53:04
Sobieski12
197.2K
Protestantský pastor sa stáva katolíkom - silné svedectvo o ceste do katolíckej Cirkvi. Alex Jones bol charizmatickým pentekostálnym kazateľm v Detroite, dnes je diakonom, ktorý káže v Spojených …More
Protestantský pastor sa stáva katolíkom - silné svedectvo o ceste do katolíckej Cirkvi.

Alex Jones bol charizmatickým pentekostálnym kazateľm v Detroite, dnes je diakonom, ktorý káže v Spojených štátoch i v zahraničí o Kristovi a o Jeho katolíckej Cirkvi
snakee
@Samson1 kdo ho vyučoval katechismu Ládíku? Vy chariši jste hned obrácení, tam kde to nejvíc pne a třepe, tam je nejlíp, že
Samson1
Růženo k to mu snad dojde, ale jedna je pravda, Bůh mu ukázal církev, kterou založil. I ve Starozákonním vztahu Bůh a Boží lid je obrazem vztahu muže a ženy, manželstvím Boha a nejedenkrát nazýval Boží lid nevěrnou ženou, nevěstkou. Dokonce to popisuje, jak se Izraelská panna oddává cizákům, obraz běhání za modlami a cizími bohy. No přeci i může existovat poznání a : Vrátím se k svému …More
Růženo k to mu snad dojde, ale jedna je pravda, Bůh mu ukázal církev, kterou založil. I ve Starozákonním vztahu Bůh a Boží lid je obrazem vztahu muže a ženy, manželstvím Boha a nejedenkrát nazýval Boží lid nevěrnou ženou, nevěstkou. Dokonce to popisuje, jak se Izraelská panna oddává cizákům, obraz běhání za modlami a cizími bohy. No přeci i může existovat poznání a : Vrátím se k svému muži... Ježíš neodsoudil cizoložnou ženu, ale jdi a už nehřeš. Ale smíření předpokládá pokání. Ježíš je vždy věrný, ale nevěrnost - pochybení je nám někdy vlastní. S Jidášovým postojem ani Kristus nic neudělal.
Ružena
Dnes sa včleniť do RKC to ako ručiacemu levovi do papule. Veď táto neviestka už nie je katolícka, neklania sa Trojjedinému Bohu ale slúži démonom.
ľubica
👏 👏 👏 🤗
Marianna Štolcová
Úžasné, vďaka Bohu, že sme mali možnosť vypočuť také svedectvo. Koľko kresťanov v katolíckej Cirkvi, by potrebovalo takto analyzovať svoj život viery v Ježiša Krista a založenie Cirkvi? Koľko kresťanov našej Cirkvi tvrdí, Boh áno, Cirkev nie? V súčasnosti sa s tým stretávam denne. Vari niekto pokrstený, nie je členom Cirkvi a živým údom Ježiša Krista? Mali by sme, každý z nás, začať tam, pri …More
Úžasné, vďaka Bohu, že sme mali možnosť vypočuť také svedectvo. Koľko kresťanov v katolíckej Cirkvi, by potrebovalo takto analyzovať svoj život viery v Ježiša Krista a založenie Cirkvi? Koľko kresťanov našej Cirkvi tvrdí, Boh áno, Cirkev nie? V súčasnosti sa s tým stretávam denne. Vari niekto pokrstený, nie je členom Cirkvi a živým údom Ježiša Krista? Mali by sme, každý z nás, začať tam, pri poslednej večeri, keď Ježiš ustanovil Eucharistiu, pri apoštoloch, keď im bol zoslaný Duch Svätý a tam, kde Kristus ustanovil Petra za Skalu, na ktorej postaví svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Pán Boh nám v tom pomáhaj a Duch Svätý osvecuj náš rozum.
+Joseph+
jozuel
a co bych tam viděl ? čistě charo
Peter(skala)
Dobrý začiatok - srandovný 😀
Začínať deň hodinovou modlitbou so Svätým Písmom 👍
Perfektne svedectvo - zvlášť, ked hovoril ako sa obrátil
Ako čítal cirkevných otcov : sv.Polykarp, sv.Ignac antiochijsky ...
Presne toto by mali čítať protestanti, lebo ich listy sú podobné biblickými - tým novozákonným.
Úžasné, ako pochopil, že stredobodom sv.omše je Eucharistia a nie kázanie, či vanutie Ducha 👏More
Dobrý začiatok - srandovný 😀
Začínať deň hodinovou modlitbou so Svätým Písmom 👍

Perfektne svedectvo - zvlášť, ked hovoril ako sa obrátil
Ako čítal cirkevných otcov : sv.Polykarp, sv.Ignac antiochijsky ...
Presne toto by mali čítať protestanti, lebo ich listy sú podobné biblickými - tým novozákonným.
Úžasné, ako pochopil, že stredobodom sv.omše je Eucharistia a nie kázanie, či vanutie Ducha 👏

Srandovne poukazal na protestantsku mylnu "dogmatiku", ktorá nie je v Biblii: "Nič viac, len Biblia" 😀

Presne vystihol problém protestantov, ked poukazal na vznik svojej cirkvi (protestantskeho spoločenstva 1982) pričom si uvedomil, že Ježiš založil Cirkev už počas svojho života a bude TRVAŤ až do konca ..

Katolícka Cirkev je tá pravá Cirkev !

Zaujímavé skusenosti s diablom ako ho pokušal v nočných hodinách, aby neodchádzal od protestantov

"Tam, kde je biskup, tam je katolícka Cirkev." (sv.Ignác Antiochijsky)

Silné svedectvo, ako musel opustiť vlastné spoločenstvo, lebo zmeniť ho nedokázal
jozuel
pre Josepha
Videl si to
vôbec celé?
+Joseph+
to nemá s katolictvím nic společného
Stylita shares this
12
Dokumenty.
...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekceMore
Dokumenty.

...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce