překladač zobrazoval opak-každému věřícímu to bylo jasné,ale PRO PŘEKLAD BYLO TŘEBA DOHLEDAT JAKÝ JE SPRÁVNÝ VÝZNAM KAŽDÉHO SLOVA. PŘEkladatelů je málo.ANI SE TO NEDÁ STÍHAT. Proto UvÁDím raději již originál …More
Samozřejmě,že je to špatný překlad..OMLOUVÁM SE.Mám pocit,ŽE GOOGLE NĚKDY JAKOBY NASCHVAL PŘEKLÁDAL ŠPATNĚ=OBRÁCENĚ.(Například,když Panna Maria žádala v poselstvích: NEBERTE vakcínu,tak překladač zobrazoval opak-každému věřícímu to bylo jasné,ale PRO PŘEKLAD BYLO TŘEBA DOHLEDAT JAKÝ JE SPRÁVNÝ VÝZNAM KAŽDÉHO SLOVA. PŘEkladatelů je málo.ANI SE TO NEDÁ STÍHAT. Proto UvÁDím raději již originál, googel překlad i deepl překlad, ale tady vypadá,že Rarach vlezl i do deepl překladače. TAK TO JE NA FACEBOOKOVÉ POŠTĚ. Nejsem pověřená překlady. Jako jsou na oficiálních stránkách poselstvízbytku,apod.Proto to dávám,jak jsem to sama dostala,aby každý poznal,že to není definitivní překlad.
Peter(skala)
Tu je lepší preklad:
"Moja dcéra, slobodomurárstvo a ich extravagantná zlá sila, odvrátili predstaviteľov Cirkvi od pravej kresťanskej viery a urazili Ježišovo Telo, ponúkaním Ho nesprávne a donútili mojich synov, aby nepokľakli a prijali Ho na ruky, vyhlasujúc veľké klamstvo."
😊
"Figlia mia, la massoneria e la loro stravagante forza malvagia, hanno allontanato
i rappresentanti della Chiesa …
More
Tu je lepší preklad:

"Moja dcéra, slobodomurárstvo a ich extravagantná zlá sila, odvrátili predstaviteľov Cirkvi od pravej kresťanskej viery a urazili Ježišovo Telo, ponúkaním Ho nesprávne a donútili mojich synov, aby nepokľakli a prijali Ho na ruky, vyhlasujúc veľké klamstvo."
😊

"Figlia mia, la massoneria e la loro stravagante forza malvagia, hanno allontanato
i rappresentanti della Chiesa dalla vera fede cristiana, insultando il corpo di Gesù,
offrendolo in maniera errata e costringendo i miei figli a non inginocchiarsi ed a riceverlo sulle mani, proclamando una grande menzogna."
Peter(skala)
Je ttoo správny preklad ???????
Má dcero, zednáři a jejich extravagantní zlá síla odcizili představitele Církve pravé křesťanské víře, uráží Tělo Ježíšovo, nabízejí ho špatným způsobem a nutí mé děti, aby nepoklekaly a nepřijímaly ho na ruce, hlásajíce velkou lež.
🤔
...aby ste ma pochopili: prepokladám, že vizionarka tak ako mnohí tradicionalisti, ale aj praví mariánski ctitelia …More
Je ttoo správny preklad ???????

Má dcero, zednáři a jejich extravagantní zlá síla odcizili představitele Církve pravé křesťanské víře, uráží Tělo Ježíšovo, nabízejí ho špatným způsobem a nutí mé děti, aby nepoklekaly a nepřijímaly ho na ruce, hlásajíce velkou lež.
🤔

...aby ste ma pochopili: prepokladám, že vizionarka tak ako mnohí tradicionalisti, ale aj praví mariánski ctitelia neuznávajú prijímanie Eucharistie do ruky. Uznávaju len prijmanie do ust.

...a teraz vizionarka dostala posolstvo, kde hovorí, že slobodomurari (zednári) ... nútia deti (ludí) aby nepoklakli (čomu zaiste rozumieme, lebo slobodomurari nechcu, aby sme prijmali Eucharistiu na kolenách), ale ked pokračuje dalej, tak už píše, že (slobodomurari) "nútia ludí, aby NEpríjmali ho (Eucharistiu) na ruky, ..." ... a tu vidím problém, asi v preklade ?!
😲

Totižto, ked vizionarka neuznáva prijmanie do ruky, prečo potom by širila posolstvo, kde píše, že (slobodomurari) nutia ludí, aby NEprijmali Eucharistiu do ruky?! Ved práve naopak: slobodomurari nutia ludí prijmať Eucharistiu do ruky.