CÓRKA MARYI
1798

JEZUS: Wasze przejście z tego świata do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i będzie tak nagłe, że ledwo zdążycie chwycić oddech, zanim ujawni się wam jego piękno

JESUS: Your transition from this earth into My New Kingdom will be painless, instant and will be so sudden that you will barely be able to take a breath before its beauty is revealed to you

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 27 marca 2013 roku, godz. 23.15

Moja szczerze umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy i złączcie się ze Mną, wspominając dzień, w którym otrzymaliście wielki Dar Odkupienia.

Wielki Piątek musi zostać zapamiętany jako dzień, gdy Bramy Raju zostały w końcu otwarte na przyjęcie dzieci Boga z ich wygnania od Niego. Moja Śmierć zapewniła wam przyszłość, jakiej nigdy byście nie mieli, gdyby Mój Ojciec nie wysłał Mnie jako Mesjasza.

Moje Ciało zostało ukrzyżowane, ale Moja Śmierć przyniosła wam Życie. Teraz, w czasie Mojego Powtórnego Przyjścia, Moje Ciało będzie przechodziło to samo Ukrzyżowanie – ale tym razem będzie cierpiał Mój Kościół, Moje Ciało Mistyczne. Musicie wiedzieć, że nigdy nie pozwolę, by ukrzyżowanie Mojego Kościoła zniszczyło wiarę dzieci Bożych. Wzywam zatem teraz każdego człowieka, niezależnie od wyznania, koloru skóry czy rasy, aby Mnie wysłuchał.

Wkrótce doświadczycie na ziemi wszystkich znaków, które udowodnią wam, że jesteście stworzeniami Boga. Jeśli będziecie wzywać Miłosierdzia Bożego, to szybko się zorientujecie, że nigdy nie umrzecie. Wszyscy, którzy uznajecie, że jesteście ukochanymi dziećmi Boga, macie świetlaną przyszłość. Zapraszam was, wasze rodziny i przyjaciół do udziału w Moim Królestwie i spożywania przy Moim Stole.

Wasze przejście z tego świata do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i będzie tak nagłe, że ledwo zdążycie chwycić oddech, zanim ujawni się wam jego piękno.

Jeśli kochacie Boga, proszę, nie obawiajcie się Mojego Powtórnego Przyjścia. Bóg was kocha. Ja was kocham. Trójca Święta obejmie ziemię i wszystkich, którzy przyjmują Moją Rękę Miłosierdzia, i ci, którzy okażą skruchę za swoje grzeszne życie, będą ocaleni.

Ci spośród was, którzy są mocni w wierze, zostaną wzięci natychmiast. Dla tych, którzy pozostają w tyle, są pozbawieni wiary i którzy nie są w stanie dotrzeć do Mnie, czas będzie dłuższy.

Wy, Moi wierni wyznawcy, będziecie musieli pomóc słabym i tym, którzy są zagubieni. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że dam tym wszystkim duszom czas potrzebny do zabrania ich do Życia Wiecznego, które obiecałem wszystkim.

Nigdy nie czujcie się przygnębieni, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, chociaż grzech nadal pożera słabe dusze. Musimy działać w jedności, aby uratować tych, którzy są tak daleko odsunięci ode Mnie, że prawie nic nie jest w stanie przyciągnąć ich w Moje Ramiona.

Przez waszą wzajemną miłość zostaną dokonane inne cuda, aby nawrócić te zagubione dusze. Taka jest Moja obietnica dla was. Modlitwa, i to dużo modlitwy, będzie częścią waszej powinności względem Mnie, aby uratować te dusze od strasznego końca, planowanego przez szatana wobec dzieci Bożych, których on nienawidzi. Nie wolno mu oddać tych dusz.

Moje wezwanie jest dla wszystkich. Te Orędzia nie wykluczają żadnej religii. Są natomiast przekazywane z wielką miłością do każdego dziecka Boga, bo wszyscy jesteście równi w Jego Oczach.

Trwajcie w pokoju i ufności w Bożą Miłość.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-bedzie-tak-nagle-ze-ledwo-zdazycie-chwycic-oddech
Your transition from this earth into My New Kingdom will be painless, instant and will be so sudden that you will barely be able to take a breath

_________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Nowe niebo i nowa ziemia wg Objawienia św. Jana


JEZUS: Ta ziemia zostanie odrzucona na rzecz Nowego Nieba i Ziemi

JEZUS: W mgnieniu oka, zostaniecie uniesieni do Mojego Nowego Królestwa

BÓG OJCIEC: Przyniosę wam Nowy Świat, który was zadziwi w całej swojej wspaniałej Chwale. On jest gotowy ...

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

JEZUS: Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

_________________________________________________________________________