CÓRKA MARYI
12.3K

Nowe niebo i nowa ziemia wg Objawienia św. Jana (Nowy Raj)

Nowe niebo i nowa ziemia

Rozdział 21

1.
Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, bowiem obecna ziemia i niebo zniknęły. Nie było również morza.

2. I ujrzałem święte miasto—nową Jerozolimę, zstępującą z nieba, od Boga. Wyglądała wspaniale—jak panna młoda, która pięknie ubrała się dla swojego męża.

3. Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: „Odtąd Bóg będzie mieszkał wśród ludzi. Będą Jego ludem, a On będzie ich Bogiem

4. i otrze z ich oczu wszelkie łzy. Nie będzie już więcej śmierci, smutku, płaczu ani bólu. Wszystko to przeminęło wraz ze starym światem”.

5. Wówczas Ten, który zasiada na tronie, powiedział: „Oto czynię wszystko nowe!”. Potem zwrócił się do mnie:
—Zapisz to, słowa te są bowiem wiarygodne i prawdziwe.

6. I mówił dalej: „Wykonało się! Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Spragnionym za darmo dam pić ze źródła wody życia.

7. Zwycięzcy otrzymają wszystko: Ja będę ich Bogiem, a oni—moimi dziećmi.

8. Natomiast tchórze, niewierzący, zwyrodnialcy, mordercy oraz ci, którzy prowadzą rozwiązłe życie, uprawiają czary, oddają cześć podobiznom bożków lub kłamią, trafią do ognistego jeziora płonącej siarki, które jest drugą śmiercią”.

9. Wtedy podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, trzymających puchary napełnione siedmioma ostatecznymi klęskami, i powiedział:—Chodź, pokażę ci pannę młodą, którą zostanie małżonką Baranka. Miasto Bożej chwały

10. Dzięki mocy Ducha, anioł przeniósł mnie na szczyt wysokiej góry, skąd pokazał mi Jerozolimę—święte miasto, zstępujące z nieba, od Boga.

11. Jaśniało ono Bożą chwałą jak kosztowny klejnot—wyglądało jak przejrzysty, kryształowy jaspis.

12. Miało potężny, wysoki mur oraz dwanaście bram strzeżonych przez dwunastu aniołów. Na każdej z nich wypisane było imię jednego z dwunastu rodów Izraela.

13. Z każdej strony—północnej, południowej, wschodniej i zachodniej—znajdowały się trzy bramy.

14. Mur miasta zbudowany był na fundamencie składającym się z dwunastu warstw, na których wypisane były imiona dwunastu apostołów Baranka.

15. Anioł, który do mnie mówił, miał z sobą złotą miarę, którą miał zmierzyć miasto, jego bramy oraz mur.

16. Miasto zbudowane było na planie kwadratu—jego długość równała się szerokości. Anioł zmierzył długość, szerokość i wysokość miasta—każdy z tych wymiarów wynosił dwa tysiące czterysta kilometrów.

17. Potem zmierzył mur—jego grubość wynosiła sześćdziesiąt pięć metrów.

18. Całe miasto było zbudowane ze szczerego złota, czystego jak kryształ, a jego mur—z jaspisu.

19. Poszczególne warstwy fundamentu, na którym stał mur, były ozdobione szlachetnymi kamieniami: pierwsza warstwa—jaspisem, druga—szafirem, trzecia—chalcedonem, czwarta—szmaragdem,

20. piąta—sardoniksem, szósta—karneolem, siódma—chryzolitem, ósma—berylem, dziewiąta—topazem, dziesiąta—chryzoprazem, jedenasta—hiacyntem, dwunasta—ametystem.

21. Każda z dwunastu bram wykonana była natomiast z jednej perły, a plac miasta wyłożony był szczerym złotem, czystym jak kryształ.

22. Nie zauważyłem tam natomiast żadnej świątyni, ponieważ był nią sam Pan, wszechmocny Bóg, oraz Baranek.

23. Miasto to nie potrzebowało słońca ani księżyca, bo rozjaśniała je chwała Boga, a jego światłem był Baranek.

24. Jasność ta będzie świecić narodom świata, a ich władcy wniosą do tego miasta wszystko, co cenne.

25. Jego bramy będą otwarte przez cały dzień, bo nie będzie tam nocy.

26. Do miasta tego zostaną wniesione wszystkie wspaniałości narodów.

27. Nie wejdzie do niego natomiast nic nieczystego ani żaden człowiek, którzy czyni zło i kłamie. Znajdą się tam tylko ci, którzy zostali zapisani w księdze życia Baranka.

* * *

za: www.biblegateway.com

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

BÓG OJCIEC: Przyniosę wam Nowy Świat, który was zadziwi w całej swojej wspaniałej Chwale. On jest gotowy ...

JEZUS: Ta ziemia zostanie odrzucona na rzecz Nowego Nieba i Ziemi

JEZUS: Pochwycę dobrych na Moje Łono, jak zostało to przepowiedziane, …

JEZUS: Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu o…

Matka Zbawienia: Wszyscy, którzy pozostają wierni prawdzie, w mgnieniu…

JEZUS: Wasze przejście z tego świata do Mojego Nowego Królestwa będzie…

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

JEZUS: Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

________________________________________________________________