CÓRKA MARYI
21.4K

JEZUS: Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

JESUS: You will be made of a pure body, incorruptible, free from disease, physical death and ageing KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH wtorek, 26 czerwca 2012 roku, godz. 20.00 Moja szczerze umiłowana …More
JESUS: You will be made of a pure body, incorruptible, free from disease, physical death and ageing
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
wtorek, 26 czerwca 2012 roku, godz. 20.00
Moja szczerze umiłowana córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w swojej pełnej Chwale gotowy na wszystkie dzieci Boże na ziemi. Zostanie on przedstawiony w całej swojej Chwale, tak jak Raj stworzony na początku przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla Jego dzieci. Jakże aniołowie śpiewają i się radują, bo czas ujawnienia tej wielkiej wspaniałości niewierzącemu światu jest bardzo bliski.
Zostanie on przedstawiony przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię na sygnał Mojego Powtórnego Przyjścia. Tobie, Moja córko, zostanie powiedziane, abyś to ogłosiła tuż przed tym, jak dam się poznać. Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą w stanie wejść przez jego wspaniałe Bramy. Aż do tej ostatniej trąby będzie podejmowane z Nieba każde wezwanie, aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy wciąż będą odrzucać Mój …More
CÓRKA MARYI
"Będziecie widzieć, jak wasze dzieci będą się pobierały, będą miały dzieci i wszyscy będą świadkami cudu rodzin, powstałych z martwych. To zmartwychwstanie nie będzie podobne do jakiejkolwiek innej radości, którą można sobie wyobrazić. Zostaniecie ponownie połączeni z waszymi bliskimi, którzy odeszli w tym życiu i poszli do Nieba."
CÓRKA MARYI
"Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą w stanie wejść przez jego wspaniałe Bramy. Aż do tej ostatniej trąby będzie podejmowane z Nieba każde wezwanie, aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy wciąż będą odrzucać Mój wielki Dar."