CÓRKA MARYI
212.2K

JEZUS: Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios

JESUS: As the time comes, you and your families will be lifted with Me, in the blink of an eye, to the Heavens

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 15 listopada 2010 roku, godz. 3.00

Dziękuję ci, Moja córko, za trwanie w Mojej Prawdzie i za zrozumienie, że Moje porozumiewanie się z tobą jest bardzo rzeczywiste. Odczujesz Mojego Ducha w swoim ciele, gdy przychodzę ujawnić ci Moje Boskie Orędzie, które ludzkość musi w tych czasach zrozumieć. Przynoszę Orędzie czystej Miłości i żarliwości do dzieci Mojego Ojca. Te Orędzia mają najpierw wyjaśnić wszystkim wyznawcom Boga potrzebę padnięcia teraz na kolana i zrozumienia prawdy z Księgi Jana.

Nadszedł czas na Moje Powtórne Przyjście, na znaki, jakie są już ukazywane tym, którzy znają proroctwa przepowiedziane tak dawno temu. Spójrz, co teraz widzisz? Znaki są teraz widoczne. Człowiek nie zdaje sobie sprawy ze strasznego upadku, na jaki jest narażony. Nikczemne kłamstwo, przedstawiane niczego niepodejrzewającym rządom i przyjmowane przez nie, kryje się niezauważone pod pozorem ocalenia.

Posłuchajcie Mnie, Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by powstać. Miejcie się na baczności, otwórzcie oczy i serca na Prawdę albo zginiecie. Nie lękajcie się, Moi umiłowani wyznawcy, bo będziecie prowadzili Moją owczarnię do Świętego Uwielbiania Mojego Ojca Przedwiecznego. Podczas tych ciemnych dni, które są przed wami, Pokarm Życia będzie dla tych wyznawców obfity.

Bądźcie ze sobą razem. Miłujcie się wzajemnie. Obdarzcie siebie nawzajem siłą, abyście mogli wszędzie zjednoczyć wszystkie rasy, wyznania i wiernych ku Królestwu Mojego Ojca. Waszym zadaniem będzie ukazywanie Miłości Boga; Dobroci, Miłości, Nadziei i prawdy o Życiu Wiecznym, które czeka na całą ludzkość.

To poprzez wspólną modlitwę, burzenie swoich zewnętrznych murów pychy i nieśmiałości staniecie się potężną siłą. Razem będziecie silni. Wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomoże nawrócić niewierzących. Tych ludzi, z których wielu, nie z własnej winy, nie ma pojęcia o Mojej Miłości. Mogą oni odczuwać do siebie wzajemną miłość, ale nie rozumieją, skąd to pochodzi. Prowadźcie ich, Moje dzieci Boże, ku Światłu.

Ja Jestem Chlebem i Ja Jestem Światłem. Moje Światło sprawi, że wszyscy będziecie bezpieczni. Wzywam was, byście byli hojni w sercu i duszy oraz pomyśleli o tych biednych duszach, które potrzebują prowadzenia. Musicie to czynić poprzez przykład i pokazujcie tym duszom, jak przybliżyć się do Mnie. Podczas tej drogi muszą być nakłaniani łagodnie, ale zdecydowanie. Ważne jest, aby obudzić ich ze snu niewiedzy, zanim będzie za późno.

Moje dzieci, czy nie rozumiecie Nauczania z Księgi Mojego Ojca? Ta Księga, która ujawnia znak Mojego powrotu na ziemię, musi być rozważana i przyjęta jako prawda. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie kłamie poprzez proroków. Nie zaprzecza Samemu Sobie. Obecnie są wam ukazywane przepowiedziane niebiańskie znaki i musicie się teraz przygotować.

Wy i wasze rodziny zostaniecie uniesieni ze Mną w mgnieniu oka. Proszę, proszę, módlcie się o prowadzenie. Wierzący, przygotujcie się teraz, aby walczyć w Moje Imię i powstać przeciwko antychrystowi. Ludzie będą się uśmiechać, kiedy będziecie im przypominali o proroctwach zawartych w Księdze Jana. Będziecie oskarżani i karceni z gorzkim rozbawieniem z powodu swoich poglądów i trosk. Zignorujcie to, ponieważ macie wobec Mnie zobowiązanie.

Teraz módlcie się, módlcie i nakłaniajcie niewierzących do przyjęcia Nauczania. Nie lękajcie się, bo wielu z was, którzy obawiacie się o przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć. Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios. Wtedy otrzymacie Dar Życia Wiecznego, kiedy Niebo i ziemia staną się jednym. To jest to, co rozumie się jako Nowy Raj. To będzie czas wielkiej Chwały, Miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.

Bądźcie silni. Musicie wytrzymać krótki okres udręki, ale wasza wiara uczyni was silnymi. Pamiętajcie, kocham was wszystkich. W zamian kochajcie Mnie i pomóżcie Mi uratować tak wiele dusz, jak to możliwe. Jesteście Moją potężną Armią i teraz nadszedł czas, aby przygotować się do bitwy. Poprowadzę was wszystkich do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

________________________________________________________

Orędzia o Antychryście

15.11.2010, 03:00 - Powtórne Przyjście

15.11.2010, 11:00 - Światowa Władza, antychryst i Znak Bestii

08.02.2012, 20:45 - Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

31.07.2012, 20:00 - Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta

28.09.2012, 22:15 - Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

26.04.2013, 12:30 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

21.07.2013, 18:05 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście

25.07.2013, 18.52 - Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud

29.10.2013, 19:30 - Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

09.12.2013, 19:46 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

07.02.2014, 15:50 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

15.02.2014, 17:14 - Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów, jako sposób na przekonanie, świata, że jest Jezusem Chrystusem

07.09.2014, 19:30 - Matka Zbawienia: Antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony

19.09.2014, 13:14 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

27.11.2014, 08:40 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

27.04.2014, 23:20 - Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości

________________________________________________________