CÓRKA MARYI
211K

JEZUS: Wtedy wzniesiemy się do Nowego Raju wraz z tymi, którzy oczekiwali tego Wielkiego Dnia, lecz umarli

JESUS: Then we will ascend, along with those who have awaited the Great Day, but who are dead, into the New Paradise

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

niedziela, 19 maja 2013 roku, godz. 20.08

Moja szczerze umiłowana córko, w Moim Nowym Raju, nad dziećmi Boga, które Go kochają, śmierć nie będzie już miała władzy.

Niestety, te Orędzia wywołają niepotrzebny lęk u tych, którzy wierzą, że kiedy ta ziemia zostanie odrzucona na rzecz Nowego Nieba i Ziemi, to czeka ich śmierć. To nie jest prawda. Ci, którzy znajdują u Mnie Łaskę i którzy przyjmują Moją miłosierną Dłoń, otrzymają Dar życia. Nawet ateiści, niewierzący, niechrześcijanie i ci z każdego wyznania zwrócą się do Mnie i przyjmą Mój Dar, gdy nastąpi Ostrzeżenie. Będzie to wtedy, gdy pokonam bestię, ażeby dać Życie Wieczne miliardom dusz, które żyją na świecie.

Grzech, ukazany przez bestię Adamowi i Ewie, przestanie istnieć. Moje Miłosierdzie go zwycięży. I jak grzech niszczy ciało, tak Moje Światło przyniesie ludzkości Życie Wieczne. Śmierć, choroba, starość nie będą już istnieć w Moim Nowym Raju. Miliardy Moich wybranych dzieci będą miały idealne ciało i duszę w jedności z Boską Wolą Mojego Ojca.

Mój Ojciec dał Życie Wieczne Adamowi i Ewie, a oni je odrzucili. Dlatego im i wszystkim ich potomkom odmówiono Daru Raju i Życia Wiecznego. Teraz wreszcie się to zmieni. Moje Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie muszą teraz zostać ponownie ustanowione w ostatecznej części Mojego Przymierza. Mój Kościół jest prześladowany, tak jak Ja byłem, a teraz dozna ciężkiego pobicia, bolesnego ataku i tego, co będzie się wydawało miażdżącą porażką. A gdy zostanie ukrzyżowany i odrzucony, będzie wyglądał na wypalony i zapomniany.

Pogaństwo będzie kwitło. Ale ponieważ będzie się to działo pod wpływem i przewodnictwem złego ducha, ono będzie ostrożne, by nie ujawniać swojego prawdziwego oblicza. Zostanie ono zaprezentowane światu jako nowa forma sprawiedliwości społecznej – nowa forma humanizmu, gdzie wszystkie potrzeby człowieka zostaną zaspokojone. Te potrzeby obejmą prawo do grzechu, ale te grzechy, wbrew Bogu, będą postrzegane jako moralne prawa człowieka.

Jakże odrażająca będzie dla Mnie, Jezusa Chrystusa, ta nikczemna jedna światowa religia. Oni nie tylko się ode Mnie odwrócą, ale włączą symbole satanistyczne, a Mój Krzyż zostanie pokazany w najbardziej groteskowy sposób. Moja Hostia zostanie odrzucona. Na ołtarzach kościołów będzie składany inny rodzaj ofiary. Będą otwarcie czcili bestię, a on w zamian obdarzy ich wieloma mocami. Dlatego wielu uwierzy, że zarządzający tą obrzydliwością będą posiadać cudowne moce. I choć mogą sprawiać takie wrażenie, że podtrzymują dobry i sprawiedliwy kościół, to nie przyniesie on niczego innego jak tylko ciemność.

W tych kościołach, które zostały zbudowane na Moją cześć, Jezusa Chrystusa, będą miały miejsce ceremonie i obsceniczne zachowanie, ale Ja nie będę obecny. A wtedy, gdy już o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, tak jak Ja. Ożyje ponownie w miejscach publicznych. Potem zbiorę wszystkie Moje dzieci, które pozostały wierne Mojemu Słowu, i tych, których oczy zostały otwarte na Prawdę. Wtedy wzniesiemy się do Nowego Raju wraz z tymi, którzy oczekiwali tego Wielkiego Dnia, lecz umarli.

Ci, którzy Mnie odrzucają, po wszystkich Moich próbach, które podjąłem dla ratowania ich dusz, zostaną wyrzuceni. Następnie rozpocznie się Moje Panowanie i zostanie utworzone Królestwo, które obiecał Mi Mój Ojciec. Nigdy nie obawiajcie się przyszłości, bo tylko Moje Nowe Królestwo zaspokoi wasze biedne, smutne serca. Tylko Moje Nowe Królestwo da wam Życie Wieczne.

Musicie się modlić za każdego i wszystkich z was, abyście byli godni otrzymania tego Wielkiego Daru.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…apomna-moj-kosciol-powstanie-z-martwych-tak-jak-ja

____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ORĘDZIA O UNIESIENIU, ZABRANIU LUB POCHWYCENIU

JEZUS: Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios

JEZUS: Pochwycę dobrych na Moje Łono, jak zostało to przepowiedziane, i w mgnieniu oka zostaną …

Matka Zbawienia: Wszyscy, którzy pozostają wierni prawdzie, w mgnieniu oka zostaną uniesieni do …

JEZUS: W mgnieniu oka, zostaniecie uniesieni do Mojego Nowego Królestwa

JEZUS: Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie połączeni z waszą rodziną

JEZUS: Moje Królestwo stanie się waszym nowym domem, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno

JEZUS: Wtedy wzniesiemy się do Nowego Raju wraz z tymi, którzy oczekiwali tego Wielkiego Dnia, …

BÓG OJCIEC: Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą

____________________________________________________________