CÓRKA MARYI
21.4K

JEZUS: Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

JESUS: You will be made of a pure body, incorruptible, free from disease, physical death and ageing

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 26 czerwca 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w swojej pełnej Chwale gotowy na wszystkie dzieci Boże na ziemi. Zostanie on przedstawiony w całej swojej Chwale, tak jak Raj stworzony na początku przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla Jego dzieci. Jakże aniołowie śpiewają i się radują, bo czas ujawnienia tej wielkiej wspaniałości niewierzącemu światu jest bardzo bliski.

Zostanie on przedstawiony przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię na sygnał Mojego Powtórnego Przyjścia. Tobie, Moja córko, zostanie powiedziane, abyś to ogłosiła tuż przed tym, jak dam się poznać. Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą w stanie wejść przez jego wspaniałe Bramy. Aż do tej ostatniej trąby będzie podejmowane z Nieba każde wezwanie, aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy wciąż będą odrzucać Mój wielki Dar.

Potem będzie już za późno dla tych biednych dusz. Będą one wtedy poza zasięgiem pomocy, po tym jak wzgardzą Moim Miłosierdziem, otwarcie Mnie odtrącając. Jedyne, co się teraz liczy, to ostrzeżenie tych wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz na rzecz szatana. Zabierzcie ich, Moi wyznawcy. Nakłońcie ich delikatnie do Mojej owczarni. Nigdy nie rezygnujcie z waszych modlitw o ich ocalenie.

O, Moi umiłowani wyznawcy, gdybyście mogli ujrzeć Nowy Raj, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i zapłakali z radością i w ukojeniu.

Wy, którzy jesteście przerażeni końcem czasów – kiedy ziemia, jaką znacie, się zmieni – musicie Mi pozwolić złagodzić wasze niepokoje. Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszyscy będą się radować w pełnej i prawdziwej miłości i harmonii. Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się. Wszyscy będziecie mieli swoje własne domostwo pośród traw, drzew, gór, potoków i kwiatów otaczających was w całym swoim chwalebnym pięknie. Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi.

Będziecie widzieć, jak wasze dzieci będą się pobierały, będą miały dzieci i wszyscy będą świadkami cudu rodzin, powstałych z martwych. To zmartwychwstanie nie będzie podobne do jakiejkolwiek innej radości, którą można sobie wyobrazić. Zostaniecie ponownie połączeni z waszymi bliskimi, którzy odeszli w tym życiu i poszli do Nieba.

Będą narody, łącznie dwanaście, symbolizowane przez dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej Niepokalanej Matki, a wszystkimi nimi będę rządził z Moimi apostołami i prorokami.


To jest Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca, odkąd stworzył Raj na ziemi. Każdy, kto je odrzuca, zginie.

Módlcie się, aby wszystkie dzieci Boże zyskały czystość dusz, co umożliwi im powrót do domu, do Królestwa Mojego Ojca na ziemi, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Będziecie widzieć, jak wasze dzieci będą się pobierały, będą miały dzieci i wszyscy będą świadkami cudu rodzin, powstałych z martwych. To zmartwychwstanie nie będzie podobne do jakiejkolwiek innej radości, którą można sobie wyobrazić. Zostaniecie ponownie połączeni z waszymi bliskimi, którzy odeszli w tym życiu i poszli do Nieba."
CÓRKA MARYI
"Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą w stanie wejść przez jego wspaniałe Bramy. Aż do tej ostatniej trąby będzie podejmowane z Nieba każde wezwanie, aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy wciąż będą odrzucać Mój wielki Dar."