40:48
CÓRKA MARYI
1551
Harpa Dei: Różaniec śpiewany po łacinie i innych językach | Rosary of the peoples (sung) | Rosario de los Pueblos (cantado)
CÓRKA MARYI
Credo i pierwsze 7 Zdrowaś Maryjo w każdej dziesiątce śpiewane są po łacinie. Ojcze nasz i ostatnie trzy Zdrowaś Maryjo z każdej tajemnicy śpiewane są w języku hebrajskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim.