CÓRKA MARYI
1958

Bóg Ojciec: Wezwanie do Kościoła katolickiego, aby przyjął Nową Erę Pokoju na ziemi

God the Father: Call to Catholic Church to accept New Era of Peace on Earth

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

czwartek, 23 lutego 2012 roku, godz. 16.42

Ja Jestem Bogiem, Ojcem Wszechmogącym, Stworzycielem wszystkich rzeczy, Bogiem Najwyższym.

Moja córko, jest ważne, aby ci, którzy podążają za Nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego, przyjęli tysiąclecie, jak zostało to obiecane wszystkim Moim dzieciom. Słowa zawarte w Mojej świętej Księdze, świętej Biblii, nie kłamią.

Moja obietnica zawarta jest w Dziejach Apostolskich.

Jan Ewangelista usłyszał także o chwalebnym Powrocie Mojego umiłowanego Syna, kiedy będzie panować w Nowej Erze Pokoju przez tysiąc lat. Dlaczego ci, którzy utrzymują, że rozumieją Moje święte Słowo, odmawiają przyjęcia tej jego części, a nie innej?

Do tych Moich wyświęconych sług – mówię do was teraz, abyście otworzyli Księgę Prawdy. Macie obowiązek głoszenia prawdy. Nie wolno wam słuchać tych z waszych szeregów, którzy przeinaczają prawdę w odniesieniu do Nowej Ery Pokoju na ziemi. Co kieruje waszymi braćmi z Kościoła rzymskokatolickiego, którzy zaprzeczają prawdzie?

Wprowadziliście w błąd Moje dzieci. Ze względu na ich wierność jedynemu prawdziwemu Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, odmawiacie im szansy przygotowania ich dusz na Panowanie Mojego Syna w Nowym Raju na ziemi. Waszym obowiązkiem jest informowanie Moich dzieci o prawdzie.

Moje dzieci, nigdy nie możecie zaprzeczać prawdzie zawartej w świętej Biblii, która zawiera prawdziwe Słowo. Wy, Moje dzieci, musicie przyjąć obietnicę daną przez Mojego Syna po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu. Powiedział, że przyjdzie ponownie.

W tym czasie Powtórne Przyjście Mojego Syna umiłowanego na ziemię przybliża się. Jeśli wierzycie w obietnice złożone przez Mojego Syna, to będziecie wiedzieli, że miał na myśli to, co powiedział. Gdy przychodzi ponownie, przychodzi, aby rządzić i odebrać Swój prawowity Tron w Nowym Raju, który stworzyłem dla was wszystkich na ziemi.

Nigdy nie wątpcie w Słowa z Boskich Ust Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Wiedzcie, że Ja, wasz umiłowany Ojciec, chcę, abyście wszyscy połączyli się w jedną rodzinę z Moim Synem w Raju. Przyjmijcie prawdę. Nie przeinaczajcie Jej ani nie poprawiajcie, by dopasować Ją do swojej błędnej interpretacji prawdy.

Ja Jestem Prawdą. Nie możecie Mnie zmienić ani tego, Kim Ja Jestem. Prawda was wyzwoli.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bóg Ojciec: Wezwanie do Kościoła katolickiego, aby przyjął Nową Erę Pokoju na ziemi

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

Bóg Ojciec: Już niebawem ujrzycie, jak realizuje się Moja obietnica przyprowadzenia was z powrotem do Raju, który stworzyłem dla każdego z was

Bóg Ojciec: Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, bo Moje wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze

_______________________________________________________________