CÓRKA MARYI
111K

JEZUS: Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie połączeni z waszą rodziną

JESUS: You will be taken into your true home and you will be united with your own family

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 10 grudnia 2012 roku, godz. 22.22

Moja szczerze umiłowana córko, proszę, powiedz wszystkim, którzy przestrzegają Mojego Nauczania, aby przypomnieli sobie o Mojej obietnicy.

Wyraziłem to jasno, że przyjdę powtórnie – aby ocalić Moje Królestwo. Moje Powtórne Przyjście jest oczekiwane i ci, którzy wyznają, że znają Prawdę, która jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, będą wiedzieli, że nie zawiera ona nieprawdy.

Przyjdę ponownie, jak to zostało przepowiedziane, a ten czas już prawie nadszedł. Będę sądził żywych i umarłych i tylko ci, którzy są godni, będą mogli wejść do Mojego Królestwa.

Zostało również przepowiedziane, że zły duch przygotuje wojnę na ziemi, by walczyć z Moim Ojcem o dusze. W tej wojnie on nie może wygrać, niemniej wielu z tych, którzy przeżywają swoje życie w oparciu o fałszywe obietnice, sądzi, że liczy się tylko ich ziemskie życie. Oszustwo, które owładnęło wieloma ludźmi, stanie się ich upadkiem.

O, jak bardzo tęsknię za tymi duszami, aby zdążyć otworzyć im oczy na Prawdę, zanim będzie dla nich za późno.

Mój ból i cierpienie nigdy nie były tak intensywne jak teraz, gdy wyobrażam sobie, jak te biedne zwiedzione dusze zostają dla Mnie utracone. Dlatego dusze ofiarne, dusze wybrane i te, które są blisko Mojego Najświętszego Serca, czują taki ból już teraz. Cierpię poprzez nich, bo ten czas się zbliża.

Wszystkie plany poczynione przez Mojego Ojca, aby ogarnąć Swoje dzieci i osłonić je Swoją Pieczęcią Ochrony, są już gotowe. On szuka każdej duszy. W tym momencie historii Duch Święty obejmuje tak wiele dusz, aby pociągnąć je w Moje święte Ramiona.

Proszę, nie odrzucajcie Mojej obietnicy. Przyjmijcie, że wy, z tego pokolenia, będziecie świadkami Mojego Powtórnego Przyjścia. To jest dobra wiadomość. Mój Powrót będzie momentem Mojego Uwielbienia, które odnowi wszystkich miłujących Mnie, i zaczną oni nowe życie, czas wielkiej wspaniałości, kiedy będą się radować w Świetle i Miłości.

Proszę, nie bójcie się. Przychodzę z wielką Miłością. Przychodzę z wielkim Darem. Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie połączeni z waszą rodziną. Wszystkie dzieci Boże, uprzywilejowane, aby wejść do tego Chwalebnego Istnienia, staną się jedno. Miłość będzie wszędzie. Pokój, radość, śmiech, przyjaźń, cuda i uwielbienie Boga będą wypełniały każdą chwilę.

Śmierć nie będzie istniała. Nienawiść umrze. Zło zostanie wygnane. Cała ludzkość nie będzie już dłużej cierpieć i odczuwać bólu ani niedoskonałości jakiegokolwiek rodzaju. To jest Mój Nowy Raj. Czas, w którym nie będzie już łez.

Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, bo ból i cierpienie, których doświadczacie, już prawie dobiegają końca. Wiem, jak cierpicie z powodu niesprawiedliwych reżimów, w których musicie żyć. Jest to ostatni okres, ponieważ Ręka Mojego Ojca będzie teraz interweniować.

Świat się zmieni. To, co stare, zostanie odrzucone, a Nowy Świt wyłoni się w całej Chwale Bożej, gdy Jego Moc zakróluje tak, jak to miało być od stworzenia świata.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…orzy-sa-godni-beda-mogli-wejsc-do-mojego-krolestwa
CÓRKA MARYI
"Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, bo ból i cierpienie, których doświadczacie, już prawie dobiegają końca. Wiem, jak cierpicie z powodu niesprawiedliwych reżimów, w których musicie żyć. Jest to ostatni okres, ponieważ Ręka Mojego Ojca będzie teraz interweniować."