CÓRKA MARYI
449

JEZUS: W mgnieniu oka, zostaniecie uniesieni do Mojego Nowego Królestwa

JESUS: I will lift you all, in an instant, in the blink of an eye, into My New Kingdom

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

piątek, 13 czerwca 2014 roku, godz. 22.20

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas jest bardzo blisko i dlatego jest ważne, aby każdy człowiek na świecie przygotowywał się tak, jakby lada moment miał być zabrany z tego świata. Nie ignorujcie Mojego wołania, bo ci, którzy nie przygotują się do tego wielkiego Dnia, pozostaną w wielkiej udręce.

W Dniu Mojego Powtórnego Przyjścia, poprzedzonego Ostrzeżeniem, podczas którego okażę światu, Kim Ja Jestem, musicie być gotowi.
Przychodzę do was wszystkich, aby was zabrać do przepięknego, nowego i chwalebnego Raju. Nie chcę, aby ktokolwiek został wykluczony. Każdy z was jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Ci, którzy nie są świadomi swojego pochodzenia, od razu będą wiedzieli, Kim Ja Jestem.

Będzie to bowiem wypływało z wrodzonego ludzkiego instynktu, tak jak w przypadku dziecka, które oddzielone od swojego naturalnego rodzica, rozpozna własne ciało i krew, nawet jeśli na ponowne zjednoczenie z nim będzie czekało całe życie. Odczuje to w sposób naturalny, a dla tych, którzy mają żarliwe serca, ich ostatni moment będzie wypełniony porywającą miłością. Nie macie się czego obawiać.

Wam, którzy decydujecie się wierzyć w fałszywych bogów i którzy nie uznajecie Boga w Trójcy Jedynego, nie będzie łatwo przyjąć Mnie, bo zawsze Mnie odrzucaliście. Jednak będę was do Siebie przyciągał i przytulał. Moc Boga zstąpi na was poprzez Dar Ducha Świętego i przekonacie się, jak trudno jest odwrócić się ode Mnie. Dlatego na tym etapie spośród was wszystkich, którzy Mnie ujrzycie, łącznie z tymi, którzy Mnie odrzucili w tym życiu, większość uświadomi sobie Prawdę.

Pozwolicie Mi, bym pociągnął was w Moje święte Ramiona. Natychmiast, w mgnieniu oka, zostaniecie uniesieni do Mojego Nowego Królestwa. I wtedy rozpocznie się początek końca.

Te dusze, które czciły bestię i które oddały się szatanowi w ciele, umyśle i duszy, i które stały się jego dobrowolnymi wysłannikami, nie będą się miały gdzie zwrócić, gdzie się ukryć i pozostaną bez jakiejkolwiek pomocy, bo szatan je opuści. Szatan będzie już wtedy wrzucony do otchłani, a jego moc w tym momencie całkowicie ustanie. Tym duszom to mówię. Nawet na tym etapie okażę wam Miłosierdzie. Musicie zawołać do Mnie i powiedzieć:

Jezu, pomóż mi. Jezu, przebacz mi wszystkie moje grzechy,

a Ja także was uniosę do Mojego Nowego Raju. Uratuję każdą duszę, która wezwie Mnie, zanim niebiosa się zamkną, góry upadną, a morze zaleje ziemię – wtedy niebiosa znikną wraz ze starą ziemią. Wyłoni się Mój Nowy Raj, Nowe Niebo i Ziemia, tak jak zostało to stworzone dla Adama i Ewy, i wszyscy będą się radowali. Będzie to najwspanialszy dzień, odkąd Bóg stworzył Adama i Ewę. Nigdy nie traćcie nadziei i zapamiętajcie teraz Moje Słowa do was.

Moje Miłosierdzie jest tak ogromne, że nawet ci, którzy sprzedali swoje dusze diabłu, będą zbawieni, jeśli tego zapragną, wzywając Mnie w Dniu Ostatecznym. Oni też mogą żyć Życiem Wiecznym w wielkiej chwale ze wszystkimi dziećmi Bożymi. Ten Nowy Raj jest waszym prawowitym Dziedzictwem. Nie straćcie go dla fałszywych i pustych obietnic szatana.

Kocham was wszystkich. Zawsze zachowujcie Moją Miłość zamkniętą w swoich sercach, a Ja zawsze będę was chronił przed złem.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ajwspanialszy-dzien-odkad-bog-stworzyl-adama-i-ewe

___________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bóg Ojciec: Wezwanie do Kościoła katolickiego, aby przyjął Nową Erę Pokoju na ziemi

Bóg Ojciec: Już niebawem ujrzycie, jak realizuje się Moja obietnica przyprowadzenia was z powrotem do Raju, który stworzyłem dla każdego z was

BÓG OJCIEC: Przyniosę wam Nowy Świat, który was zadziwi w całej swojej wspaniałej Chwale. On jest gotowy ...

JEZUS: W Nowym Raju złożonym z dwunastu narodów będą różne poziomy

JEZUS: Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia

JEZUS: Wkrótce nastąpi odnowienie Królestwa ziemi, a Moje Panowanie nad wszystkimi dziećmi Bożymi zastąpi siedzibę szatana

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

JEZUS: Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

___________________________________________________________________